AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaPalkat → Ruotutalot 1735

Savon rykmentti: Juvan komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1735

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen Tila
1 Pylkälä Matts Pärno   1  
Bengt Hardikain 3/4
Laukala Johan Purhoin 2
2 Kaihumäkj H:r Abram Popius 2
Simon Hännin 2
Anders Konsti 1 1/3
3 Wächmais Eskell Tarkiain 1 1/2
Thomas Lipsain 1 1/2
Bert. Weisein 1 1/2
4 Wechmas Petter Pekurin 1 1/2
Taipall Mattz Teitin 1
Männikmäkj Anders Hilduin 1
5 Rångala Erich Wäjalains Enk: 1
Safwinnemj Johan Hänein 1 1/2
Warparanda Olof Heldimoin 1
6 Rångala Olof Laukain 3/4
Gustaf Hardikain 3
Mats Ripinen 1
7 Härkälä Lars Hulkoin 1 1/2
Matz Ilfwoin 3/4
Pajala Anders Tuperin 1
8 Imola Lars Lamain 2
Samuel Purhoin 1 1/x
Lamala Anders Rimbin 1 1/4
9 Kaskis Anders Rimpin 1 1/4
Pyrimäkj Petter Rimpinen 1 1/4
Lars Kaipiain 3
10 Pyrymäkj Mattz Ruokalain 2 1/2
Håttila Mattz Kåhoins öde 1 1/2
Olof Höfwerin 1/2
11 Mattila Johan Simoins öde 1
Olof Ikoins öde 1 3/4
Kaskis Michell Haloin 3
12 Såinemj Jacob Haloinens öde 2
Ylewesi Anders Aufwins öde 3 1/4
Anders Säilain 1
13 Kiskilanemj Petter Kupsain 1 1/2
Påhl Kupsain 1 1/2
Hetajerf: Per Witikains öde 1 3/4
14 Mattz Påhakain 2
Lars Pohakain 1
Jöran Såpoin 1 1/4
15 Såpala Petter Pohakain 3
Lars Aufwin 2
Olof Hutuin 1/2
16 Kåikala Hendrich Såpain 1 1/2
Weisälä Ifwar Läskinen 1 1/2
Pajusallmj Mattz Kaipiain 2 1/2
17 Mätula Olof Tirroin 1 1/2
Worema Olof Hytieins öde 1 1/2
Hetaierfwi Nils Lukoin 2
18 Randois Mattz Läskinen 1 1/4
Wäisälä Lars Purain 1 1/2
Randois Simon Härkeins öde 2 1/4
19 Marila Christer Marain 1 1/4
Lars Parkoin 1 1/2
Randois Simon Härköins öde 1 3/4
20 Randois Lars Witises öde 1 1/4
Marila Jacob Liefwoin 2
Pöllilä Hend. Haikarinen 1
21 Ahola Anders Kietuin 2
Jacob Marains öde 1 1/2
Roikola Eskell Martins öde 1 1/4
22 Läskilä Jöran Haikarain 2
Johan Läskin 2
Påhl Läskins öde 2
23 Läifwola Oluf Råkain 1 1/4
Lars Purrain 1 1/4
Matz Ahoins öde 1 1/4
24 Härkälä Simon Hämäläin 1 1/2
Johan Käistin 1 3/4
Hetajerfwi Lars Kiskinen 1 1/4
25 Häinola Bengt Pohak 2
Nilss Häinon 2
Lefwola Erich Limitain 1 1/4
26 Hallola Påhl Säckin 3 1/2
Ahola Matz Kiettuins öde 5 1/4
Kåikala Hindrich Kåckoin 1 1/2
27 Haikarala Erich Bark 1 1/3
Matz Härköin 1 1/2
Petter Sumoin 1 1/2
28 Mäckys Anders Oinoin 1 3/4
Påhl Såppoins öde 1 3/4
Påjois Lilienschiöldz öde 2
29 Påjois Anders Kåttrå 1 1/2
Bertil Wallo 1 3/4
Mäckys Matz Råckain 1
30 Påjåis Oluf Purhoin 1 3/4
Kuckoins öde 1 1/2
Täifwala Eskell Tuckuin 1
31 Haikarala Anders Purhoin 3 3/4
Kåskintaipal Hindrich Passoin 1
Jockela Johan Jockilain 2
32 Kangasby Jacob Hyttelain 1 1/2
Johan Brun 1 3/4
Bengt Ahoin 1 1/2
