AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 43 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 43<>

Ruotutalot ovat kylissä: Remojärvi (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Johan Pålsson Jusseroinen mainittu 1700 27.10.1700 1
Krister Pöntinen mainittu 1712 ennen 1720 2
Henrik Leinonen 1721 jälkeen 21.6.1735 3
Mats Pulkkinen 20.5.1736 28.6.1736 4
Pål Järpe 28.6.1736 27.9.1739 5
Petter Elgberg Ekenberg 26.1.1740 24.8.1741 6
Petter Ollenberg Ollikainen 5.3.1743 28.1.1750 7
Lars Lanten Lantiainen 24.5.1751 12.2.1763 täydennysmies 8
Lars Lager 1.5.1767 8.9.1770 ruotu 73 9
Tomas Ur Ukkonen 17.12.1770 21.8.1774 10
Johan Sutinen 23.10.1775 25.10.1775 11
Ivar Vik Viisanen Leskinen 25.10.1775 25.6.1804 täydennysmies 43 12
Krister Stolt Hämäläinen 26.11.1804 mainittu 1807 13
Mats Blad mainittu 1809 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 43 varamies
Abraham Vanhanen mainittu 1764 1
Ivar Viisanen 24.2.1774 25.10.1775 ruotu 43 2
1776 lähtien ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Johan Holopainen 16.9.1776 23.2.1779 ruotu 44 3,1
Johan Paavilainen 18.6.1779 19.6.1788 ruotu 51 4,2
Jöran Pur 1788 26.6.1790 5,3
Petter Skott Schadevitz 1792 31.1.1804 6,4
Petter Orre Ollikainen 17.3.1804 mainittu 1806 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Peerss Pönnin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734 20.2.1735
Hendrich Leinoin 35 11 (1723) heikkopäinen 1699
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Leinon 21.12.1734 hylättiin
Matz Pulkin Savolax 22 gift 17.5.1735 1713
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Petter Ållenberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Lanten
Katselmus 1758 22.2.1758
Lars Lanteen 32 7 (1751) 1726
Katselmus 1763 12.2.1763
Lars Lanten Saf: 37 12 gift (1751) 12.2.1763 saa eron 1726
Katselmus 1767 21.8.1767
Matts Pulkin 16.6.1735 8.3.1736 hankki miehen tilalleen
Påhl Jerpe 8.3.1736 palkka­mies 27.9.1739 hylättiin
Petter Elgberg 26.1.1740 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Ollenberg 5.3.1743 palkka­mies 28.1.1751 kuoli
Lars Lantin 24.5.1751 täydennys­mies 12.2.1763 hylättiin
Lars Lager Jockas 30 3/4 gift 1.5.1767 palkka­mies 1737
Katselmus 1772 29.3.1773
Tomas Uhr Jockas 24 1/3 2 1/3 ogift (1770) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Lager 8.9.1770 siirrettiin ruotuun 73
Thomas Uckoin Uhr 17.12.1770 palkka­mies 21.8.1774 kuoli
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sutinen 23.10.1775 ruotu­mies 25.10.1775 tilalle toinen mies
Ivar Wisain Wijk Joccas 24 1/3 2 3/4 gift 5 5 25.10.1775 täydennys­mies 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Iwar Wijk Jockas 28 1/2 6 1/2 gift 5 5 25.10.1775 otettu 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Ivar Wjk Jockas 31 9 gift 5 5 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1788 25.9.1788
Ivar Wijk 34 12 gift 5 5 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Ifvar Vijk Jockas 35 13 gift 5 5 1/2 (1776) 1754
Katselmus 1790 16.9.1790
Ivar Wjk Jockas 36 13 3/4 gift 5 5 1/4 (1777) 1754
Katselmus 1795 9.6.1795
Ifwar Wik Jockas 41 19 gift 5 5 (1776) 1754
Katselmus 1798 28.6.1798
Ivar Wik Jockas 44 22 gift 5 5 (1776) 1754
Katselmus 1801 14.6.1801
Ivar Wik Jockas 47 25 gift 5 5 (1776) 1754
Katselmus 1804 25.6.1804
Ifvar Vik Jockas 50 28 gift 5 5 (1776) 1754
Katselmus 1809 22.6.1809
Mats Blad Jockas 25 2 ogift 5 8 (1807) 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Christer Peerss Pönnin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734 20.2.1735
Hendrich Leinoin (1723) 35
  heikkopäinen 11 1699
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Leinon  
21.12.1734 hylättiin
Matz Pulkin 17.5.1735 22 Savolax
  gift 1713
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Petter Ållenberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Lanten  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Lars Lanteen (1751) 32
  7 1726
Katselmus 1763 12.2.1763
Lars Lanten (1751) 37 Saf:
12.2.1763 saa eron 12 gift 1726
Katselmus 1767 21.8.1767
Matts Pulkin 16.6.1735
8.3.1736 hankki miehen tilalleen
Påhl Jerpe 8.3.1736 palkka­mies
27.9.1739 hylättiin
Petter Elgberg 26.1.1740 palkka­mies
24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Ollenberg 5.3.1743 palkka­mies
28.1.1751 kuoli
Lars Lantin 24.5.1751 täydennys­mies
12.2.1763 hylättiin
Lars Lager 1.5.1767 palkka­mies 30 Jockas
  3/4 gift 1737
Katselmus 1772 29.3.1773
Tomas Uhr (1770) 24 1/3 Jockas
  2 1/3 ogift 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Lager  
