AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 7 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 7<>

Ruotutalot ovat kylissä: Härkälä, Palonen (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Davidson Hulkkonen mainittu 1700 1
Henrik Laamanen mainittu 1712 2
Johan Simonen 6.5.1715 21.6.1720 ruotu 1 3
Anders Lustig mainittu 1731 20.5.1734 Länsi-Göötanmaalta 4
Mickel Lustig 5.1734 24.8.1741 5
Johan Lustig Sutinen 1.8.1742 13.2.1750 6
Anders Björkgren Koivistoinen 25.2.1751 31.3.1762 7
Elias Käck 31.3.1762 4.10.1766 8
Jakob David Lange 1.1.1767 13.7.1770 9
Pål Pust Puustinen 8.9.1770 22.1.1773 10
Krister Hukkanen 11.6.1773 17.7.1773 11
Johan Jud Janhunen 1.5.1774 16.6.1789 12
Anders Udd Jud Uimi 24.12.1789 28.6.1798 täydennysmies 5/7 13
Nils Lur Luukkonen 1.9.1798 9.2.1799 14
Jakob Prål Pakari 5.3.1799 19.2.1800 15
Jöran Sill Hämäläinen 19.5.1800 mainittu 1804 16
Anders Rem mainittu 1809 täydennysmies 9/10 17

