AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1775

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmus 21.8.1775 (Randasalmi)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Lauckala,
Pelkilä
Nils von Kraemer 15.2.1769 ruotuun 13
Anders Olsbo 31.12.1769 palkaton nuorimies 16.12.1771 karkasi
Adam Friedric Norring 23 2 11/12 ogift 11 3 22.1.1773 palkaton
2 Kaihumäki Petter Malm Jockas 41 9 gift 11 2 1.1.1767
3 Wehmais Petter Ståhl Jockas 38 17 1/2 gift 10 _1/4 _.2.1758
4 Wehmais,
Kumumäkj,
Taipal
Henric Trana Idensalmi 44 26 1/2 gift 11 2 2/3 3.11.1749
5 Rångala,
Surniemi,
Warparanda
Johan Kammonen Knäck Sulkawa 26 6 gift 11 1 1/4 1.4.1769
6 Rångala Lars Hierpe Jorois 38 13 1/2 gift 10 1 1/3 6.3.1752 21.8.1775 saa eron
-
7 Härkälä,
Palois
Jacob David Lange 13.7.1770 vapaaehtoinen, poistettiin
Pål Pustinen Pust Randasalmi 8.9.1770 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
Johan Jud Randasalmi 19 1/2 1 1/4 ogift 10 4 1.5.1774 palkkamies
8 Lamala,
Patela,
Kupsala
Jacob Hirn Jockas 48 17 1/2 gift 11 2 1/4 28.2.1758
9 Kaskis,
Tyrinmäki
Thomas Han Jockas 29.3.1773 hylättiin
Lars Larsson Kaipjain 1.4.1774 ruotumies 15.9.1774 esitti miehen tilalleen
Johan Inginen Flinck 15.9.1774 palkkamies 21.4.1775 karkasi
-
10 Hottila,
Kaskis
Lars Nulpoinen 8.9.1770 ruotumies 15.11.1770 esitti miehen tilalleen
Johan Hulkoin Hult Jockas 35 5 gift 12 15.11.1770 palkkamies
11 Håttila,
Kaskis,
Matila
Anders Teifwain Trogen Jockas 36 1/2 7 1/2 gift 11 1/4 24.2.1768 täydennysmies
12 Yliwesi,
Soinemi
Petter Lange _.12.1768 vapaaehtoinen Pieksämäen komppaniasta 30.12.1770 kersantiksi
Conrad Adrian von Creutlein S:t Michel 16 12 ogift 10 1 1/3 1.10.1771 vapaaehtoinen ruodusta 44
13 Kupsalannemi,
Hetijärfwi
Nils von Kraemer 16.2.1769 korpraali ruodusta 1 1.2.1774 kuoli
-
14 Hetijärfwi Petter Fermer Pumala 46 19 1/6 gift 11 2 1/4 1.6.1755
15 Såpala,
Hetijärfwi
Eric Grof Jockas 27 8 1/3 gift 12 2.4.1767
16 Wisala,
Koickala,
Pajusalmi
Petter Rautjain Järn 22.3.1768 täydennysmies 29.3.1773 hylättiin
Anders Leskinen Lax Jockas 19 2 ogift 11 2 7.7.1773 ruotumies
17 Hetjärfwi,
Wuorenma,
Miettula
Anders ___ Parad Jockas 33 7 1/6 gift 11 2 5.2.1768 täydennysmies
18 Randois,
Wijsala
Nils Pitkäin Pik Jockas 32 7 5/12 gift 11 1 1/2 4.4.1768 täydennysmies
19 Marala,
Randois
Petter Narinen 8.9.1770 ruotumies 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Petter Marain Marck Jockas 34 4 10/12 gift 11 1 1/4 15.10.1770 palkkamies
20 Pellilä,
Marala,
Randois
Johan Tirroin 8.9.1770 ruotumies, ei otettu
Anders Piedikäin Pedeen 31.12.1770 palkkamies 22.1.1773 siirto ruotuun 65
