AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden kotipaikat

Katselmusluettelossa kerrotaan yleensä sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Katselmukset: 1716172017211735176317671770177217731773c1774177517761776b17781779178017811782178317841785178917901791179517981800180118041806180718091809bv1773v1774v1775v1776v1779v1780v1781v1782v1783v1784v1790v1791v1795v1800v1806v1807

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
3.7
Joroinen 2
7.4
Jorois S:n, Jorois Sochn
Juva 1
3.7
Jåckas Sochn
Karjala Jaakkima 1
3.7
Charelen och Jackimvara Sochn
Karjala Kitee 1
3.7
Charelen och Kijdes Sochn
Käkisalmi 1
3.7
Kexholm
Nevanlinna 2
7.4
Nyen, Nyenskatz
Pieksämäki 2
7.4
Piexämä Sochn, Piexämäkj Sochn
Savo Joroinen 3
11.1
Savolax och Jorois S:n, Savolax och Jorois Sochn
Savo Juva 4
14.8
Sav. och Jockas S:n, Savolax Jåckas S:n, Savolax och Jåckas S:n, Savolax och Jåkas Sochn
Savo Mikkeli 1
3.7
Savolax och Sanct Michels S:n
Savo Pieksämäki 2
7.4
Savolax och Piexämäkj Sochn
Savo Rantasalmi 2
7.4
Sav. och Randsallmi S:n, Savolax och Randsalm S:n
Savo Sulkava 2
7.4
Savolax och Sullkawa S:n
Savo Sääminki 1
3.7
Savolax och Seminge S:n
Viipurin lääni 1
3.7
Wijborg lähn och Ruokolax Sochn
Yhteensä 27 100.0
Savolaisia 20
74.1

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
7.5
Häme 1
2.5
Tavastland
Inkerinmaa 2
5.0
Ingermans
Karjala 3
7.5
Carelen
Narva 1
2.5
Narven
Pohjanmaa 4
10.0
Österbåten
Savo 26
65.0
Savolax
Yhteensä 40 100.0
Savolaisia 26
65.0

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.6
Häme 1
2.6
Tavastland
Inkerinmaa 2
5.3
Ingermans
Karjala 3
7.9
Carelen
Narva 1
2.6
Narven
Pohjanmaa 4
10.5
Österbåten
Savo 26
68.4
Savolax
Yhteensä 38 100.0
Savolaisia 26
68.4

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Inkerinmaa 1
0.7
Ingermanland
Itä-Götanmaa 1
0.7
Öster giötland
Karjala 1
0.7
Carelen
Käkisalmi 1
0.7
Kiekholm
Länsi-Götanmaa 5
3.6
Wästgiöta
Narva 1
0.7
Narven
Pohjanmaa 1
0.7
Österbåtten
Savo 125
91.2
Safolax, Savolax
Viipuri 1
0.7
Wiborg
Yhteensä 137 100.0
Savolaisia 125
91.2

 

Katselmus 1763

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 1
0.8
Hirf:
Joroinen 29
22.3
Jorois
Juva 24
18.5
Jocc, Joccas, Jock, Jock., Jock:, Jockas
Jääski 1
0.8
Jäskis
Leppävirta 3
2.3
Leppäv:
Mikkeli 2
1.5
St: Mich, St:M:
Pieksämäki 3
2.3
Piex:, Piexa:, Piexämäki
Pohjanmaa 2
1.5
Österb., Österb:
Ruokolahti 1
0.8
Roukol
Ruotsi 1
0.8
Sverige
Savo 41
31.5
Saf:, Safvolax, Savolax
Sulkava 19
14.6
Sul:, Sulk:, Sulka, Sulka:, Sulkawa
Tukholma 1
0.8
Stockh:
Uusimaa 2
1.5
Nyland
Yhteensä 130 100.0
Savolaisia 122
93.8

