AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 16

Juvan komppania: ruotu 16 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Koikkala, Papinsalmi, Viisala (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Henrik Hare 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685
Tomas Miettinen mainittu 1712
Eskil Pelkonen mainittu 1720 mainittu 1724
Jonas Auvinen 16.6.1730 9.2.1733 ruodusta 116, ruotuun 28
Pål Glada 15.1.1734 21.6.1735
Ivar Leskinen 20.5.1736 21.6.1736
Arvid Elg 21.6.1736 24.8.1741
Lars Oxe 1.4.1742 28.8.1742
Anders Jordan 16.11.1743 6.6.1756
Erik Magnus Aminoff 15.5.1758 21.8.1767 Uudenmaan rykmenttiin korpraaliksi
Petter Järn Rautiainen 22.3.1768 29.3.1773 täydennysmies 16
Anders Lax Leskinen 7.7.1773 12.11.1777
Johan Stav Stavenius 12.11.1777 _.6.1778
Karl Gustav Hjelmman 8.9.1778 18.9.1778 ruodusta 6, ruotuun 47
Johan Vilhelm von Nandelstadh 15.6.1779 19.6.1788 ruodusta 66
Anders Styv Lautiainen 19.6.1788 28.6.1798 täydennysmies 30/34
Johan Järpe Immonen 1.9.1798 mainittu 1807
Anders Rätt mainittu 1809 täydennysmies 38/73

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 16 varamies
Henrik Tanninen mainittu 1752 18.2.1754
Erik Henrik Tanninen 8.12.1756 22.2.1758
Petter Rautiainen mainittu 1760 22.3.1768 ruotuun 16
Erik Meijer 24.2.1774 30.1.1775 ruotuun 32
1776 lähtien ruotujen 14 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jakob Hall Halinen 21.10.1777 10.3.1806
Tomas Sederström Kula 12.9.1806 mainittu 1807 ruotuun 14


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Perss Miettin palkka­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
Eskel Pelkoin Carelen 51 18 - 1702 (laskettu) 1669
Katselmus 1721 21.9.1721
Eskel Pelkoin Carelen 52 19 1702 (laskettu) 1669
Katselmus 1735 16.6.1735
Jonas Aufin 16.6.1730 ruodusta 116 9.2.1733 ruotuun 2_
Påhl Glada Safolax 28 1 gift 15.1.1734 1707
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Anders Jordan
Katselmus 1758 22.2.1758
-
Katselmus 1763 12.2.1763
E:M: Aminoff Saf: 10 4 ogift 1759 (laskettu) 1753
Katselmus 1767 21.8.1767
Påhl Glada 1735 hylättiin
Arfvid Elg 21.6.1736 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Oxe 1.4.1742 palkka­mies 28.8.1742 kuoli
Anders Jordan 16.11.1743 palkka­mies 6.6.1756 kuoli
Eric Magnus Aminoff 15.5.1758 vapaaehtoinen 21.8.1767 Uudenmaan rykmenttiin korpraaliksi
-
Katselmus 1772 29.3.1773
Petter Järn Pumala 32 5 gift 1767 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Rautjain Järn 22.3.1768 täydennys­mies 29.3.1773 hylättiin
Anders Leskinen Lax Jockas 19 2 ogift 11 2 7.7.1773 ruotu­mies 1756
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Lax ruotu­mies 12.11.1777 esitti miehen tilalleen
Johan Stavenjus Staf 12.11.1777 palkka­mies _.6.1778 karkasi
Carl Gustaf Hielman 8.9.1778 vapaaehtoinen ruodusta 6
Katselmus 1782 11.7.1782
Carl Gust: Hjelman 18.9.1778 ruotuun 47
Johan Wilhelm von Nandelstadh 26 3 15.6.1779 vapaaehtoinen 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Wilhelm von Nandelstedt Jockas 9 6 1779 (laskettu) 1776
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Styf
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Styf Jockas 30 1 1/2 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1759
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Styf Jockas 31 2 1/4 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1759
Katselmus 1795 9.6.1795
Anders Styf Jockas 36 8 ogift 5 8 1787 (laskettu) 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Styf 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Styf 28.6.1798 sai eron
Johan Immoin Hierpe Willmanstrand 24 3 gift 5 8 1.9.1798 palkka­mies 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hjerpe Vilmanstrand 27 6 gift 5 8 1798 (laskettu) 1777
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Rätt Jockas 38 16 gift 5 7 1793 (laskettu) 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jonas Aufwin
1733 Jonas Aufwin 9.2.1733 ruotuun 28
1734 Pohl Glada 15.1.1734 ruotu esitti miehen
1735 Pohl Glada 21.6.1735 hylättiin
1736 Ifwar Lässkin 20.5.1736 ruotumies 21.6.1736 hankki miehen tilalleen
Arwet Elg 21.6.1736 palkkamies
1737 Arwed Elg
1738 Arfwed Elgh
1739 Arwed Elg
1740 Arfwed Elgh
1741 Arwed Elg
1744 Anders Jordan
1745 Anders Jordan
1746 And:s Jordan
1747 Anders Jordan
1748 Anders Jordan
1749 Anders Jordan
1750 Anders Jordan
1751 Anders Jordan
1752 Anders Jordan
1753 Anders Jordan
1754 Anders Jordan
1755 Anders Jordan
1756 Anders Jordan 6._.1756 kuoli
1757 -
1758 Eric Magnus Aminoff 15.5.1758 vapaaehtoinen
1759 Erich M. Aminoff
1760 Erich M. Aminoff
1761 Erick M. Aminoff
1762 Erich M. Aminoff
1763 Erich M. Aminoff
1764 Erih Mag: Aminof
1766 Erih Mag: Aminoff
1767 Eric Magn: Aminoff 21.8.1767 poistettiin
-
1768 Petter Järn 22.3.1768 täydennysmies
1769 Petter Järn
1770 Petter Järn
1771 Petter Järn
1773 Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
Anders Läskin 7.7.1773 ruotumies
1775 Anders Lax
1776 Anders Lax
1777 Anders Lax
1778 Anders Lax 12.11.1777 esitti miehen tilalleen
Joh: Stafvenjus Staf 12.11.1777 palkkamies _.6.1778 karkasi
Carl Gust: Hiellman 8.9.1778 ruodusta 6 18.9.1778 korpraaliksi ruotuun 47
-
1779 Johan Wilhelm von Nandelstadh 15.6.1779 vapaaehtoinen ruodusta 66
1780 Joh: Wilh: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1781 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1782 Joh: Vilh: von Nandelstadh vapaaehtoinen
1783 J:W: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1784 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1785 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1786 J:W: v Nandelstadh vapaaehtoinen
1787 J:W: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1788 Joh: Wilh: v: Nandelstadh 19.6.1788 poistettiin
Anders Lautiain Styf 19.6.1788 täydennysmies 30/34
1789 Anders Styf
1790 Anders Styf
1791 Anders Styf
1792 Anders Styf
1793 Anders Styf
1794 Anders Styf
1795 And: Styf
1796 And: Styf
1797 Anders Styf
1798 Anders Styf 28.6.1798 sai eron
-
1799 Johan Immoin Hjerpe 1.9.1798 palkkamies
1800 Johan Hjerpe
1801 Johan Hjerpe
1802 Johan Hjerpe
1803 Johan Hjerpe
1804 Joh: Hjerpe
1805 Johan Hjerpe
1806 Joh: Hjerpe
1807 Joh: Hjerp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 22.1.1773
Petter Järn 32 4 1769 (laskettu) 1741
Luettelo 1773c 7.7.1773
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
Johan Läskin Jockas 26 ogift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1747
Luettelo 1774 24.2.1774
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
And: Leskin Lax Jockas 18 ogift 7.7.1773 ruotumies jatkaa edelleen 1756