Anders Aufwin Larm Jockas 31 2 gift 11 1 11.6.1773 palkkamies
21 Koickala,
Ahola
Olof Poppius Pihl 23.2.1768 täydennysmies 16.2.1769 hylättiin
Johan Lijkain 8.9.1770 ruotumies 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Carl Turdiainen Turck Jockas 25 4 3/4 gift 11 1 15.10.1770 täydennysmies
22 Leskelä Abram Ingberg Jockas 48 24 2/3 gift 10 4 1/2 24.6.1752
23 Liefwola Jacob Johan Sahlsteen vapaaehtoinen 1.1.1768 siirto Iisalmen komppaniaan
Carl Gustaf Lange 1.1.1768 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 1.2.1769 siirto ruotuun 135
Per Mondoin 8.9.1770 ruotumies 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Simon Lakoin Lack Jockas 24 4 3/4 ogift 11 1 1/2 15.10.1770 palkkamies
24 Hetjärfwi,
Herkelämäki
Swen Olsbo Österbotten 32 16 1/3 gift 11 3 1/3 21.7.1762 korpraali
25 Liefwola,
Heinola
Anders Kuckoin Stadig 28.3.1772 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
Anders Stadig Jockas 24 2 1/6 gift 10 3 1/2 1.3.1774 sama mies uudestaan
26 Ruokola,
Ahola
Jöran Haikarain Hansk 11.7.1768 palkkamies 16.2.1769 hylättiin
Moses Pyöhöin Flinck 7.3.1770 palkkamies 23.6.1770 erotettiin
Bengt Lange 30.6.1772 palkaton 27.7.1775 poistettiin
-
27 Haikaranpeldo Eric Petiläin Palm Jockas 32 7 gift 11 1/2 22.3.1768
28 Mäkjöis Bertil Rockain Råck 8.9.1770 ruotumies 4.2.1771 esitti miehen tilalleen
Johan Wunucka Wulff 4.2.1771 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
Påhl Lauckain Fält 11.6.1773 ruotumies 1.3.1774 esitti miehen tilalleen
Johan Wulff Jockas 24 3 1/3 gift 11 1.3.1774 aikaisemmin hylätty uudestaan
29 Mäkjöis Thomas Karp 17.3.1769 kuoli
Mårten Pälckoin Pälck 8.9.1770 palkkamies 29.3.1773 hylättiin
Mårten Pälck 9.1.1774 sama mies uudestaan 20.9.1774 kuoli
-
30 Pohjois Abraham Tukain Tupp 8.9.1770 ruotumies 16.10.1772 esitti miehen tilalleen
Joh. Frijman 16.10.1772 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
Thomas Tupp Jockas 20 1 1/3 ogift 11 2 1.3.1774 palkkamies
31 Hetjärfwi,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Henric Smedman 29.3.1773 hylättiin
Henric Pasain 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Samuel Forss 1.3.1774 ruotumies 8.4.1774 esitti miehen tilalleen
Lars Kaipain Kamp Jockas 23 1 1/4 ogift 11 1/2 8.4.1774 täydennysmies
32 Kangais Anders Öman 25.10.1774 kuoli
Eric Meijer Jockas 24 2/3 ogift 11 1/2 30.1.1775 palkkamies
33 Askolamäki,
Hetuis
Matts Holm 20.1.1770 kuoli
Michel Sumain Sun Jockas 37 5 gift 11 1 1/2 21.6.1770 palkkamies
34 Teifwaa Påhl Biörn Jockas 38 10 1/4 gift 11 2 1.5.1765
35 Ollickala Olof Hastig Jockas 43 8 1/3 gift 11 2.4.1767
36 Näringe,
Hatsola
Olof Stårm 29.3.1773 hylättiin
