AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 115 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 115<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hasula (Sulkava)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Eskil Eskilsson Partanen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Olof Kilkki 10.5.1712 ennen 1719 2
Staffan Huskanen 19.3.1719 20.5.1734 3
Erik Purhonen 20.5.1734 21.12.1734 4
Johan Husman Huskanen 21.12.1734 6.6.1745 5
Staffan Husman Huskanen 6.6.1745 16.3.1749 6
Staffan Korp Mononen 3.11.1749 28.6.1766 7
Anders Berg 2.4.1767 14.2.1768 8
Henrik Pock Pärnänen 24.5.1768 9.2.1780 9
Gabriel Hjelmman 9.2.1780 15.7.1782 Iisalmen komppania ruotu 22 10
Bernt Johan Meinander 18.9.1782 6.7.1785 ruotu 117 11
Anders Ask Asikainen 19.6.1788 17.5.1789 täydennysmies 74/135 12
Anders Hjälte Virolainen 26.5.1789 15.1.1790 13
Anders Hjälte Jordan 20.2.1790 28.4.1796 14
Johan Abraham Masalin 1.8.1796 1.9.1797 Puumalan komppania ruotu 106 15
Mats Ikonen 6.12.1797 19.12.1797 16
Anders Grov Gröv Hassel Kohonen 16.2.1798 mainittu 1807 täydennysmies 115/116 17
Krister Eld mainittu 1809 täydennysmies 115/116 18

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 115 varamies
Petter Pasanen mainittu 1752 mainittu 1764 1
Petter Pesonen 22.1.1773 2
1776 lähtien ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 58
Mats Aholainen mainittu 1779 17.3.1784 ruotu 116 3,5
Henrik Vihavainen 17.3.1784 4,6
Anders Glödstav mainittu 1788 5,7
Anders Grov mainittu 1789 24.12.1789 6,8
Anders Grov Gröv Hassel Kohonen 16.2.1798 ruotu 115 7,9
Mats Brand 15.12.1799 8,10
Mats Rusk Ruuskanen 10.2.1800 12.3.1801 9,11
Krister Eld 1803 mainittu 1806 ruotu 115 10,12


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Ohlss Kijlckij 10.5.1712 otettu
Katselmus 1719 27.10.1719
Staffan Huskoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Staffan Huskoin Savolax 53 2 1 (1718) 1667
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Huskoin Savolax 54 3 gift (1718) 1667
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Huskoin 20.5.1734
Erich Purhoin 20.5.1734
Johan Husman Savolax 15 1/2 ogift 21.12.1734 1720
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Korp
Katselmus 1758 22.2.1758
Staffan Kårp 28 11 (1747) 1730
Katselmus 1763 12.2.1763
Staffan Kårp Sulk: 33 16 gift (1747) 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Husman 6.6.1745 hylättiin
Staffan Husman 6.6.1745 palkka­mies 16.3.1749 hylättiin
Staffan Korp 3.11.1749 palkka­mies 28.6.1766 kuoli
Anders Berg Sulckawa 35 3/4 ogift 2.4.1767 1732
Katselmus 1772 29.3.1773
Hindrich Påck Jockas 24 5/6 4 5/6 gift (1768) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Berg 14.2.1768 kuoli
Henrich Pärnäin Påck Jockas 27 7 gift 11 3 1/2 24.5.1768 palkka­mies 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Pock Joccas 30 10 1/4 gift 5 10 1/4 24.5.1768 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Påck 9.2.1780 poistettu
Gabriel Hjelman 18 2 1/2 ogift 5 7 9.2.1780 palkkaamaton 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Gabriel Hiellman 9.2.1780 otettu 15.7.1782 Iisalmen komppaniaan
Joh: Bernt Meinander 18.9.1782 ruodusta 117 6.7.1785 poistettiin
-
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Ask 22 1/4 5 7 1/4 (1788) 1766
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ask 17.5.1789 kuoli Pihlajalahdessa
Anders Wirolain Hjelte Sulkava 30 1/2 gift 5 9 26.5.1789 palkka­mies 1759
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Hielte 15.1.1790 kuoli
Anders Jordan Hielte Sulkava 20 1/2 ogift 5 9 20.2.1790 palkka­mies 1770
Katselmus 1795 9.6.1795
Anders Hielte Sulkawa 25 6 gift 5 9 (1789) 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Hjelte 28.4.1796 karkasi
Joh: Abr: Masalin _.8.1796 vapaaehtoinen 1.9.1797 Puumalan komppaniaan
Anders Grof Hassell Jockas 30 8 1/2 gift 5 9 16.2.1798 täydennys­mies 115/116 1768
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Hassell Jockas 33 11 1/2 gift 5 9 (1790) 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Hassell Jockas 36 14 1/2 gift 5 9 (1790) 1768
Katselmus 1809 22.6.1809
Christer Eld Läppävirta 30 1 gift 5 4 (1808) 1779
Katselmus 1809b 16.10.1809
Christer Eld Läppäwirda 30 2 gift 5 4 (1807) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Ohlss Kijlckij 10.5.1712 otettu
 
