AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1767

Savon rykmentti: Juvan komppania

Pääkatselmus 21.8.1767 (Mikkeli)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Kåickala Johan Simoin 26._.1750 sai eron
Casper Pohlman 23.2.1750 vapaaehtoinen ruodusta 53 20._.1758 ylennettiin varusmestariksi
Nicolaus von Krämer Wechkalax, Kymmenegårds Lähn 35 14 1/2 gift 20._.1758 vapaaehtoinen ruodusta 58
2 Kaihumäki Petter Laitin 16.4.1747 sairauden takia
Jöran Råckain 16.4.1747 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Henric Starck 3.11.1749 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Petter Malm Jockas 32 2/3 gift 1.1.1767 täydennysmies
3 Wehmais Johan Hämäläin 16.3.1749 hylättiin
Jacob Svana 3.11.1749 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Petter Ståhl Jockas 30 9 1/2 gift 22.2.1758 täydennysmies
4 Wähmais,
Taipal
Olof Svart 16.3.1749 hylättiin
Henric Trana Jorois 36 18 1/2 gift 3.11.1749
5 Surinemi,
Warparanda
Påhl Sutarin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Nils Meloin 1745 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Johan Siöman 20.7.1750 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Zachris Nikulain 21.8.1767 palkkamies kelpaamaton
6 Rångala Nils Jafvoin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Stålberg 1.4.1742 palkkamies 13.8.1749 karkasi Helsingissä
Joh: Kalman 9.8.1750 täydennysmies kotitilan hoitoon
Jacob Högman 13.12.1751 täydennysmies 6.3.1762 hylättiin
Lars Hierpe Jorois 30 5 1/2 ogift 6.3.1762 täydennysmies
7 Hulkola Michel Lustig 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Lustig 1.8.1742 palkkamies 13.2.1750 kuoli
Anders Biörckgrèn 25.2.1751 palkkamies 31.3.1762 esitti miehen tilalleen
Elias Käck 31.3.1762 palkkamies 4.10.1766 karkasi
Jacob David Lang Läppevirda 16 2/3 ogift 21.8.1767 vapaaehtoinen
8 Immola by Samuel Ilfvoin 27.9.1739 hylättiin
Lars Hasselbom 31.12.1739 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Anders Flinck 23.2.1750 palkkamies 28.2.1757 kuoli
Jacob Hirn Jockas 40 9 1/2 gift 28.2.1758 palkkamies
9 Kåskis Johan Ducat 6.3.1762 hylättiin
Thomas Haan Jockas 38 5 1/3 gift 6.3.1762 täydennysmies
10 Kåskis Adam Barck 10.9.1742 kuoli
Olof Hyfwoin 16.11.1743 ruotumies 1.2.1744 kotitilan hoitoon
Johan Barck 1.2.1744 palkkamies _.10.1744 karkasi
Staffan Höök 12.6.1748 palkkamies 12.12.1753 kuoli
Petter Gust: Duncker 1.3.1754 vapaaehtoinen 17.3.1758 siirrettiin ruotuun 40, sai kersantin arvon
Henric Wilh: Orbinski 31.7.1758 vapaaehtoinen 3.10.1758 erotettiin
Henric Girström Jockas 31 8 3/4 gift 3.10.1758 palkkamies 16.7.1767 kuoli
-
11 Kåskis Petter Kärckäin 16.11.1743 kuoli
Anders Gröndahl _.12.1743 palkkamies 5.7.1750 kuoli
Nils Svänsk 25.2.1751 täydennysmies 12.2.1763 hylättiin
-
12 Yläwäsi Johan Seloin 1.4.1740 kotitilan hoitoon
Johan Appelgren 1.4.1740 palkkamies siirrettiin ruotuun 103
Olof Hurtig ruodusta 103 26.7.1750 kuoli
Olof Kalgreen 19.12.1750 täydennysmies 22.2.1758 erotettiin