Johan Pöyhöin Parde Jockas 27 2 ogift 11 4 17.7.1773 ruotumies
37 Ollikala,
Hatsola
Michel Tieder 17.6.1775 kuoli
-
38 Näringe,
Hatsola
Henric Moleen Jockas 54 33 gift 10 5 1.4.1742
39 Näringe Gust: Adolph Pohlman vapaaehtoinen 4.8.1768 kuoli
Anders Pöyhöin Glad 9.3.1770 palkkamies 29.3.1773 hylättiin
Petter Muickuin 7.7.1773 ruotumies 15.8.1773 hylättiin
Petter Ruotsalainen Ruth Jockas 21 1 ogift 11 1/4 1.3.1774 täydennysmies
40 Maivala,
Aufwila
Lars Aufwinen 8.9.1770 ruotumies 19.10.1770 hankki miehen tilalleen
Anders Oinoin Od Jockas 2_ 4 1/2 gift 11 1 1/2 19.10.1770 palkkamies
41 Maifwala,
Soinemi
Jöran Stålt Jockas 38 20 1/2 gift 10 5 1/2 20.9.1755 21.8.1775 saa eron
-
42 Remojärfwi,
Murdois
Staffan Heldag 13.1.1774 kuoli
-
43 Remojärfwi Lars Lager 8.9.1770 siirrettiin ruotuun 73
Thomas Uckoin Uhr 17.12.1770 palkkamies 21.8.1774 kuoli
-
44 Tuhkala Conrad Adrian von Creutlein 31.3.1769 vapaaehtoinen Puumalan komppaniasta 1.10.1771 siirto ruotuun 12
Gust: Adolph von Creutlein Jockas 9 3 10/12 1.10.1771 vapaaehtoinen
45 Tuhkala,
Remojärfwi
Gust: Adolph v. Creutlein 13.7.1770 poistettiin
Zachris Johan Aminoff 13.7.1770 vapaaehtoinen Kuopion komppaniasta 30.4.1773 siirto ruotuun 70
Johan Myryläin From S:t Michel 32 8 gift 11 11.6.1773 palkkamies
46 Pitkälax Hans Wänäin 11.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Hans Wänäin 1.3.1774 sama mies uudestaan 5.4.1774 hylättiin uudestaan
Lars Näckinen Nätt S:t Michel 22 1 ogift 10 5 3/4 6.4.1774 palkkamies
47 Yliwesi Petter Johan Lindgreen Padasjoki 27 12 gift 11 4 1/2 korpraali, varusmestari
48 Knutilamäkj,
Kilpola
Olof Jokelain Jort 24.12.1769 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
Johan Hämäläin 11.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Johan Hämäläin 1.3.1774 sama mies uudestaan ei otettu
-
49 Kuosmala,
Murdois,
Låukjala
Lars Hedman Jockas 41 23 1/2 gift 11 3 1/2 23.1.1752 21.8.1775 saa eron
-
50 Ylivesi,
Lehickola
Niels Pust 29.3.1773 palkkamies 19.7.1774 kuoli
-
51 Hyötyis,
Wuorenma
Påhl Janhuin Frisk Piexemäki 35 8 1/2 gift 11 4 1/2 2.1.1768 palkkamies
52 Wuorenma Bengt Kiukas Svan Jockas 34 8 gift 11 3 1/2
53 Narila,
Hännilä
Henric Hackspick Säminge 53 25 gift 11 2 21.8.1767
54 Karkiama Thomas Asplund Jockas 40 17 1/2 gift 11 1 22.2.1758
55 Pitkälax,
Pulckila
Michel Pihlman 29.3.1773 hylättiin
Staffan Nåpoin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Johan Nåpoin 1.3.1774 ruotumies 30.1.1775 hankki miehen tilalleen
Carl Håckain Öhrn Liffland 25 2 gift 11 4 1/2 30.1.1775 palkkamies
56 Pitkälax Henric Laureen Jockas 36 8 3/12 gift 11 5 1.1.1767
57 Ollickala,
Karkiama,
Pitkälax