Katselmus 1719 27.10.1719
Staffan Huskoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Staffan Huskoin (1718) 53 Savolax
  2 1 1667
Katselmus 1721 21.9.1721
Staffan Huskoin (1718) 54 Savolax
  3 gift 1667
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Huskoin  
20.5.1734
Erich Purhoin 20.5.1734
 
Johan Husman 21.12.1734 15 Savolax
  1/2 ogift 1720
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Korp  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Staffan Kårp (1747) 28
  11 1730
Katselmus 1763 12.2.1763
Staffan Kårp (1747) 33 Sulk:
  16 gift 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Husman  
6.6.1745 hylättiin
Staffan Husman 6.6.1745 palkka­mies
16.3.1749 hylättiin
Staffan Korp 3.11.1749 palkka­mies
28.6.1766 kuoli
Anders Berg 2.4.1767 35 Sulckawa
  3/4 ogift 1732
Katselmus 1772 29.3.1773
Hindrich Påck (1768) 24 5/6 Jockas
  4 5/6 gift 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Berg  
14.2.1768 kuoli
Henrich Pärnäin Påck 24.5.1768 palkka­mies 27 11 Jockas
  7 3 1/2 gift 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Pock 24.5.1768 30 5 Joccas
  10 1/4 10 1/4 gift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Påck  
9.2.1780 poistettu
Gabriel Hjelman 9.2.1780 palkkaamaton 18 5
  2 1/2 7 ogift 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Gabriel Hiellman 9.2.1780 otettu
15.7.1782 Iisalmen komppaniaan
Joh: Bernt Meinander 18.9.1782 ruodusta 117
6.7.1785 poistettiin
-  
 