8.9.1770 siirrettiin ruotuun 73
Thomas Uckoin Uhr 17.12.1770 palkka­mies
21.8.1774 kuoli
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Sutinen 23.10.1775 ruotu­mies
25.10.1775 tilalle toinen mies
Ivar Wisain Wijk 25.10.1775 täydennys­mies 24 1/3 5 Joccas
  2 3/4 5 gift 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Iwar Wijk 25.10.1775 otettu 28 1/2 5 Jockas
  6 1/2 5 gift 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Ivar Wjk (1776) 31 5 Jockas
  9 5 1/2 gift 1754
Katselmus 1788 25.9.1788
Ivar Wijk (1776) 34 5
  12 5 1/2 gift 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Ifvar Vijk (1776) 35 5 Jockas
  13 5 1/2 gift 1754
Katselmus 1790 16.9.1790
Ivar Wjk (1777) 36 5 Jockas
  13 3/4 5 1/4 gift 1754
Katselmus 1795 9.6.1795
Ifwar Wik (1776) 41 5 Jockas
  19 5 gift 1754
Katselmus 1798 28.6.1798
Ivar Wik (1776) 44 5 Jockas
  22 5 gift 1754
Katselmus 1801 14.6.1801
Ivar Wik (1776) 47 5 Jockas
  25 5 gift 1754
Katselmus 1804 25.6.1804
Ifvar Vik (1776) 50 5 Jockas
  28 5 gift 1754
Katselmus 1809 22.6.1809
Mats Blad (1807) 25 5 Jockas
  2 8 ogift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Leinoin
1733 Hindrich Leinoin
1734 Hendrig Loinen
1735 Hindrich Leinoin 21.6.1735 hylättiin
1736 Mattias Pulkin 20.5.1736 ruotumies 28.6.1736 hankki miehen tilalleen
Pohl Jerp 28.6.1736 palkkamies
1737 Påhl Hierp
1738 Påhl Järp
1739 Påll Hierp
1740 Påhl Järp 27.9.1739 hylättiin
Petter Eckenberg 26.1.1740 palkkamies
1741 Petter Ekenberg
1744 Petter Ollenberg
1745 Petter Ollenberg
1746 Petter Ollenberg
1747 Petter Ollenberg
1748 Petter Ollenberg
1749 Petter Ollenberg
1750 Petter Ollenberg 28.1.1750 kuoli
1751 Lars Lanteen 24.5.1751 otettiin
1752 Lars Lanten
1753 Lars Lanten
1754 Lars Lanteen
1755 Lars Lanten
1756 Lars Lanten
1757 Lars Lanteen
1758 Lars Lanteen
1759 Lars Lanten
1760 Lars Lanten
1761 Lars Lanten
1762 Lars Lanten
1763 Lars Lanten 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Lars Lager 1.5.1767 otettiin
1768 Lars Lager
1769 Lars Lager
1770 Lars Lager 8.9.1770 siirto ruotuun 73
1771 Thomas Uhr 17.12.1770 otettiin
1773 Thomas Ur
1775 -
1776 Ifwar Wisain Wik 25.10.1775 täydennysmies
1777 Ifwar Wik
1778 Ivar Wik
1779 Ifvar Wjk
1780 Iwar Wjk
1781 Ifvar Vjk
1782 Ivar Vjk
1783 Ivar Wjk
1784 Ifvar Wik
1785 Ifvar Wjk
1786 Iwar Vjk
1787 Ifvar Wjk
1788 Iwar Wjk
1789 Iwar Wik
1790 Ifvar Vik
1791 Ivar Vjk
1792 Iwar Wik
1793 Ivar Wik
1794 Ifvar Vik
1795 Ifwar Wjk
1796 Ifvar Vik
1797 Ifvar Wjk
1798 Ivar Wik
1799 Ivar Vik
1800 Iwar Wik
1801 Ivar Wik
1802 Ivar Wick
1803 Iwar Wik
1804 Ivar Wik 25.6.1804 sai eron
-
1805 Christer Hämäläin Stålt 26.11.1804 palkkamies
1806 Christ: Stolt
1807 Christ Stolt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776 27.3.1776
Thom: Uhr 21.8.1774 kuoli
Joh: Wisain Wijk Jockas 21 1/2 ogift 25.10.1775 täydennysmies hyväksytään 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Påelsson Jusseroin
1700_11 Johan Påhlson Jusseroin 27.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 112 Tuchkala Hindrich Leinoin
puoliso: Birita Pajuin
lapsia: Margareta, Petter, Hind:
Förmänas wara bårtkommen uti Willmanstrandska slaget 1741. Vmo + 12.5.1743
I 192 Såldater Petter Ollikain Ollenberg
puoliso: Elin Säppäin
död i Hels. 22.6.1750
II 111 Tuchkala Lars Påhlss. Landiain Vanh: Påhl Landiain, Malin Asikain, vid pag.99
II 99 Remojerfwi 2 Lars Landiain s. 1725 Rengin veli
Juva RK 1751-1758
II 66 Kilpola
puoliso: Elin Karjalain s. 18.4.1736
vid: Tom I pag:115 N:43
I 115 Soldater Lars Lanter s. 1725
puoliso: Elin Karjal: s. 18.4.1736
Juva RK 1776-1788
II 177 Soldater Iwar Wijk s. 15.3.1754
puoliso: Anna Teifwain
Juva RK 1791-1802
173 Soldater Ivar Wik Leskin s. 1754
puoliso: Anna Teivain
Juva RK 1803-1805
II 302 Soldater Iwar Wijk s. 1754
puoliso: Anna Teiwain
afskedad 1804, bor i Tuhkala, p.245
II 241 Tuhkala 1 Iwar Wijk Torp.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Remojärvi Henr: Leinoinen
puoliso: Regina Thomasd:r Ullmainen k. _.3.1730
lapsia: Carin, Margeta (tvill:)
Remojärvi
Tuhkala
Henr: Leinoinen
puoliso: Brita Pajuinen s. 1694K k. 12.5.1743
lapsia: Petter, Henrich, Rachel
Tuhkala Mattz Thom:s: Pulkin
puoliso: Maria Ruotzal: vih. 1735
lapsia: Maria
Remojärfvi Petter Ollikain Ollenberg
puoliso: Elin Säppäin vih. 1747
lapsia: Walborgh
Remojärvi
Tuhkala
Lars Landiain Laudiain s. 1725K k. 28.2.1781
puoliso: Elin Henr:dr Karjalain s. 18.4.1736 k. 17.2.1790
lapsia: Påhl, Lars, Anna, Hindrich, Mathias
Järfwenpä Lars Lager s. 1735K k. 25.10.1774
Murdois Christer Hämäläin Stolt
puoliso: Stina Joh:dr Inginen vih. 13.12.1807

