AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1697 → Nimihakemisto

Juva henkikirja 1697

Nimihakemisto


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. Pehrss. (Härkälä) 2564B

Anders (Kuosmala) 2564B

Anders (Hottila) 2565A

Anders (Kaihunmäki) 2566A

Anders (Kiiskilänniemi) 2567A

Anders (Taipale) 2573A

Anders Eskelss. (Vuorenmaa) 2574B

Anders Pehrsson (Ollikkala) 2570B

Anna (Hyötyy) 2566A

Anna (Kaskii) 2567A

Anna (Lipsala) 2568B

Anna (Mäköis) 2569A

Anna (Taipale) 2573A

Anna (Teivaa) 2573B

Anna 2576A

Arfwe Erichss (Mattila) 2569A

Axell 2576A

Bengdt (Vuorenmaa) 2574B

Britta (Kaskii) 2567A

Britta (Pitkälahti) 2575A

Christer (Kaskii) 2566B

Christer Lijmatin (Pohjois) 2575B

Clemet (Pylkkälä) 2571B

Elin (Teivaa) 2573A

Erich Erichsson (Knuutila) 2567B

Erich Erichsson (Taipale) 2573A

Erich Jöranss (Maivala) 2569A

Erich Mattz 2576A

Esaias Hindrichss: (Hottila) 2565A

Eskell Christerss (Ollikkala) 2570A

Eskell Christerss (Pylkkälä) 2571B

Frans Mattss (Heinola) 2565B

Frans Nielsson (Maivala) 2569B

Fredrich (Vehmaa) 2574A

Giösta Eskelsson (Maivala) 2569B

Hans (Pitkälahti) 2575A

Hardwik (Hännilä) 2566A

Hellga (Pajusalmi) 2571A

Henrich Abrahamsson (Auvila) 2564A

Hind: Axelsson (Murtois) 2569B

Hindrich (Veijala) 2574A

Hindrich Hindrichss (Viisala) 2574B

Hindrich Hindrichss: (Taipale) 2573A

Hindrich Hindrichsson (Pohjois) 2575B

Hindrich Larsson (Mäköis) 2569A

Hindrich Larsson (Pätylä) 2570B

Hindrich Olofss. (Inkilä) 2566A

Hindrich Pehrsson (Teivaa) 2573A

Hindrich Påhlsson (Pajusalmi) 2571A

Ifwar Michelsson (Rasala) 2572A

Ifwar Wisentin (Viisala) 2574B

Ingbor 2575B

Isack Larsson (Kaskii) 2566B

Isack Thomasson (Murtois) 2569B

Jacob Andersson (Vuorenmaa) 2574B

Johan (Hottila) 2565A

Johan (Inkilä) 2566A

Johan (Kiiskilänniemi) 2567A

Johan Brusiuson (Kuosmala) 2564B

Johan Hindrichss: (Ronkala) 2571B

Johan Johansson (Kaskii) 2566B

Johan Larss. 2575B

Johan Mattz (Vuorilahti) 2574A

Johan Wallentinsson (Soiniemi) 2572B

Jonas Mårtenss: (Härkälänniemi) 2565A

Jonas Olofss. (Kilpola) 2567B

Jöran (Haikarila) 2565B

Jöran Johanss. (Haikarila) 2565B

Jöran Larss. (Kiiskilänniemi) 2567A

Jöran Larss. (Maivala) 2569A

Jöran Simonss (Pohjois) 2575B

Karin (Kiiskilänniemi) 2567A

Karin (Rantuu) 2572A

Kirstin (Heinola) 2565B

Kirstin (Knuutilanmäki) 2567B

Kirstin (Maivala) 2569B

Kirstin (Remojärvi) 2572A

Kirstin 2576A

Laars (Härkälä) 2564B

Laars (Taipale) 2573A

Laars (Ruokola) 2575A

Laars 2576A

Laars Eskellss. (Pylkkälä) 2571B

Laars Hindrichss (Kiiskilänniemi) 2567A

Laars Jacobss. (Kiiskilänniemi) 2567A

Laars Michellsson (Kaskii) 2567A

Laars Nielsson (Teivaa) 2573B

Laarss Laarsson (Maivala) 2569A

Malin (Lauteala) 2568A

Margareta (Hottila) 2565A

Margareta (Laukkala) 2568A

Margareta (Rantuu) 2572A

Maria (Laukkala) 2568A

Mattz (Inkilä) 2566A

Mattz (Kangas) 2566B

Mattz (Kiiskilä) 2566B

Mattz (Pylkkälä) 2571B

Mattz Brussius (Maarala) 2569A

Mattz Johansson (Kiiskilänniemi) 2567A

Mattz Sigfredss (Vehmaa) 2574A

Mattz Thomass: (Auvila) 2564B

Michell (Auvila) 2564A

Michell (Ylivesi) 2575B

Michell Thomasson (Auvila) 2564A

Niels (Maivala) 2569B

Niels Olofsson (Kaskii) 2566B

Niels Thomas (Karkeamaa) 2568A

Nielss Michelsson (Ylivesi) 2575B

