AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 64 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 64<>

Ruotutalot ovat kylissä: Mattila, Soiniemi, Summala (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jakob Kristersson Alvinen 1695 26.12.1700 Vanha rykmentti 1689 1
Henrik Heinonen mainittu 1712 ennen 1720 2
Petter Pussinen 1721 jälkeen 3.1729 3
Håkan Ryberg 1.7.1729 16.3.1749 ruotu 28 Länsi-Göötanmaalta 4
Henrik Duva Pöllänen 3.11.1749 12.2.1763 5
Anders Sik Summanen 1.1.1767 3.3.1790 6
Petter Färm Pykönen 22.3.1790 15.6.1801 7
Johan Sten Kiiveri 1.10.1801 mainittu 1807 täydennysmies 23/25 8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 64 varamies
Anders Pöllänen mainittu 1752 mainittu 1764 1
1776 lähtien ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 33
Olof Juvel Juvonen 16.9.1776 18.3.1803 2,2


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Påhlsson Heinoin palkka­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Petter Pussin _.3.1729
Håkan Ryberg Wästgiöta 38 19 gift 1.7.1729 ruodusta __ 1697
Katselmus 1754 9.4.1754
Hendrik Duua
Katselmus 1758 22.2.1758
Henrich Duva 36 9 (1749) 1722
Katselmus 1763 12.2.1763
Hind: Dufva Saf: 41 14 gift (1749) 12.2.1763 saa eron 1722
Katselmus 1767 21.8.1767
Håkan Rybeck 16.3.1749 hylättiin
Henr: Dufva 3.11.1749 palkka­mies 1763 hylättiin
Anders Sijk Jockas 20 7/12 ogift 1.1.1767 palkka­mies 1747
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Sjk Jockas 25 7/12 6 1/6 ogift (1766) 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Sijk Jockas 28 8 7/12 ogift 11 2 1.1.1767 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Sijk Joccas 31 11 7/12 ogift 5 9 3/4 1.1.1767 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Sijk Jockas 35 15 1/2 gift 5 9 1.1.1767 otettu 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Sik Jockas 38 18 gift 5 10 (1767) 1747
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Sijk 41 21 gift 5 10 (1767) 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Sijk Jockas 42 22 gift 5 10 (1767) 1747
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Sjk 3.3.1790 kuoli
Petter Pyköin Färm Jockas 33 1/2 ogift 5 9 22.3.1790 palkka­mies 1757
Katselmus 1795 9.6.1795
Petter Ferm Jockas 38 6 gift 5 9 (1789) 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Ferm Jockas 41 9 gift 5 9 (1789) 1757
Katselmus 1801 14.6.1801
Petter Ferm 14.6.1801 saa eron
-
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Ferm 15.6.1801 erotettiin
Johan Sten Ruokolax 28 10 gift 5 9 1.10.1801 täydennys­mies 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Påhlsson Heinoin   palkka­mies
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Petter Pussin  
_.3.1729
Håkan Ryberg 1.7.1729 ruodusta __ 38 Wästgiöta
  19 gift 1697
Katselmus 1754 9.4.1754
Hendrik Duua  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Henrich Duva (1749) 36
  9 1722
Katselmus 1763 12.2.1763
Hind: Dufva (1749) 41 Saf:
12.2.1763 saa eron 14 gift 1722
Katselmus 1767 21.8.1767
Håkan Rybeck  
16.3.1749 hylättiin
Henr: Dufva 3.11.1749 palkka­mies
1763 hylättiin
Anders Sijk 1.1.1767 palkka­mies 20 Jockas
  7/12 ogift 1747
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Sjk (1766) 25 7/12 Jockas
  6 1/6 ogift 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Sijk 1.1.1767 28 11 Jockas
  8 7/12 2 ogift 1747
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Sijk 1.1.1767 31 5 Joccas
  11 7/12 9 3/4 ogift 1747
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Sijk 1.1.1767 otettu 35 5 Jockas
  15 1/2 9 gift 1747
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Sik (1767) 38 5 Jockas
  18 10 gift 1747
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Sijk (1767) 41 5
  21 10 gift 1747
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Sijk (1767) 42 5 Jockas
  22 10 gift 1747
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Sjk  
3.3.1790 kuoli
Petter Pyköin Färm 22.3.1790 palkka­mies 33 5 Jockas
  1/2 9 ogift 1757
Katselmus 1795 9.6.1795
Petter Ferm (1789) 38 5 Jockas
  6 9 gift 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Ferm (1789) 41 5 Jockas
  9 9 gift 1757
Katselmus 1801 14.6.1801
Petter Ferm  
14.6.1801 saa eron
-  
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Ferm  
15.6.1801 erotettiin
Johan Sten 1.10.1801 täydennys­mies 28 5 Ruokolax
  10 9 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Håckan Ryberg
1733 Håkan Ryberg
1734 Hakon Ryberg
1735 Håckan Ryberg
1736 Hakon Ryberg
1737 Håkan Ryberg
1738 Håkan Ryberg
1739 Håkan Ryberg
1740 Håkan Ryberg
1741 Håkan Ryberg
1744 Håkan Ryberg
1745 Håkan Ryberg
1746 Hockan Ryberg
1747 Håkan Ryberg 26.8.1747 hylättiin
1748 Håkan Ryberg
1749 Håkan Ryberg 15.3.1749 hylättiin
1750 Hindrich Duva 3.11.1749
1751 Hindrich Dufva
1752 Hindrich Dufva
1753 Hindrich Dufva
1754 Hendrich Dufwa
1755 Hendrick Dufwa
1756 Hend: Duva
1757 Henr: Duva
1758 Henric Duva
1759 Hendrich Dufva
1760 Hindrich Dufva
1761 Hendrich Dufwa
1762 Hendrich Dufwa
1763 Hindrich Dufwa 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Anders Sik 1.1.1767 otettiin
1768 Anders Sijk
1769 Anders Sik
1770 Anders Sik
1771 Anders Sick
1773 Anders Sik
1775 Anders Sik
1776 Anders Sik
1777 Anders Sik
1778 And: Sik
1779 Anders Sjk
1780 And:s Sjk
1781 And Sjk
1782 And:s Sjk
1783 And: Sjk
1784 And: Sjk
1785 Anders Sik
1786 And: Sjk
1787 Anders Sjk
1788 And: Sjk
1789 And: Sik
1790 Anders Sik 3.3.1790 kuoli
Petter Pylköin Färm 22.3.1790 palkkamies
1791 Per Ferm
1792 Pehr Ferm
1793 Petter Färm
1794 Petter Färm
1795 Petter Ferm
1796 Petter Ferm
1797 Petter Färm
1798 Petter Ferm
1799 Petter Ferm
1800 Petter Ferm
1801 Petter Ferm 15.6.1801 sai eron
-
1802 Johan Sten 1.10.1801 täydennysmies 23/25 N:o 13
1803 Johan Stehn
1804 Joh: Sten
1805 Johan Sten
1806 Joh: Sten
1807 Joh: Sten