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
1.7
Joroinen 27
23.1
Jorois
Juva 45
38.5
Jockas, Jårois
Karjala 1
0.9
Carelen
Karjala Kitee 1
0.9
Karelen, Kides
Lappeenranta 1
0.9
V__manstrands Stad
Leppävirta 6
5.1
Läppevirda, Läppävirda, Läppäwirda
Liivinmaa 1
0.9
Lifland
Mikkeli 3
2.6
S:t Michels, St. Michels
Pieksämäki 3
2.6
Piexamäki, Piexemäki
Pyhtää 1
0.9
Pyttis, Nylands län
Raahe 1
0.9
Brahestad, Österbotens län
Rantasalmi 1
0.9
Randasalmi
Ruokolahti 1
0.9
Ruokolax, Wiborgs län
Sulkava 19
16.2
Sulckawa, Sulkava, Sulkawa
Tukholma 3
2.6
Stockholm, Stockhom
Vehkalahti 1
0.9
Wechkalax, Kymmenegårds Lähn
Yhteensä 117 100.0
Savolaisia 104
88.9

 

Värväysluettelo 1770

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
54.2
Juva 4
16.7
Jockas
Mikkeli 1
4.2
S:t Mich:
Pohjanmaa 1
4.2
Österbotn
Rantasalmi 2
8.3
Randasalmi
Sulkava 3
12.5
Sulkava, Sulkawa
Yhteensä 24 100.0
Savolaisia 10
41.7

 

Katselmus 1772

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 2
1.7
Idensalmj
Joroinen 26
21.7
Jorois
Juva 52
43.3
Jockas
Lappeenranta 1
0.8
Wilmanstrand
Leppävirta 4
3.3
Läppävirda, Läppäwirda
Mikkeli 3
2.5
S:t Michel, S:t Michell
Pieksämäki 5
4.2
Piexemäki, Piexämäki
Puumala 1
0.8
Pumala
Raahe 1
0.8
Brahestad
Rantasalmi 3
2.5
Randasalmi, Randasalmj
Sulkava 19
15.8
Sulkava
Tukholma 2
1.7
Stockholm
Vehkalahti 1
0.8
Väckelax
Yhteensä 120 100.0
Savolaisia 115
95.8

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
10.0
Joroinen 1
10.0
Jorois
Juva 4
40.0
Jockas
Kangasniemi 1
10.0
Kangasnemi
Leppävirta 1
10.0
Läppäwirda
Mikkeli 2
20.0
S:t Michel
Yhteensä 10 100.0
Savolaisia 9
90.0

 

Värväysluettelo 1773c

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
41.9
Joroinen 2
6.5
Jorois
Juva 9
29.0
Jockas
Mikkeli 1
3.2
S:t Michel
Pieksämäki 1
3.2
Piexämäkj
Rantasalmi 2
6.5
Randasalm, Randasalmj
Sulkava 3
9.7
Sulkava
Yhteensä 31 100.0
Savolaisia 18
58.1

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 24
53.3
Joroinen 4
8.9
Jorois
Juva 5
11.1
Jockas
Karjala 1
2.2
Carelen
Mikkeli 1
2.2
S:t Michel
Pieksämäki 3
6.7
Piexämäkj
Puumala 1
2.2
Pumala
Rantasalmi 3
6.7
Randasalmj
Sulkava 3
6.7
Sulkava
Yhteensä 45 100.0
Savolaisia 20
44.4

 

Katselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.8
Iisalmi 1
0.9
Idensalmi
Joroinen 18
17.0
Jorois
Juva 43
40.6
Jockas, Jåckas
Karjala 2
1.9
Karelen
Kerimäki 1
0.9
Kerimäki
Kuopio 1
0.9
Cuopio
Kymeen lääni 1
0.9
Kymmenegårds Län
Leppävirta 1
0.9
Leppäwirda
Liivinmaa 1
0.9
Liffland
Mikkeli 4
3.8
S:t Michel
Padasjoki 1
0.9
Padasjoki
Pieksämäki 7
6.6
Piexemäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.9
Österbotten
Puumala 2
1.9
Pumala
Rantasalmi 6
5.7
Randas:, Randasallmi, Randasalmi
Sulkava 10
9.4
Sulkava, Sulkawa, Sullkava, Sullkawa
Sääminki 1
0.9
Säminge
Tukholma 1
0.9
Stockholm
Yhteensä 106 100.0
Savolaisia 95
89.6

