AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1697 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1697

Sivu 2564A (aukeaman 2564 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Michell Thomasson 1 Auvinen
B.S. Michell 1 Auvinen
d. Christer Kilpoin 1 Kilponen
d. Henrich Abrahamsson 1
Rytt. hustru, död
2 T. Michell Kemelein mh 2 Kemiläinen

Sivu 2564B (aukeaman 2564 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 2 Hendrich Killckin mh 2 Kilkki
M. Mattz Thomass: mh, tijger sin föda
8 Anders Aufwoin mh 2 Auvinen
S. Påhl 1 Auvinen
S. Anders mh 2 Auvinen
B.S Anders Larss. 1 Auvinen
d. Mattz Wäsain 1 Väisänen
Rytt. hustru 1
5 Niels Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Erich 1 Auvinen
BS Niels Andss 1 Auvinen
Rytt hustru 1
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
Awilla/Ahola 4 Staffan Latin mh 2 Laitinen
B:r Mattz mh 2 Laitinen
6 Mattz Caipain mh 2 Kaipainen
B:r Laars mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
Cuosmala/Kuosmala 2 3 Cornet Tettens hustru 1 Teet
Pijga 1
Landb. Johan Brusiuson h: död 1
Dreng Anders 1
Rytt hustru 1
3 Berndt Pijck mh 2 Piikki
d. Pohl Pohlsson 1
3 1 Påhl Aselain 1 Asilainen
Mohr 1
B:r Anders 1 Asilainen
Soldatz hustru 1
Härkälä And. Pehrss. mh, tijger sin föda Härkönen
B:r Olof mh, tijger sin föda Härkönen
3 Dawid Hulkoin mh 2 Hulkkonen
d. Laars 1
Soldatz hustru, gamb: och breck:
Härkälä/Kuosmala 4 Åcke Månss.B: Olof mh 3 Kuosmanen
d. Philip Hendsson h 1

Sivu 2565A (aukeaman 2565 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkälä 2 Bengdt Halloin mh 2 Halonen
6 Heming Härckein mh 2 Härkönen
S. Thomas mh 2 Härkönen
S. Johan 1 Härkönen
dåtter 1
3 Olof Härckein mh 2 Härkönen
d. Påhl Ifwarsson E:a, M. död 1
1 2 Anders Hulkoin 1 Hulkkonen
S. Laars mh 2 Hulkkonen
Håttila/Hottila 3 Simon Johanss: mh 2 Hottinen
S. Johan 1 Hottinen
5 Esaias Hindrichss: mh 2 Hottinen
B:r Anders mh 2 Hottinen
d. Margareta 1 Hottinen
2 Thomas Kämmalein mh 2 Kemiläinen
Härkaniemj/Härkälänniemi 7 Anders Härkain mh 2 Härkönen
S. Johan 1 Härkönen
B.S. Anders Mattz: E:a, M. död, E. tijger sin föda Härkönen
B.S. Pehr Anderss 1 Härkönen
d. Jonas Mårtenss: mh 2
Pijga 1
Hetajerfij/Hietajärvi 6 1 Laars Pehrss. Puhkain h: död 1 Puhakainen
S. Mattz mh 2 Puhakainen
BS. Jöran Mattss h, M: bräckl: 1 Puhakainen
B.S. Mattz Pehrss: mh 2 Puhakainen
Soldatz hustru 1
1 5 Niels Ketteuin 1 Kettunen
B:r Johan Pohlsson mh 2 Kettunen
B:r Mattz mh 2 Kettunen
Rytt. hustru 1
4 1 Pehr Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
Såldatz hustru 1
2 Johan Morten mh 2 Marttinen
Anders Kettuin mh: tijger sin föda Kettunen

Sivu 2565B (aukeaman 2565 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hetajerfij/Hietajärvi 7 Pehr Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
B:r Hardwik 1 Kiiskinen
d. Niels Hemoin mh 2 Heinonen
Haloila/Halola 4 Pehr Michelss Halloin h: död 1 Halonen
B:r Hindrich 1 Halonen
BM Johan Wijselain mh 2 Viisalainen
Haikarila 5 Jöran Johanss. mh 2 Haikarinen
BS. Jöran mh 2 Haikarinen
d. Pehr Pulkoin 1 Pulkkinen
3 Johan Larss. Rockoins E:a 1 Roikonen
B:r Pehr mh 2 Roikonen
2 1 Mattz Teifwain mh 2 Teivainen
Soldatz hustru 1
5 Jöran Härkain 1 Härkönen
S. Hindrich mh 2 Härkönen
B:r Pehr mh 2 Härkönen
Heniola/Heinola 2 Johan Larss. Hamoin h: död 1 Heinonen
B:r Pehr 1 Heinonen
5 1 Christer Franss. Nijsein 1 Nissinen
Swåg: Olof mh 2
d. Frans Mattss 1
Soldatz hustru 1
Pijga Kirstin 1
Hatzoila/Hatsola 3 Michell Mustoin mh 2 Mustonen
B:r Laars E:a, M. död 1 Mustonen
2 Pehr Mattz Raisain mh 2 Räisänen
1 Michell Mustoin 1 Mustonen
3 Olof Torkain mh 2 Turakainen
B:r Johan 1 Turakainen
B:r Heming förrymder till Lijflan Turakainen
Höttenby/Hyötyy 9 Anders Höttelain mh 2 Hyötyläinen
B.S. Jacob 1 Hyötyläinen
B:r Sigfred och B. Laars mh 4 Hyötyläinen
B:r Pehr 1 Hyötyläinen
Rytt. hustru 1