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jacob Christersson Alwoin
1700_11 Jacob Christerson Alfwoin
1700_12 Jacob Christerson Alwoin
1701_1 Jacob Christerson Alwoin 26.12.1700 kuoli

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Håkan Ryberg 38 19 Katselmus 1735: 1.7.1729 ruodusta 28

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schulten 37 Håkan Ryberg 28 5 Wästegiötland, Elfsborg lähn, Redwäg härad, Kyllinga socken

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 197 Såldater Håkan Ryberg s. 1690
puoliso: Maria Rimpin s. 1694
lapsia: Styfd:r Maria Rimpinen
I 72 Summala Henric Pölläin s. 1728
puoliso: Maria Tickari
Vmo + 25.3.1749. Äiti Margareta Heinoin
I 72 Summala Henric Pölläin s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
vid: pag: 197
I 197 Såldater Hind: Dufwa s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
Juva RK 1751-1758
I 119 Soldater Hinr: Dufva s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
Juva RK 1776-1788
II 181 Soldater And: Sijk s. 30.3.1745
puoliso: Anna Rimpi s. 1745
lapsia: Helena
+ 24.2.1790
Juva RK 1791-1802
175 Soldater Petter Ferm Pykäin s. 12.3.1764
puoliso: ___ ___ s. 1765
afsk:, vmo + 1.3.1796, mahdollisen uuden vaimon nimi ei näy
175 Soldater Johan Sten Kiver s. 1776
puoliso: Carin Råckain s. 1780
Juva RK 1803-1805
II 307 Soldater Johan Steen
puoliso: Carin Råckain