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrik Johansson Hare

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 11 Ollikala Eskel Pelkoin s. 1667
puoliso: Elin Fläski s. 1698
lapsia: Eskel, Elin
+ 15.7.1742, vmo + 19.10.1742
I 114 Wijsala Ifwar Henrichss. Leskin s. 1712
puoliso: Marg: Piekäin s. 1715
Vanh: Henrich Leskin, Marg: Härköin
I 105 Rasala Lars Larss. Härköin s. 1726 död i krig
I 185 Såldater And. Jordan
puoliso: Margareta Summain
Juva RK 1751-1758
I 70 Wijsala 1 Iwar Hind:ss. Leskin s. 1712
puoliso: Marg: Piekäin s. 1715
I 110 Soldater Anders Jordan s. 1724
puoliso: Marg: Summain s. 1711
+ 5.6.1756
Juva RK 1776-1788
II 172 Soldater And: Lax s. 3.4.1753 vid: pag: 113
II 113 Wijsala 2 Anders Leskin s. 3.4.1753
puoliso: Anna Ahoin s. 27.9.1754
Vaimo kuollut, viim.eht.1787
II 172 Soldater Joh: Vilh: von Nandelstadh Vol:
Juva RK 1791-1802
141 Wisala And: Leskin s. 3.4.1753
puoliso: Maria Järveläin s. 1754
Soiniemeen, vaimon nimi miehen yläpuolella
169 Soldater Anders Styf Lautiain s. 14.3.1757
puoliso: Carin Pöndin s. 17__
afsked 1798
Juva RK 1803-1805
II 228 Soinemi Anders Läskin s. 1753
puoliso: Maria Järfveläin s. 1754
lapsia: Anders
II 298 Soldater Henric Hierpe Vide 253
II 253 Visala 1 Henrik Hjerpe
puoliso: Kristina Fredriksdr Hänninen s. 25.3.1776
Juva RK 1806-1814
II 381 Soiniemi 5 Anders Leskinen s. 1753
puoliso: Maria Järveläin s. 1754
lapsia: Anders, Kaisa
Juva RK 1815-1822
II 429 Soiniemi 5 Anders Leskinen s. 1753
puoliso: Maria Järveläin s. 1754
lapsia: Anders
Vmo kuollut
Juva RK 1823-1833
II 493 Sojnjemi 5 Anders Leskin s. 1753
lapsia: Anders
T. Enkl. + 6.3.1825