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Ask (1788) 22 5
  1/4 7 1/4 1766
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ask  
17.5.1789 kuoli Pihlajalahdessa
Anders Wirolain Hjelte 26.5.1789 palkka­mies 30 5 Sulkava
  1/2 9 gift 1759
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Hielte  
15.1.1790 kuoli
Anders Jordan Hielte 20.2.1790 palkka­mies 20 5 Sulkava
  1/2 9 ogift 1770
Katselmus 1795 9.6.1795
Anders Hielte (1789) 25 5 Sulkawa
  6 9 gift 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Hjelte  
28.4.1796 karkasi
Joh: Abr: Masalin _.8.1796 vapaaehtoinen
1.9.1797 Puumalan komppaniaan
Anders Grof Hassell 16.2.1798 täydennys­mies 115/116 30 5 Jockas
  8 1/2 9 gift 1768
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Hassell (1790) 33 5 Jockas
  11 1/2 9 gift 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Hassell (1790) 36 5 Jockas
  14 1/2 9 gift 1768
Katselmus 1809 22.6.1809
Christer Eld (1808) 30 5 Läppävirta
  1 4 gift 1779
Katselmus 1809b 16.10.1809
Christer Eld (1807) 30 5 Läppäwirda
  2 4 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Staffan Huskoin
1733 Staffan Huskoin
1734 Stafan Husskoin 20.5.1734 hylättiin
Erich Purhoin 20.5.1734 ruotumies
1735 Erich Purhoin 21.12.1734 hankki miehen tilalleen
Johan Huusman 21.12.1734 otettiin
1736 Johan Husman
1737 Johan Huusman
1738 Johan Husman
1739 Johan Huusman
1740 Johan Huusman
1741 Johan Huusman
1744 Johan Husman
1745 Johan Huusman
1746 Staffan Huusman
1747 Staff: Huusman
1748 Staffan Huusman
1749 Staffan Husman 15.3.1749 hylättiin
1750 Staffan Korp 3.11.1749 otettu
1751 Staffan Kårp
1752 Staffan Kårp
1753 Staffan Kårp
1754 Stafan Korp
1755 Staffan Korp
1756 Staffan Korp
1757 Staff: Korp
1758 Staffan Kårp
1759 Staffan Kårp
1760 Staffan Kårp
1761 Staffan Kårp
1762 Staffan Kårp
1763 Staffan Kårp
1764 Staffan Korpp
1766 Staff: Korpp 28.6.1766 kuoli
-
1767 Anders Bärg 2.4.1767 otettiin
1768 Anders Berg 14.2.1768 kuoli
Hindr: Pock 24.5.1768 palkkamies
1769 Hindric Påck
1770 Hindric Påck
1771 Hindrik Påck
1773 Hindric Påck
1775 Hind Pock
1776 Hind Pock
1777 Hendrik Pock
1778 Hend Påck
1779 Hindric Pock
1780 Hindr: Pock 9.2.1780 poistettiin
Gabr: Hielman 9.2.1780 palkaton
1781 Gabr Hielman
1782 Gabr: Hielman 15.7.1782 korpraaliksi Iisalmen komppaniaan
-
1783 B:J: Meinander 18.9.1782 ruodusta 117
1784 Bernt Joh: Meinander vapaaehtoinen
1785 Bernt Joh: Meinander vapaaehtoinen
1786 B:J: Meinander vapaaehtoinen
1787 B:J: Meinander vapaaehtoinen
1788 Berndt Meinander vapaaehtoinen 19.6.1788 poistettiin
Anders Asikain Ask 19.6.1788 täydennysmies 74/135
1789 Anders Ask 17.5.1789 kuoli Pihlajalahdessa
And: Virolain Hielte __.5.1789 otettiin
1790 Anders Hielte 15.1.1790 kuoli
Anders Jordan Hielte 20.2.1790 palkkamies
1791 And: Hielte
1792 Anders Hielte
1793 Anders Hjelte
1794 Anders Hielte
1795 And: Hielte
1796 And: Hielte 28.4.1796 karkasi
Johan Abraham Masalin 1.8.1796 vapaaehtoinen
1797 Joh: Abrah: Masalin vapaaehtoinen 1.9.1797 Puumalan komppaniaan
-
1798 Matts Ickoin 6.12.1797 otettiin 19.12.1797 kuoli
Anders Grof Hassell 16.2.1798 täydennysmies 58
1799 Anders Hassell
1800 Anders Hassell
1801 Anders Hassell
1802 Anders Hassell
1803 Anders Hassell
1804 And: Hassell
1805 Anders Hapell
1806 And: Hassell
1807 And: Hapell
1809 Christ Eld

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1780 21.2.1780
Hendrich Pock 9.2.1780 poistettiin
Gabriel Hielmman 9.2.1780 palkkaamaton
Luettelo 1783 12.3.1783
Gabriel Hielmman 15.7.1782 korpraaliksi Iisalmen komppaniaan
Bernt Joh: Meinander 18.9.1782 vapaaehtoinen ruodusta 117
Luettelo 1790 8.3.1790
Anders Hielte 15.1.1790 kuoli
Anders Jordan Hielte Jockas 20 ogift 20.2.1790 palkkamies 1770