Nielss Nielss (Tuhkala) 2573B

Olof (Härkälä) 2564B

Olof (Kuosmala) 2564B

Olof (Heinola) 2565B

Olof (Kaskii) 2566B

Olof 2576A

Olof Brusius (Ronkala) 2571B

Olof Christeron (Varparanta) 2574A

Olof Olofsson (Kaihunmäki) 2566A

Olof Olofsson (Veijala) 2574A

Olof Sammelss. (Kaskii) 2567A

Pehr (Kaskii) 2567A

Pehr (Ronkala) 2571B

Pehr Christer (Pulkkila) 2571B

Pehr Hindss (Karkeamaa) 2568A

Pehr Jacobss (Summala) 2572B

Pehr Ludwickss (Vehmaa) 2574A

Pehr Mortensson (Pitkälahti) 2575A

Pehr Olofsson (Pohjois) 2571A

Pehr Olofsson (Illainmäki) 2575B

Pehr Pehrsson (Murtois) 2569B

Pehr Sigfredsson (Veijala) 2574A

Philip Hendsson (Kuosmala) 2564B

Pohl Pohlsson (Kuosmala) 2564B

Påhl (Järvenpää) 2566A

Påhl (Ylivesi) 2575B

Påhl Eskellsson (Ruokola) 2575A

Påhl Ifwarsson (Härkälä) 2565A

Påhl Johanss: (Pitkälahti) 2575A

Sigfred (Veijala) 2574A

Sigfred (Vuorenmaa) 2574B

Sigfred Anderss. (Kettula) 2566B

Sigfred Andss. (Tuhkala) 2573B

Sigfred Eskelss. (Knuutilanmäki) 2567B

Sigfred Mattz 2576A

Simon Johanss: (Hottila) 2565A

Simon Mårtenss. (Tyrynmäki) 2573A

Staffan Pohlsson (Remojärvi) 2572A

Susanna (Illainmäki) 2575B

Thomas (Taipale) 2573A

Thomas Hendss (Kettula) 2566B

Tönnes Axelsson (Mattila) 2568B

Åcke Månss. (Kuosmala) 2564B

AAlkuun

Ackmöller

Erich (Järvenpää) 2566A

Afweinn

Olof (Lehikkola) 2568B

Afwin

Anders Mattz (Mäköis) 2569A

Pehr (Mäköis) 2569A

Afwoin

Hindrich (Soiniemi) 2573A

Mattz Larss (Soiniemi) 2573A

Pehr (Kiiskilä) 2566B

Påhl (Kiiskilänniemi) 2567A

Ahoin

Bärendt (Kangas) 2566B

Mattz Philipss (Kangas) 2566B

Albom

2575B

Aselain

Anders (Kuosmala) 2564B

Påhl (Kuosmala) 2564B

Asickain

Laars (Pätylä) 2570B

Asikain

(Taipale) 2573A

Olof (Kiiskilänniemi) 2567A

Aufwin

Erich (Auvila) 2564B

Mattz (Auvila) 2564B

Niels (Auvila) 2564B

Niels Andss (Auvila) 2564B

Aufwoin

Anders (Auvila) 2564B

Anders Larss. (Auvila) 2564B

Påhl (Auvila) 2564B

BAlkuun

Bengtin

Pehr Andss. (Lehikkola) 2568B

Påhl Påhlsson (Vuorilahti) 2574A

Bronnerius

Abraham 2576A

Brunnerus

(Vehmaa) 2574A

Buusch

(Murtois) 2569B

CAlkuun

Caipain

Johan (Ahola) 2564B

Laars (Ahola) 2564B

Mattz (Ahola) 2564B

Capain

Mårten (Sopala) 2572B

Carstenius

(Murtois) 2569B

GAlkuun

Gewaller

Simon (Jokela) 2566A

Greess

Karll (Paatela) 2570B

Gyllenspan

(Lipsala) 2568B

HAlkuun

Hackelinen

Anders (Kasintaipale) 2567A

Hackorain

Johan (Maivala) 2569B

Laars (Maivala) 2569B

Hackorin

Hindrich Jöranss (Leskelä) 2568B

Jöran (Leskelä) 2568B

Halloin

Bengdt (Härkälä) 2565A

Hindrich (Halola) 2565B

Johan (Kiiskilä) 2566B

Johan (Pitkälahti) 2575A

Johan (Illainmäki) 2575B

Laars (Järvenpää) 2566A

Laars (Maarala) 2569A

Mattz (Maarala) 2569A

Mattz (Pitkälahti) 2575A

Pehr (Pitkälahti) 2575A

Pehr Michelss (Halola) 2565B

Staffan (Pitkälahti) 2575A

Haloin

Jacob (Soiniemi) 2573A

Staffan (Soiniemi) 2573A

Hamoin

Anders (Vuorenmaa) 2574B

Johan Larss. (Heinola) 2565B

Mattz (Ollikkala) 2570A

Pehr (Heinola) 2565B

Harckein

Johan (Kaskii) 2567A

Harkain

Mattz Pehrss. (Pulkkila) 2571B

Harkein

Simon (Rantuu) 2572A

Harmain

Lars Pohlss. (Hyötyy) 2566A

Mattz (Ylivesi) 2575B

Hauska

Bengdt (Näärinki) 2570A

Heijlain

Niels Påhlss. (Ylivesi) 2575B

Pehr (Ylivesi) 2575B

Påhl (Ylivesi) 2575B

Hemel:

Anna (Murtois) 2569B

Elias (Pohjois) 2571A

Hindrich (Murtois) 2569B

Johan (Murtois) 2569B

Johan (Vuorenmaa) 2574B

Johan Larss. (Knuutilanmäki) 2567B

Johan Michelss. (Remojärvi) 2572A

Laars (Vuorenmaa) 2574B

Markus (Ylivesi) 2575B

Mattz Cnuthss. (Knuutilanmäki) 2567B

Michell (Sopala) 2572B

Olof (Murtois) 2569B

Peher (Murtois) 2569B

Peher Peherss: (Pohjois) 2571A

Pehr (Murtois) 2569B

Staffan (Murtois) 2569B

Hemelein

Hindrich Jöransson (Kilpola) 2568A

Pehr (Kilpola) 2568A

Hemoin

Niels (Hietajärvi) 2565B

Olof Larss. (Laukkala) 2568A

Hijrffwin

Anders (Vuorenmaa) 2574A

Mattz (Vuorenmaa) 2574A

Hijrfwin

Pehr Pohlss. (Knuutila) 2567B

Hofwein

Bioriell (Kaskii) 2566B

Johan (Kettula) 2566B

Mattz Olofss. (Kettula) 2566B

Hulkoin

Anders (Härkälä) 2565A

Dawid (Härkälä) 2564B

Laars (Härkälä) 2565A

Hullkin

Hindrich (Tuhkala) 2573B

Huttein

Johan Johanss. (Soiniemi) 2573A

Huttuin

Christer (Kaihunmäki) 2566A

Johan (Ronkala) 2571B

Johan Johanss. (Pohjois) 2575B

Mattz (Pohjois) 2575B

Hyttelein

Abraham (Hyötyy) 2566A

Jacob (Hyötyy) 2566A

Pehr (Hyötyy) 2566A

Hyttin

Jöran (Kilpola) 2567B

Mattz (Kilpola) 2567B

Olof (Kilpola) 2567B

Pehr (Knuutila) 2567B

Påhl (Kilpola) 2567B

Påhl Pehrss (Knuutila) 2567B

Hämelein

Hindrich (Remojärvi) 2572A

Mårten (Remojärvi) 2572A

Hännin

Cnuth Olofss. (Maivala) 2569B

Hans (Hännilä) 2566A

Johan (Pohjois) 2571A

Olof (Maivala) 2569B

Staffan (Pohjois) 2571A

Härckein

Heming (Härkälä) 2565A

Johan (Härkälä) 2565A

Olof (Härkälä) 2565A

Thomas (Härkälä) 2565A

Härkain

Anders (Härkälänniemi) 2565A

Anders Mattz: (Härkälänniemi) 2565A

Hindrich (Haikarila) 2565B

Johan (Härkälänniemi) 2565A

Jöran (Haikarila) 2565B

Pehr (Haikarila) 2565B

Pehr Anderss (Härkälänniemi) 2565A

Härkin

Hindrich (Kaislajärvi) 2567A

Johan (Kaislajärvi) 2567A

Laars Hindss (Kaislajärvi) 2567A

Härköin

Pehr Johanss (Rantuu) 2572B

Påhl (Rantuu) 2572B

Höfwin

Abraham (Paatela) 2570B

Höttelain

Anders (Hyötyy) 2565B

Jacob (Hyötyy) 2565B

Laars (Hyötyy) 2565B

Pehr (Hyötyy) 2565B

Sigfred (Hyötyy) 2565B

Höttelein

Pehr Pehrss. (Vuorenmaa) 2574B

IAlkuun

Ickoin

Hindrich (Pohjois) 2571A

Laars (Pohjois) 2571A

Ihalain

Arfwe (Lievola) 2568B

Lars Nielss (Ollikkala) 2570B

Niels (Palonen) 2570B

Ikoin

Anders (Pitkälahti) 2575A

Christer (Pitkälahti) 2575A

Johan (Pitkälahti) 2575A

Karin (Pitkälahti) 2575A

Michell (Pitkälahti) 2575A

Mårten (Pitkälahti) 2575A

Illfwoin

Anders (Pelkilä) 2570B

Imoin

Johan (Palonen) 2570B

Markus (Palonen) 2570B

Michell (Kangas) 2566B

Pehr (Kangas) 2566B

Ingen

Anna (Pitkälahti) 2575A

Mårten (Pitkälahti) 2575A

Simon (Pitkälahti) 2575A

Ingerin

Pehr 2576A

Ingoin

Johan (Pitkälahti) 2575A

JAlkuun

Jockol:

Hind. 2576A

Jockolain

Johan (Knuutila) 2567B

Juckorin

Erich (Suurniemi) 2572B

Jusorin

Johan (Maivala) 2569B

Påhl (Maivala) 2569B

KAlkuun

Kaipain

Anna (Tyrynmäki) 2573A

Jöran (Männynmäki) 2568B

Laars Pehrss. (Tyrynmäki) 2573A

Pehr (Tyrynmäki) 2573A

Kaipoin

Johan (Kangas) 2566B

Laars Pehrss. (Kangas) 2566B

Kakalain

Erich (Vuorenmaa) 2574B

Kammoin

Christer (Kaskii) 2566B

Kanckuin

Laars Mattz (Ronkala) 2571B

Mattz (Ronkala) 2571B

Påhl (Ronkala) 2571B

Kandin

Anders (Maivala) 2569A

Brusius (Maivala) 2569A

Rasmus (Maivala) 2569A

Kappoin

Johan (Pohjois) 2571A

Karain

Olof (Vuorenmaa) 2574B

Kardain

Anders Nielss (Suurniemi) 2572B

Kardin

Pehr (Suurniemi) 2572B

Kastin

Hindrich (Maivala) 2569B

Påhl Olofss. (Maivala) 2569B

Kaupin

Johan (Vuorenmaa) 2574B

Laars Johanss. (Vuorenmaa) 2574B

Mårten (Vuorenmaa) 2574B

Kemelein

Michell (Auvila) 2564A

Kerwain

Jöran (Lehikkola) 2568B

Kettelain

Johan (Soiniemi) 2573A

Ketteuin

Johan Pohlsson (Hietajärvi) 2565A

Mattz (Hietajärvi) 2565A

Niels (Hietajärvi) 2565A

Kettuin

Anders (Hietajärvi) 2565A

Johan (Viisala) 2574B

Killckij

Anders (Purhola) 2571A

Axell (Purhola) 2571A

Gustaff (Purhola) 2571A

Laars (Purhola) 2571A

Killckin

Hendrich (Auvila) 2564B

Killkin

Jöran (Rantuu) 2572A

Kilpoin

Christer (Auvila) 2564A

Kiprin

Laars (Remojärvi) 2572A

Kiskin

Bertell (Kiiskilä) 2566B

Bertell Larss. (Kiiskilä) 2566B

Erich (Kiiskilä) 2566B

Grelss (Mäköis) 2569A

Hardwik (Hietajärvi) 2565B

Hindrich (Kiiskilänniemi) 2567A

Johan (Kiiskilä) 2566B

Karll (Kiiskilänniemi) 2567A

Laars (Kiiskilänniemi) 2567A

Mattz Larss. (Ollikkala) 2570A

Niels (Hietajärvi) 2565B

Pehr (Hietajärvi) 2565B

Staffan (Kiiskilänniemi) 2567A

Kiukas

Erich (Karkeamaa) 2568A

Jacob (Karkeamaa) 2568A

Niels (Karkeamaa) 2568A

Kohoin

Markus (Suurniemi) 2572B

Korhoin

Mårten (Ylivesi) 2575B

Kouhoin

Eskell (Ylivesi) 2575B

Johan (Ylivesi) 2575B

Kirstin (Ylivesi) 2575B

Olof Eskelss. (Ylivesi) 2575B

Kuckoin

Laars (Pohjois) 2571A

Niels (Pohjois) 2571A

Kupsain

Mattz (Kiiskilänniemi) 2567A

Kupssa

Hindrich (Kiiskilänniemi) 2567A

Pehr (Kiiskilänniemi) 2567A

Påhl (Kiiskilänniemi) 2567A

Kurhoin

Michell (Suurniemi) 2572B

Kåndain

Niels (Vehmaa) 2574A

Kåndiain

Anders (Kaihunmäki) 2566A

Christer (Kaihunmäki) 2566A

