AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1785

Savon rykmentti: Juvan komppania

Pääkatselmus 6.7.1785 (Mikkeli)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Laukala,
Pulkila
Adam Fried: Norring Sulkawa 33 12 1/4 gift 5 10
2 Kaihiumäki Petter Malm Jockas 50 18 5/6 gift 5 9
3 Wehmais Petter Ståhl 11.7.1782 hylättiin → 11.7.1782 hylättiin
Thomas Mark Jockas 30 9 ogift 5 7 18.9.1782 ruodusta 46 18.9.1782 ruodusta 46
4 Kumumäki,
Vehmais,
Taipal
Henric Trana 11.7.1782 hylättiin → 11.7.1782 hylättiin
Pähr Löf Carelen 27 3 gift 5 9 18.9.1782 palkkamies 18.9.1782 palkkamies →
5 Rångala,
Surnemi,
Varparanda
Johan Kneck Sulkawa 36 15 5/6 gift 5 8
6 Rångala Johan Häll Jockas 27 6 5/6 ogift 5 7 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
7 Härkälä,
Palois
Johan Judh Randasalmi 29 11 1/4 gift 5 5
8 Kupsala,
Patila,
Lammala
Jacob Hirn Jockas 57 27 gift 5 9
9 Tyrimäki,
Kaskis
Johan Sahl Sulkawa 26 9 gift 5 10
10 Håttila,
Kaskis
Johan Hult Jockas 45 15 gift 6 1/4
11 Patila,
Kaskis,
Håttila
Anders Trogen 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Mårten Sund St: Michel 23 3 ogift 5 8 18.9.1782 täydennysmies 18.9.1782 täydennysmies →
12 Yliwesi,
Soinemi
Carl Joh: Creutlain 13 5 11.7.1782 poistettiin → 11.7.1782 poistettiin
-
13 Kiskilänmäki,
Hetjärfwi
Petter Flink Jockas 31 10 ogift 5 8
14 Hetajärfwi Petter Ferm Pumala 56 29 gift 5 9
15 Såpala,
Hetjärfwi
Eric Grof Jockas 37 18 gift 6 1/4
16 Visala,
Papensalmi,
Kåikala
Johan Wilhelm von Nandelstedt Jockas 9 6 vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
17 Hetajärfvi,
Vuorenma,
Matila
Anders Parad Jockas 43 17 gift 5 8
18 Randois,
Visala
Nils Pik 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Pär Tall Jockas 22 3 ogift 5 11 18.9.1782 täydennysmies 18.9.1782 täydennysmies →
19 Marala,
Randois
Christer Elg Pumala 26 9 gift 5 4 9.6.1785 karkasi → 9.6.1785 karkasi
-
20 Randois,
Pellilä,
Marala
Anders Larm Jockas 41 11 gift 5 7 1/2
21 Kåikola,
Ahola
Carl Turck 11.7.1782 ruotuun 22 → 11.7.1782 ruotuun 22
Eric Alexander Tigerstedt 24.2.1783 vapaaehtoinen 6.7.1785 poistetaan 24.2.1783 vapaaehtoinen
→ 6.7.1785 poistetaan
-
22 Läskelä Abr: Ingberg 11.7.1782 sai eron → 11.7.1782 sai eron
Carl Turck Jockas 35 14 gift 5 8 11.7.1782 ruodusta 21 11.7.1782 ruodusta 21
23 Lefwola Simon Lack 26.4.1785 kuoli → 26.4.1785 kuoli
-
24 Härkilä,
Hetjärfwi
Swen Olsbo Österbotn 42 26 gift 5 10 1/2
25 Lefwola,
Heinola
Anders Stadig Jockas 34 11 gift 5 4 1/2
26 Rokola,
Ahola,
Halola
Henric Wass Jockas 27 6 gift 5 7 1/2
27 Haikaranpeldo Eric Palm Jockas 42 17 gift 5 7
