AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 29 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 29<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pohjois (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Henriksson Vihavainen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Henrik Miettinen mainittu 1712 2
Tomas Hyvönen 19.3.1719 mainittu 1721 3
Lars Purhonen mainittu 1727 28.2.1734 4
Tomas Orre Laitinen 28.2.1734 16.3.1749 5
Mats Lärka Lappalainen 3.11.1749 4.1.1751 6
Johan Lampén 8.8.1752 6.3.1762 7
Tomas Karp Tupp Löppönen 17.6.1762 17.3.1769 8
Mårten Pell Pälck Pelkonen 8.9.1770 29.3.1773 9
Mårten Pell Pälck Pelkonen 9.1.1774 20.9.1774 uudestaan 10
Tomas Holm Halonen 23.10.1775 31.1.1776 täydennysmies 11
Anders Olsbo 31.1.1776 26.3.1789 ruotu 24 12
Olof Pip Ropponen 26.3.1789 10.2.1798 13
Petter Pull Piquet Pulliainen 16.3.1798 mainittu 1807 14
Petter Hammar Hämäläinen mainittu 1809 täydennysmies 36/39 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 29 varamies
Staffan Nikkanen mainittu 1758 mainittu 1773 1
1776 lähtien ruotujen 28 ja 29 yhteinen varamies numero 16
Grels Pärnänen 8.4.1774 12.3.1783 1,2
Henrik Leinonen 12.3.1783 mainittu 1784 2,3
Mats Pik Paunonen 19.6.1788 ruotu 25 3,4
Petter Felén mainittu 1788 20.1.1790 ruotu 118 4,5
Mats Abbor Tirronen 1790 12.3.1803 5,6
Karl Tagg Tuukkanen 16.3.1804 mainittu 1806 ruotu 28 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hind. Bertilss Mietin palkka­mies
Katselmus 1719 27.10.1719
Thomas Hyfwöin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Thomas Hyvöin Savolax 26 2 - (1718) 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Thomas Hyvöin Savolax 27 3 - (1718) 1694
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Purhoin 28.2.173_
Tomas Orre Savolax 28 1 gift 28.2.173_ 1707
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Lampen
Katselmus 1758 22.2.1758
Johan Lampeen 30 6 (1752) 1728
Katselmus 1763 12.2.1763
Thomas Karp Saf: 25 1/2 gift 17.6.1762 otettu 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Thomas Orre 16.3.1749 hylättiin
Matts Lärka 3.11.1749 palkka­mies 4.1.1751 kuoli
Johan Lampin 8.8.1752 palkka­mies 6.3.1762 sai eron
Thomas Karp Jockas 32 4 1/6 gift 17.6.1762 palkka­mies 1735
Katselmus 1772 29.3.1773
Morten Pell Jockas 20 7/12 2 7/12 ogift (1770) 29.3.1773 hylätään 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Thomas Karp 17.3.1769 kuoli
Mårten Pälckoin Pälck 8.9.1770 palkka­mies 29.3.1773 hylättiin
Mårten Pälck 9.1.1774 sama ­mies uudestaan 20.9.1774 kuoli
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Thomas Haloin Holm 23.10.1775 ruotu­mies 31.1.1776 hankki miehen tilalleen
Anders Olsbo Joccas 14 2 7/12 31.1.1776 palkka­mies, huilisti 1764
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Olsbo Jockas 18 6 1/2 gift 4 4 31.1.1776 huilunsoittaja 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Olsbo Jockas 21 9 ogift 5 6 (1776) huilunsoittaja 1764
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Ulfsbo 24 12 5 6 (1776) huilunsoittaja 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Olsbo huilunsoittaja 26.3.1789 korpraaliksi ruotuun 24
Olof Ropoin Pijp Sulkava 17 1/2 ogift 5 2 26.3.1789 huilunsoittaja 1772
Katselmus 1790 16.9.1790
Olof Pip Sulkava 18 1 1/4 ogift 5 2 (1789) huilunsoittaja 1772
Katselmus 1795 9.6.1795
Olof Pijp Sulkawa 23 6 ogift 5 6 (1789) 1772
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Pip huilunsoittaja 10.2.1798 hylättiin
Pehr Pull Piqvett Vilmanstrand 24 1/4 ogift 5 8 16.3.1798 palkka­mies 1774
Katselmus 1801 14.6.1801
Pehr Piquett Willmanstrand 27 3 1/4 gift 5 8 (1798) 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Piqvett Villmanstrand 30 6 1/4 gift 5 8 (1798) 1774
Katselmus 1809 22.6.1809
Petter Hammar Jockas 48 22 gift 5 7 (1787) 1761
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hind. Bertilss Mietin   palkka­mies
 