Anders Ekorn Jockas 33 8 1/3 gift 11 1 2.4.1767
58 Pitkälax Matts Kåck Jockas 38 22 1/3 gift 11 2 1/2 17.3.1758
59 Ylivesi,
Pitkälax
Carl Wärn S:t Michel 37 8 1/3 gift 10 5 21.8.1775 hylätään
-
60 Pulckila,
Ruokola
Anders Seiloin Seger 13.1.1769 täydennysmies 29.3.1773 hylättiin
Jacob Tarkjainen 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Påhl Auvin Jockas 20 1 ogift 11 1/4 1.3.1774 täydennysmies
61 Ruokola,
Yliwesi
Henric Gerlander vapaaehtoinen 15.9.1767 siirto Everstiluutnantin komppaniaan
Anders Aufwin Modig Jockas 36 8 gift 10 4 1/4 29.12.1767
62 Pitkälax Petter Ollikain Ollon 8.9.1770 ruotumies 22.1.1773 hylättiin
Pål Lambin 1.3.1774 ruotumies 15.3.1774 hankki miehen tilalleen
Zachris Karhin Karg 15.3.1774 palkkamies 15.3.1775 lähti kotiseudulleen Kiteelle
-
63 Yliwesi,
Soinemi
Olof Tählgren 29.3.1773 hylättiin
Per Otin 7.7.1773 sisäänkirjoitettiin 17.7.1773 hylättiin
-
64 Matila,
Soiniemi
Anders Sijk Jockas 28 8 7/12 ogift 11 2 1.1.1767
65 Pitkälax,
Pulckila
Påhl Giök 27.4.1771 kuoli
Anders Pedeen Jockas 28 4 2/3 ogift 11 1/2 22.1.1773 ruodusta 20
66 Soiniemi Påhl Båfver 29.3.1773 hylättiin
Påhl Huttuin 1.3.1774 ruotumies 6.4.1774 hylättiin
-
67 Wuorenma,
Näringe,
Kaskis
Johan Kärman 26.2.1768 kuoli
Henrich Hämäläin Häll 14.1.1769 palkkamies 1.12.1773 kuoli
Olof Pätyin 1.3.1774 ruotumies 5.3.1774 hylättiin
-
68 Wehmais,
Tuhkala,
Teifais
Johan Hälman S:t Michel 34 8 7/12 gift 11 2 1/4 1.1.1767
69 Lauckala,
Rusala
Eric Meijer 29.3.1773 hylättiin
Lars Kaipain Karp Jockas 28 2 gift 11 2 1/2 11.6.1773 palkkamies
70 Remojärfwi,
Pylckälä
Adolph Friedric Lindgreen vapaaehtoinen 31.3.1769 siirto Majurin komppaniaan
Gust: Henric Järnefeldt 31.3.1769 vapaaehtoinen 24.12.1771 siirto ruotuun 132
Zachris Johan Aminoff 30.4.1773 vapaaehtoinen ruodusta 45
71 Maifwala,
Wuorenma,
Teifwala
Hindrich Sågman Jockas 41 23 1/3 gift __ __ 23.1.1752 21.8.1775 saa eron
-
72 Maifwala,
Pitkälax
Michel Wipa 29.3.1773 hylättiin
Matts Pedikain 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Anders Wepsa Wärck Jockas 22 1 1/2 ogift 11 1.3.1774 täydennysmies
73 Männymäki,
Järvenpä,
Kaskis
Matts Häger 16.2.1769 hylättiin
Lars Lager 8.9.1770 ruodusta 43 24.10.1774 kuoli
-
74 Matila,
Mäkyis,
Kijskilännemi
Mårten Oinoin Rätt Jockas 31 1/2 5 5/12 gift 11 3/4 15.3.1770 palkkamies
75 Maralannemi,
Koickala,
Rångala
__ Willig Randas: 35 8 gift 11 1 1.10.1767 täydennysmies
76 Syväis,
Wätälä
Nils Pohlman korpraali 14.10.1770 kuoli
Johan Henric Aminoff 2.12.1770 Henkikomppaniasta 31.12.1772 sai eron
Henric Svensk Idensalmi 34 __/12 8 gift 11 3 31.12.1772 rummunlyöjästä korpraaliksi 21.8.1775 saa eron
-
77 Kaitais,
Kärisalo