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 7 varamies
Mats Pokelainen mainittu 1752 18.2.1754 1
Mickel Kangain Kaikoin mainittu 1759 mainittu 1760 2
Nils Moberg mainittu 1764 mainittu 1774 3
1776 lähtien ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies numero 4
Mårten Pokelainen mainittu 1779 21.2.1780 3,4
Anders Udd Uimi 4.2.1781 24.12.1789 ruotu 7 4,5
Tomas Sann Sand Seppänen 1790 10.3.1806 5,6
Adam Lock Martikainen 26.8.1806 mainittu 1807 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Mattzss Lamain palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Simoinen Savolax och Seminge S:n 18 ogift 6.5.1715 kuormarenki 1698
Katselmus 1719 27.10.1719
Johan Simoin
Katselmus 1720 15.9.1720
Johan Simonen 21.6.1720 ruotuun 1
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Anders Lustig 20.5.1734
Michel Lustig Safolax 20 1 gift (1734) 1715
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Johan Lustig
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Biörkgren
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Biörkgren
Katselmus 1758 22.2.1758
Anders Biörckgreen 25 7 (1751) 1733
Katselmus 1763 12.2.1763
Anders Biörkgreen 21.3.1762 esitti miehen tilalleen
Eljas Kåck Jockas 24 1 gift 21.3.1762 palkka­mies 1739
Katselmus 1767 21.8.1767
Michel Lustig 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Lustig 1.8.1742 palkka­mies 13.2.1750 kuoli
Anders Biörckgrèn 25.2.1751 palkka­mies 31.3.1762 esitti miehen tilalleen
Elias Käck 31.3.1762 palkka­mies 4.10.1766 karkasi
Jacob David Lang Läppevirda 16 2/3 ogift 21.8.1767 vapaaehtoinen 1751
Katselmus 1772 29.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Jacob David Lange 13.7.1770 vapaaehtoinen, poistettiin
Pål Pustinen Pust 8.9.1770 palkka­mies 22.1.1773 hylättiin
Johan Jud Randasalmi 19 1/2 1 1/4 ogift 10 4 1.5.1774 palkka­mies 1756
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Jud Randasalmi 22 1/4 4 1/2 gift 5 4 1/2 1.3.1774 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Jud Randasalmi 26 8 1/4 gift 5 4 1/2 2.3.1774 otettu 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Judh Randasalmi 29 11 1/4 gift 5 5 (1774) 1756
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Judh 32 14 gift 5 5 (1774) 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ljud 16.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Udd Judh Jockas 29 3/4 gift 5 4 1/2 24.12.1789 täydennys­mies 5/7 1761
Katselmus 1795 9.6.1795
Anders Jud Jockas 34 6 gift 5 4 (1789) 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Jud 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Jud 28.6.1798 sai eron
Nils Lukoin Luur 1.9.1798 palkka­mies 19.2.1799 kuoli
Jacob Pråhl 5.3.1799 palkka­mies 19.2.1800 kuoli
Georg Hämäläin Silb Jockas 22 1 ogift 5 10 1/2 19.5.1800 palkka­mies 1779
Katselmus 1804 25.6.1804
Georg Sill Jockas 25 4 gift 5 10 1/2 (1800) 1779
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Reenn Lifland 34 8 gift 5 10 (1801) 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Remm Lifland 34 8 gift 5 10 (1801) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Mattzss Lamain   palkka­mies
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Johan Simoinen 6.5.1715 kuormarenki 18 Savolax och Seminge S:n
  ogift 1698
Katselmus 1719 27.10.1719
Johan Simoin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Johan Simonen  
21.6.1720 ruotuun 1
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Anders Lustig  
20.5.1734
Michel Lustig (1734) 20 Safolax
  1 gift 1715
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Johan Lustig  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Biörkgren  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Biörkgren  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Anders Biörckgreen (1751) 25
  7 1733
Katselmus 1763 12.2.1763
Anders Biörkgreen  
21.3.1762 esitti miehen tilalleen
Eljas Kåck 21.3.1762 palkka­mies 24 Jockas
  1 gift 1739
Katselmus 1767 21.8.1767
Michel Lustig  
24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Lustig 1.8.1742 palkka­mies
13.2.1750 kuoli
Anders Biörckgrèn 25.2.1751 palkka­mies
31.3.1762 esitti miehen tilalleen
Elias Käck 31.3.1762 palkka­mies
4.10.1766 karkasi
Jacob David Lang 21.8.1767 vapaaehtoinen 16 Läppevirda
  2/3 ogift 1751
Katselmus 1772 29.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Jacob David Lange  
13.7.1770 vapaaehtoinen, poistettiin
Pål Pustinen Pust 8.9.1770 palkka­mies
22.1.1773 hylättiin
Johan Jud 1.5.1774 palkka­mies 19 1/2 10 Randasalmi
  1 1/4 4 ogift 1756
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Jud 1.3.1774 22 1/4 5 Randasalmi
  4 1/2 4 1/2 gift 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Jud 2.3.1774 otettu 26 5 Randasalmi
  8 1/4 4 1/2 gift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Judh (1774) 29 5 Randasalmi
  11 1/4 5 gift 1756
Katselmus 1788 25.9.1788
Johan Judh (1774) 32 5
  14 5 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Ljud  
16.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-  
 
Katselmus 1790 16.9.1790
Anders Udd Judh 24.12.1789 täydennys­mies 5/7 29 5 Jockas
  3/4 4 1/2 gift 1761
Katselmus 1795 9.6.1795
Anders Jud (1789) 34 5 Jockas
  6 4 gift 1761
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Jud  
28.6.1798 saa eron
-  
 