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Summala
Matila
Petter Pustinen s. 1679K k. 15.12.1749
puoliso: Carin Karfvinen
lapsia: Carin, Johan, Elisabeth
Summala Håkan Ryberg s. 1690K k. 24.1.1751
Summala Hind: Pölläin Dufwa k. 24.1.1765
puoliso: Maria Tickaritar s. 1684K k. 25.3.1749
Summala Hind: Pölläin Dufwa k. 24.1.1765
puoliso: Carin Rautiain s. 1721K k. 10.2.1765
lapsia: Hinric, Johannes, Anders
Summala Anders Anderss. Summain s. 30.3.1745 k. 27.2.1790
puoliso: Anna Rimpin
lapsia: Helena (oä:), Carin (oä:), Anna, Andreas
Summala Petter Petterss. Pykäin Ferm s. 12.3.1767 k. 2.1.1809
puoliso: Anna Thomedr Summain s. 1765K k. 1.3.1796 vih. 15.3.1795
lapsia: Petter
Summala
Kaihumäki
Petter Petterss. Pykäin Ferm s. 12.3.1767 k. 2.1.1809
puoliso: Anna Abramsdr Kemiläin s. 11.5.1771 k. 27.11.1813 vih. 18.12.1796
lapsia: Petter, Margreta, Anna, Abraham, Helena
Summala
Kaskis
Särkjärwi
Männymäki
Johan Kiweri Steen s. 1776K k. 12.5.1840
puoliso: Carin Rockain s. 1780K k. 6.10.1848 vih. 21.11.1802
lapsia: Adam, Eva, Petter, Henrik, Anna Maria

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1697 Paiusalmj Hindrich Påhlsson mh, tijger sin föda 2571A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1733_4 Matz Hämelein kuuluu ruotuun 69
1744 Håkan Ryberg
1745 Håkan Ryberg
1746 Håkan Ryberg
1747 Håkan Ryberg 26.8.1747 hylätty
1748 Håkan Ryberg
1752 Hindrih Dufwa
1752b Hindrich Dufwa
1753 Hindr Dufwa
1754 Hindrih Dufwa
1756 Hend: Duva
1767 Anders Sijk 1.1.1767 otettu
1768 Anders Sijk
1773 Anders Sik

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Juvan komppania
x.8.1700 Riga 64 Jacob Christersson Alwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Jacob Christersonn Alfwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1689 .. 1.4.1690 Narwen Jacob Christersonn Alfwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Georg Vilhelm Sturen komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1691 .. 1.9.1691 Narfwen Jacob Christersson Alwain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
31.3.1694 Narfven Jacob Alwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1694 .. 1.9.1694 Narven Jacob Alwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Jacob Alfwoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Jacob Alf:oin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Soinemi
Soinemi
Hamula
Lars Luckoin
Johan Fallentinson
Erich Rautiains öde
1775 Matila
Matila
Soiniemi
Sam Pustin
Lars Woltin
And. Lukoin
1801 Summala
Matila
Pitkälax
Matts Kandain
Matts Puhaka
Påhl Ollikain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 64 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 33
Olof Juvoin
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Juvel Jockas
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Olow Juwel Jockas 34 19 ogift 5 7 1/2 (1776) 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Olof Juvel 18.3.1803 sai eron
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 64 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 33
Olof Juvoin  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Juvel   Jockas
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Olow Juwel (1776) 34 5 Jockas
  19 7 1/2 ogift 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Olof Juvel  
18.3.1803 sai eron
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 33
1783_v Olof Juwoin
1784_v Olof Jufvoin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 64 varamies
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 63 ja 64 yhteinen varamies numero 33
Olof Juwoin Jockas 19 1/2 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Olof Jufwoin Jockas 20 1/6 1760
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Olof Jufwoin Jockas 21 1/6 1760

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
181 Wargernings Manskap Olof Juvel Juvoin s. 1759
puoliso: Stina Vejalain s. 1766
Juva RK 1803-1805
II 317 Wargernings Manskap -

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Anders Pölläin
1753_v Anders Pölläin
1754_v Anders Pölläin
1754b_v And:s Pölläin
1754c_v And:s Pölläin
1756_v And:s Pölläin
1757_v Anders Pölläin
1758_v Anders Pölläin
1758b_v Anders Pölläin
1760_v Anders Pölläin
1764_v Anders Pöllöin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 63Ruotu 65

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024