33 Kangasby Pehr Wejelein 1 1/2
Anders Oinin 1 1/2
Kiettula Christer Hardikain 1
34 Täifwala Michell Täifwan 1
Erich Täifwan 1
Johan Täifwan 1 3/4
35 Ollikala Erich Nulpoin 1 1/2
Arfwid Ihalain 2 1/2
Lars Pentin 1 1/4
36 Hatzola Hindrich Kruskåp 1
Näringe Eskell Pöfwein 1 3/4
Hatzola Tomas Karkin 1
37 Hatzoila Fredrich Kåttro 1 1/2
Ollikala Jöran Pedikain 1 1/4
Johan Pedikain 1 1/4
38 Hatzoila Lars Pafwilain 3/4
Christer Pajanen 1
Näringe Markus Immonen 2
39 Näringe Johan Möckein 1
Bengt Wissein 1
Mårten Kåckein 1
40 Aufwila Nilss Aufwin 2
Johan Haikarain 1
Maiwala Oluf Hännin 2
41 Maiwala Abraham Kossman 1 1/2
Lars Hånkonen 1 1/2
Kaskis Kemmelais öde 1
42 Murdois Hindrich Hämälain 3
Gustaf Härkain 1
Remojerfwi Jacob Pafwilain 1/2 1 1/2
43 Remojerfwi Påhl Hämäläin 1 3/4
Anders Kaipiain 1
Tomas Pulkin 1/2
44 Tockela Nilss Myrelein 1
Petter Paunoin 1
Jacob Limitain 1
45 Toikala Eskel Assilain 1 1/4
Christer Myrelein 1 1/4
Remojerfwi Tomas Täitin 3/4
46 Pitkelax Christer Pedikain 1/2 1/2
Hans Wene 1 1/2
Johan Pedikains öde 1
47 Yllewässi Staffan Harman 2
Staffan Tockelain 2
Hendrich Pafwilains öde 1 1/2
48 Kilpola Mårten Peckurin 1 1/2
Knutilamäki Matz Hämäläin 1
Johan Hämäläin 1
49 Murdois Isak Hämäläins öde 1
Kosmala Capitain Nadelstedt 2 1/2
Johan Lipsainen 1
50 Lehikola Jöran Lehikoin 3/4
Yllewässi Johan Påjalain 1 1/2
Johan Ickoinen 1 1/2
51 Worema Lars Kaukoin 1 1/4
Påhl Pöffein 1
Hyttis Eskel Hyttelein 1 1/3
52 Worema Petter Hämälein 1 1/2
Remojerf: Anders Hytelein 1
Clas Sidensnöre 1 1/4
53 Narila Hend. Pärnoin 1 1/2
Mattz Putkin 1
Haudila Hind. Haudin 2 1/2
54 Karjama Anders Pöfhoin 1
Påhl Råpoin 1
Eskell Heinoin 2
55 Pitkelax Staffan Nåpoin 2
Lars Ohlsons öde 1
Pulkila Hans Påjhalain 3
56 Pitkalax Petter Nåpoin 1 1/2
Yläwäsi Petter Haloins öde 2
Pitkälax Petter Pedikains öde 1 1/2
57 Pulkila Petter Pulkin 1
Ollikala Bengt Wäpse 1 1/2
Kariama Bengt Häinoin 1
58 Pitkälax Petter Ikoin 2
Mattz Häkin 1
Lars Nåpoin 1 1/2
59 Pitkälax Jonas Pedikain 1 1/2
Staffan Haloin 3
Haloises öde 1
60 Pylkälä Clement Maloin 1
Roukola Mattz Häckin 3/4
Johan Tarkiain 1 1/2
61 Roukula Johannes Rokelain 3/4
Johan Ollikains öde 1 1/2
Yllewässi Staffan Hörman 2 1/4
62 Pylkilä Påhl Pylkein 2
Matz Passonen 1 1/2
Johan Pylkeins öde 1 1/2
63 Ylläwässi Anders Kondia 1
Soinemi Påhl Tarkiain 1 1/4
Petter Tarkiains öde 1 1/4
64 Soinemi Lars Luckoin 1 1/2
Johan Fallentinson 1 1/4
Hamula Erich Rautiains öde 3
65 Pitkelax Hans Inginen 1
Jöran Selain 1
Hans Ickoin 1
66 Soinemi Johan Huttin 1
Michell Michoin 1 1/4
Wafwoins Öde 1/2
67 Näringe Cassper Linduin 2
Worema Påhl Mwllin 1 1/4
Kaskis Tomas Sumain 1
68 Toikala Eskel Pöfhoin 1
Wächmais Hindrich Tannin 2 1/2
Töifwala Fältwäbel Weman 1 1/4