Abram Tollman 26.1.1773 hylättiin
Carl Brask 21.6.1773 palkkamies 4.9.1773 poistettiin
Anders Immoin Id Randasalmi 25 2 ogift 10 5 1/2 16.9.1773 palkkamies
78 Kerisalo Petter Ref Jorois 38 14 gift 11 2 6.3.1762
79 Joroisnemi,
Pursialannemi,
Huosiaranda
Anders Wänäin Wäntin 4.3.1768 palkkamies 16.2.1769 hylättiin
Johan Pursiain Stadig 16.6.17__ täydennysmies 8.9.1770 hylättiin
Påhl Heiskain 23.6.1773 ruotumies __.3.1774 sai eron
-
80 Pursialanniemi,
Huosioranda,
Kerisalo
Johan Lindman 5.8.1774 kuoli
-
81 Kerisalo,
Laitjila
Påhl Öhrn 26.1.1773 hylättiin
Lars Hägg Piexemäki 21 7/12 2 7/12 ogift 11 1 1/2 29.3.1773 palkkamies
82 Kåtkatlax,
Wirtasalmi,
Päkinsari
Lars Elg 29.3.1773 hylättiin
Jöran Silmäin 23.6.1773 ruotumies 9.8.1773 hankki miehen tilalleen
Johan Tamsi Kiäck Jorois 30 2 ogift 12 1 1/2 9.8.1773 palkkamies
83 Katisanlax,
Huosioranda
Henric Ahl Jorois 43 8 1/3 ogift 11 1
84 Katisanlax Nils Oxman Leppäwirda 53 19 5/12 gift 11 21.8.1775 saa eron
-
85 Katisanlax,
Joroisniemi
Nils Reen 29.3.1773 hylättiin
Olof Räisäin Härd Jorois 22 2 ogift 11 4 1/4 23.6.1773 ruotumies
86 Ruokojärfwi Olof Kiällman Jorois 46 23 1/4 gift 11
87 Joroisniemi,
Häyrylä
Johan Hagman 29.3.1773 hylättiin
Carl Johan Tavaststierna 16.9.1773 vapaaehtoinen
88 Joroisnemi,
Häyrylä
Carl Gustaf Brundert vapaaehtoinen 1.1.1768 siirto Iisalmen komppaniaan
Carl Herman von Brandenburg 1.1.1768 vapaaehtoinen 13.7.1770 erotettiin
Hendrich Reijoin Rijk Jorois 35 7/12 2 7/12 ogift 11 3 26.1.1773 irtolainen
89 Ruokoniemi Matts Bergman 26.1.1773 hylättiin
-
90 Häyrilä,
Kolemala,
Rokoniemi
Johan Huckain Hurtig Jorois 36 7 1/2 gift 11 3 29.2.1768 täydennysmies
91 Järfwenkylä,
Häyrylä,
Kolemala
Thomas Narin Lång Jåckas 35 8 2/3 gift 11 4 1/2 18.12.1767 täydennysmies
92 Pasala,
Järfwenkylä,
Kolemala
Pål Wehwiläin Weppling 20.5.1768 palkkamies 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 23.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hankki miehen tilalleen
N N 17.7.1773 ei otettu
Pål Kiskin 1.3.1774 ruotumies 4.4.1774 vapautettiin
Gustaf Hämäläin Hägg Leppäwirda 11 1 4.4.1774 ruotumies
93 Häyrylä Nils Hielmman 2.4.1774 majoittajaksi, palkka aliupseerille
94 Kaitais Olof Hilberg Jorois 43 10 5/12 gift 11 2 1/2
95 Häyrylä Henric Strengel 12.6.1772 kuoli
Eric Pajain Paulin Jorois 19 1 5/12 ogift 11 2 1/2 1.3.1774 täydennysmies
96 Järwenkylä,
Häyrylä,
Pasala
Adam Kaipjain Jorois 33 7 4/12 gift 11 3 1/2
97 Kasintaipal?,
Häyrylä
Olof Ketolin Jorois 48 2_ 1/2 gift 11 1 21.8.1775 saa eron
-
98 Wättilä Arvid Orre Leppävirda 48 27 1/2 gift 11 5 21.8.1775 saa eron
-
99 Syfwäis Matts Kyhlman 29.3.1773 hylättiin