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Eskill Eskillsson Partanen
1700_11 Eskell Eskellson Partain
1700_12 Eskell Eskellson Pardain
1701_1 Eskell Eskellson Pardain
1701_2 Eskill Eskillson Pardain
1701_3 Eskill Eskillsson Partanen
1701_4 Eskill Eskillsson Partanen
1701_5 Eskell Eskellsson Partanen
1701_6 Eskill Eskillsson Partanen
1701_7 Eskill Eskillsson Partanen
1701_8 Eskill Eskillsson Partanen
1701_9 Eskill Eskillsson Partanen
1701_10 Eskill Eskillsson Partanen
1701_11 Eskill Eskillsson Partanen
1701_12 Eskill Eskillsson Partanen
1702_1 Eskill Eskillsson Partanen
1702_2 Eskill Eskillsson Partanen
1702_3 Eskill Eskillsson Partanen
1702_4 Eskill Eskillsson Partanen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1776-1788
II 73 Håttila Anders Kåhoin s. 1.1.1767
puoliso: Brita Lukoin
Vmo + 23.3.1789, betyg til Jorois 22.10.1791
Juva RK 1791-1802
40 Karkiama
puoliso: Margeta Johsdr Wäisäin s. 9.5.1768
gift til pag. 178, Anders Jordanin vmo
178 Soiniemi 6 And. Görd Hjelte s. 17.2.1770
puoliso: Margr Väisäin s. 9.5.1768
vide pag.197, nu Jägare
Puumala RK 1835-1841
II 457 Ryhälä 1
puoliso: Anna Vejalain s. 1768
lapsia: Torp. Skm. Henrik Kohoin
m.b.fr. Sulkava 19.6.1836, Anders Kohosen leski
Rantasalmi RK 1761-1771
226 Lautakotalax
puoliso: Lisa Asikain s. 1744
gift til Jockas (I avioliitto Hartikaisen kanssa)
Sulkava RK 1756-1764
- Soldater Staf: Korpp
puoliso: An: Asikain
+ 17__ (epäselvä)
- Soldater Henric Båck
Sulkava RK 1765-1780
- Sulkawa Staph: Huskain s. 1726
- Soldater Henric Påck s. 1740
puoliso: Lisa Asikain s. 1741
Sulkava RK 1781-1785
119 Sulkawa 1.2 Step: Huskain s. 1721
lapsia: Anna, Eva
Gub:
2 Erickala 1
puoliso: Anna Asikain s. 1732
Staffan Korpin leski uudessa aviossa
14 Hasula 1.2 Henric Bock s. 1742
puoliso: Lisa Asikain s. 1741
lapsia: Stdr Carin Mardikain, Sophia, Son Henric, Christina, Anna Lisa, Anders
torppari
140 Tannila 1 Anders Asikain s. 1766 Veli: torp. Samuel Asikain
166 Kommerniemi 1 Anders Wirolain s. 1759
puoliso: Marg. Kolemain
Isäpuoli Henric Petenius
Sulkava RK 1786-1793
- Hasula 1.2 Henric Bock Pärnäin s. 1742
puoliso: Lisa Asikain s. 1741
lapsia: St:dr Carin Hardikain, Sophia Hardikain, dr Anna Lisa, son Anders
Torppari, veli Nils Pärnäin
- Soldater Anders Ask s. 1766 + 1789
- Tannila 1 Anders Asikain s. 1766 Veli torp. Samuel Asikain, Anders yliviivattu
- Kommerniemi 1 Anders Wirolain Hjelte s. 1759
puoliso: Greta Kålemain
lapsia: Carin Lisa, Eric, Anders
+ 1790
- Mendyis
puoliso: Anna Weijalain s. 1768
lapsia: Susanna
Q:p: gift Pardala, Anders Hassel Kohosen vaimoksi
Sulkava RK 1793-1804
- Hasula 1.2 Henr: Bock Pärnäin s. 1742
puoliso: Lisa Asikain s. 1741
lapsia: Anna Lisa, Anders, St:dr Sophia Hardikain
- Soldater And: Gröf Hassel s. 1767
puoliso: Anna Weijalain
lapsia: St. Susanna Turuin, d:r Anna Helena, Son Henric
Sulkava RK 1804-1813
- Erickala 1
puoliso: Anna Asikain s. 1732
+ 23.4.1811, I avio Staffan Korpin kanssa
Sulkava RK 1814-1821
45 Hassula
puoliso: Anna Wejolain
Inh. Enk., hos Johan Löppöin, Anders Hasselin leski
Sulkava LK 1756-1764
- Sulkava Staph: Huskains
lapsia: Arwed, Anna, Ewa, Johan
- Hasula Korps
lapsia: Anders, Carl Johan, Catharina
->Erickala -> Leipämäki
Sulkava LK 1765-1780
7 Hasula Staffan Huskains
lapsia: Anna, Eva
7 Hasula Henric Pocks
lapsia: Henric, Christina, Anna Lisa, Stiufbarn: Carin, Sophia
Sulkava LK 1814-1819
16 Hasula 1.2 Hassels
lapsia: Catharina
Afledne Hassels Dr, bor hus Joh Löppöin
Saaminki RK 1780-1797
87 Mickolanemi Johan Huskain
puoliso: Elin Waldoin
lapsia: Lars, Olof, Henrich
+ 9.4.1785, vmo + 29.7.1790