Katselmus 1801 14.6.1801
Anders Jud  
28.6.1798 sai eron
Nils Lukoin Luur 1.9.1798 palkka­mies
19.2.1799 kuoli
Jacob Pråhl 5.3.1799 palkka­mies
19.2.1800 kuoli
Georg Hämäläin Silb 19.5.1800 palkka­mies 22 5 Jockas
  1 10 1/2 ogift 1779
Katselmus 1804 25.6.1804
Georg Sill (1800) 25 5 Jockas
  4 10 1/2 gift 1779
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Reenn (1801) 34 5 Lifland
  8 10 gift 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Remm (1801) 34 5 Lifland
  8 10 gift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Lustig
1733 Anders Lustig
1734 Anders Lustig __.5.1734 hylättiin
Michel ___ __.5.1734 palkkamies
1735 Michel Lustig
1736 Michel Lustig
1737 Michel Lustig
1738 Michel Lustig
1739 Michel Lustig
1740 Michel Lustig
1741 Michel Lustig
1744 Johan Lustig
1745 Johan Lustig
1746 Johan Lustig
1747 Johan Lustig
1748 Johan Lustig
1749 Johan Lustig
1750 Johan Lustig 13.2.1750 kuoli Helsingissä
1751 Anders Biörkgren 25.2.1751 otettiin
1752 Anders Biörkgren
1753 Anders Biörkgren
1754 Anders Biörckgreen
1755 Anders Biörckgren
1756 Anders Biörkgreen
1757 And: Biörkegreen
1758 Anders Biörckegreen
1759 Anders Biörckgren
1760 Anders Biörkgren
1761 Anders Biörckgren
1762 Anders Biörkgren 31.3.1762 kotitilan hoitoon
Elias Käck 31.3.1762 palkkamies
1763 Eljas Käck
1764 Elias Käck
1766 Elias Käck
1767 Elias Kiäck 30.9.1766 karkasi
Jacob Dawid Lange 1.1.1767 vapaaehtoinen
1768 Jacob Daw: Lang
1769 Jacob Dawid Lange
1770 Jacob Dawid Lang 13.7.1770 poistettiin
Påhl Pust __.__.1770 palkkamies
1771 Påhl Pust
1773 Påhl Pust 22.1.1773 hylättiin
Christer Huckanen 11.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
1775 Johan Juud
1776 Johan Juud
1777 Johan Jud
1778 Joh: Jud
1779 Johan Jud
1780 Johan Judh
1781 Joh: Judh
1782 Johan Jud
1783 Joh: Judh
1784 Johan Judh
1785 Johan Judh
1786 Johan Judh
1787 Johan Judh
1788 Joh: Judh
1789 Joh: Judh 16.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-
1790 Anders Udd Jud 24.12.1789 täydennysmies 5/7
1791 And: Jud
1792 Anders Jud
1793 Anders Jud
1794 Anders Juhd
1795 And: Jud
1796 Anders Judh
1797 Anders Judh
1798 Anders Jud 28.6.1798 sai eron
-
1799 Nils Laukain Luur 1.9.1798 palkkamies 9.2.1799 kuoli
Jac: Pakari Pråhl 5.3.1799 palkkamies
1800 Jacob Pråhl 19.2.1800 kuoli
Jöran Hämäläin Sill 19.5.1800 palkkamies
1801 Georg Sill
1802 Georg Sill
1803 Georg Sill
1804 Georg Sill
1805 Georg Sill
1806 Georg Sill
1807 Georg Sill
1809 And: Remm

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Jacob Dav: Lang vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Pål Pustin Randasalmi 22 ogift 7.9.1770 palkkamies hyväksytään 1748
Luettelo 1773b 22.1.1773
Påhl Pust 24 2 1/3 (1771) 22.1.1773 saa eron 1749
Luettelo 1773c 7.7.1773
Påhl Pust 22.1.1773 hylättiin
Christer Hulkoin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1774 24.2.1774
Påhl Pust 22.1.1773 hylättiin
Johan Hulkoin 11.6.1773 ruotumies kelpaamaton
Johan Janduinen 18 24.2.1774 palkkamies otetaan 1756
Luettelo 1801 12.3.1801
Jacob Pråhl 19.2.1800 kuoli
Georg Hämäläin Sill 21 19.5.1800 palkkamies 1780

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Dawidsson Hulkoin

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Anders Lustig Katselmus 1735: sai eron 20.5.1734

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schulten 14 Anders Lustig 29 9 Wästergiötland, Scharaborg lähn, Wilske härad, Giötene socken