Katselmus 1719 27.10.1719
Thomas Hyfwöin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Thomas Hyvöin (1718) 26 Savolax
  2 - 1694
Katselmus 1721 21.9.1721
Thomas Hyvöin (1718) 27 Savolax
  3 - 1694
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Purhoin  
28.2.173_
Tomas Orre 28.2.173_ 28 Savolax
  1 gift 1707
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Lampen  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Johan Lampeen (1752) 30
  6 1728
Katselmus 1763 12.2.1763
Thomas Karp 17.6.1762 otettu 25 Saf:
  1/2 gift 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Thomas Orre  
16.3.1749 hylättiin
Matts Lärka 3.11.1749 palkka­mies
4.1.1751 kuoli
Johan Lampin 8.8.1752 palkka­mies
6.3.1762 sai eron
Thomas Karp 17.6.1762 palkka­mies 32 Jockas
  4 1/6 gift 1735
Katselmus 1772 29.3.1773
Morten Pell (1770) 20 7/12 Jockas
29.3.1773 hylätään 2 7/12 ogift 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Thomas Karp  
17.3.1769 kuoli
Mårten Pälckoin Pälck 8.9.1770 palkka­mies
29.3.1773 hylättiin
Mårten Pälck 9.1.1774 sama ­mies uudestaan
20.9.1774 kuoli
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Thomas Haloin Holm 23.10.1775 ruotu­mies
31.1.1776 hankki miehen tilalleen
Anders Olsbo 31.1.1776 palkka­mies, huilisti 14 Joccas
  2 7/12 1764
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Olsbo 31.1.1776 huilunsoittaja 18 4 Jockas
  6 1/2 4 gift 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Olsbo (1776) huilunsoittaja 21 5 Jockas
  9 6 ogift 1764
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Ulfsbo (1776) huilunsoittaja 24 5
  12 6 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Olsbo   huilunsoittaja
26.3.1789 korpraaliksi ruotuun 24
Olof Ropoin Pijp 26.3.1789 huilunsoittaja 17 5 Sulkava
  1/2 2 ogift 1772
Katselmus 1790 16.9.1790
Olof Pip (1789) huilunsoittaja 18 5 Sulkava
  1 1/4 2 ogift 1772
Katselmus 1795 9.6.1795
Olof Pijp (1789) 23 5 Sulkawa
  6 6 ogift 1772
Katselmus 1798 28.6.1798
Olof Pip   huilunsoittaja
10.2.1798 hylättiin
Pehr Pull Piqvett 16.3.1798 palkka­mies 24 5 Vilmanstrand
  1/4 8 ogift 1774
Katselmus 1801 14.6.1801
Pehr Piquett (1798) 27 5 Willmanstrand
  3 1/4 8 gift 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Piqvett (1798) 30 5 Villmanstrand
  6 1/4 8 gift 1774
Katselmus 1809 22.6.1809
Petter Hammar (1787) 48 5 Jockas
  22 7 gift 1761