Pål Ung 22.2.1758 palkkamies 20.7.1766 poistui
-
13 Kiskilänemi,
Hetajerfvi
Anders Lautiain 16.4.1744 kuoli
Jeremias Järnsko Jockas 45 19 gift 12.6.1748 palkkamies 21.8.1767 saa eron
14 Hetajerfvi Staffan Halin 31.3.1742 korpraaliksi ruotuun 24
Anders Svanbohm 16.11.1743 palkkamies 6.3.1755 bajonettisurma
Petter Fermer Jockas 38 11 1/6 gift 1.6.1755 täydennysmies
15 Säppälä Eskel Pylkäin 23.1.1752 hylättiin
Henric Odahl 19.3.1753 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Eric Grof Jockas 19 1/3 ogift 2.4.1767 palkkamies
16 Wisala,
Kaukala,
Pajusalmi
Påhl Glada 1735 hylättiin
Arfvid Elg 21.6.1736 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Oxe 1.4.1742 palkkamies 28.8.1742 kuoli
Anders Jordan 16.11.1743 palkkamies 6.6.1756 kuoli
Eric Magnus Aminoff Pumala 18 9 1/4 ogift 15.5.1758 vapaaehtoinen 21.8.1767 Uudenmaan rykmenttiin korpraaliksi
-
17 Metula,
Hetajerfvi,
Wuorenma
Lars Huskoin 1735 hylättiin
Påhl Warg 1.4.1736 irtolainen 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Kanström 16.11.1743 palkkamies 6.5.1750 kuoli
Petter Kämberg 1750 ruotumies 23.1.1752 hylättiin
Carl Gustav Lifländer 19.3.1753 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Staffan Nöigd 22.2.1758 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
18 Randois,
Lautala
Matts Läskin 16.3.1749 hylättiin
Anders Löfberg 20.7.1750 palkkamies _.9.1753 hylättiin
Anders Ståndig 28.9.1753 palkkamies 18.2.1754 kelpaamaton (oleskellut Venäjän puolella)
Joachim Fred: Duncker 1.3.1754 vapaaehtoinen 14.8.1764 poistettiin ruodusta
-
19 Marala Johan Räisäin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Såpain 1.4.1742 palkkamies _.8.1748 kuoli
Michel Holmberg Jockas 51 18 1/2 gift 12.2.1749 ruodun palkkamies 21.8.1767 saa eron
20 Pälkilä,
Marala
Påhl Hackarain 8.3.1740 erotettiin
Staffan Turman 17.8.1741 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Magnus Danberg 1.4.1742 palkkamies 1.12.1742 kotitilan hoitoon
Alexander Andersson 1.12.1742 palkkamies 26.1.1750 hylättiin
Matts Törntagg 7.8.1750 ruotumies 19.3.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Girs 19.3.1751 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
21 Kaikola,
Ahola
Anders Likoin 24.8.1736 kotitilan hoitoon
Petter Jort 24.8.1736 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Gråsten 1.4.1742 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
22 Leskelä Mårten Gris 20.7.1750 kuoli
Abraham Ingberg Jockas 40 16 2/3 gift 28.1.1752 palkkamies
23 Teifwala Johan Lukoin _.6.1742
Petter Raikoin 16.11.1743 ruotumies 1743 esitti miehen tilalleen
Jöran Åkerman 1743 palkkamies 15.6.1744 karkasi
Wallentjn Porman 6.4.1747 palkkamies 28.4.1750 kuoli
Michel Berg 20.7.1750 12.10.1751 kuoli
Eskel Beckman 23.1.1752 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Jacob Johan Sahlsteen Pyttis, Nylands län 16 2 1/3 ogift 6.4.1765 palkkamies
24 Kärckälä,
Hetajerfvi
Olof Luneberg 24.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa, kuoli vankeudessa