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 183 Såldater Joh. Sutin Lustig s. 1699
puoliso: Margetha Taskinen s. 1719
lapsia: Elin
död i Hels.3.2.1750
I 183 Såldater And:s Koifwistoin Biörckgren s. 1.1.1732
Juva RK 1751-1758
I 42 Håttila Joh: Simoin s. 1687
puoliso: Soph: Assikain
I 108 Soldater And: Biörckgren s. 1.1.1732
puoliso: Anna Nousiain
Juva RK 1776-1788
II 170 Soldater Joh: Jud s. 1754
puoliso: Brita Hannikain s. 2.1.1754
Dödskuten under kriget, bet. af 1.2.1793
Juva RK 1791-1802
21 Härkälä
puoliso: Brita Hannikain s. 1754
Johan Judin leski uudessa aviossa
168 Soldater And. Jud Uimi s. 1752
puoliso: Anna Kaipain s. 1760
Afsked. 1798
168 Soldater Jacob Pakarinen s. 1776 Död 19.2.1800, ifr. Ruokolax u.b.1798
168 Soldater Jöran Sill Hämäläin s. 1780
puoliso: Carin Halin
ifr. Joutzeno u.b.1798
Juva RK 1803-1805
II 296 Soldater Jöran Sill s. 1780
puoliso: Catharina Halin
fr. Jouzeno 1798
Sulkava RK 1765-1780
- Erikala
puoliso: Brigita Hannikain s. 29.12.1753
Isä: Pehr Hannikain, Johan Judin vaimo

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Lauckala Joh: Simoinen s. 1696K k. 4.1.1762
puoliso: Beata Kijskitär
lapsia: Johanna (oä:)
Håttila
Löykölä
Järfwenpä
Kaskis
Joh. Simoin s. 1696K k. 4.1.1762
puoliso: Sophia Assikain AigMöller s. 1716K k. 16.10.1773
lapsia: Johan, Carin, Georgius, Leonhardt, Helena, Maria, Henric
Patela Anders Lustig s. 1687K k. 14.7.1741
puoliso: Birita Tannin
lapsia: Anders (oä:)
Lamala
Härkälä
Michel Lustig
puoliso: Carin Cnutsdr Marain vih. 1736
lapsia: Erich, Michel
Härkälä Joh: Sutin
puoliso: Marg: Taskin
lapsia: Eric, Georg
Härckälä
Wehmais
Wuorenma
And:s Kåifwistoin Biörckgreen s. 1.1.1732 k. 7.2.1782
puoliso: Anna Nousiain s. 1731K k. 15.4.1810
lapsia: Judith, Johan, Anna, Anna, Anders, Margaretha, Christina
Härkälä Elias Käck
puoliso: Malin Ilfwoin
lapsia: Alisa
Härkälä Pål Pust
puoliso: Lisa Pöyhöin
lapsia: Thomas (oä:)
Härkälä Johan Janhuin Janduin Jud
puoliso: Brita Hannikain s. 1754K k. 4.11.1817
lapsia: Maria, Carin, Anna, Sophia
Näringi
Palois
Surniemi
Jöran Hämäläin Sill
puoliso: Carin Halin vih. 22.11.1801
lapsia: Anders, Maria, Carl Joh:, Mathias, Jöran
Sulkavan seurakunta
Jockas
Erickala
Leipämäki
Johan Jud
puoliso: Brigitta Persdr Hannikain s. 29.12.1753 vih. 15.10.1775

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1701 Härckälä Sål:de Lars Davidsson Hulkoin h:o 3285A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Michell Lustig
1735_3 Michell Lustig
1735_4 Michell Lustig
1735_5 Michell Lustig
1735_6 Michell Lustig
1735_7 Michel Lustig
1735_8 Michel Lustig
1735_8 Michel Lustig
1735_9 Michel Lustig
1735_10 Michell Lustig
1735_11 Michell Lustig
1735_12 Michel Lustig
1736_1 Michel Lustig
1736_2 Mich. Lustig poistunut 1.2.
1744 Johan Lustig
1745 Johan Lustig
1746 Johan Lustig
1747 Joh. Lustig
1748 Johan Lustig
1752 Anders Biörkgren
1752b Anders Biörkgren
1753 And:s Biörkgren
1754 Anders Biörkgren
1756 Anders Biörkgren
1766 Elias Käck
1767 Jac. David Lange 1.1.1767 vapaaehtoinen
1768 Jacob D: Lange vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
22.9.1792 Soldatten Johan Janduin + puoliso: Brita Hannikain 189 7