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Purhoin
1733 Lars Purhoin
1734 Lars Purhoin __.2.1734 kotitilan hoitoon
Tomas Orre __.2.1734 palkkamies
1735 Tomas Orre
1736 Tomas Orre
1737 Tomas Orre
1738 Thomas Årre
1739 Tomas Orre
1740 Thomas Årre
1741 Tomas Årre
1744 Thomas Årre
1745 Thomas Årre
1746 Thomas Årre
1747 Thomas Orre
1748 Tomas Årre
1749 Thomas Orre
1750 Mattz Lärkia otettu
1751 Mattz Lärka 4.1.17__ kuoli Helsingissä
1752 Johan Lampin 8.8.1752 otettiin
1753 Johan Lampin
1754 Johan Lampin
1755 Johan Lampen
1756 Johan Lampin
1757 Johan Lampeen
1758 Johan Lampeen
1759 Johan Lampin
1760 Johan Lampin
1761 Johan Lampin
1762 Johan Lampin 6.3.1762 sai eron
Thomas Karp 17.6.1762 otettiin
1763 Tomas Karp
1764 Thomas Karpp
1766 Thomas Karpp
1767 Thomas Karp
1768 Thomas Karpp
1769 Thomas Karpp 17.3.1769 kuoli
-
1770 Mårten Pell 8.9.1770 palkkamies
1771 Mårten Pell
1773 Mårten Pell 29.3.1773 hylättiin
-
1775 Mårten Pell 20.9.1774 kuoli
-
1776 Thomas Haloin Holm 23.10.1775 täydennysmies 31.1.1776 esitti miehen tilalleen
Anders Ohlsbom 31.1.1776 huilunsoittaja
1777 Anders Åhlsbom huilunsoittaja
1778 And: Ahlsbohm huilunsoittaja
1779 Anders Olsbo huilunsoittaja
1780 Olsbo palkka huilunsoittajalle
1781 Olsboo palkka huilunsoittajalle
1782 And:s Olsbo huilunsoittaja
1783 And: Olsboo huilunsoittaja
1784 Anders Olsbo huilunsoittaja
1785 Anders Olsbo huilunsoittaja
1786 Anders Olsbo huilisti
1787 And: Olsbo huilunsoittaja
1788 And: Olsbo huilunsoittaja
1789 And: Olsbo huilunsoittaja 26.3.1789 korpraaliksi ruotuun 24
Olof Ropoin Pip 26.3.1789 huilunsoittajaksi
1790 Olof Pipp huilunsoittaja
1791 Olof Pjp huilunsoittaja
1792 Olof Pip huilunsoittaja
1793 Olof Pip huilunsoittaja
1794 Olof Pipp huilunsoittaja
1795 Olof Pjp huilisti
1796 Olof Pipp huilunsoittaja
1797 Olof Pip huilunsoittaja
1798 Olof Pip 10.2.1798 poistettiin
Pehr Piqvett 16.3.1798 otettiin
1799 Pehr Piqvett
1800 Pehr Piqwett
1801 Pehr Piquett
1802 Pehr Piqwett
1803 Pehr Piqvett
1804 Petter Piqvett
1805 Pehr Piket
1806 Petter Piqvett
1807 Petter Pigertt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Tomas Karp 17.3.1769 kuoli
Mårten Pelkoin Jockas 18 ogift 7.9.1770 palkkamies hyväksytään 1752
Luettelo 1773c 7.7.1773
Morten Pell 29.3.1773 hylättiin
-
Luettelo 1774 24.2.1774
Morten Pell 29.3.1773 hylättiin
Morten Pell 24.2.1774 palkkamies otetaan uudestaan
Luettelo 1776 27.3.1776
Mårt: Pell 20.9.1774 kuoli
Thomas Haloinen ruotumies sisäänkirjoitettu ja poistettu
Anders Åhlsbom 31.1.1776 huilunsoittajaksi otetaan

