AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaVärväysluettelot → 1773c

Savon rykmentti: Juvan komppania

Värväysluettelo 7.7.1773 (Jockas)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti
7 Palois,
Härkälä
Påhl Pust 22.1.1773 hylättiin
Christer Hulkoin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
9 Tyrynmäkj,
Kaskis
Tomas Haan 29.3.1773 hylättiin
Joh: Hännin 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Pohl Larsson Kaipain Jockas 24 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
16 Wisala,
Pajusalmj,
Kåikala
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
Johan Läskin Jockas 26 ogift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
20 Pettila,
Marala,
Randåis
Anders Peden 22.1.1773 ruotuun 65
Anders Aufvin Jockas 29 gift 7.7.1773 palkkamies otetaan
25 Heinola,
Lefvola
Anders Stadig 22.1.1773 hylättiin
-
28 Mäkyis,
Pochiois
Johan Wulf 22.1.1773 hylättiin
Pohl Laukain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
29 Pochiois Morten Pell 29.3.1773 hylättiin
-
30 Pochjois Johan Frij 22.1.1773 hylättiin
-
31 Jåkela,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Hind: Smedman 29.3.1773 hylättiin
Hind: Pasain Jockas 22 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
36 Hassala,
Näringi
Olof Störm 29.3.1773 hylättiin
Johan Pöyhöin Jockas 26 ogift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
39 Näringi Anders Glad 29.3.1773 hylättiin
Petter Muikuin Jockas 30 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
45 Tuchkala,
Remojärfwj
Zachris Joh: Aminoff 30.4.1773 ruotuun 70
Johan Myryläin S:t Michel 29 gift 7.7.1773 palkkamies otetaan
46 Pitkälax -
Hans Hansson Vänäin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
48 Knutilanmäkj,
Kilpola
Olof Jort 22.1.1773 hylättiin
Johan Hämäläin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
55 Pitkälax,
Pulkila
Michel Pihlman 29.3.1773 hylättiin
Staffan Grelsson Nåpoin Jockas 26 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
60 Ruokola,
Pulkila
Anders Seger 29.3.1773 hylättiin
Jacob Tarkiain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
62 Pitkälax Petter Ollon 22.1.1773 hylättiin
-
63 Soinnemj,
Ylivesij
Olof Thelgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin Randasalm 25 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
66 Soinnemj Pohl Bäfver 29.3.1773 hylättiin
-
69 Rasala,
Laukala
Erich Meijer 29.3.1773 hylättiin
Lars Kaipain Jockas gift 7.7.1773 palkkamies esitetään
72 Maifvala,
Pitkälax
Michel Wipa 29.3.1773 hylättiin
And: Wepsa palkkamies 7.7.1773 kelpaamaton
Mats Pedikäin Jockas 22 ogift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
77 Kärisalo,
Kaitais
Abram Tolman 26.1.1773 hylättiin
Carl Brask Sulkava 25 ogift 21.6.1773 palkkamies otettiin
79 Kotkatlax -
Pohl Häiskain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
82 Katisianlax,
Kotkatlax
Lars Elg 29.3.1773 hylättiin
Johan Håpoin 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Jöran Silmäin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
85 Joroisnemj,
Katisianlax
Nils Reen 29.3.1773 hylättiin
Anders Immoin 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Olof Räisäin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
87 Joroisnemj Johan Hägman 29.3.1773 hylättiin
-
89 Ruokonemj Mats Bergman 26.1.1773 hylättiin
-
92 Häyrilä Pohl Wäpling 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
95 Häyrilä -
Erich Pajain 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
-
99 Syfwänsij Mats Kyhlman 29.3.1773 hylättiin
Petter Tickain Jorois 40 gift 7.7.1773 täydennysmies otetaan
103 Safwonemj Tomas Uf 29.3.1773 hylättiin
Jöran Pitkäin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
106 Lahnalax,
Kaitais
Anders Nerman 26.1.1773 hylättiin
Elias Purain Piexämäkj 24 ogift 7.7.1773 palkkamies otetaan
107 Lahnalax Jermias Ferm 29.3.1773 hylättiin
Hind: Kasain 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
-
111 Kaitais Nils Moll 29.3.1773 hylättiin
Peter Moilain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
112 Kaitais Michel Smed 29.3.1773 hylättiin
Hem: Sikain Jorois 21 ogift 7.7.1773 palkkamies otetaan
114 Kaitais Anders Gedda 26.1.1773 hylättiin
Påhl Wiljakain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
120 Karjulanmäkj,
Mändyis,
Laukansarij
Jöran Anderson 29.3.1773 hylättiin
Hend: Huckain 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Henric Lakoin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
121 Sairala,
Ruotila,
Wätälänmäkj
Lars Eeklöf 29.3.1773 hylättiin
David Såikain Sulkava gift 7.7.1773 palkkamies esitetään
134 Ninimäkij,
Mändyis,
Kaipola
Anders Högman 29.3.1773 hylättiin
Hind: Hopoinen Sulkava 20 ogift 7.7.1773 palkkamies otetaan
135 Ruotila,
Sipilä
Abram Löpare 27.3.1773 hylättiin
Staffan Pelkoin Randasalmj 22 ogift 7.7.1773 palkkamies otetaan

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVärväysluettelo 1773bVärväysluettelo 1774

© Maija-Liisa Laakso 2020