28 Pohjois,
Mäköis
Johan Wulf Jockas 34 11 gift 5 6 1/4
29 Pohjois Anders Olsbo Jockas 21 9 ogift 5 6 huilunsoittaja huilunsoittaja →
30 Pohjois Thomas Tupp Jockas 30 11 gift 5 9 1/2
31 Jokela,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Lars Kamp Jockas 33 11 gift 5 8
32 Kangais Eric Meijer Jockas 34 10 gift 5 7 1/2
33 Askolanmäki,
Hetyis
Michel Sund 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Matts Halt Jockas 25 3 ogift 5 8 18.9.1782 täydennysmies 18.9.1782 täydennysmies →
34 Teifwala Carl Gust: Lange kersantti saa palkan kersantti saa palkan →
35 Ollickala Olof Hastig Jockas 43 18 gift 5 6 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
36 Hatsola,
Näringe
Johan Lund Jockas 34 10 gift 5 6
37 Ollickala,
Hassola
Jacob Kyhl Jockas 27 10 gift 5 10
38 Näringe,
Hassola
Eric Willh: Polman varusmestari saa palkan varusmestari saa palkan →
39 Näringe Petter Ruth Rutha Jockas 31 11 gift 5 7
40 Maifwala,
Aufwila
Anders Odh Jockas 33 15 gift 5 9
41 Maiwala,
Soinemi
- 28.12.1781 28.12.1781 →
Michel Hämm Jockas 28 2 ogift 5 4 1/2 12.3.1783 palkkamies 12.3.1783 palkkamies →
42 Remojärfwi,
Murdois
Johan Fried: won Fieandt St: Michel 18 10 23.10.1775 vapaaehtoinen 23.10.1775 vapaaehtoinen →
43 Remojärfwi Ivar Wjk Jockas 31 9 gift 5 5 1/2
44 Tuhkala Johan Holm Jockas 26 6 ogift 5 8
45 Tuhkala,
Remojärwi
Johan From St: Michel 42 12 gift 5 6 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
46 Pitkälax Thomas Mark 18.9.1782 ruotuun 3 → 18.9.1782 ruotuun 3
Carl Johan Reiher Sulkawa 25.3.1783 vapaaehtoinen 6.7.1785 poistetaan 25.3.1783 vapaaehtoinen
→ 6.7.1785 poistetaan
-
47 Yliwesi Carl Gust: Hiellman 1.3.1783 Majurin komkppaniaan → 1.3.1783 Majurin komkppaniaan
Olof Abr Hiellman 1.3.1783 varusmestari saa palkan 16.7.1783 majoittajaksi 1.3.1783 varusmestari saa palkan
→ 16.7.1783 majoittajaksi
Johan Kall Jockas 26 2 ogift 5 6 1/4 30.8.1783 täydennysmies 30.8.1783 täydennysmies →
48 Knutilanmäki,
Kilpola
Michel Stör Jockas 29 9 ogift 5 7 1/2
49 Kosmala,
Murdois
Anders Spits Jockas 28 6 ogift 5 7 1/3
50 Yliwesi,
Lähikola
Thomas Heik Jockas 26 9 ogift 5 9 1/2
51 Hötyis,
Vuorenma
Pål Frisk 1783 erotettiin → 1783 erotettiin
Gust: Adolph Weber 19.9.1783 vapaaehtoinen 19.9.1783 vapaaehtoinen →
52 Vuorenma Bengt Svan 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Pär Post Jockas 27 2 gift 5 7 18.9.1783 täydennysmies 18.9.1783 täydennysmies →
53 Hännilä,
Narila
Henric Hackspik 11.7.1782 hylättiin → 11.7.1782 hylättiin
Jacob Lekatt Piexemäki 21 3 gift 5 7 1/2 11.7.1782 täydennysmies 11.7.1782 täydennysmies →