Johan (Kaihunmäki) 2566A

Kåstiain

Johan (Remojärvi) 2572A

Kåttrain

Anders (Purhola) 2570B

Kämmalein

Thomas (Hottila) 2565A

Kärainen

Jöran (Pulkkila) 2571A

Kärkain

Anders (Näärinki) 2570A

Pehr Pehrss. (Näärinki) 2570A

Påhl (Näärinki) 2570A

LAlkuun

Lackoin

And. (Laukkala) 2568A

Brusius (Ronkala) 2571B

Gerenoemius (Laukkala) 2568A

Lahmain

Christer (Luomala) 2568B

Grelss (Luomala) 2568B

Jacob (Luomala) 2568B

Lamain

Laars Larss. (Immola) 2566A

Mattz (Immola) 2566A

Lambin

Anders (Kaskii) 2567A

Pehr (Vuorenmaa) 2574B

Påhl (Vuorenmaa) 2574B

Lammain

Laars (Vehmaa) 2574A

Swante (Vehmaa) 2574A

Latein

Karin (Remojärvi) 2572A

Latin

Mattz (Ahola) 2564B

Mattz (Kilpola) 2568A

Staffan (Ahola) 2564B

Lattein

Olof (Lauteala) 2568A

Lattiain

Dawid (Lauteala) 2568A

Elias Larss (Lauteala) 2568A

Erich (Lauteala) 2568A

Laars (Lauteala) 2568A

Lautian

And. (Paatela) 2570B

Lechkoin

Pehr (Lehikkola) 2568B

Leckoin

Anders (Lipsala) 2568B

Lembein

Påhl (Kaskii) 2566B

Lemken

(Inkilä) 2566A

Lenoin

Pehr Michell (Rantuu) 2572A

Lijkoin

Pehr Olofss. (Lievola) 2568B

Lijllieskyldh

(Pohjois) 2575B

Lijmatain

Anders (Rantuu) 2572A

Lijmattin

Jacob (Ylivesi) 2575B

Olof (Ylivesi) 2575B

Lipsoin

Grelss (Vehmaa) 2573B

Jacob (Vehmaa) 2573B

Luckoin

Johan (Hietajärvi) 2565A

Pehr (Hietajärvi) 2565A

Lustigh

Anders (Inkilä) 2566A

Längain

Hindrich (Teivaa) 2573A

Laars (Koikkala) 2567B

Påhl Anderss. (Koikkala) 2567B

Läskein

Anders (Rantuu) 2572A

Pehr (Rantuu) 2572A

Läskin

Anders (Lievola) 2568B

Johan (Leskelä) 2568B

Laars (Leskelä) 2568B

Pehr Andss. (Leskelä) 2568B

MAlkuun

Mandoin

Anders (Ruokola) 2575A

Christer (Ruokola) 2575A

Hans (Ruokola) 2575A

Thomas (Ruokola) 2575A

Marain

Erich (Maarala) 2569A

Jacob (Koikkala) 2567B

Johan (Koikkala) 2567B

Laars (Koikkala) 2567B

Mattz Mattz (Maarala) 2569A

Måns (Maarala) 2569A

Mårten (Maarala) 2569A

Pehr (Maarala) 2569A

Pehr Johanss. (Maarala) 2569A

Mardikain

Laars (Kaihunmäki) 2566A

Pehr (Remojärvi) 2572A

Pehr Olofss. (Vehmaa) 2574A

Martin

Anders Pålsson (Soiniemi) 2573A

Marttijn

Påhl (Järvenpää) 2566A

Morten

Johan (Hietajärvi) 2565A

Muckoin

Johan (Näärinki) 2570A

Murdoin

Laars (Maivala) 2569B

Mustoin

Erich (Jokela) 2566A

Laars (Hatsola) 2565B

Michell (Hatsola) 2565B

Påhl (Rantuu) 2572A

Mutel:

Isack (Järvenpää) 2566A

Johan Andss (Järvenpää) 2566A

Muttelain

Jöran (Paatela) 2570B

Muttilain

Johan (Järvenpää) 2566A

Muttlain

Johan (Kangas) 2566B

Mässij

Pehr (Tuhkala) 2573B

Pehr Pehrss. (Tuhkala) 2573B

NAlkuun

Narin

Thomas Grelss (Rantuu) 2572A

Nigreus

Carll (Männynmäki) 2568B

Nijsein

Christer Franss. (Heinola) 2565B

Noisiain

Michell (Pitkälahti) 2575A

Noiswin

Olof (Immola) 2566A

Noppoin

Mattz (Pitkälahti) 2575A

Pehr (Pitkälahti) 2574B

Noppoinen

Olof (Pitkälahti) 2574B

Pehr (Pitkälahti) 2574B

Påhl (Pitkälahti) 2574B

Nosiain

And. (Pohjois) 2571A

Nullpoin

Anders (Ollikkala) 2570B

Erich (Ollikkala) 2570B

Erich Larss. (Ollikkala) 2570A

Hindrich (Ollikkala) 2570A

Mattz (Ollikkala) 2570B

Olof (Ollikkala) 2570B

OAlkuun

Oijnoin

Johan (Mäköis) 2569A

Laars (Mäköis) 2569A

Mårten (Mäköis) 2569A

Olckoin

Erich (Knuutilanmäki) 2567B

Pehr Mattz. (Knuutilanmäki) 2567B

Påhl (Knuutilanmäki) 2567B

Ottin

Danniel (Ronkala) 2571B

Pehr (Ronkala) 2571B

Pohl Dannielss (Ronkala) 2571B

Ottinn

Mattz (Ronkala) 2571B

PAlkuun

Pafwilain

Erich (Remojärvi) 2572A

Jacob (Remojärvi) 2572A

Pehr Jacobss (Remojärvi) 2572A

Pafwillain

Erich (Pitkälahti) 2571A

Hindrich (Pitkälahti) 2571A

Jöran (Pitkälahti) 2571A

Pafwolain

Anders (Kilpola) 2567B

Pahoin

Anna (Karkeamaa) 2568A

Eskell (Karkeamaa) 2568A

Pajoin

Johan (Pitkälahti) 2575A

Laars (Pitkälahti) 2575A

Thomas (Pitkälahti) 2575A

Pajuna

Johan Mattz (Suurniemi) 2572B

Karin (Suurniemi) 2572B

Panoin

Anders (Narila) 2570A

Mattz (Narila) 2570A

Pehr Anderss. (Narila) 2570A

Thomas (Narila) 2570A

Panunoin

Staffan (Vehmaa) 2574A

Parckein

Anders (Ylivesi) 2575B

Johan (Ylivesi) 2575B

Parkonein

Claus (Mattila) 2568B

Tonnes Simonss (Mattila) 2568B

Passoin

Johan (Ollikkala) 2570B

Staffan (Ollikkala) 2570B

Peckerin

Anders (Vuorenmaa) 2574B

Mattz (Vuorenmaa) 2574B

Pehr (Vuorenmaa) 2574B

Pedikain

Mattz (Pitkälahti) 2575A

Pehr Mattz (Pitkälahti) 2575A

Peedekain

Christer (Ollikkala) 2570B

Hindrich (Ollikkala) 2570B

Jöran (Ollikkala) 2570B

Laars (Ollikkala) 2570B

Olof Jöranss. (Ollikkala) 2570B

Penoin

Olof (Laukkala) 2568A

Påhl Mattz. (Laukkala) 2568A

Pernain

Mattz (Laukkala) 2568A

