AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaVärväysluettelot → 1781 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten värväysluettelo 5.2.1781 (S:t Michell)

Miehistö

Numero Ruodut Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti
1 1 6 Laukala,
Pulkila,
Rongala
-
Johan Mortensson Hämälain 18 4.2.1781 otetaan
2 2 8 Kaihumäki,
Kupsala,
Palela,
Lamala
Michell Meloin Jockas 19 4.9.1780 otettiin
3 3 4 Wächmais,
Kumomäki,
Taipal
-
Johan Michelsson Karpin 4.2.1781 ei oteta
-
4 5 7 Rångala,
Surnemi,
Warparanda,
Härkälä,
Palois
-
Anders Johansson Uimi 22 4.2.1781 otetaan
5 9 10 Tyrimäki,
Kaskis,
Hottila
Påhl Håckain S:t Michel 21
6 11 13 Matila,
Kaskis,
Hottila,
Kiskilännemi,
Hetjärwj
Mårten Suomalain S:t Michel 19
7 12 47 Soinnemi,
Yliwäsi
Johan Kåndja Jockas 22 1/4
8 14 16 Hitijerwi,
Wisala,
Pajusalmi,
Kockola
Jacob Halin Jockas 20 3/4
9 15 56 66 Sopala,
Hietjarfvi,
Pitkalax,
Soinemj
Lars Lukoin Jockas 20 18.6.1780 otettiin
10 17 18 Hietjarvi,
Worema,
Matela,
Randois,
Wisala
Eric Tarkjain Jockas 17 2/3
11 19 20 Marala,
Randois,
Pellila
Gustaf Tirroin 21.2.1780 ei otettu
Matts Holapain Jockas 16 30.11.1780 otettiin
12 21 22 Ahola,
Kockola,
Leskelä
-
13 23 25 Lewola,
Heinola
-
14 24 27 Härkölänmäki,
Hetjärwj,
Haikaranpeldo
Lars Pylköin Jockas 20
15 26 31 Rokola,
Ahola,
Halola,
Jokela,
Haikaranpeldo,
Kasintaifval
Påhl Kiskin Jockas 21 1/2
16 28 29 Pochjois,
Mäkäis
Grels Pärnain Sulkava 22 2/3
17 30 34 Pochjois,
Teifwala
Anders Lautjain Jockas 22 2/3
18 32 33 Kangais Matts Haloin Jockas 20 2/3
19 35 37 Ollikala,
Hassola
Per Kächköin Jockas 23 1/6
20 36 39 Hassola,
Näringi
Anders Rimpin Jockas 19
21 38 73 Hassola,
Näringi,
Järfvenpä,
Männymäki
Hendrich Pafwelain S:t Michel 22 2/3
22 40 41 Majwala,
Aufwila,
Matila
And:s Huplin 24.3.1780 karkasi
Michel ___ 24 palkkamies 4.2.1781 ei oteta
-
23 42 49 Murdois,
Remojärwj,
Kuosmala
Johan Holapain S:t Michel 21 2/3 4.2.1781 poistetaan
-
24 43 44 Remojärwj,
Tuchkala
Johan Pafwelain S:t Michel 19 2/3
25 45 48 Tuchkala,
Remojärfvj,
Knutilanmäkj,
Kilpola
Anders Pispain Jockas 27 1/6
26 46 59 Pitkalax -
Per Wenäin sisäänkirjoitettu ei tavoitettu
27 50 55 Yliwäsi,
Ruokola,
Lehikola,
Pitkalax
Johan Aufwin Jockas 20 2/3
28 51 52 Hötyis,
Worema
Per Pesoin Jockas 24 1/2
29 53 54 Hännila,
Narila,
Karkjama
Jacob Lekat Piexemäki 17 6.4.1780 otettiin
30 57 67 Karkjama,
Ollikala,
Pulkila,
Worema,
Näringe,
Kaskis
Hindric Rautjain Jockas 20 4.9.1780 otettiin
31 58 62 Pitkälax Per Brusi 25.9.1780 karkasi
Anders Marain 4.2.1781 sisäänkirjoitetaan
32 60 61 Ruokola,
Pulkila,
Yliwäsi
Anders Ljkain S:t Michel 23 1/6 kuollut
Matts Marain 20 4.2.1781 otetaan
33 63 64 Soinnemi,
Yliwäsi,
Summala,
Mattila
Olof Jufwoin Jockas 21 1/6
34 65 71 Pulkila,
Pitkalax,
Majwala,
Teifwala,
Worema
Nils Kolemain Jockas 21 2/3
35 68 70 Tuchkala,
Wächmais,
Teiwala,
Pylkälä,
Kilpola
Johan Marajn 17
36 69 72 Rasala,
Laukala,
Majwala,
Pitkalax
Johan Hämäläin Jockas 21 6.4.1780 otettiin ruotumies 4.2.1781 vaihdetaan
Gideon Bengtin 19 4.2.1781 palkkamies
37 74 135 Härkälänemi,
Matila,
Mäköis,
Rotila,
Sipilä
-
Anders Larsson Kiskin 22 4.2.1781 otetaan
38 75 76 Kaislajärfvi,
Rongala,
Marala,
Wättilä,
Syfvänsi
Johan Hakulin Jockas 19 1/4
58 115 116 Lautiala,
Hasula,
Kammola,
Haltula,
Sipilänmäki
Matts Aholain Jorois 22 2/3
59 117 118 Kardila,
Sipilänmäki,
Rauvanemi
Johan Line Sulkava 22 1/3
60 119 120 Karjulanmäki,
Koskutjarvj,
Sulkawa,
Mändyis,
Laukansari
Jacob Karpin Jockas 23 1/6 4.2.1781 poistetaan
-
61 121 122 Sairila,
Rotila,
Wätälänmäki,
Kammola
Adam Meloin Sulkava 21 1/6
62 123 124 Hypjanlax,
Kammola,
Mendyis
Hindric Kosoin Sulkava 19 4/12
63 125 134 Mendyis,
Kaitais,
Ninimäki,
Kaipola
Anders Sopain Sulkava 19 11/12
64 126 127 Tunila,
Haltula,
Mendyis
Johan Mardikain Sulkava 19
65 128 129 Erickala,
Haltula,
Kaitais,
Rachkola
Jacob Hulkoin Sulkava 17
66 130 131 Rachkola,
Kaitais,
Kaipala
Joseph Summain Sulkava 23 2/3
67 132 133 Idenlax,
Kaipala,
Lingola,
Rauhanemi
Hans Dahl Sulkava 22 5/12
68 136 137 Ryhälä,
Kammola,
Aufvila,
Karjulanmäki
Mårten Ryhäin Säminge 20 2/3

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2020