54 Karkiama Henric Pilt Jockas 37 6 gift 6 1/2
55 Pitkälax,
Pulkila
Carl Örn Lifland 35 10 gift 5 11
56 Pitkälax Henric Laureen 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Johan Ahl Jockas 25 2 ogift 5 8 1/2 12.3.1783 täydennysmies 12.3.1783 täydennysmies →
57 Ollikala,
Karkiama,
Pulkila
Anders Ekorn 7.3.1784 sai eron → 7.3.1784 sai eron
Henric Raak Jockas 30 1 1/4 ogift 5 6 1/4 7.3.1784 täydennysmies 7.3.1784 täydennysmies →
58 Pitkälax Matts Kåck 11.7.1782 hylättiin → 11.7.1782 hylättiin
Pål Walk St: Michel 32 2 ogift 5 4 12.3.1783 palkkamies 12.3.1783 palkkamies →
59 Yliweesi,
Pitkälax
Grels Ek Pumala 28 8 gift 5 7
60 Ruokola,
Pulkila
Påhl Avin Jockas 30 11 gift 5 8 3/4
61 Yliwesi,
Ruokola
Anders Modig Jockas 46 18 gift 5 5 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
62 Pitkälax Carl Joh: Tawaststierna Leppäwirda 24 12 ogift varusmestari saa palkan varusmestari saa palkan →
63 Soinemi,
Yliwesi
Johan Belte Jockas 30 6 gift 5 8
64 Summala,
Mattila,
Soinemi
Anders Sik Jockas 38 18 gift 5 10
65 Pulkila,
Pitkälax
Anders Pedeen Jockas 38 14 gift 5 7
66 Soinemi Lars Luuk Jockas 19 2 1/2 gift 5 8 1/2 1.1.1783 täydennysmies 1.1.1783 täydennysmies →
67 Wuorenma,
Näringe,
Kaskis
Olof Hag 25.8.1783 poistettiin → 25.8.1783 poistettiin
Samuel Jacob Schele Kangasn: 19 1 1/2 ogift 5 8 1/2 22.9.1783 palkkaamaton 22.9.1783 palkkaamaton →
68 Tuhkala,
Vehmais,
Teifvala
Johan Hellman St: Michel 38 18 gift 5 9
69 Rasala,
Ruokola
Lars Karp Jockas 38 12 gift 5 9 1/2
70 Pylkälä,
KIlpola
Lars Dahl Jockas 27 6 ogift 5 7 1/2
71 Maiwala,
Terfvala,
Vuorenma
Gustaf Adolph Creutlein Jockas 19 10 ogift
72 Maifwala,
Pitkälax
Anders Wäik kotitilan hoitoon → kotitilan hoitoon
Johan Peek Jockas 27 2 ogift 5 8 palkkamies palkkamies →
73 Järwenpä,
Männynmäki
Henric Borg Jockas 27 8 gift 5 6
74 Härkälännemi,
Matila,
Mäköis
Mårten Rätt Jockas 41 15 gift 5 7
75 Maralannemi,
Kåickala,
Rångala
Anders Willig 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Johan Hack Jockas 25 2 ogift 5 6 12.3.1783 täydennysmies 12.3.1783 täydennysmies →
76 Syfwäis,
Wättilä
Eric Holst 1.2.1784 karkasi → 1.2.1784 karkasi
Matts Quist Jorois 21 1/4 ogift 5 6 17.3.1785 palkkamies 17.3.1785 palkkamies →
77 Kaitais,
Kärisalo
Anders Id Randasalmi 35 12 gift 5 6 1/2
78 Kärisalo Michel Hyhr Jorrois 25 4 1/12 ogift 5 6 3/4
79 Joroisnemi,
Pursialannemi,
Hosioranda
Samuel Berg Jorrois 30 9 gift 5 7
80 Pursialannemi,
Hosiaranda,
Kärisalo
Eric Rask Jorrois 27 4 5/12 gift 5 7
81 Kärisalo,
Laitila
Lars Hägg Piexemäki 31 12 gift 5 9
82 Kåtkatlax,