69 Räisula Matz Hackulin 1
Laukula Nilss Råikuin 1
Abraham Mustoin 1 1/2
70 Pylkilä Eskel Pylkein 1 1/2
Christer Kondia 1 1/2
Kilpola Lars Mutelains öde 2
71 Maiwala Simon Härkoin 5 1/2
Worema Anders Kuckoin 1 1/2
Täifwala Rasmus Hännin 1 3/4
72 Maiwala Hendrich Haikarain 6
Pitkelax Johan Hämäläin 1 1/2
Påhl Kaipiain 3 1/4
73 Kaskis Samuel Sutin 4
Järfwenpä Länsman Assikain 2 1/2
Männimäki Petter Tirroin 1 1/2
74 Mattila Hendrich Somain 4
Mäckys Matz Aufwin 6
Härkulanemj Anders Purhoin 3
75 Kaislajerfwi Hindrich Härkenen 5
Rångala Petter Immonen 4
Marilanemi Påhl Marain 5
76 Syfwois Arfwid Lefwuoin 1 2/3
Oluf Kålemain 1 2/3
Wätilä Ture Turesson 3/4
77 Karisala Bengt Hämäläin 1
Påhl Råtiain 2
Kaitais Nilss Pitkein 3
78 Karisala Johan Räjonen 1 1/4
Anders Järfwelein 2
Lars Pajunen 1 1/4
79 Kåtkelax Jacob Tukain 3/4
Jöran Kinnuin 1
Matz Purtziain 1
80 Kåtkalax Ifwar Ottinen 1
Bengt Hämäläin 1
Jöran Kinnuin 1 1/2
81 Kåtkalax Johan Purssiain 1 1/3
Reissones öde 2/3
Lars Pajanen 1 1/2
82 Kåtkalax Erich Luckarin 2/3
Katiselax Påhl Hipsoin 2
Petter Kinnuin 3/4
83 Katiselax Oluf Bom 1
Lars Tofwin 2/3
Lars Kerckein 3/4
84 Katiselax Hendrich Tålloin 2/3
Samuel Sutinen 1
Påhl Yllitin 3/4
85 Jåråisnemj Erich Nylander 1 3/4
Katisalax Jöran Reissinen 1 1/2
Påhl Kinnuin 3/4
86 Rokujerfwi Johan Kinnuin 2/3
Johan Kinnuin 2/3
Oluf Läskin 3/4
87 Jåraisnemj H:r General Aduitant Brandenburg 1 1/4
Hämming Laitin 1 1/2
Aufwins Enkia 1 1/4
88 Jåråisnemi H:r General Aduitant Brandenburg 1 1/4
Erich Kinnuin 2/3
Johan Johansson 1
89 Ruokonemi Torsten Tolloins Enk: 3/4
Johan Purssiain 2
Jöran Sikain 2
90 Hyrilä Erich Grogerus 1 1/2
Påhl Tomsson 3/4
Påhl Tuckain 1 3/4
91 Hyrilä Matz Huppin 2 1/2
Johan Oxman 2/3
Råckonemi Erich Grågerus 1 3/4
92 Hyrilä Bertil Lefwoin 1 2/3
Oluf Kiskin 1 1/2
Petter Huppoin 3/4
93 Kaitais Mårten Hyfwerin 2
Oluf Nissinen 1
Hindrich Taussin 1
94 Haurilä Petter Tomsson 1
Petter Tomsson 2
Johan Kaufsson 1 1/3
95 Haurila Capitain Tijgerstedt 1 1/3
Dito Capitain Tijgerstedt 1 1/3
Tomas Tomasson 1
96 Haurilä Samuel Wihoin 1
Hindrich Jumpain 2 1/2
Tomas Ihalain 1
97 Syfwäis Matz Häckin 1 1/4
Häurilä Johan Grabbe 3/4
Hindrich Nylander 2/3
98 Mätila Fältwäbel Svartz 1 1/4
Petter Kierfwinen 1 2/3
Matz Lefwoin 1 1
99 Syfwois Tomas Uttrin 1 1/4
Tomas Hynninen 1 1/4
Erich Tenhuin 1 1/4
100 Mawässi Johan Lefwoin 3/4
Matz Kiettuin 1 1/2
Staffan Aholain 1 1/4
101 Mawässi Johan Läfwöin 3/4
Lars Rytkoin 1 1/4
Erich Janhoin 1 1/2
102 Mondulamäki Jöran Oinin 2
Oluf Hynninen 1
Lars Janhoin 1
103 Mondulamäki Johan Haman 1
Johan Halloin 1
Safwonemj Anderss Reissein 1 1/2
104 Safwonemj Sigfred Monduin 3/4
Anders Kålemain 1 1/4
Påhl Suhoin 1
105 Safwonemj Matz Kåpoin 2/3