Sivu 2566A (aukeaman 2566 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Höttenby/Hyötyy - - - Lars Pohlss. Harmain M.död, E tijger sin föda Harmainen
Pijga Anna
1 T Jacob Hyttelein hustrun, M. bräckl: 1 Hyötyläinen
5 Abraham Hyttelein mh 2 Hyötyläinen
S. Pehr mh 2 Hyötyläinen
S. Abraham 1 Hyötyläinen
Hamula/Hännilä 1 Hans Hännins E:a, M död 1 Hänninen
Hardwik mh, bäge döda Hänninen
Järfwänpä/Järvenpää 4 Erich Ackmöller mh 2 Achtmöller
d. Påhl mh 2
10 Isack Mutel: mh 2 Muttulainen
B.S. Johan Andss mh 2 Muttulainen
d. Johan Muttilain mh 2 Muttulainen
d. Laars Halloin mh 2 Halonen
d. Påhl Marttijn mh 2 Marttinen
Immiolla/Immola 6 Laars Larss. Lamain mh 2 Laamanen
B:r Mattz 1 Laamanen
d. Olof Noiswin mh 2 Nousiainen
dåtter 1
Ingila/Inkilä 2 6 Corent: Lemken mh 2 Lemke
Landb. Hindrich Olofss. mh 2
B:r Mattz 1
d. Johan 1
d. Anders Lustigh 1
Rytt. hustru 1
Jokolan/Jokela 5 Simon Gewaller 1
S. Simon mh 2
d. Erich Mustoin mh 2 Mustonen
Käihumäkij/Kaihunmäki 2 Laars Mardikain 1 Martikainen
d. Christer Huttuin 1 Huttunen
1 5 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Johan mh 2 Kontiainen
B:r Christer mh 2 Kontiainen
2 Olof Olofsson 1
B:r Anders 1

Sivu 2566B (aukeaman 2566 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kättula/Kettula 3 Mattz Olofss. Hofwein mh 2 Hyvönen
B:r Johan 1 Hyvönen
4 Sigfred Anderss. mh 2 Oinonen
d. Thomas Hendss 1
Rytt hustru 1
Kangaisby/Kangas 4 1 Pehr Imoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
Soldatz hustru 1
- - - Johan Muttlain M.död, E tijger sin föda Muttilainen
2 Pehr Mattz. Remp mh 2 Rimppi
6 Laars Pehrss. Kaipoin mh 2 Kaipainen
B:r Johan mh 2 Kaipainen
M. Mattz mh 2
4 Mattz Philipss Ahoin mh 2 Ahonen
S. Bärendt mh 2 Ahonen
Kiskilä/Kiiskilä 13 Erich Kiskin mh 2 Kiiskinen
S. Johan mh 2 Kiiskinen
S. Bertell mh 2 Kiiskinen
B.S. Bertell Larss. 1 Kiiskinen
d. Johan Halloin mh 2 Halonen
B:r Mattz 1 Halonen?
d. Johan Kiskin 1 Kiiskinen
d. Pehr Afwoin mh 2 Auvinen
Kaskis/Kaskii 3 Niels Olofsson h blin 1 Kiiskinen
B:r Olof mh 2 Kiiskinen
9 Erich Rijmpins E:a, M död 1 Rimpinen
BM. Isack Larsson mh 2 Venäläinen
B:r Christer 1 Venäläinen
pro 696 till backas 1
d. Påhl Lembein 1 Lampinen?
d. Johan Johansson 1
d. Bioriell Hofwein mh 2 Hyvönen
5 1 Hans Johanss. Rodzalain h: död 1 Ruotsalainen
B:r Johan h: död 1 Ruotsalainen
B. Mattz 1 Ruotsalainen
d. Christer Kammoin mh 2 Kammonen
Soldatz hustru 1

Sivu 2567A (aukeaman 2567 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaskis/Kaskii 8 Laars Michellsson 1 Halonen
B:r Pehr E:a, M död 1 Halonen
dåtter Anna 1 Halonen
d. Britta 1 Halonen
d. Johan Harckein mh 2 Härkönen
d. Olof Sammelss. mh 2
7 Pehr Andss. Wäsarin mh 2 Vasara
S. Anders 1 Vasara
B:r And: Andss. mh 2 Vasara
d. Anders Lambin mh 2 Lampinen
Kiskilannemj/Kiiskilänniemi 8 Staffan Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Hindrich E:a, M död 1 Kiiskinen
B:r Laars död Kiiskinen
BS. Karll 1 Kiiskinen
d. Laars Hindrichss mh 2
Rytt. hustru 1
Pijga Karin 1
d. Mattz Kupsain tijger sin föda Kupsanen
d. Anders hustru, död
8 Mattz Johansson mh 2 Kiiskinen
B:r Johan mh 2 Kiiskinen
d. Olof Asikain 1 Asikainen
d. Laars Jacobss. 1
d. Påhl Afwoin 1 Auvinen
Rytt. hustru 1
1 6 Hindrich Kupssa mh 2 Kupsa
S. Pehr mh 2 Kupsa
B:r Påhl 1 Kupsa
d. Jöran Larss. mh 2
Kasentapall/Kasintaipale 2 Anders Hackelinen mh 2 Hakulinen
Kaislajeruij/Kaislajärvi 7 1 Laars Hindss Härkin mh 2 Härkönen
B:r Johan mh 2 Härkönen
S. Johan mh 2 Härkönen
B Hindrich 1 Härkönen
Soldatz hustru 1