Wirdasalmi,
Pekinsari
Johan Kiäck Jorois 40 12 gift 6 2 1/2
83 Katisanlax,
Hosioranda
Anders Måhl Jorois 22 2 ogift 5 6 18.3.1783 täydennysmies 18.3.1783 täydennysmies →
84 Katisanlax Staphan Höök Jorrois 32 9 gift 5 9
85 Katisanlax,
Joroisnemi
Olof Härd Jorois 32 12 gift 5 11 1/2
86 Rokojärfwi Olof Kiällman 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Thomas Natt 22 2 ogift 5 6 1/4 20.3.1783 palkkamies 20.3.1783 palkkamies →
87 Joroisnemi Johan Styf Jorrois 25 7 ogift 6 1/2 palkkaamaton palkkaamaton →
88 Joroisnemi,
Häyrilä
Henric Rjk Jorrois 45 12 gift 5 9 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
89 Häyrylä,
Ruokonemi
Henric Kask Jorrois 26 7 5 8
90 Häyrylä,
Kolehma,
Ruokonemi
Johan Hurtig 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Mårten Matt 25 1 4/12 gift 5 7 1/2 24.2.1784 palkkamies 24.2.1784 palkkamies →
91 Häyrylä,
Kolema
Thomas Lång Jorrois 45 17 gift 5 10 1/3 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
92 Pasala,
Häyrilä
Petter Måln Piexemäki 39 9 ogift 5 8
93 Häyrilä J:H: Afflecht vänrikki saa palkan 7.5.1784 varusmestariksi vänrikki saa palkan →
7.5.1784 varusmestariksi
Adolph Hiellman 22 1 ogift 5 7 7.5.1784 otettu 7.5.1784 otettu →
94 Kaitais Eric Joh: won Brandenburgh Jorrois kersantti saa palkan kersantti saa palkan →
95 Häyrilä Eric Paulin 27.2.1784 kotitilan hoitoon → 27.2.1784 kotitilan hoitoon
Thomas Hind 27 1 4/12 ogift 5 7 27.2.1784 palkkamies 27.2.1784 palkkamies →
96 Häyrilä Adam Kaipiain Jorrois 43 17 gift 5 10 1/2
97 Katisanlax,
Häyrylä
Anders Glad Jockas 30 7 gift 5 8 1/2
98 Wättilä Henric Wänn Jorois 29 9 gift 5 7
99 Syfwäis Samuel Sträng Piexemäki 31 11 gift 5 8 1/2
100 Mawesi,
Vättilä
Olof Gröndahl Jorrois 36 17 gift 5 6
101 Mawesi,
Wättilä
Olof Hydman Jorrois 56 32 gift 5 10 6.7.1785 saa eron → 6.7.1785 saa eron
102 Mawesi Johan Willman Jorois 46 17 gift 5 9
103 Mawesi,
Sawunemi
Michel Trygg Jorois 31 9 gift 5 7
104 Savunemi Gust: Myhr 18.3.1783 kotitilan hoitoon → 18.3.1783 kotitilan hoitoon
Johan Will 25 2 gift 5 7 18.3.1783 palkkamies 18.3.1783 palkkamies →
105 Savunemi Olof Hammar Jorois 37 17 gift 5 8 1/3
106 Lahnalax,
Kaitais
Elias Puur Piexemäki 36 12 gift 5 7 1/2
107 Lahnalax Michell Giärd Piexemäki 37 11 gift 5 6 1/3
108 Lahnalax Abr. Roth 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Olof Fort Jorrois 19 2 ogift 5 10 18.3.1783 täydennysmies 18.3.1783 täydennysmies →
109 Sydänma,
Kaitais
Abraham Ström Jorrois 31 9 gift 5 6
110 Kaitais Michell Nick Piexemäki 31 12 gift 5 7
111 Kaitais Matts Storm Jorrois 39 12 gift 5 10