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Patela
Hatzola
Eskel Pelkoinen s. 1677K k. 15.7.1742
puoliso: Elin Fläsk s. 1682K k. 19.10.1742
lapsia: Eskell (oä:), Elin
Wijsala Ifvar Leskin
puoliso: Marg: Piedikäin s. 1715K k. 4.9.1774
lapsia: Margar:, Hendric, Johannes, Ifvar, Andreas, Thomas, Adam
Lars Larss. Härköin s. 2.2.1723
Matila Anders Jordan s. 1724K k. 5.6.1756
puoliso: Margareta Summain s. 1711K k. 10.4.1777 vih. 1747
lapsia: Thomas
Wehmais Per Rautiain
puoliso: Car: Janhuin
lapsia: Henric (oä:), Gustav, Anna
Wisala
Sojnjemi
Anders Ivarss. Leskin s. 3.4.1753 k. 6.3.1825
puoliso: Anna Matsdr Ahoin s. 27.9.1754 k. 29.1.1790
lapsia: Mats, Carin, Anders
Visala
Soinemi
Anders Ivarss. Leskin s. 3.4.1753 k. 6.3.1825
puoliso: Maria Järfveläin s. 1754K k. 13.3.1820 vih. 12.5.1799
Pajusalmi Anders Lautiain
puoliso: Carin Pondin
lapsia: Anna

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Sulkava 1727 Hyfwärilä 1 Solld: Jonas Aufwins hust 2009A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Eskell Pelkoin
1722_10 Eskell Pelckoin
1722_11 Eskell Pelckoin
1724_11 Eskell Pölckäin
1724_11 Eskill Pelckein
1735_2 Påhl Glada
1735_3 Påhl Glada
1735_4 Påhl Glada
1735_5 Påhl Glada
1735_6 Påhl Glada
1735_7 Påhl Glada sai eron 2.6.1735
1744 And:s Jordan
1745 Anders Jordan
1746 Anders Jordan
1747 And:s Jordan
1748 Anders Jordan
1752 Anders Jordan
1752b Anders Jordan
1753 And:s Jordan
1754 Anders Jordan
1756 Anders Jordan
1766 Eric Magnus Aminoff vapaaehtoinen
1767 Eric Mag. Aminoff vapaaehtoinen 21.8.1767 poistettu
1773 Anders Läskin 17.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Juvan komppania
x.8.1700 Riga 16 Hindrik Johansson Hare
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Henkikomppanian katselmus
17.8.1685 Nyslott 34 Hendrich Jonasson Hara Juva Kåikalla, Wisala, Himala

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
6.1.1799 Inhys: Anders Läskin puoliso: Anna Ahoin +
lapsia: Anders, Catharina
Wisala by 272 16

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kåikala
Weisälä
Pajusallmj
Hendrich Såpain
Ifwar Läskinen
Mattz Kaipiain
1775 Wisala
Koickala
Pajusalmi
Ifwar Leskin
Ol. Purhoin
Matts Kaipain
1801 Wisala
Pajunsalmi
Laukala
Hinric Läskin
Jacob Kärpäin
Staffan Purhoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Anders Jordan on ruodun 115 Anders Tomasson Jordanin isänisä. Vanhemman Andersin poika Tomas on rakuuna. ruotu 115

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 16 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 14 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jacob Halin
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jacob Halin Jockas
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Jacob Häll Jockas 34 19 gift 5 9 1776 (laskettu) 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Jacob Hall 10.3.1806 saa eron
-

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 14 ja 16 yhteinen varamies numero 8
1783_v Jacob Halin
1784_v Jacob Halin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 16 varamies
-
Luettelo 1774_v 24.2.1774
-
Erich Ersson Meyer 18 24.2.1774 hyväksytään 1756
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 14 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jacob Halin Jockas 19 21.10.1777 otettiin 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Jacob Halin Jockas 19 3/4 1761
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Jacob Halin Jockas 20 3/4 1761
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Jacob Hall 10.3.1806 sai eron
Thomas Thomasson Sederström Kula Christina 20 ogift 12.9.1806 palkkamies 1787

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
179 Wargernings Manskap Jacob Staffanss. Hall Halin s. 22.1.1761
puoliso: Anna Hämäläin s. 9.10.1760
Juva RK 1803-1805
II 312 Wargernings Manskap Jacob Hall s. 22.1.1761
puoliso: Anna Hämäläin s. 9.10.1760

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hindrich Tannin 14 år gammall
1753_v Hindrich Tannin 18.2.1754 hylätty
1754_v Hindrich Tannin
1757_v Erich Tannin 8.12.1756 otettu
1758_v Henr: Tannin 22.2.1758 hylätty
1758b_v Henr: Tannin
1760_v Petter Rautiain
1764_v Petter Rautjain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 15Ruotu 17

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2021