Sivu 2567B (aukeaman 2567 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kockiala/Koikkala 6 Jacob Marain mh 2 Maaranen
B:r Laars mh 2 Maaranen
B:r Johan mh 2 Maaranen
3 Påhl Anderss. Längain mh 2 Länkinen
B:r Laars Länkinen
Knutilamäkij/Knuutilanmäki 2 Johan Larss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
3 Mattz Cnuthss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
Pijga Kirstin 1
1 7 Pehr Mattz. Olckoin mh 2 Ollikainen
B:r Påhl mh 2 Ollikainen
B:r Erich 1 Ollikainen
d. Sigfred Eskelss. mh 2
Rytt hustru 1
Knutila/Knuutila 8 Påhl Pehrss Hyttin 1 Hyytiäinen
S Pehr mh 2 Hyytiäinen
d. Pehr Pohlss. Hijrfwin mh 2 Hirvonen
d. Johan Jockolain mh 2 Jokelainen
d. Erich Erichsson 1
Kilpoila/Kilpola 7 Påhl Hyttin h: död 1 Hyytiäinen
S. Olof 1 Hyytiäinen
B:r Mattz mh 2 Hyytiäinen
B:r Jöran mh 2 Hyytiäinen
Rytt hustru 1
2 Corpr: Swante Schwadewidz E, M död 1 Schadevitz
Rytt: hustru 1
d. Anders Pafwolain mh tijger sin föda Paavilainen
8 Carll Schadewidz mh 2 Schadevitz
B:r Mattz E:a, M död 1 Schadevitz
d. Karll Pijck mh 2 Piikki
d. Jonas Olofss. mh 2
Rytt. hustru 1
2 Anders Rijmpin mh 2 Rimpinen
3 Johan Puttein mh 2 Puttonen
S. Hindrich 1 Puttonen

Sivu 2568A (aukeaman 2568 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kilpoila/Kilpola 3 Pehr Hemelein mh 2 Hämäläinen
B:r Hindrich Jöransson 1 Hämäläinen
Mattz Latin död Laitinen
Karckama/Karkeamaa 6 Niels Kiukas mh 2 Kiukas
S. Jacob 1 Kiukas
B.S. Erich mh 2 Kiukas
B:r Jacob 1 Kiukas
2 Eskel Pyyhin mh 2 Pöyhönen
4 Laars Pohoin mh 2 Pöyhönen
BM. Pehr Hindss mh 2
d. Niels Thomas död
1 3 Påhl Mattz. Ropoin mh 2 Roponen
B:r Anders h 1 Roponen
dåtter Maria 1 Roponen
3 Eskell Pahoin mh 2 Pöyhönen
dåtter Anna 1 Pöyhönen
Laukala/Laukkala 4 Påhl Mattz. Penoin mh 2 Pennanen
B:r Olof mh 2 Pennanen
7 Olof Pernain mh 2 Pärnänen
B:r Mattz mh 2 Pärnänen
B.S. Påhl mh 2 Pärnänen
Pijga Maria
6 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
d. Gerenoemius Lackoin 1 Laukkanen
d. And. Lackoin 1 Laukkanen
Rytt. hustru 1
Pijga Margareta 1
2 Olof Larss. Hemoin mh 2 Heinonen
Laukala/Lauteala 9 Elias Larss Lattiain mh 2 Lautiainen
B:r Dawid BS. Laars mh 3 Lautiainen
d. Olof Lattein - B:r Erich mh 3 Lautiainen
Pijga Malin 1

Sivu 2568B (aukeaman 2568 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__malaby/Luomala - - - Christer Lahmain mh tijger sin föda Luomanen
B:r Jacob tijger sin föda Luomanen 41
B Grelss M: död, E tijger sin föda Luomanen
Soldatz hustru, tijger sin föda
__psala/Lipsala 2 Capit. Gyllenspans Boställe Gyllenspång
d. Anders Leckoin 1 Lehikoinen
Pijga Anna 1
__kola/Lehikkola 5 Olof Afweinn 1 Auvinen
d. Jöran Kerwain 1 Kervinen
d. Pehr Lechkoin mh 2 Lehikoinen
Rytt. hustru 1
2 Pehr Andss. Bengtin mh 2 Penttinen
Leskilä/Leskelä 6 Pehr Andss. Läskin mh 2 Leskinen
B:r Johan mh 2 Leskinen
B:r Laars mh 2 Leskinen
4 Hindrich Jöranss Hackorin mh 2 Haikarinen
S: Jöran mh 2 Haikarinen
Lefwola/Lievola 5 Thomas Larss Puhruin mh 2 Purhonen
2 Anders Läskin mh 2 Leskinen
2 Pehr Olofss. Lijkoin mh 2 Liikanen
Arfwe Ihalain tijger sin föda Ihalainen
Mäninmäkj/Männynmäki 1 Mattz Wänelains E:a, M död 1 Venäläinen
5 1 Anders Turakain mh 2 Turakainen
d. Pehr Ryhain 1 Ryhänen
d. Jöran Kaipain mh 2 Kaipainen
Soldatz hustru 1
2 Hans Pehrss Tirain mh 2 Tirronen
1 Cap: H:r Carll Nigreus E:a, M död 1 Nigraeus
Mattila 4 Claus Parkonein mh 2 Parkkonen
B:r Tonnes Simonss mh 2 Parkkonen
- - - Tönnes Axelsson mh tijger sin föda Kärkkäinen