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Hindersson Wihawain
1700_11 Lars Hendersson Wihawain
1700_12 Lars Henderson Wihawain
1701_1 Lars Henderson Wihawain
1701_2 Larss Henderson Wihawain
1701_3 Lars Hendersson Wihawain
1701_4 Lars Hindersson Wihawain
1701_5 Lars Henderson Wihawain
1701_6 Lars Hindersson Wihawain
1701_7 Lars Hindersson Wihawain
1701_8 Lars Hindersson Wihawain
1701_9 Lars Hindersson Wihawain
1701_10 Lars Hindersson Wihawain
1701_11 Lars Hindersson Wihawain
1701_12 Lars Hindersson Wihawain
1702_1 Lars Hindersson Wihawain
1702_2 Lars Hindersson Wihawain
1702_3 Lars Hindersson Wihawain
1702_4 Lars Hinderss. Wihawain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 149 Liefwola 3 Lars Purhoin s. 1695
puoliso: Walb. Heinoin s. 1708
lapsia: Malin, Maria, Anna
I 189 Såldater Thomas Orre s. 1690
puoliso: Marg. Nulpoin
lapsia: Carin, Staffan
I 53 Tyrymäki 1 Mattz Mattss. Lappalain Vanh: Mattz Lappalain, Magdalena Lapitar, fr. Insalm, vide p 189 N:o 29
I 189 Såldater Mats Lappal:n Lärcka död i Hels. 4.6.1750
II 187 Dragouner
puoliso: Dorothea Ekelöf s. 27.12.1734
Vanh: Jacob Ekelöf, Elisabeth Brunell
II 179 Poikola Johan Johanss. Lampeen s. 1730
puoliso: Joh: Hålapain s. 27.12.1734
Vanh: Joh: Lampeen, Anna Marg: Aigmilner
Juva RK 1751-1758
I 87 Lefwola 3 Lars Purhoin s. 1695
puoliso: Walb: Heinoin s. 1708
lapsia: Malin, Maria, Helena
+ 5.4.1753, vmo + 2.5.1752
I 79 Ahola Tårp: och Inhys: Thom: Laitin s. 1690
puoliso: Marg: Nulpoin s. 1698
lapsia: Staphan
Vmo + 1.3.1698 (!)
I 79 Ahola Tårp: och Inhys: Thom: Laitin s. 1690
puoliso: Chirst: Kijskin s. 1717
lapsia: Staphan
Vmo + 2.3.1757
I 79 Ahola Tårp: och Inhys: Thom: Laitin s. 1690
puoliso: Birita Tannin s. 1711
lapsia: Staphan
I 18 Warparanda Johan Johanss. Lampeen s. 1730
puoliso: Joh: Hålapain s. 27.12.1734
vid: inf: pag: 112 N:29
I 112 Soldater Joh: Lampeen s. 1730
puoliso: Joh:a Hålapain s. 1734
Juva RK 1776-1788
II 13 Männymäki Thomas Laitin s. 1690 + 12.8.1777, Rotfattig
II 174 Soldater Thom: Tupp s. 4.3.1743 Transporterad
II 174 Soldater And: Ohlsbo s. 3.2.1764
Juva RK 1791-1802
171 Soldater Olof Pip Roppoin afsked. 1798, i Sulkava
171 Soldater Pehr Michelsson Piquette s. 1774 ifr. Ryssland u.b. 1798
Juva RK 1803-1805
I 29 Hietajervi Andreas Olsbo
puoliso: Anna Lisa Hagman
isä: Sven Olsbo
II 300 Soldater Petter Piqvett s. 1774
puoliso: Regina Repoin
fr. Sulkava 1804
Juva RK 1806-1814
I 40 Hietajerwi Andreas Olsbo s. 1764
puoliso: Anna Lisa Hagman s. 1774
II 326 Påhjois 11 Petter Pikett s. 1774
puoliso: Regina Reponen
Torp.Sold., til Sulkava m.b. 1813
Juva RK 1815-1822
I 44 Hietajerwi 1.2 Anders Olsbo s. 1764
puoliso: Anna Lisa Hagman s. 1774
lapsia: Gustaf, Carl, Maria Elisabeth
Juva RK 1823-1833
I 46 Hietajärvi 2 Anttila Anders Olsbo s. 1764
puoliso: Anna Lisa Hagman s. 1774
lapsia: Gustaf, Karl, Maria Elisab., Ulrica
Vmo + 3.8.1828
Juva RK 1845-1856
I 79 Hietajärvi 1 Niemelä Anders Olsbo s. 1764
lapsia: Gustaf, Ulrica
Enkl., +17.5.1846
Sulkava RK 1781-1785
135 Sipilä 2
puoliso: Anna Elisabeth Hagman s. 1774
Isä: Klockaren Henric Hagman
Sulkava RK 1786-1793
- Sipilä 2
puoliso: Anna Elisabeth Hagman s. 1774
til Jockas 13.2.1792. Äiti Klock:Enck: A:El: Hordiander
Sulkava RK 1793-1804
- Soldater Petter Piquet s. 1774
puoliso: Regina Repoin s. 1771
Sulkava RK 1804-1813
- Sulkawa 4 Pehr Pikett
puoliso: Regina Repoin
Torp.
Sulkava RK 1839-1850
352 Sulkava 1.2 Petter Piguette s. 1774
puoliso: Regina Repoin s. 1770
lapsia: Maria
Afsked. Sold. T., + 22.12.1841, vmo sivulle 350
350 Sulkava 1.2
puoliso: Regina Repoin
hos And:Joh: Wihavain, + 12.4.1847