 

Värväysluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
45.5
Joroinen 1
4.5
Jorois
Juva 8
36.4
Jockas
Mikkeli 1
4.5
S:t Michell
Puumala 2
9.1
Pumala
Yhteensä 22 100.0
Savolaisia 12
54.5

 

Värväysluettelo 1776b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
62.5
Juva 1
12.5
Jockas
Puumala 1
12.5
Pumala
Sulkava 1
12.5
Sulkava
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 3
37.5

 

Katselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
5.5
Heinola 1
0.8
Heinola
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 26
20.3
Jorois
Juva 50
39.1
Joccas, Jockas
Karjala 2
1.6
Karelen
Kerimäki 1
0.8
Kerimäki
Kuopio 1
0.8
Cuopio
Kymeen lääni 1
0.8
Kymmenegårds Län
Liivinmaa 1
0.8
Lifland
Mikkeli 4
3.1
S:t Michel
Pieksämäki 7
5.5
Piexemäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotten
Puumala 4
3.1
Pumala
Rantasalmi 6
4.7
Randasallmi, Randasalmi
Sulkava 12
9.4
Sulkava, Sulkawa, Sullkava
Sääminki 2
1.6
Säminge
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Yhteensä 128 100.0
Savolaisia 114
89.1

 

Värväysluettelo 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
14.3
Juva 6
85.7
Jockas
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 6
85.7

 

Värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
66.7
Juva 1
33.3
Jockas
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 1
33.3

 

Värväysluettelo 1781

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
75.0
Mikkeli 1
25.0
S:t Michel
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 1
25.0

 

Värväysluettelo 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
100.0
Yhteensä 1 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Värväysluettelo 1783

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
43.8
Juva 4
25.0
Jockas
Kerimäki 1
6.3
Karimaki
Mikkeli 1
6.3
S:t Michel
Sulkava 3
18.8
Sulkava
Yhteensä 16 100.0
Savolaisia 9
56.3

 

Värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
75.0
Kangasniemi 1
25.0
Kangasnemj
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 1
25.0

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
7.7
Joroinen 25
19.2
Jorois, Jorrois
Juva 54
41.5
Jockas
Kangasniemi 1
0.8
Kangasn:
Karjala 2
1.5
Carelen
Kymeen lääni 1
0.8
Kymmenegårds Län
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirda
Liivinmaa 1
0.8
Lifland
Mikkeli 5
3.8
St: Michel
Pieksämäki 7
5.4
Piexemäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotn
Puumala 4
3.1
Pumala
Rantasalmi 4
3.1
Randasalm, Randasalmi
Sulkava 12
9.2
Sulkawa
Sääminki 1
0.8
Säminge
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Yhteensä 130 100.0
Savolaisia 114
87.7

 

Katselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
0.8
Joroinen 25
20.3
Jorois
Juva 57
46.3
Jockas
Leppävirta 1
0.8
Leppävirta
Liivinmaa 3
2.4
Lifland
Mikkeli 4
3.3
St: Michell, St: Mickels
Pieksämäki 8
6.5
Pexämäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotten
Rantasalmi 1
0.8
Randasallmi
Sulkava 19
15.4
Sulkava
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Venäjä 2
1.6
Rysland, Ryssland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 115
93.5

 

Värväysluettelo 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
14.3
Juva 2
28.6
Jockas
Mikkeli 1
14.3
S:t Michel
Pohjanmaa 1
14.3
Österbotn
Puumala 1
14.3
Pumala
Sulkava 1
14.3
Sulkava
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 5
71.4

 