Sivu 2569A (aukeaman 2569 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mattila - - - Olof Mattz Uckoin tijger sin föda Ukkonen
Arfwe Erichss mh tijger sin föda
Mäkios/Mäköis 5 Anders Mattz Afwin mh 2 Auvinen
B:r Pehr mh 2 Auvinen
Pijga Anna 1
6 Påhl Pehrss. Soppoin mh 2 Sopanen
B:r Jöran mh 2 Sopanen 20
d. Hindrich Larsson 1
Soldatz hustru 1
5 Mårten Oijnoin mh 2 Oinonen
B:r Johan 1 Oinonen
B:r Laars 1 Oinonen
Pijga Anna 1
1 Grelss Kiskin E:a, M död 1 Kiiskinen
Marala/Maarala 7 Erich Marain mh 2 Maaranen
B:r Mårten mh 2 Maaranen
B:r Pehr mh 2 Maaranen
B:r Måns 1 Maaranen
3 Laars Halloin mh 2 Halonen
B:r Mattz 1 Halonen
3 Pehr Johanss. Marain mh 2 Maaranen
d. Mattz Brussius 1
2 Mattz Mattz Marain 1 Maaranen 19
Soldatz hustru 1
Mietula/Miettula 4 Anders Rockol: mh 2 Ruokolainen
B:r Johan mh 2 Ruokolainen 60
Maifwala/Maivala 2 Laarss Laarsson mh 2
Erich Jöranss M död, E tijger sin föda Lampinen
S.S. Jöran Larss. tijger sin föda
7 Brusius Kandin mh 2 Kontiainen
B:r Rasmus mh 2 Kontiainen
B:r S. Anders mh 2 Kontiainen
Rytt. hustru 1

Sivu 2569B (aukeaman 2569 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maifwala/Maivala 1 5 1 Johan Hackorain mh 2 Haikarinen
B:r Laars mh 2 Haikarinen
d. Giösta Eskelsson mh 2 Härkönen
Soldatz hustru 1
- - - Påhl Jusorin tijger sin föda Jusseroinen
S. Johan tijger sin föda Jusseroinen 43
6 Cnuth Olofss. Hännin mh 2 Hänninen
B:r Olof mh 2 Hänninen
d. Laars Murdoin mh 2 Murtonen
4 Påhl Olofss. Kastin 1 Keistinen
S. Hindrich mh 2 Keistinen
Pijga Kirstin 1
3 Frans Nielsson 1 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
6 1 Staffan Tarckains E:a, M död 1 Tarkiainen
B. Hindrich mh 2 Tarkiainen
S. Påhl mh 2 Tarkiainen
S. Hindrich 1 Tarkiainen
Soldatz hustru 1
Murdois/Murtois 6 Peher Hemel: 1 Hämäläinen
S. Johan mh 2 Hämäläinen
B:r Hindrich 1 Hämäläinen
B:r Staffan 1 Hämäläinen
dåtter Anna 1 Hämäläinen
2 Isack Thomasson mh 2 Hämäläinen
1 2 Chers: Carstenius h 1 Karsten
Landb. Pehr Pehrsson mh 2
5 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Olof mh 2 Hämäläinen
d. Pehr Hemel: 1 Hämäläinen
2 1 Fendrich Buusch hustru 1 Busk
Trumslag: Hind: Axelsson 1
Rytt: hustru 1

Sivu 2570A (aukeaman 2570 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Näring/Näärinki 8 Laars Tarkin mh 2 Tarkiainen
BS. Pehr 1 Tarkiainen
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
B:r Laars Hindss mh 2 Tarkiainen
B:r Pehr 1 Tarkiainen
6 Pehr Pehrss. Kärkain mh 2 Kärkkäinen
B. Påhl mh 2 Kärkkäinen
B:r Anders mh 2 Kärkkäinen
3 Johan Wannel: E:a, M död 1 Venäläinen
B:r Elias 1 Venäläinen
dåtter Maria 1 Venäläinen
4 Christer Pättynein mh 2 Pätynen
B:r Anders mh 2 Pätynen
4 Pehr Wittikain 1 Vitikainen
S. Mattz 1 Vitikainen
S. Niels mh 2 Vitikainen 38
4 Laars Turakein mh 2 Turakainen
S. Påhl mh 2 Turakainen
1 Bengdt Hauska h: död 1 Hauska
1 Johan Muckoin 1 Muikkunen
Soldatz hustru död
Narila 3 1 Anders Puttkoin mh 2 Putkonen
B:r Mattz h 1 Putkonen
Soldatz hustru 1
6 Thomas Panoin mh 2 Paunonen
B:r Mattz 1 Paunonen
B:r Anders 1 Paunonen
B:r Pehr Anderss. mh 2 Paunonen
Ollikala/Ollikkala 3 Mattz Larss. Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Eskell Christerss 1
3 Hindrich Nullpoin 1 Nulpponen
B:r Erich Larss. E:a, M död 1 Nulpponen
Rytt hustru 1
- - - Mattz Hamoin tijger sin föda Hamunen