Petter Tickain Tihl 28.6.1773 täydennysmies 1.3.1774 hylättiin
Samuel Streng Piexemäki 21 1/2 1 1/2 ogift 11 1.3.1774 palkkamies
100 Mavesi,
Wättilä
Olof Gröndahl Jorois 26 8 gift 10 5
101 Mawesi,
Wättilä
Olof Hydman Jorois 46 22 5/12 gift 11 3 1/2
102 Mavesi Johan Willman Jorois 36 8 1/4 gift 11 2
103 Mawesi,
Savuniemi
Thomas Uf 29.3.1773 hylättiin
Jöran Piettikäin 23.6.1773 ruotumies 31.7.1773 hylättiin
Matts Reinhold Mattsson Swart 21.8.1773 täydennysmies 4.9.1773 poistettiin
Matts Reinhold Swart Piexemäki 20 1 1/2 gift 11 1 1/4 1.3.1774 sama mies uudestaan
104 Sawuniemi Anders Brun Jorois 54 31 2/3 gift 12 21.8.1775 saa eron
-
105 Sawuniemi Olof Häranen Hammar Jorois 27 7 1/2 gift 11 2 1/2 4.3.1768 palkkamies
106 Lahnalax,
Kaitais
Anders Neerman 26.1.1773 hylättiin
Elias Purain Puhr Piexemäki 26 2 1/2 ogift 11 2 23.6.1773 palkkamies
107 Lahnalax Jeremias Ferm 29.3.1773 hylättiin
Michel Gärd Piexemäki 27 1 1/2 ogift 11 1.3.1774 palkkamies
108 Lahnalax Abram Roth Jorois 46 23 1/3 gift 11 4 1/2
109 Sydämaa,
Kaitais
Olof Fager Randasallmi 43 8 1/4 gift 11 1/4
110 Kaitais Brusius Hämäläin 15.9.1772 hylättiin
Michel Nick 15.9.1772 palkkamies 26.1.1773 hylättiin
Michel Nick Piexämäki 21 5/12 3 2/12 gift 11 1/2 29.3.1773 sama mies uudestaan
111 Kaitais Anders Moberg 8.7.1770 kuoli
Nils Måilain Måhl 2.9.1770 palkkamies 26.1.1773 hylättiin
Petter Moilain 23.6.1773 ruotumies 2.9.1773 hankki miehen tilalleen
Matts Storm Jorois 29 11/12 2 11/12 gift 11 2 1/2 2.9.1773 palkkamies
112 Kaitais Mårten Modig 17.1.1769 kuoli
Michel Seppäin Smed 20.8.1769 palkkamies 29.3.1773 hylättiin
Anders Sikain Sinck Jorois 24 2 1/6 ogift 11 1/2 23.6.1773 palkkamies
113 Kaitais,
Häyrylä
Johan Eklund Stockholm 54 31 1/4 gift 10 5
114 Kaitais Anders Giädda 26.1.1773 hylättiin
Pål Wiljakain 23.6.1773 ruotumies 9.8.1773 hylättiin
Adam Sijkain Sääf Jorois 24 1/2 1 1/2 gift 10 5 1.3.1774 täydennysmies
115 Hasula Anders Berg 14.2.1768 kuoli
Henrich Pärnäin Påck Jockas 27 7 gift 11 3 1/2 24.5.1768 palkkamies
116 Haltula,
Kanmola,
Sipilä
Staffan Brun Cuopio 24 10 5/12 gift 10 4 korpraali
117 Sipilä,
Kardila
Lars Hatanen Lilja Sulkawa 31 7 11/12 gift 11 3 1/3 8.1.1768 palkkamies
118 Rauhanemi,
Kardila
Adam Myckänen Myhr Sullkawa 26 11/12 8 11/12 gift 11 1.10.1767 täydennysmies 21.8.1775 saa eron
-
119 Koskutjerfwi,
Karjula,
Sulkava
Mårten Melon 29.3.1773 hylättiin
Henrich Metinen Metin Pumala 25 4/12 2 4/12 ogift 11 1 30.4.1773 palkkamies
120 Mändyis,
Karjulanmäki,
Säminge Sokn
Jöran Anderson 29.3.1773 hylättiin
Henric Huckain Huuk Sulkawa 20 2 gift 11 1/2 16.8.1773 palkkamies
121 Wätälä,
Rutila,
Sairila
Lars Ekelöf 29.3.1773 hylättiin