Staffan Halin 31.3.1742 korpraaliksi samasta komppaniasta 6.5.1762 sai eron
Sven Olsbo Brahestad, Österbotens län 24 8 2/3 gift 21._.1762 korpraaliksi samasta komppaniasta
25 Heinola,
Läfwiälä
Johan Leskin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Rokain 16.11.1743 ruotumies 9.4.1744 kotitilan hoitoon
Johan Koppar 9.4.1744 palkkamies 16.4.1750 kuoli
Abram Räf 30.10.1750 kulkumies 19.3.1753 hylättiin
Michel Hofberg Jockas 39 14 2/3 gift 19.3.1753 palkkamies 21.8.1767 saa eron
26 Halola,
Roickola,
Ahola
Henric Pavilain 16.3.1749 hylättiin
Eric Svala Jockas 42 17 5/6 gift _.11.1749 palkkamies 21.8.1767 saa eron
27 Haikarala Thomas Hyfvarin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Nils Piedikäin 1.4.1742 palkkamies _.6.1742 kuoli
Olof Jufvoin 16.11.1743 kulkumies 1.12.1743 kotitilan hoitoon
Lars Rosendahl 1.12.1743 palkkamies 26.6.1750 karkasi
Johan Bäckman 23.1.1752 12.2.1763 erotettiin
-
28 Mäköis Jonas Aufwin 1.1.1736 siirrettiin ruotuun 124
Christer Österman 20.3.1736 palkkamies 9.6.1750 kuoli
Matts Snell 25.2.1751 täydennysmies 6.3.1762 hylättiin
-
29 Pohjois,
Mäköis
Thomas Orre 16.3.1749 hylättiin
Matts Lärka 3.11.1749 palkkamies 4.1.1751 kuoli
Johan Lampin 8.8.1752 palkkamies 6.3.1762 sai eron
Thomas Karp Jockas 32 4 1/6 gift 17.6.1762 palkkamies
30 Pohjois Michel Ilfvoin 15.6.1747 kuoli
Johan From Jockas 56 17 ogift 20.7.1750 palkkamies 21.8.1767 saa eron
31 Hackarala Johan Läskin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Abram Teyoin 1.4.1742 palkkamies 28.4.1750 kuoli
Abraham Barck 2_.7.1750 ruotumies _._.1751 kotitilan hoitoon
Matts Willig _._.1751 palkkamies 4.3.1752 karkasi
Henric Smedman Jockas 40 15 1/2 gift 19.3.1753 palkkamies
32 Kangais Henric Biörn 16.3.1762 sai eron
Anders Öman Jockas 22 4 5/12 ogift 16.3.1762 täydennysmies
33 Kangais,
Kettula
Thomas Ojnoin 26.1.1750 hylättiin
Matts Holm Jockas 49 17 1/2 gift 6.1.1750 palkkamies
34 Täifvala Olof Kardin 25.3.1743 karkasi
Svante Natt_och_Dag 1743 vapaaehtoinen 2.9.1747 erotettiin
Johan Örn 22.10.1747 palkkamies 1.5.1765 ruotu esitti uuden miehen
Påhl Biörn Jockas 30 2 1/4 ogift 1.5.1765 täydennysmies
35 Ollikala Petter Afwenström 8.9.1745 ruotu esitti uuden miehen
Påhl Flinck 8.9.1745 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Olof Hastig Jockas 35 1/3 gift 2.4.1767 palkkamies
36 Hatzula,
Näringe
Anders Wästerin 16.3.1749 hylättiin
Olof Storm Piexamäki 35 17 gift 20.7.1750 palkkamies
37 Ollikala Anders Kaipain 26.1.1750 hylättiin
Olof Lom 2_.2.1750 palkkamies 22.11.1750 kuoli
Anders Pihlman 1.3.1751 palkkamies _.1.1753 kuoli
Johan Snellman 19.3.1753 täydennysmies 6.3.1762 sai eron
Matts Tiäder Jockas 26 11 5/12 gift 6.3.1762 täydennysmies
38 Hatzola Petter Härkäin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Molleen Jockas 46 25 1/3 gift 1.4.1742 palkkamies
39 Näringe Petter Kandain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Thomas Roos 1.4.1742 palkkamies 16.3.174_ hylättiin