Värväysluettelo 1791

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
100.0
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Pääkatselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
4.6
Joroinen 28
21.4
Jorois
Juva 54
41.2
Jockas
Leppävirta 1
0.8
Läppäwrda
Liivinmaa 4
3.1
Lifland
Loviisa 1
0.8
Lowisa
Mikkeli 4
3.1
St Michell
Pieksämäki 6
4.6
Pexämäki
Rantasalmi 1
0.8
Randas:
Sulkava 24
18.3
Sulkava, Sulkawa
Venäjä 2
1.5
Rysland
Yhteensä 131 100.0
Savolaisia 118
90.1

 

Katselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
4.5
Itä-Götanmaa 1
0.9
Östergöthland
Joroinen 24
21.6
Jorois
Juva 41
36.9
Jockas
Lappeenranta 1
0.9
Vilmanstrand
Leppävirta 1
0.9
Läppävirta
Liivinmaa 1
0.9
Lifland
Loviisa 1
0.9
Lovisa
Mikkeli 7
6.3
St Michel, St: Michel
Pieksämäki 5
4.5
Pjexamäki, Pjexemäki, Pjexämäki
Rantasalmi 6
5.4
Rand:, Randasalmi, Randsal:, Randsalmi
Ruokolahti 1
0.9
Ruokolax
Sulkava 13
11.7
Sulk:, Sulkava
Venäjä 2
1.8
Rysland
Viipuri 2
1.8
Viborg
Yhteensä 111 100.0
Savolaisia 97
87.4

 

Värväysluettelo 1800

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Juva 1
100.0
Jockas
Yhteensä 1 100.0
Savolaisia 1
100.0

 

Värväysluettelo 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
33.3
Joroinen 1
33.3
Jorois
Juva 1
33.3
Jockas
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 2
66.7

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
6.7
Itä-Götanmaa 1
0.7
Östergötland
Joroinen 27
20.1
Jorois
Juva 52
38.8
Jockas, Joråis, Joutseno
Jääski 1
0.7
Jäskis
Lappeenranta 2
1.5
Villmanstrand, Vilmanstrand
Liivinmaa 2
1.5
Liffland
Mikkeli 7
5.2
St Michel
Pieksämäki 5
3.7
Piexämäki
Puumala 1
0.7
Pumala
Rantasalmi 4
3.0
Randasalmi
Ruokolahti 5
3.7
Ruokolax
Sulkava 13
9.7
Sulkawa
Tukholma 1
0.7
Stockholm
Venäjä 2
1.5
Ryssland
Viipuri 2
1.5
Viborg
Yhteensä 134 100.0
Savolaisia 109
81.3

 

Värväysluettelo 1806

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hauho 1
50.0
Hauho
Juva 1
50.0
Jockas
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 1
50.0

 

Värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
100.0
Yhteensä 1 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hauho 1
1.4
Hauho
Joroinen 16
22.2
Jorois
Juva 35
48.6
Jockas, Jouzina
Leppävirta 1
1.4
Läppävirta
Liivinmaa 1
1.4
Lifland
Mikkeli 1
1.4
St: Michel
Mäntyharju 1
1.4
Mändyhariu
Puumala 2
2.8
Pumala
Rantasalmi 2
2.8
Randasalmi
Ristiina 1
1.4
Christina
Ruokolahti 2
2.8
Rokolax
Sulkava 5
6.9
Sulkava
Tukholma 1
1.4
Stockholm
Venäjä 3
4.2
Rysland
Yhteensä 72 100.0
Savolaisia 64
88.9

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hauho 1
2.3
Hauho
Joroinen 7
16.3
Jorois, Jorrois, Jorros
Juva 20
46.5
Jockas, Jorios, Joutzeno, Jåckas
Leppävirta 1
2.3
Läppäwirda
Liivinmaa 1
2.3
Lifland
Mäntyharju 1
2.3
Mänduharju
Puumala 1
2.3
Pumala
Rantasalmi 2
4.7
Randasalmi
Ristiina 1
2.3
Christina
Ruokolahti 1
2.3
Rokolax
Sulkava 3
7.0
Sulkava
Tukholma 1
2.3
Stockholm
Venäjä 3
7.0
Rysland
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 36
83.7