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1693 Maifwala S. Johan Jusorin 2280A
Juva 1694 Maifwala S. Johan Jusorin 2149A
Juva 1697 Maifwala S. Johan Jusorin tijger sin föda 2569B
Juva 1723 Rämojerf: Såld. Hindrich Leinoins hustro 3276
Juva 1724 Remoierfwj 4 Solld: Hind: Leinoins hust 3356
Juva 1725 Remoierfwj 4 Solld: Hind: Leinoins hust 3124
Juva 1726 Remoierfwj 4 Solldat: Hindrich Leinoins hustru 3221
Juva 1727 Remoierfwj 4 Solld: Hindrich Leinoins hustru 2019A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Hindrich Leinoin
1735_3 Hindrich Leinoin
1735_4 Hindrich Leinoin
1735_5 Hindrich Leinoin
1735_6 Hindrich Leinoin
1735_7 Hindrich Leinoin sai eron 2.6.1735
1744 Pett: Ollenberg
1745 Petter Ollenberg
1746 Petter Ollenberg
1747 Petter Ollenberg
1748 Petter Ollenberg
1752 Lars Lantin
1752b Lars Lantin
1753 Lars Lanten
1754 Lars Lantiin
1756 Lars Lanten
1767 Lars Lager 1.5.1767 otettu
1773 Thomas Ur