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kassintaip:
Haikaranpeldo
Härkölä
Thomas Hyfvöin
puoliso: Carin Valdoinen s. 1698K k. 13.3.1766
lapsia: Elisabeth, Johan, Petter, Thomas
Mäkiöis
Pohjois
Liefvola
Lars Purhoinen s. 1695K k. 5.4.1753
puoliso: Walb: Heinoinen s. 1708K k. 2.5.1752
lapsia: Elin, Marg:, Maria, Walborg, Anna, Lars, Elin, Thomas, Olof, Eric
Alakylä Thomas Laitin Orre s. 1690K k. 12.6.1777
puoliso: Margetta Kettuinen s. 1712K k. 25.5.1737
lapsia: Chirstin, Carin, Christina, Staffan
Koickala Thomas Laitin Orre s. 1690K k. 12.6.1777
puoliso: Elin Johansdr Kåtilain s. 1709K k. 28.2.1739 vih. 1737
lapsia: Mattz
Alakylä Thomas Laitin Orre s. 1690K k. 12.6.1777
puoliso: Johanna Nulpoin s. 1697K k. 1.3.1752 vih. 1739
Alakylä
Männymäki
Thomas Laitin Orre s. 1690K k. 12.6.1777
puoliso: Chirstin Kijskin s. 1717K k. 2.3.1757
lapsia: Chirstin, Thomas
Patela
Männymäki
Thomas Laitin Orre s. 1690K k. 12.6.1777
puoliso: Birita Tannin s. 1711K k. 16.12.1773
Wechmais Joh: Lampen s. 1730K k. 8.3.1774
puoliso: Doroth: Jacobsdr Hålopain Brunell s. 27.12.1734 k. 30.3.1793
lapsia: Anna, Johan, Jacob, Henric, Elisabeth
Mäkiöis
Pohjois
Thomas Haloin s. 1745K k. 2.12.1804
puoliso: Marg: Sigfredsdr Aufwin s. 19.4.1757 k. 10.8.1811
lapsia: Maria, Carin, Sophia, Michel, Johannes, Elin, Matts, Anders
Hetajärfvi Anders Svensson Olsbo s. 3.2.1764 k. 17.5.1846
puoliso: Anna Elisab: Hagman s. 1774K k. 3.8.1828
lapsia: Anna Catharina, Eva Christina, Carl, Gustaf, Adolph, Maria Elis:, Ulrika
Pohjois Petter Pulliain Piquett
puoliso: Reg: Reponen
lapsia: Lena Caisa, Maria
Sulkavan seurakunta
Jockas
Sipilä
And: Olsbo
puoliso: Anna Elisab: Henr:dr Hagman s. 30.10.1772 vih. 30.12.1794
Pardala
Sulkava
Petter Pulliain Avelin Piquet s. 1774K k. 22.12.1841
puoliso: Regina Pehrsdr Repoin s. 5.3.1776 k. 12.4.1847 vih. 2.11.1799
lapsia: Anna Christina, Anna Stina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_11 Lars Pursiain tullut 27.10.
1727_12 Lars Purhoin
1728_1 Lars Purhoin
1728_2 Lars Purhoin
1728_3 Lars Purhoin
1728_4 Lars Purhåin
1728_5 Lars Purhoin
1728_6 Lars Pursain
1735_2 Thomas Orre
1735_3 Thomas Orre
1735_4 Thomas Årre
1735_5 Thomas Orre
1735_6 Thomas Årre
1735_7 Thomas Orre
1735_8 Thomas Orre
1735_8 Thomas Orre
1735_9 Thomas Orre
1735_10 Thomas Orre
1735_11 Tomas Orre poistunut
1744 Thomas Orre
1745 Thomas Orre
1746 Thomas Orre
1747 Thomas Orre
1748 Tomas Orre
1752 Johan Lampin 23.1.1752 otettu
1752b Johan Lampin 23.1.1752 otettu
1753 Johan Lambin
1754 Johan Lampin
1756 Johan Lampen
1766 Thomas Karp
1767 Thomas Karp
1768 Thomas Korp