David Såickain Sånck Sulkawa 20 1/6 2 1/6 gift 11 2 1/2 14.6.1773 palkkamies
122 Wätälä,
Kammola
Petter Reahlman Sullkawa 46 23 1/2 gift 11 1 21.8.1775 saa eron
-
123 Kammola,
Kyrsäwä
Petter Falck Sullkawa 43 12 1/3 gift 10 5 1/2
124 Mändyis Påhl Schierman Randasalmi 45 24 5/12 gift 10 3 21.8.1775 saa eron
-
125 Mändyis,
Kaitais
Petter Löppöin 29.3.1773 hylättiin
Johan Kondjain Kondin Randasalmi 28 2 1/4 gift 11 1 16.5.1773 palkkamies
126 Halttula,
Tunnila
Anders Korp Sullkava 37 8 11/12 gift 11 1
127 Tunnila Johan Hatanen Hall Sulkava 34 8 gift 11 1 8.11.1767 palkkamies
128 Erickala,
Haltula
Carl Gustaf Petenius Kymmenegårds Län 45 13 1/2 gift 10 2 1/2
129 Kaitais,
Rahkola
Anders Färdig 29.3.1773 hylättiin
Pål Sallinen Salin Karelen 31 1/3 2 1/3 gift 11 3 10.4.1773 palkkamies
130 Marala,
Kaitais,
Rachkola
Olof Puder Sulkava 35 8 _/12 gift 10 4 1/2
131 Kaipola Johan Svedman 24.11.1774 kuoli
Jöran Jufwoin Elg Karelen 1/2 ogift 11 1 30.1.1775 palkkamies
132 Idenlax,
Kaipola
Lars Boström vapaaehtoinen 29.8.1769 poistettiin
Petter Lind 23.6.1770 täydennysmies 8.9.1770 hylättiin
Gust: Henric Järnefeldt 24.12.1770 vapaaehtoinen ruodusta 70 14.3.1775 siirto Majurin komppaniaan
-
133 Idenlax,
Lingola,
Rauhaniemi
Otto Carl von Fieandt vapaaehtoinen 1.1.1768 siirto Everstiluutnantin komppaniaan
Bengt Lange 1.1.1768 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 31.12.1770 siirto laivastoon
Johan Pärnäin Parck 31.12.1771 palkkamies 27.3.1773 hylättiin
Johan Parck Jockas 22 3 11/12 gift 11 3 1/2 29.3.1773 sama mies uudestaan
134 Seppälä,
Ninimäki,
Mändyis
Anders Högman 29.3.1773 hylättiin
Henric Huopoin Hopp Sulkawa _2 5/12 9 5/12 ogift 11 2 14.6.1773 palkkamies
135 Rotila,
Sipilä
Petter Rolig 17.11.1769 kuoli
Carl Gust: Lange vapaaehtoinen ruodusta 23 13.7.1770 poistettiin
Abram Löppöin Löpare 13.11.1770 palkkamies 27.3.1773 hylättiin
Staffan Pelkoin Pelck Randasallmi _2 1/2 2 1/6 ogift 11 2 14.6.1773 palkkamies
136 Kammola,
Aufwila,
Ryhälä
Olof Pärnäinen Brandt Sulkava __ 5 1/12 gift 10 4 1/2 22.1.1770 palkkamies
137 Karjulamäki Johan Hast Kerimäki _1 19 5/12 gift 11

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Henrich Svensk Första Trumslagaren 30.12.1772 ruotuun 76
Abraham Cantelius Första Trumslagaren 30.5.1773 nuorukainen
2. rumpali Eric Johan Holtzman Andra Trumslagaren 16.3.1769 Henkikomppaniaan
Henric Wilhelm Orbinski Andra Trumslagaren 31.3.1769 Pieksämäen komppaniastat 31.3.1773 Pieksämäen komppaniaan
Michell Waldeen Andra Trumslagaren 17.7.1773 nuori renki

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmu 1772Katselmu 1778

© Maija-Liisa Laakso 2020