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold: Iwar Wik 28.5.1807
1784 Soldaten Iwar Wik 1804 28 50

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Matts Lambin Glad 1783 3 , 4236

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Remojerfwi
Remojerfwi
Remojerfwi
Påhl Hämäläin
Anders Kaipiain
Tomas Pulkin
1775 Remojärfwi
Remojärfwi
Remojärfwi
Krist. Karjal:
Joh. Kostjain
Joh Rimpin
1801 Rämojärfwi
Rämojärfwi
Rämojärfwi
Johan Kåstiain
Anders Rimpin
Christer Karjalain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 43 varamies
Ifwar Wisain Jockas 21 1/3 ogift 10 4 1/6 1754
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Iwar Wisain 25.10.1775 ruotusotilaaksi
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Jöran Puhr Jockas 22 1 6 (1788) 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Skått Jockas 37 3 gift 5 8 (1792) 1758
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Skott 31.1.1804 kuoli
Petter Ollikain Orre S:t Michel 35 2 gift 5 7 17.3.1804 palkka­mies 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 43 varamies
Ifwar Wisain   21 1/3 10 Jockas
  4 1/6 ogift 1754
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Iwar Wisain  
25.10.1775 ruotusotilaaksi
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Jöran Puhr (1788) 22 6 Jockas
  1 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Skått (1792) 37 5 Jockas
  3 8 gift 1758
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Skott  
31.1.1804 kuoli
Petter Ollikain Orre 17.3.1804 palkka­mies 35 5 S:t Michel
  2 7 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
1783_v Johan Pawilain
1784_v Joh: Pafvilain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 43 varamies
-
Ivar Wisainen 20 ogift 24.2.1774 otetaan 1754
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 43 ja 44 yhteinen varamies numero 24
Johan Joh:son Holopain 23.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 44
Johan Pawilain 18 18.6.1779 otetaan 1761
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Johan Pawilain S:t Michel 18 2/3 1762
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Johan Pafwelain S:t Michel 19 2/3 1762
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Jöran Puhr 26.6.1790 kuoli
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1776-1788
I 89 Remojärfwi Torp, Inhys Petter Schadewitz s. 18.7.1753
puoliso: Carin Weman s. 1763
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Petter Skott Skadevitz s. 1757
puoliso: Carin Veman s. 1763
+ 31.1.1804, vmo + 10.5.1803
Juva RK 1803-1805
II 315 Wargernings Manskap Petter Skott Nimeä yritetty pyyhkiä pois?

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Remojerfvi Petter Petterss. Schadevitz s. 18.7.1757 k. 31.1.1804
puoliso: Carin Weman s. 1763K k. 10.5.1803
lapsia: Sophia, Petter, Mats, Jacob, Johannes, Anna Catharina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1764_v Abram Wanhain
1764b_v Abraham Wanhain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 42Ruotu 44

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024