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 18
62.1
Joroinen 1
3.4
Jorois
Rantasalmi 1
3.4
Randasalmi
Sulkava 8
27.6
Sulkawa
Sääminki 1
3.4
Säminge
Yhteensä 29 100.0
Savolaisia 11
37.9

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 35
89.7
Joroinen 2
5.1
Jorois
Juva 1
2.6
Jockas
Pieksämäki 1
2.6
Piexämäki
Yhteensä 39 100.0
Savolaisia 4
10.3

 

Katselmusluettelo 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
16.9
Joroinen 5
8.5
Jorois
Juva 8
13.6
Jockas
Rantasalmi 2
3.4
Randasalmj
Savo 2
3.4
Sawolax, Jochas
Savo Joroinen 11
18.6
Sawolax, Jorois
Savo Juva 7
11.9
Sawolax, Jockas
Savo Leppävirta 1
1.7
Sawolax, Läppawirda
Savo Pieksämäki 2
3.4
Sawolax, Piexämäki, Sawolax, Piexämäkj
Savo Sulkava 3
5.1
Sawolax, Sulkava, Sawolax, Sulkawa
Sulkava 7
11.9
Sulkava, Sulkawa
Sääminki 1
1.7
Sämingi
Yhteensä 59 100.0
Savolaisia 49
83.1

 

Katselmusluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
24.1
Joroinen 1
3.4
Jorois
Juva 10
34.5
Jockas
Mikkeli 1
3.4
S:t Michel
Pieksämäki 1
3.4
Piexämäki
Sulkava 9
31.0
Sulkava, Sulkawa
Yhteensä 29 100.0
Savolaisia 22
75.9

 

Värväysluettelo 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
29.4
Joroinen 1
2.9
Jorois
Juva 14
41.2
Jockas
Mikkeli 3
8.8
S:t Michel
Sulkava 6
17.6
Sulkawa
Yhteensä 34 100.0
Savolaisia 24
70.6

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
16.2
Joroinen 1
2.7
Jorois
Juva 16
43.2
Jockas
Karjala 1
2.7
Carelen
Mikkeli 5
13.5
S:t Michel
Sulkava 7
18.9
Sulkava
Sääminki 1
2.7
Säminge
Yhteensä 37 100.0
Savolaisia 30
81.1

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1781

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 8
18.6
Joroinen 1
2.3
Jorois
Juva 19
44.2
Jockas
Mikkeli 4
9.3
S:t Michel
Pieksämäki 1
2.3
Piexemäki
Sulkava 9
20.9
Sulkava
Sääminki 1
2.3
Säminge
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 35
81.4

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
75.0
Juva 1
25.0
Jockas
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 1
25.0

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1783

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
44.4
Juva 1
11.1
Jockas
Sulkava 4
44.4
Sulkava
Yhteensä 9 100.0
Savolaisia 5
55.6

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
100.0
Yhteensä 5 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 8
100.0
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1791

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
100.0
Yhteensä 1 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Täydennysmiesten katselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.3
Joroinen 1
2.3
Jorois
Juva 35
79.5
Jockas
Ruotsi 1
2.3
Sverie
Sulkava 6
13.6
Sulkava
Yhteensä 44 100.0
Savolaisia 42
95.5

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1800

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Ruokolahti 1
100.0
Ruokolax
Yhteensä 1 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Täydennysmiesten katselmus 1806

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.1
Juva 24
61.5
Jockas
Liivinmaa 2
5.1
Liffland
Mikkeli 1
2.6
S:t Michel
Puumala 1
2.6
Pumala
Sulkava 7
17.9
Sulkava
Sääminki 1
2.6
Säminge
Venäjä 1
2.6
Ryssland
Yhteensä 39 100.0
Savolaisia 34
87.2

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
33.3
Juva 1
33.3
Jockas
Ristiina 1
33.3
Christina
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 2
66.7

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2020