Johan Tetting 23.2.1750 palkkamies 8.5.1762 hylättiin
Ahlbrecht Fred: von Fieandt 1.8.1762 vapaaehtoinen ruodusta 52 1.10.1764 Kuopion komppaniaan
Gust: Adolph Pohlman Jockas 12 3/6 ogift 1.9.1766 vapaaehtoinen
40 Maifvala Knut Snickare 1735 hylättiin
Lars Aufwin 20.5.1736 ruotumies 1.7.1736 esitti miehen tilalleen
Matts Lillja 1.7.1736 palkkamies 23.7.1747 karkasi
Nils Hackman 12.6.1748 ruotumies 12.6.1750 kuoli
Matts Lillja 4.9.1751 uudestaan 19.3.1753 erotettiin
Matts Nopman 19.3.1753 palkkamies 5.3.1754 karkasi
Joh: Henr: Aminoff 1.9.1755 vapaaehtoinen 17.3.1758 6.:ksi korpraaliksi
Petter Gust: Duncker 17.3.1758 vapaaehtoinen ruodusta 10 12.6.1767 kersantin viran hoitajaksi
-
41 Maifvala Adam Pardain 1742 kuoli Helsingissä
Anders Teifwain 16.11.1743 6.3.1749 kuoli
Matts Gröning 23.2.1750 palkkamies 17.7.1755 hukkui
Jöran Stålt Jockas 30 12 1/12 gift 20.9.1755 palkkamies
42 Murdois,
Remojerfwi
Mårten Pekurin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Lind 1.4.1742 palkkamies 1749 hylättiin, vammautunut linnoitustöissä
Thomas Wise 20.7.1750 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Staffan Heldag Jockas 30 1/6 gift 1.7.1767 palkkamies
43 Remojerfvi Matts Pulkin 16.6.1735 8.3.1736 hankki miehen tilalleen
Påhl Jerpe 8.3.1736 palkkamies 27.9.1739 hylättiin
Petter Elgberg 26.1.1740 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Ollenberg 5.3.1743 palkkamies 28.1.1751 kuoli
Lars Lantin 24.5.1751 täydennysmies 12.2.1763 hylättiin
Lars Lager Jockas 30 3/4 gift 1.5.1767 palkkamies
44 Tuhkala Påhl Hök 1.3.1742 kotitilan hoitoon
Henr: Bom 1.3.1742 palkkamies 22.7.1751 kuoli
Ivar Wiman 19.3.1753 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
45 Tuhkula Staffan Rysse 15.7.1742 korpraaliksi ruotuun 47
Påhl Meenlöös 20.2.1744 palkkamies 1746 tykistöön
Petter Bofinck 23.2.1750 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Gustav Adolph Creutelain Jockas 10 1/4 ogift 1.5.1767 vapaaehtoinen
46 Pitkälax Elias Uimin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Stormbeck 1.4.1742 palkkamies 1.2.1747 kuoli
Samuel Järnström 6.4.1747 palkkamies 13.8.1749 karkasi
Stigman 24.4.1751 palkkamies 11.12.1755 karkasi
Carl Fred: Jägerhorn 26.5.1756 vapaaehtoinen 1.9.1762 siirrettiin Henkikomppaniaan
-
47 Yliwäsi Bengdt Brofeldt _.3.1742 ylennettiin varusmestariksi
Staffan Rysse 15.7.1742 ruodusta 45 28.8.1742 kuoli
Matts Måndoin 19.11.1743 ruodusta 103 29.11.1759 sai eron
Gust: Magn: Ståhlhana 29.11.1759 vapaaehtoinen Uudenmaan rykmentistä 10.9.1764 sai kersantin arvon ja eron
Staffan Brun 17.9.1764 1.2.1765 siirrettiin korpraaliksi ruotuun 116
Henr: Joh: Aminoff 1.2.1765 ruodusta 116 1.7.1767 siirrettiin Henkikomppaniaan
Petter Joh: Lindgreen St. Michels 19 4 ogift 1.7.1767 Henkikomppaniasta
48 Kilpola,
Knutilamäki
Matts Teifvain 6.3.1749 hylättiin
Peer Jort 20.7.1750 palkkamies 28.4.1756 kuoli
Michel Hielte 17.6.1756 täydennysmies 8.5.1762 hylättiin
Casper Henr: Pohlman 8.5.1762 12.2.1763 hylättiin