Sivu 2570B (aukeaman 2570 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollikala/Ollikkala 5 Anders Nullpoins E:a, M död 1 Nulpponen
B. Olof mh 2 Nulpponen
B:r Erich mh 2 Nulpponen
S. Mattz död Nulpponen
1 Lars Nielss Ihalain 1 Ihalainen
3 Johan Passoin 1 Pasanen
B:r Staffan mh 2 Pasanen
4 1 Olof Jöranss. Peedekains E:a, M död 1 Pietikäinen
B:r Christer död Pietikäinen
B:r Laars död Pietikäinen
B:r Hindrich 1 Pietikäinen
B:r Jöran 1 Pietikäinen
d. Anders Pehrsson 1
Soldatz hustru 1
Poikola 4 Lansm. Anders Pijck mh 2 Piikki
B:r Johan mh 2 Piikki
Pallois/Palonen 4 Markus Imoin mh 2 Immonen
d. Niels Ihalain 1 Ihalainen
B:r Johan 1 Immonen
Peikkila/Pelkilä 2 Anders Illfwoin mh 2 Ilvonen
Pöllilä/Pellilä 4 Johan Hanss. Pojolain mh 2 Pohjalainen
B:r Mattz mh 2 Pohjalainen
Pättilä/Pätylä 2 Corpr: Laars Asickains h 1 Asikainen
d. Hindrich Larsson 1
Pattela/Paatela 5 Pehr Tirain 1 Tirronen
S. Mattz mh 2 Tirronen
d. Jöran Muttelain mh 2 Muttulainen
2 T. And. Lautian mh 2 Lautiainen
7 Olof Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Thomas mh 2 Ukkonen
d. Karll Greess mh 2
d. Abraham Höfwins h 1 Hyvönen
Purhala/Purhola 6 Hindrich Purhoin mh 2 Purhonen
S. Hindrich 1 Purhonen
B Laars 1 Purhonen
BM Anders Kåttrain mh 2 Kotro

Sivu 2571A (aukeaman 2571 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Purhala/Purhola 7 Laars Killckij mh 2 Kilkki
B:r Gustaff mh 2 Kilkki
B:r Axell B Anders 2 Kilkki
Rytt hustru 1
Pohios/Pohjois - - - Niels Kuckoin tijger sin föda Kukkonen
S. Laars tijger sin föda Kukkonen
- - - Laars Ickoin mh, tijger sin föda Ikonen
S. Hindrich tijger sin föda Ikonen
4 Staffan Hännin h död 1 Hänninen
B:r Johan mh 2 Hänninen
d. Pehr Olofsson 1
d. Johan Kappoin M död, E: tijger sin föda
d. And. Nosiain mh, tijger sin föda, till Carel: Nousiainen
2 Johan Wauhwain mh 2 Vahvanen
2 Peher Peherss: Hemel: E:a ,M död 1 Hämäläinen
S. Elias 1 Hämäläinen
Pitkälax/Pitkälahti 5 Jöran Pafwillain mh 2 Paavilainen
S. Erich 1 Paavilainen
B. Hindrich mh 2 Paavilainen
3 Jöran Segelain mh 2 Seilonen
B:r Hindrich 1 Seilonen
Paiusalmj/Pajusalmi - - - Hindrich Påhlsson mh, tijger sin föda Heinonen 64
Pijga Hellga tijger sin föda
Pulkilaby/Pulkkila 3 Bengdt Pullkin h död 1 Pulkkinen
B:r Mattz mh bäge döda Pulkkinen
B:r Johan h död 1 Pulkkinen
dåtter Gunnilla 1 Pulkkinen
5 Jacob Pullkoin mh 2 Pulkkinen
B:r Påhl mh 2 Pulkkinen
B:r Laars 1 Pulkkinen
2 Jöran Kärainen mh 2 Kääriäinen
6 And. Andss. Pullkin mh 2 Pulkkinen
B:r Mattz mh 2 Pulkkinen
B:r Johan mh 2 Pulkkinen

Sivu 2571B (aukeaman 2571 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pulkila/Pulkkila 4 Mattz Pehrss. Harkain mh 2 Härkönen
BM. Pehr Christer mh 2
Pyllkälä/Pylkkälä 5 Eskell Christerss mh 2 Pylkkänen
B:r Mattz mh 2 Pylkkänen
B:r Clemet 1 Pylkkänen
5 And. Pehrss. Tarkain mh 2 Tarkiainen
B:r Jacob mh 2 Tarkiainen
B:r Laars 1 Tarkiainen
d. Laars Eskellss. mh tijger sin föda
Päkurila/Pekurila 9 Jacob Päkurinn mh 2 Pekurinen
B:r Påhl mh 2 Pekurinen
B:r Hindrich mh 2 Pekurinen
S. Mårten mh 2 Pekurinen
Rytt hustru 1
Rångala/Ronkala 4 Mattz Kanckuin mh 2 Kankkunen
S. Påhl 1 Kankkunen
d. Johan Huttuin 1 Huttunen
B. Laars Mattz mh: till Ryslan, tijger sin föda Kankkunen
6 Pohl Dannielss Ottin h, M. Soldat 1 Outinen 6
B:r Pehr mh 2 Outinen 130
B:r Danniel mh 2 Outinen
d. Danniel Ottins h 1 Outinen
4 Arfwed Rångan mh 2 Ronkainen
B:r Olof mh 2 Ronkainen
5 Mattz Pehrss. Wijssa mh 2 Viisanen
M. Mattz Ottinn mh 2 Outinen
Soldatz hustru 1
4 Olof Brusius 1 Laukkanen
B:r Pehr 1 Laukkanen
B:r Brusius Lackoin mh 2 Laukkanen
Johan Hindrichss: mh till Carel: tijger sin föda Laukkanen?