112 Kaitais Hemming Sink Jorrois 34 12 gift 5 7
113 Kaitais,
Hyrilä
Johan Eklund Stockholm 64 40 gift 5 6
114 Kaitais Adam Säf Jorrois 34 11 gift 5 6 3/4
115 Hasula Gabriel Hiellman 9.2.1780 otettu 15.7.1782 Iisalmen komppaniaan 9.2.1780 otettu →
15.7.1782 Iisalmen komppaniaan
Joh: Bernt Meinander Sulkawa 18.9.1782 ruodusta 117 6.7.1785 poistettiin 18.9.1782 ruodusta 117
→ 6.7.1785 poistettiin
-
116 Haltula,
Kammola,
Sipilä
Staphan Brun 2.5.1785 sai eron → 2.5.1785 sai eron
Hans Tyst 27 1/12 ogift 5 7 2.5.1785 täydennysmies 2.5.1785 täydennysmies →
117 Sipilä,
Kardila
Bernt Johan Meinander 18.9.1782 ruotuun 115 → 18.9.1782 ruotuun 115
Johan Lind Sulkawa 26 3 ogift 6 18.9.1782 täydennysmies 18.9.1782 täydennysmies →
118 Rauwannemi,
Kardila
Jonas Kant Säminge 22 9 ogift 5 5 1/4
119 Koskutjerfwi,
Karjula,
Sulkawa
Henric Metin Pumala 35 12 gift 5 9
120 Mändyis,
Karjulanmäki,
Säminge
Henric Huuk 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Joseph Slag Sulkawa 27 2 gift 5 7 1/2 25.11.1783 täydennysmies 25.11.1783 täydennysmies →
121 Vätälänmäki,
Ruotila,
Sairala
Dawid Sonk Sulkawa 39 12 gift 5 9 1/3
122 Vätälä,
Kammola
Pål Mård Jockas 27 9 gift 5 8 1/2
123 Kammola,
Kyrsywä
Petter Falk Sulkawa 53 22 gift 5 6
124 Mändyis Johan Kalm Jockas 32 9 gift 5 8
125 Mändyis,
Kaitais
Johan Kondin Randasalm 38 12 gift 5 9
126 Haltula,
Tannila
Anders Korp 1.1.1785 → 1.1.1785
-
Jacob Mardikain täydennysmies 6.7.1785 kelpaamaton täydennysmies →
6.7.1785 kelpaamaton
Påhl Silfwendoin 5 7 6.7.1785 palkkamies 6.7.1785 palkkamies →
127 Tannila Johan Hall Sulkawa 44 18 gift 5 7 1/3
128 Erickala,
Haltula
Carl Gustaf Petenius Kymmenegårds Län 55 23 gift 5 5
129 Kaitais,
Rahkola
Pål Salin Carelen 41 12 gift 5 10
130 Marala,
Kaitais,
Rahkola
Carl Nöigd Sulkawa 28 7 ogift 6
131 Kaipola Matts Fast Pumala 29 9 gift 5 5 1/2
132 Idenlax,
Kaipola
Påhl Pjl Jockas 28 9 ogift 5 9
133 Idenlax,
Lingola,
Rauwanemi
Matts Blid Sulkawa 28 6 ogift 5 9 2/3
134 Seppälä,
Ninimäki,
Mändyis
Henric Hopp Sulkawa 32 12 gift 5 8
135 Ruotila,
Sipilä
Staphan Pelk Randasalmi 32 12 gift 5 10
136 Kammola,
Auvila,
Ryhälä
Olof Brandt Sulkawa 37 15 gift 5 6 1/2 26.6.1785 kuoli → 26.6.1785 kuoli
-
137 Karilamäki Anders Hast 11.7.1782 erotettiin → 11.7.1782 erotettiin
Anders Swärd Sulkawa 22 2 ogift 5 59 25.11.1782 täydennysmies 25.11.1782 täydennysmies →

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Abraham Kantelius 1:a Trumbslagaren
2. rumpali Michell Waldeen 2:a Trumbslagaren

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1782Katselmus 1788

© Väinö Holopainen 2023