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Rångala Hindric Johansson Pärnäin s. 17.3.1745
Matila
Soiniemi
Purhola
Anders Thomasson Jordan s. 17.2.1770 k. 1.3.1814
puoliso: Marg: Johansdr Wäisäin s. 19.7.1768 k. 2.8.1804
lapsia: Thomas, Margreta Christina, Helena
Männymäki Joh: Abr: Masalin s. 1789K k. 22.4.1847
puoliso: Fredrika Amalia Johansdr Poppius s. 21.4.1801 vih. 6.8.1837
lapsia: Ebba Augusta
Håttila
Soiniemi
Anders Persson Kohoin s. 1.1.1767
puoliso: Brita Andersdr Lukoin s. 31.1.1760 k. 28.3.1789
lapsia: Brita
Håttila Anders Persson Kohoin s. 1.1.1767
puoliso: Anna Wejal:
lapsia: Anna Helena
Puumalan seurakunta
Ryhälä
puoliso: Anna Weijalain s. 1769K k. 2.4.1849
Rantasalmen seurakunta
Lautakotalax
puoliso: Elisabeth Andersdr Asikain s. 30.8.1741
Sulkavan seurakunta
Vätälä Olof Kilcki
lapsia: Johan, Thomas
Hasula Staffan Huskain s. 1675K k. 3.6.1740
puoliso: Regina Arfvedsdr Törnqvist
lapsia: Staffan, Sigfred, Oloff
Hasula
Lohilax
Johan Huskain
puoliso: Elin Waldoin vih. 8.1.1744
lapsia: Stephanus, Johannes
Sulkawa Staffan Staffansson Huskain s. 6.9.1723 k. 29.5.1790
puoliso: Malin Turuin s. 1722K k. 17.5.1767
lapsia: Regina, Staffan, Arved, Henric, Anna, Ewa, Johan
Sulkawa Staffan Monoin Korpp
puoliso: Anna Asikain s. 1732K k. 23.3.1811 vih. 14.6.1752
lapsia: Andreas, Carl Johan, Catharina, Staphan
Monala
Hasula
Hendrich Pärnäin Pock Bock Påck s. 1742K k. 21.2.1808
puoliso: Lisa Asikain s. 1741K k. 16.4.1811 vih. 15.12.1771
lapsia: Hendrich, Christina, Anna Lisa, Anders
Caitais Anders Samuelsson Asikainen s. 11.11.1766
Idlax
Kommernemi
Anders Ericsson Wirolain s. 17.2.1759 k. 10.1.1790
puoliso: Marg: Larsdr Kolemain s. 20.12.1761 k. 11.2.1828 vih. 22.12.1782
lapsia: Eric, Carin Lisa, Anders
Mendyis
Pardala
Hasula
Anders Kohoin Grof Hassel
puoliso: Anna Henricsdr Weijalain s. 19.6.1768 vih. 2.11.1794
lapsia: Henric, Johannes, Elisabeth, Paul, Catharina
Säämingin seurakunta
Mickolanemi Johan Huskain s. 1702K k. 4.4.1785
puoliso: Elin Waldoin s. 1720K k. 22.7.1790
lapsia: Petter, Olof, Elin, Hindrich
Mikkelin seurakunta
Moisio Johan Abraham Pettersson Masalin s. 8.2.1789