Sivu 2572A (aukeaman 2572 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rasala 3 Pehr Pehrss Räsein 1 Rasanen
S. Olof h: död 1 Rasanen
d. Ifwar Michelsson 1
Randois/Rantuu 5 Thomas Grelss Narin mh 2 Narinen
d. Påhl Mustoin mh 2 Mustonen
Pijga Karin 1
6 Jöran Killkin 1 Kilkki
B:r Anders Läskein mh 2 Leskinen
B:r Pehr mh 2 Leskinen
Soldatz hustru 1
- - - Anders Lijmatain mh tijger sin föda Liimatainen
Remoijärf:/Remojärvi 7 Pehr Mardikain mh 2 Martikainen
d. Mattz Tuckolain mh 2 Tuhkalainen
Pijga Karin Latein 1
Pijga Kirstin 1
Rytt hustru 1
5 Hindrich Rämoin mh 2 Remonen
B:r Påhl mh 2 Remonen
Rytt hustru 1
4 Hindrich Hämelein mh 2 Hämäläinen
S. Mårten mh 2 Hämäläinen
2 1 Laars Kiprin mh 2 Kiprinen
Soldatz hustru 1
3 Pehr Jacobss Pafwilain h: död 1 Paavilainen
S. Jacob 1 Paavilainen
S. Erich 1 Paavilainen
4 Johan Michelss. Hemel: mh 2 Hämäläinen
d. Staffan Pohlsson 1
d. Johan Kåstiain 1 Kostiainen
2 Hindrich Tarkoin mh 2 Tarkiainen
Randois/Rantuu 1 Pehr Michell Lenoin 1 Leinonen
3 Simon Harkein mh 2 Härkönen
Pijga Margareta 1

Sivu 2572B (aukeaman 2572 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Randois/Rantuu 3 Pehr Johanss Härköin mh 2 Härkönen
B:r Påhl 1 Härkönen
Surnemj/Suurniemi 7 Erich Rångain mh 2 Ronkainen
BS. Hindrich el:r Johan mh 2 Ronkainen
d. Hindrich Raujtain mh 2 Rautiainen
Rytt hustru 1
9 Johan Mattz Pajuna mh 2 Paunonen
d. Karin 1 Paunonen
d. Markus Kohoin 1 Kohonen
d. Pehr Kardin 1 Kaartinen
d. Michell Kurhoin mh 2
d. Erich Juckorins h 1 Jukarainen
Rytt hustru 1
6 Pehr Johanss. Rångain mh 2 Ronkainen
S. Pehr Pehrsson 1 Ronkainen
pro 696 till backas 1
dåtter 1
Rytt hustru 1
1 Anders Nielss Kardain 1 Kaartinen
Sammala/Summala 1 7 Johan Thomass. Summa mh 2 Summa
B:r Jöran mh 2 Summa
B:r Thomas 1 Summa
B Pehr 1 Summa
d. Pehr Jacobss 1
Rytt hustru 1
2 Thomas Rajutin mh 2 Rautiainen
Såppala/Sopala 2 Pehr Hindss. Sappoin mh 2 Sopanen
Mårten Capain mh tijger sin föda Kaipainen
Michell Hemel: mh döda Hämäläinen
Suoniemj/Soiniemi 5 Pehr Hindss Tarkoin mh 2 Tarkiainen
S. Hindrich 1 Tarkiainen
dåtter Elin 1 Tarkiainen
BM. Johan Wallentinsson 1

Sivu 2573A (aukeaman 2573 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suoniemj/Soiniemi 3 1 Mattz Larss Afwoin mh 2 Auvinen
B:r Hindrich 1 Auvinen
Soldatz Michel Johansson Purhoins hustru 1 Purhonen 66
4 1 Staffan Haloin mh 2 Halonen
B:r Jacob mh 2 Halonen
Soldatz Anders Pålsson Martins hustru 1 Marttinen 12
5 1 Christer Sojroin mh 2 Sorjonen
S. Johan mh 2 Sorjonen
d. Johan Kettelain 1
Soldatz hustru 1
1 Johan Johanss. Huttein 1 Huttunen
Taipalaby/Taipale 4 Olof Andss Taipelain mh 2 Taipalinen
B:r Mattz mh 2 Taipalinen
2 Anders Taipelain mh 2 Taipalinen
3 T. And. Taipelain hustru 1 Taipalinen
St.S. Anders 1
dåtter Anna 1
5 Corpr: Asikain hemman Asikainen
Landb. Hindrich Hindrichss: mh 2 Rautiainen
B:r Thomas 1 Rautiainen
B:r Laars 1 Rautiainen
d. Erich Erichsson 1
Tyrinmäkj/Tyrynmäki 6 Laars Pehrss. Kaipain mh 2 Kaipainen
dåtter Anna 1 Kaipainen
B:r Pehr mh 2 Kaipainen
d. Simon Mårtenss. 1
Soldatz hustru, M. död E tijger sin föda
Täifwala/Teivaa 1 Hindrich Pehrssons E:a 1 Asilainen
Hindrich Längain mh bäge döda Länkinen
5 Olof Tefwain 1 Teivainen
S. Anders mh 2 Teivainen
dåtter Anna 1 Teivainen
Pijga Elin 1