Olof (Laukkala) 2568A

Påhl (Laukkala) 2568A

Piedikain

Angneta (Pitkälahti) 2575A

Christer (Pitkälahti) 2575A

Jonas (Pitkälahti) 2575A

Pehr Påhlss. (Pitkälahti) 2575A

Påhl Pehrss. (Pitkälahti) 2575A

Staffan (Pitkälahti) 2575A

Pijck

Anders (Poikola) 2570B

Berndt (Kuosmala) 2564B

Johan (Poikola) 2570B

Karll (Kilpola) 2567B

Pijmpoin

Hindrich (Vehmaa) 2574A

Pijspain

Anders (Ruokola) 2575A

Pohoin

Laars (Karkeamaa) 2568A

Pojeloin

Niels (Tuhkala) 2573B

Pojolain

Johan Hanss. (Pellilä) 2570B

Mattz (Pellilä) 2570B

Pondin

Johan (Vehmaa) 2573B

Press

Johan (Tuhkala) 2573B

Puhkain

Jöran Mattss (Hietajärvi) 2565A

Laars Pehrss. (Hietajärvi) 2565A

Mattz (Hietajärvi) 2565A

Mattz Pehrss: (Hietajärvi) 2565A

Puhruin

Thomas Larss (Lievola) 2568B

Pulkoin

Pehr (Haikarila) 2565B

Pullkin

And. Andss. (Pulkkila) 2571A

Bengdt (Pulkkila) 2571A

Gunnilla (Pulkkila) 2571A

Johan (Pulkkila) 2571A

Mattz (Pulkkila) 2571A

Pullkoin

Jacob (Pulkkila) 2571A

Laars (Pulkkila) 2571A

Påhl (Pulkkila) 2571A

Purhoin

Hindrich (Purhola) 2570B

Johan (Laukkala) 2568A

Laars (Purhola) 2570B

Michel Johansson (Soiniemi) 2573A

Puttein

Hindrich (Kilpola) 2567B

Johan (Kilpola) 2567B

Puttkoin

Anders (Narila) 2570A

Mattz (Narila) 2570A

Pylkin

Laars (Vuorenmaa) 2574B

Påhl (Vuorenmaa) 2574B

Pyyhin

Eskel (Karkeamaa) 2568A

Päkurinn

Hindrich (Pekurila) 2571B

Jacob (Pekurila) 2571B

Mårten (Pekurila) 2571B

Påhl (Pekurila) 2571B

Pässoin

Anders (Pitkälahti) 2574B

Måns (Pitkälahti) 2574B

Pehr (Vehmaa) 2574A

Pättynein

Anders (Näärinki) 2570A

Christer (Näärinki) 2570A

RAlkuun

Raisain

Pehr Mattz (Hatsola) 2565B

Rajutin

Thomas (Summala) 2572B

Raujtain

Hindrich (Suurniemi) 2572B

Remp

Pehr Mattz. (Kangas) 2566B

Rijmpin

Anders (Kilpola) 2567B

Anders (Vehmaa) 2573B

Erich (Kaskii) 2566B

Rijmppi

Christer (Vuorenmaa) 2574B

Rockoin

Anders (Pohjois) 2575B

Johan Larss. (Haikarila) 2565B

Mattz (Pohjois) 2575B

Pehr (Haikarila) 2565B

Rockol:

Anders (Miettula) 2569A

Bengdt Hanss. (Ruokola) 2575B

Johan (Miettula) 2569A

Rockolain

Hans (Ruokola) 2575A

Simon (Ruokola) 2575A

Thomas (Ruokola) 2575A

Rodzalain

Hans Johanss. (Kaskii) 2566B

Johan (Kaskii) 2566B

Mattz (Kaskii) 2566B

Rokol:

Laars Andss (Ruokola) 2575A

Ropoin

Anders (Karkeamaa) 2568A

Maria (Karkeamaa) 2568A

Påhl Mattz. (Karkeamaa) 2568A

Ryhain

Pehr (Männynmäki) 2568B

Rångain

Erich (Suurniemi) 2572B

Hindrich (Suurniemi) 2572B

Johan (Suurniemi) 2572B

Pehr Johanss. (Suurniemi) 2572B

Pehr Pehrsson (Suurniemi) 2572B

Rångan

Arfwed (Ronkala) 2571B

Olof (Ronkala) 2571B

Rämoin

Hindrich (Remojärvi) 2572A

Påhl (Remojärvi) 2572A

Räsain

Laars (Koikkala) 2574B

Pehr (Koikkala) 2574B

Räsein

Olof (Rasala) 2572A

Pehr Pehrss (Rasala) 2572A

SAlkuun

Sappoin

Pehr Hindss. (Sopala) 2572B

Schadewidz

Carll (Kilpola) 2567B

Mattz (Kilpola) 2567B

Schwadewidz

Swante (Kilpola) 2567B

Segelain

Hindrich (Pitkälahti) 2571A

Jöran (Pitkälahti) 2571A

Sojroin

Christer (Soiniemi) 2573A

Johan (Soiniemi) 2573A

Soppoin

Eskell (Vehmaa) 2574A

Jöran (Mäköis) 2569A

Påhl Pehrss. (Mäköis) 2569A

Summa

Johan Thomass. (Summala) 2572B

Jöran (Summala) 2572B

Pehr (Summala) 2572B

Thomas (Summala) 2572B

Sållkj

Clemet (Tuhkala) 2573B

Johan (Tuhkala) 2573B

TAlkuun

Tafwain

Erich (Teivaa) 2573B

Michell (Teivaa) 2573B

Staffan (Teivaa) 2573B

Taipelain

And. (Taipale) 2573A

Anders (Taipale) 2573A

Mattz (Taipale) 2573A

Olof Andss (Taipale) 2573A

Tarckain

Hindrich (Maivala) 2569B

Påhl (Maivala) 2569B

Staffan (Maivala) 2569B

Tarckin

Anders (Vuorilahti) 2574A

Jacob (Vuorilahti) 2574A

Lasticka (Vuorilahti) 2574A

Pehr (Vuorilahti) 2574A

Staffan (Vuorilahti) 2574A

Staffan Mattz (Vuorilahti) 2574A

Tarkain

And. Pehrss. (Pylkkälä) 2571B

Jacob (Pylkkälä) 2571B

Laars (Pylkkälä) 2571B

Tarkin

Johan (Näärinki) 2570A

Laars (Näärinki) 2570A

Laars Hindss (Näärinki) 2570A

Pehr (Näärinki) 2570A

Tarkoin

Elin (Soiniemi) 2572B

Hindrich (Remojärvi) 2572A

Hindrich (Soiniemi) 2572B

Pehr Hindss (Soiniemi) 2572B

Tefwain

Anders (Teivaa) 2573A

Anna (Teivaa) 2573A

Olof (Teivaa) 2573A

Teifwain

Mattz (Haikarila) 2565B

Terakainn

Anders (Turakkala) 2573B

Laars Jöranss. (Turakkala) 2573B

Niels (Turakkala) 2573B

Olof (Turakkala) 2573B

Pehr (Turakkala) 2573B

Tetten

(Kuosmala) 2564B

Tirain

Hans Pehrss (Männynmäki) 2568B

Mattz (Paatela) 2570B

Pehr (Paatela) 2570B

Tofwain

Anders (Teivaa) 2573B

Mattz (Teivaa) 2573B

Niels (Teivaa) 2573B

Torkain

Heming (Hatsola) 2565B

Johan (Hatsola) 2565B

Olof (Hatsola) 2565B

Tuckolain

Mattz (Remojärvi) 2572A

Turakain

Anders (Männynmäki) 2568B

Turakein

Laars (Näärinki) 2570A

Påhl (Näärinki) 2570A

UAlkuun

Uckoin

Olof (Paatela) 2570B

Olof Mattz (Mattila) 2569A

Thomas (Paatela) 2570B

VWAlkuun

Wallin

Abraham 2576A

Wannel:

Elias (Näärinki) 2570A

Johan (Näärinki) 2570A

Maria (Näärinki) 2570A

Wauhwain

Johan (Pohjois) 2571A

Wihwain

Laars (Illainmäki) 2575B

Wijselain

Johan (Halola) 2565B

Wijssa

Mattz Pehrss. (Ronkala) 2571B

Wittikain

Mattz (Näärinki) 2570A

Niels (Näärinki) 2570A

Pehr (Näärinki) 2570A

Wowain

Johan (Vuorilahti) 2574A

Wänelain

Mattz (Männynmäki) 2568B

Wänhain

Aron (Vuorenmaa) 2574B

Bengdt (Vuorenmaa) 2574B

Pehr (Vuorenmaa) 2574B

Wäninen

Påhl Pehrss. (Tuhkala) 2573B

Wännäin

Pehr (Pitkälahti) 2575A

Wäsain

Mattz (Auvila) 2564B

Wäsarin

And: Andss. (Kaskii) 2567A

Anders (Kaskii) 2567A

Pehr Andss. (Kaskii) 2567A

Wästerin

Anders (Vehmaa) 2574A

Pehr (Vehmaa) 2574A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 729 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2023