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Härkälä
Härkälä
Pajala
Lars Hulkoin
Matz Ilfwoin
Anders Tuperin
1775 Härkälä
Härkälä
Palois
Joh. Kaupin
Lars Hulkoin
And. Tuppurain
1801 Härkälä
Härkälä
Palois
Johan Hulkoin
Johan Kauppin
Anders Tuppurain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Tarinoita sotilaista: Lars Davidsson Hulkkonen - oliko ollenkaan olemassa? linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 7 varamies
-
Mårten Påckalain 17 24.8.1775 saa pestin 1758
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Mårten Påkelain Jockas 18 10 3 1/4 1758
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies numero 4
Anders Uimi
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Udd Sulkava
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Sann Jockas 33 5 gift 5 3 1/2 (1790) 1762
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Sand 10.3.1806 saa eron
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 7 varamies
-  
 
Mårten Påckalain 24.8.1775 saa pestin 17
  1758
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Mårten Påkelain   18 10 Jockas
  3 1/4 1758
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies numero 4
Anders Uimi  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Udd   Sulkava
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Sann (1790) 33 5 Jockas
  5 3 1/2 gift 1762
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Thomas Sand  
10.3.1806 saa eron
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies numero 4
1783_v Anders Uimi
1784_v And: Uimi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 7 varamies
Nils Moberg 24 10 (1763) sanotaan olevan Henkikomppaniassa 1749
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Nils Moberg kerrotaan olevan Henkikomppaniassa
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 5 ja 7 yhteinen varamies numero 4
Mårten Pokelain Jockas 20 1759
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Mårten Påkelain 21.2.1780 poistetaan
-
Luettelo 1781_v 5.2.1781
-
Anders Johansson Uimi 22 4.2.1781 otetaan 1759
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Anders Udd 24.12.1789 ruotusotilaaksi N:o 7
-
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Thomas Sand 10.3.1806 sai eron
Adam Mardikain Låck Jockas 23 gift 26.8.1806 palkkamies 1784

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1776-1788
II 11 Männymäki Torp, Inhys Thomas Säppäin s. 14.3.1761
puoliso: Eva Kaipain
til Sulkava 1785?, återkommen m.b. 1786
Juva RK 1791-1802
179 Wargernings Manskap Thom: Sand Säppäin s. 1761
puoliso: Eva Kaipain s. 6.4.1767
Juva RK 1803-1805
II 311 Wargerings Manskap Thomas Sand s. 1761
puoliso: Eva Kaipain s. 6.4.1767
Juva RK 1806-1814
II 244 Männymäki 1 Torp Thomas Seppäin s. 1761
puoliso: Eva Kaipainen s. 6._.1767
lapsia: Matts, Ewa Caisa
afsk.Reserv
Juva RK 1834-1844
I 607 Männymäki 5 Thomas Seppäin s. 1761
lapsia: Anders Joh., Thomas, Maria
T., Enkl. + 29.11.1834

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Männymäki Thomas Petterss. Seppäin s. 14.3.1761 k. 29.11.1834
puoliso: Eva Andersdr Kaipain s. 6.4.1767 k. 23.12.1830
lapsia: Eva Catharina, Petter, And: Joh:, Maria, Anna Sofia

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Matts Pokölein
1753_v Mattz Pokeläin 18.2.1754 hylätty
1754_v Mats Pökeläin 18.2.1754 hylätty
1759_v Michell Kangain
1760_v Michel Kaikoin
1764_v Nielss Moberg
1764b_v Nils Morberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 6Ruotu 8

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024