Sivu 2573B (aukeaman 2573 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Täifwala/Teivaa 4 1 Michell Tafwain 1 Teivainen
B:r Erich 1 Teivainen
B:r Staffan 1 Teivainen
Pijga Anna 1
Soldatz hustru 1
6 Niels Tofwain mh 2 Teivainen
B:r S. Mattz mh 2 Teivainen
B:r Anders h: död 1 Teivainen
d. Laars Nielsson 1
Turakala/Turakkala 10 Pehr Terakainn h 1 Turakainen
S. Pehr mh 2 Turakainen
S. Anders mh 2 Turakainen
S. Niels 1 Turakainen
B:r Olof 1 Turakainen
B:r Laars Jöranss. mh 2 Turakainen
Rytt hustru 1
Tulkela/Tuhkala - - - Nielss Nielss död Hämäläinen
d. Johan Press h död 70
4 Niels Pojeloin mh 2 Pohjalainen
M. Sigfred Andss. mh 2
2 Pehr Pehrss. Mässij 1 Messo
S. Pehr 1 Messo
3 1 Clemet Sållkj mh 2 Solki
B:r Johan 1 Solki
Soldatz hustru 1
4 Påhl Pehrss. Wäninen mh 2 Väänänen
M. Hindrich Hullkin mh 2 Hulkkonen
Wächmais/Vehmaa 6 Grelss Lipsoin mh 2 Lipsanen
B:r Jacob mh 2 Lipsanen
d. Anders Rijmpin 1 Rimpinen
Pijga 1
1 1 Johan Pondin h: död 1 Pöntinen
Soldatz hustru 1

Sivu 2574A (aukeaman 2574 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wächmais/Vehmaa 4 Laars Lammain h: död 1 Laamanen
B:r Swante mh 2 Laamanen
d. Pehr Pässoin h 1 Pesonen
7 Probst. H:r Brunnerus hemman Brunnerus
Landb. Staffan Panunoin 1 Paunonen
d. Mattz Sigfredss mh 2
d. Pehr Ludwickss mh 2 Rimppi
d. Eskell Soppoin mh 2 Sopanen
2 Pehr Olofss. Mardikain mh 2 Martikainen
4 1 Cap: H:r Fredrich mh 2 Sveconius
d. Niels Kåndain mh 2 Kontiainen
Soldatz hustru 1
5 Pehr Wästerin mh 2 Vesterinen
B:r Anders mh 2 Vesterinen
d. Hindrich Pijmpoin 1
Warpsaranda/Varparanta 1 Olof Christeron 1 Immonen
Wäijälä/Veijala 9 Pehr Sigfredsson 1 Veijalainen
S. Sigfred mh 2 Veijalainen
B:r Hindrich mh 2 Veijalainen
BS. Hindrich mh 2 Veijalainen
d. Olof Olofsson mh 2
Worilax/Vuorilahti 5 Påhl Påhlsson Bengtin mh 2 Penttinen
d. Johan Wowain E:a M död 1 Vahvanen
d. Johan Mattz mh 2
10 Staffan Tarckin h 1 Tarkiainen
S. Jacob mh 2 Tarkiainen
B:r Pehr mh 2 Tarkiainen
B:r Anders mh 2 Tarkiainen
BS. Staffan Mattz 1 Tarkiainen
dåtter Lasticka 1 Tarkiainen
Rytt hustru 1
Wårenma/Vuorenmaa 5 Mattz Hijrffwin mh 2 Hirvonen
BS. Anders mh 2 Hirvonen
Rytt hustru 1

Sivu 2574B (aukeaman 2574 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wårenma/Vuorenmaa 1 3 Johan Kaupin h: död 1 Kauppinen
S. Mårten h: död 1 Kauppinen
S. Laars Johanss. mh 2 Kauppinen
3 Laars Pylkin E:a, M död 1 Pylkkänen
S. Påhl mh 2 Pylkkänen
2 Erich Kakalain mh 2 Kekäläinen
d. Olof Karain mh till Ryslan
4 Befallningm. Jacob Andersson hemman
Landb. Anders Eskelss. mh 2
B:r Bengdt mh 2
5 Pehr Lambin h: död 1 Lampinen
B:r Påhl mh 2 Lampinen
d. Sigfred mh 2
4 Johan Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Laars 1 Hämäläinen
Rytt hustru 1
- - - Anders Peckerins E:a, tijger sin föda Pekurinen
B:rS. Pehr mh, tijger sin föda Pekurinen
döttrar 2 tijger sin föda
- - - Anders Hamoin mh tijger sin föda Hamunen
Soldatz hust: M död, tijger sin föda
- - - Mattz Peckerin tijger sin föda Pekurinen
B:r Pehr E:a, tijger sin föda Pekurinen
- - - Christer Rijmppi mh tijger sin föda Rimppi
2 Pehr Pehrss. Höttelein mh 2 Hyötyläinen
5 Aron Wänhain mh 2 Väänänen
B:r Pehr mh 2 Väänänen
B:r Bengdt 1 Väänänen
Wijsala/Viisala 5 Ifwar Wisentin mh 2 Leskinen
Fahrs hustru 1
d. Hindrich Hindrichss mh 2
2 Johan Kettuin mh 2 Kettunen
Kockala/Koikkala 4 Pehr Räsain mh 2 Räsänen
B:r Laars mh 2 Räsänen
Pillkalax/Pitkälahti 2 Måns Pässoin E:a 1 Pasanen
S. Anders 1 Pasanen
4 1 Pehr Noppoinen mh 2 Noponen
S. Olof S. Påhl 2 Noponen
Mohr Pehr Noppoins h 1 Noponen