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Petter Piqvett 1774 18 , 3226

Koko komppania

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
20.9.1737 Thomas Orre puoliso: +
lapsia: Carin, Staffan
93 29 Kuolleen puolison nimi puuttuu
uusi puoliso
puoliso: Elin Kåtilain
29

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Sulkavan seurakunta avioliittoluvat
753 8.9.1799 29 Petter Michelsson Piquette Sold. N:o 29

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Påjois
Påjois
Mäckys
Anders Kåttrå
Bertil Wallo
Matz Råckain
1775 Mäkjöis
Mäkjöis
Mäkjöis
Mats Sawal:
Mich: Haloin
Joh Hämäl:
1801 Pohjois
Pohjois
Pohjois
Matts Safvolain
Jöran Hännin
Michel Haloin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatAvioliittoluvat ja kuulutuksetRuotutalolliset

Tieto Viite
Johan Lampenin tytär Lisa on ruodun 118 Anders Stadig Heinosen vaimo ruotu 118
Tarinoita sotilaista: Sven ja Anders Olsbo linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 29 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 28 ja 29 yhteinen varamies numero 16
Pett: Joh: Filén 18 5 6.5 1770
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Felin Lovisa 19 1 ogift 5 6 1/2 (1788) 1770
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Abbor Jockas 34 5 ogift 5 6 (1790) 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Abbor 12.3.1803 sai eron
Carl Tukain Tagg Jockas 27 2 ogift 5 11 16.3.1804 palkka­mies 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 29 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 28 ja 29 yhteinen varamies numero 16
Pett: Joh: Filén   18 5
  6.5 1770
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Felin (1788) 19 5 Lovisa
  1 6 1/2 ogift 1770
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Abbor (1790) 34 5 Jockas
  5 6 ogift 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Abbor  
12.3.1803 sai eron
Carl Tukain Tagg 16.3.1804 palkka­mies 27 5 Jockas
  2 11 ogift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 28 ja 29 yhteinen varamies numero 16
1783_v Grels Pärnän 12.3.1783 hylättiin
Henric Larss: Leinoin 12.3.1783 palkkamies
1784_v Hind: Läinoin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 29 varamies
Staff: Nickain 33 1740
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 28 ja 29 yhteinen varamies numero 16
Grels Pärnäin Sulkawa 21 1758
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Grels Pärnain Sulkava 21 2/3 1759
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Grels Pärnain Sulkava 22 2/3 1759
Luettelo 1783_v 12.3.1783
Grels Pärnein vaihdettu ruodun pyynnöstä
Hend Larsson Leinoin 19 palkkamies 1764
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Petter Felen 20.1.1790 ruotusotilaaksi N:o 118, myöh. korpr. N:o 13
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Matts Abborre Tirroin s. 27.3.1760 okunnig, död 18.6.1803
Juva RK 1803-1805
II 314 Wargernings Manskap Carl Tagg

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Pällilä Matts Mattss. Tirroin s. 27.3.1760 k. 18.6.1803

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Staffan Nickain
1759_v Staffan Nickain
1760_v Staffan Mickoin
1764_v Staffan Nickain
1764b_v Staffan Nickain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Tieto Viite
Olof Tick Teitin, kuoli Pohjanmaalla 1808, puol. Eva Väisäin Juva pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

KatselmuksetNimetKylätRuotu 28Ruotu 30

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024