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Sulkava 1693 Wälälä B.M Olof Kijlkj mh 2273B
Sulkava 1694 Watala B.M Olof Kijlkij mh 2136A
Sulkava 1697 Wätälä Olof Kijlckij mh 2556B
Sulkava 1730 Hassula 1 Solld: Staffan Huskains hust 4825
Sulkava 1731 Hassula 1 Solld: Staffan Huskains hust 2365A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Staffan Huskain
1724_11 Staffan Huskoin
1728_3 Staffan Huskain
1728_4 Staffan Huskain
1728_5 Staff: Huskain
1728_6 Johan Huskain
1728_7 Staffan Huskain
1728_8 Staffan Huskain
1728_9 Staff: Huskoin poistunut 26.8.
1736_3 Johan Husman
1736_4 Johan Hussman
1736_5 Johan Hussman
1736_6 Johan Huusman
1736_7 Johan Husman
1736_8 Johan Husman
1736_9 Johan Hussman
1736_10 Johan Huussman
1736_11 Johan Huusman
1736_12 Johan Huusman
1737_1 Johan Huusman
1737_2 Johan Huusman
1744 Johan Husman
1745 Johan Huusman
1746 Johan Husman
1747 Staff Husman
1748 Staffan Huusman
1752 Staffan Korp
1752b Staffan Korp
1753 Staffan Kårp
1754 Staffan Korpp
1756 Staffan Korp
1767 Anders Berg 2.4.1767 otettu
1768 Anders Berg 14.2.1768 kuoli
1773 Hinric Pock

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: And. Hassel 1763 25 , 1282

Koko komppania

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
20.9.1794 Vargernings Soldaten Anders Kåhåin Grof puoliso: Brita Lukåin + Soiniemi by 246 115

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lautiala, Jockas
Hatzula, Sulkava
Hatzula, Sulkava
Erich Christersson
Johan Månåin
Oluf Tärfwoin
1775 Hasula
Hasula
Hasula
Joh Monoin
Cornett Norring
And: Oinoin
1801 Hasula
Hasula
Hasula
Assessor Meinander
Assessor Meinander
Anders Oinoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Henrik Pock Pärnäsen tytärpuoli Sofia Hartikainen on ruodun 123 Jakob Frisk Kauppisen vaimo ruotu 123
Ruodun 115 vanhempi Staffan Huskanen on nuoremman Staffan Huskasen isä ruotu 115
Anders Tomasson Jordan on ruodun 16 Anders Jordanin pojanpoika. Isä Tomas on rakuuna. ruotu 16
Staffan Korp Mononen on ruodun 130 Karl Korp Nöjd Monosen isä ruotu 130

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 115 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 58
Anders Glödstad
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Grof Sulkava
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Grof Jockas 27 5 ogift 5 9 (1790) 1768
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christ: Eld Sulkava 27 3 ogift 5 8 (1803) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 115 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 58
Anders Glödstad  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Grof   Sulkava
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Grof (1790) 27 5 Jockas
  5 9 ogift 1768
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Christ: Eld (1803) 27 5 Sulkava
  3 8 ogift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 58
1783_v Matts Aholain
1784_v Matts Aholain 17.3.1784 ruotusotilaaksi N:o 116
Hindrich Wihavain 17.3.1784 otettiin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 115 varamies
Petter Pesoin 22.1.1773 hylätään
-
Luettelo 1774_v 24.2.1774
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 115 ja 116 yhteinen varamies numero 58
Matts Aholain Jorois 21 1758
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Matts Aholain Jorois 21 2/3 1759
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Matts Aholain Jorois 22 2/3 1759
Luettelo 1784_v 17.3.1784
Mats Aholain 17.3.1784 ruotusotilaaksi N:o 116
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
And: Grof 24.12.1789 kuoli
-
Luettelo 1801_v 12.3.1801
Matts Brand 15.12.1799 karkasi
Matts Ruskain Rusk 10.2.1800 palkkamies 12.3.1801 hylätään
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
183 Wargernings Manskap And Kohoin Grof s. 1.1.1767
puoliso: Anna Weijal: s. 1768
Änkl: 23.3.1789, til ägt. 21.9.1794
Juva RK 1803-1805
II 322 Sold. Warg: Christer Eld
Sulkava RK 1756-1764
- Wargierning Soldater -

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Pasanen
1753_v Petter Pasain
1754_v Petter Pasoin
1754b_v Petter Pasain
1754c_v Petter Pasain
1756_v Pär Pasoin
1757_v Petter Passain
1758_v Petter Pässoin
1758b_v Petter Passain
1760_v Petter Pasoin
1764_v Petter Pasoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 114Ruotu 116

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024