Sivu 2575A (aukeaman 2575 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pillkalax/Pitkälahti 7 Thomas Pajoin mh 2 Paajanen
S. Laars h: död 1 Paajanen
B:r Johan 1 Paajanen
d. Mattz Noppoin 1 Noponen
d. Pehr Mortensson 1
Pijga Britta 1
5 Simon Ingens h 1 Inkinen
S. Mårten mh 2 Inkinen
S. Simon 1 Inkinen
dotter Anna 1 Inkinen
2 Pehr Mattz Pedikain mh 2 Pietikäinen
10 Pehr Påhlss. Piedikain mh 2 Pietikäinen
B:r Jonas mh 2 Pietikäinen
B:r Christer mh 2 Pietikäinen
B Staffan 1 Pietikäinen
S.S. Påhl Pehrss. mh 2 Pietikäinen
dåtter Angneta 1 Pietikäinen
2 Johan Ingoin mh 2 Inkinen
Mattz Pedikain mh, bäge döda Pietikäinen
6 Pehr Wännäin mh 2 Väänänen
BM. Hans mh 2 Väänänen
BM. Michell Noisiain mh 2 Nousiainen
8 Michell el:r Mårten Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Anders mh 2 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen
B:r Christer 1 Ikonen
dåtter Karin 1 Ikonen
1 6 Pehr Halloin 1 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
B:r Johan 1 Halonen
B Mattz 1 Halonen
d. Påhl Johanss: mh 2
Rokola/Ruokola 2 Påhl Eskellsson mh 2
Laars Andss Rokol: M död, tijger sin föda Ruokolainen
M. Laars mh tijger sin föda
1 Anders Pijspain 1 Piispanen
4 Hans Rockolain mh 2 Ruokolainen
B:r Simon E:a M: död 1 Ruokolainen
B:r S. Thomas 1 Ruokolainen
6 1 Hans Mandoin mh 2 Montonen
S. Thomas mh, B:r Christer h 3 Montonen
B Anders 1 Montonen
Soldatz hustru 1

Sivu 2575B (aukeaman 2575 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokola/Ruokola 2 Bengdt Hanss. Rockol: mh 2 Ruokolainen
Ylwäf:r/Ylivesi 3 1 Mattz Harmain mh 2 Harmainen
Soldatz hustru 1
Pijga 1
3 Johan Parckein mh 2 Parkkinen
B:r Anders 1 Parkkinen
Markus Hemel: mh: tijger sin föda Hämäläinen
4 1 Jacob Lijmattin mh 2 Liimatainen
S. Olof mh 2 Liimatainen
Soldatz hustru 1
4 Nielss Michelsson mh 2 Heilanen
B:r Michell mh 2 Heilanen
5 Niels Påhlss. Heijlain mh 2 Heilanen
B:r Påhl mh 2 Heilanen
B:r Pehr 1 Heilanen
5 Olof Eskelss. Kouhoin 1 Korhonen
S. Eskell mh 2 Korhonen
B:r Johan h: död 1 Korhonen
dåtter Kirstin 1 Korhonen
3 1 Mårten Korhoin mh 2 Korhonen
M. Påhl h: död 1
Soldatz hustru 1
Påihiois/Pohjois 3 T. Anders Rockoin mh, Häst 1, Koor 2 st. 2 Rokkanen
S. Mattz 1 Rokkanen
3 T. Johan Johanss. Huttuin mh, Häst 1, Koor 2 st. 2 Huttunen
S. Mattz 1 Huttunen
- - - Fendrich Lijllieskyldh hemman Sätterij Lilliesköld
d. Hindrich Hindrichsson går dageliga till disk och duck på gården
d. Jöran Simonss går dageliga till disk och duck på gården
d. Christer Lijmatin mh, går dageliga till disk och duck på gården Liimatainen
Illamäkj/Illainmäki 6 T. Pehr Olofsson mh, Häst 1, Koor 2 st. 2
d. Johan Halloin mh 2 Halonen
d. Laars Wihwain 1 Vihavainen
dåtter Susanna 1
Pappilat ja virkamiestalot
-- 2 Klock. Johan Larss. 1
-- Pijga Ingbor 1
-- 1 Skomak: Albom 1
-- 1 Skohlmestaren 1 Ripsander

Sivu 2576A (aukeaman 2576 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 2 Sundius Sigfred Mattz mh 2
-- 2 Snickaren Olof mh 2
-- 1 fougdk Hind. Jockol: 1 Jokelainen
-- 2 Uppborskrif: Abraham Wallin mh 2 Wallin
-- 9 Probst. H:r Abraham Bronnerius mh 2 Brunnerus
-- S. H:r Laars 1 Brunnerus
-- M. H:r Axell mh 2
-- d. Pehr Ingerin 1 Inkeroinen
-- d. Erich Mattz 1
-- Pijga Anna 1
-- Pijga Kirstin 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16941699

© Maija-Liisa Laaso 2023