Oluf Läskins öde 2/3
Hemming Kiskin 2/3
106 Kaitais Larss Taifwoin 3/4
Lahnalax Erich Laman 2
Johan Huppoin 1 1/4
107 Kaitais Hindrich Wiliakain 1
Anders Tamain 1
Matz Hu___ 1
108 Kaitas Matz Suhonen 1
Jöran Huponen 1 1/4
Jöran Sikonen 1
109 Säfwema Jacob Brasks öde 1
Erich Häirinen 1
Pehr Tållonen 1
110 Kaitais Anders Härkoin 2
Lars Jutin 1
Hindrich Rimpin 1 1/2
111 Kaitais Hindrich Tamain 1 1
Karl Nissinen 1
Jöran Turssinen 2/3
112 Kaitais Jacob Hynninen 1 1/2
Erich Kaukoin 1
Hindrich Rimpin 1
113 Kaitas Mårten Hämmäläinen 2
Jöran Täskin 1
Staffan Häurin 4
114 Kaitais Hindrich Kaipain 2 1/2
Petter Kiettuin 2/3
Christer Wiliakain 1
115 Lautiala, Jockas Erich Christersson 1 1/4
Hatzula, Sulkava Johan Månåin 3
Oluf Tärfwoin 1
116 Kammola Hindrich Ahoin 1 1/2
Haltula Jacob Kurhoin 1 1/2
Sipilä Matz Pallonen 1 1/2
117 Sippilä Anders Sippin 3/4 3/4
Kartila Petter Hintzain 1 3/4
Anders Reissein 3/4
118 Rauhanemi Anders Kurfwinen 2
Johan Huttin 1
Kardila Johan Tärfwein 1
119 Tammila Johan Laudain 2
Erich Wihoin 3
Brussiuss Pardain 1 1/4
120 Karolamäki Anders Pardon 2 1/2
Mondis Johan Kiskin 4
Laukansarij, Säminge Lars Kutwoin 2 3/4
121 Sairalanmäki Tomas Råpoin 1/2
Routiala Anders Rotin 2 1/2
Mätäla Lars Parkin 2 1/2
122 Kammola Johan Ahoin 2
Philip Kurhoin 2
Wättila Oluf Johansson Wätäin 1
123 Kyresyfwe Mårten Kammoin 1 1/2
Kammola Påhl Mäckelein 1 1/2
Matz Hämäläin 1 1/2
124 Mondois Lars Konsti 2
Mårten Meloin 1
Mårten Wejalain 1
125 Kaitais Påhl Wästärin 1
Mondois Matz Wästerin 2
Benjam Biörn 2
126 Haltula Johan Räjon 1 1/4
Tunnila Oluf Bengtin 2 1/2
Johan Pällein 1 1/2
127 Tunnila Nilss Parkin 1 1/2
Oluf Pomalain 2
Pardala Befalningzman Wadsten 3
128 Haltula Jöran Parkin 1 1/4
Erickola Lars Assikain 1
Rytmäster Nykåp 1
129 Rackontaipal Jöran Taskin 1 3/4
Kaitais Adam Erichkain 2
Rachkontaipal Petter Lakoin 1 3/4
130 Rackontaipal Mårten Kammoin 1 1/2
Kaitais Hindrich Soikain 1 1/2
Marola Matz Jumpain 3
Kaipola Johan Toini af Säppais 1 1/2
131 Kaipola Häradzskrifwaren Strällman 1 1/2
Anders Säppoin 1 1/2
Johan Kaipain 1 1/2
132 Idenlax Anders Wirrolain 2
Befalningzman Wadsten 1 1/2
Kaipala Philip Kårhoin 1 1/2
133 Lingola Fredrich Purhoin 2 1/2
Mårten Påjalain 1 1/4
Rauhanemj Saselan Molanders öde 2 1/4
134 Säppola Sigfred Säppein 2
Mändis Hindrich Turuin 3
Monnimäki Oluf Laitin och Oluf Perno 4
135 Routiala Lars Rotin 2 1/2
Pehr Tackoin 3
Sipilä Michell Hämäläin 1 1/2
136 Aufwila Lieutnant Stråhlman 3
Kammola Pehr Wihawain 3 1/2
Ryhelä Anders Räppoin 4
137 Karulanmäki Abraham Witikains 1 1/4
Simon Hackulin 1 1/4
Anders Håttin 1 1/4

Tilan sarakkeet: verotila, kruununtila, rälssitila

Lähde: Pääkatselmus 1735

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023