Lars Nyman Jockas 25 1/4 ogift 1.5.1767 palkkamies 21.8.1767 kelpaamaton
49 Kuosmala Eric Kiskin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jacob Högman 1.4.1742 palkkamies _.8.1742 kuoli Helsingissä
Påhl Höfman 9.4.1744 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Lars Hedman Jockas 33 15 1/2 gift 23.1.1752 palkkamies
50 Lähikola Eric Lähikoin 16.10.1741 kuoli
Henric Gedda 26.2.1746 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
51 Wuorenma,
Höytys
Gabriel Kaukoin 25.10.1742 kuoli
Eric Leikas 16.11.1742 9.4.1744 kotitilan hoitoon
Nils Hård 9.4.1744 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Abraham Long 35 5 5/12 gift 6.3.1762 täydennysmies 21.8.1767 saa eron
52 Wuorenma,
Remojerfvi
Lars Wäisäin 10.6.1750 kuoli
Anders Pickman 24.5.1751 palkkamies 25.8.1753 kuoli
Ahlbrecht Fred: v: Fieandt 27.3.1756 vapaaehtoinen 1.8.1762 siirrettiin ruotuun 39
Bengt Kiukas Jockas 26 __ gift 21.8.1767 täydennysmies
53 Narila Nils Sormuin 10.1.1742 kuoli
Johan Hännin 18.11.1743 ruotumies 1.12.1743 hankki miehen tilalleen
Carl Turdiain 1.12.1743 palkkamies 20.9.1746 kuoli
Casper Pohlman 8.7.1747 vapaaehtoinen 23.2.1750 siirrettiin korpraaliksi
Henric Hackspik Piexemäki 45 17 1/2 gift 23.2.1750 palkkamies
54 Karkiama Olof Segerberg 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Joh: Brandtrör 1.4.1742 1742 kuoli
Olof Brandtrör 1.2.1744 palkkamies 5.9.1748 kuoli
___ Hielström 5.11.1748 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Anders Gammal 22.2.1758 täydennysmies vaihdettiin ruodun pyynnöstä
Thomas Asplund Jockas 32 9 1/2 gift täydennysmies
55 Pitkälax Staffan Pulkin 27.5.1750 kuoli
Lars Åman 7.10.1751 6.1.1759 kuoli
Michel Pihlman Jockas 30 9 1/2 gift 14.2.1759 täydennysmies
56 Pitkälax Pål Sutin _.6.1742 kuoli
Johan Heckin 16.11.1743 ruotumies 17.5.1744 kotitilan hoitoon
Eric Söderman 17.5.1744 palkkamies 28.8.1750 kuoli
Eric Kinman 24.5.1751 palkkamies 17.6.1764 karkasi
Henric Laureen Jockas 28 7/12 ogift 1.1.1767 täydennysmies
57 Karkiama,
Pulkila
Thomas Teitin 16.3.1749 hylättiin
Lars Ripa 22.2.1750 palkkamies 10.3.1767 kuoli
Anders Ikoin Jockas 25 1/3 gift 2.4.1767 palkkamies
58 Pitkälax Johan Modig 31.3.1742 korpraaliksi ruotuun 93
Sigfrid Matlin 5.7.1747 palkkamies 9.5.1750 kuoli
Nils von Krämer 19.3.1757 vapaaehtoinen 17.3.1758 korpraaliksi ruotuun 1
Matts Kock Jockas 31 14 1/3 gift 17.3.1758 täydennysmies
59 Pitkälax Johan Halföre 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Joachim Bok 1.4.1742 palkkamies 25.5.1750 kuoli
Joh: Giökman 25.2.1751 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Carl Wärn Jockas 29 1/3 gift 2.4.1767 palkkamies
60 Pitkälax Matts Ollikain 16.3.1749 hylättiin
Pål Glada 3.11.1749 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
61 Yliwäsi,
Pulkila
Eric Pulkin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Wallentin Hård _.4.1742 ruotumies 30.6.1744 hankki miehen tilalleen
Petter Hård 30.6.1744 palkkamies 6.2.1761 karkasi
Staffan Kordin _.6.1761 palkkamies 1.7.1762 karkasi
Henric Gerlander Karelen, Kides 22 4 ogift 16.8.1762 vapaaehtoinen
62 Pitkälax Staffan Flinck 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Grip 10.3.1742 kulkumies 12.2.1763 hylättiin
-
63 Yliwäsi,
Seiannemi
Jacob Löf 16.3.1735 hylättiin
Petter Barckman 16.3.1735 täydennysmies 5.5.1759 kuoli
Otto Carl von Fieandt 8.5.1759 vapaaehtoinen 17.3.1760 ruotu esitti miehen tilalle
Olof Tellgren Jockas 32 7 1/3 ogift 17.3.1760 palkkamies
64 Matila,
Sejanniemi,
Sormula
Håkan Rybeck 16.3.1749 hylättiin
Henr: Dufva 3.11.1749 palkkamies 1763 hylättiin
Anders Sijk Jockas 20 7/12 ogift 1.1.1767 palkkamies
65 Pulkila Olof Halt 10.3.1741 paennut Venäjälle
Påhl Giök Jockas 55 26 1/3 gift 10.4.1741 palkkamies
66 Soinniemi Jeremias Järnsko 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Udd 1.4.1742 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Påhl Bäfver Jockas 24 1/6 ogift 1.7.1767
67 Näringe,
Härkälä,
Wuorenma
David Hulkoin 27.9.1739 hylättiin
Thomas Meenlös 26.1.1740 palkkamies 24.8.1741 kaatui
Jacob Homan 1.4.1742 _.6.1742 kuoli
Nils Pohlman 12.6.1748 vapaaehtoinen 23.2.1750 ruotuun 76 korpraaliksi
Johan Kärman Jockas 42 17 gift 7.8.1750 palkkamies
68 Teifwala,
Tuhkala,
Wehmais
Hans Kämpehår 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Pål Hackspik 1.4.1742 palkkamies 1742 kuoli
Johan Sundman 13.12.1748 palkkamies 24.4.1750 kuoli
Samuel Flycht 2_.2.1751 palkkamies _.4.1762 karkasi, kuoli Loviisassa
Carl Gust: Richer 19.7.1762 31.7.1763 siirrettiin Kuopion komppaniaan
Johan Hellman Jockas 26 7/12 ogift 1.1.1767 täydennysmies
69 Räsälä Matts Hamäläin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Mårten Sundman 1.4.1742 palkkamies _.8.1742 kuoli
Eric Meijer Stockhom 56 23 7/12 gift 15.11.1743 palkkamies
70 Pylkälä Henric Piedikäin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Samuel Ståhlberg 18.3.1742 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Hind: Hofman 24.8.1752 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Adolph Fred: Lindegreen Stockholm 15 3/4 ogift 1.5.1767 vapaaehtoinen
71 Maifwala,
Wuorenma
Anders Teifvain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Joh Såpoin 16.11.1743 palkkamies 18.7.1750 kuoli
Henric Sågman Jockas 33 15 1/2 gift 23.1.1752 palkkamies
72 Maifvala,
Pitkälax
Jacob Päkurin 17.9.1739
Eric Siöberg 1.4.1740 ruotumies 20.3.1745 kotitilan hoitoon
Nils Sparf 5.7.1747 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Michaël Wipa Jockas 38 18 1/4 gift 3.11.1749 täydennysmies
73 Järfvenpä,
Männymäki,
Kaskis
Johan Räf 16.3.1749 hylättiin
Matts Häger Jockas 40 15 7/12 ogift 23.1.1752 palkkamies
74 Mäköis,
Matila,
Härkälämäki
Anders Oinoin 22.2.1758 hylättiin
Petter Hassel Jockas 32 9 5/12 gift 22.2.1758 palkkamies 21.8.1767 saa eron
75 Kaislajerfvi,
Marala,
Rångala
Matts Puhaka 1742 kuollut
Lars Puhaka 16.11.1743 palkkamies 26.1.1750
Mårten Mört 20.7.1750 palkkamies 9.8.1760 vaihdettiin ruodun pyynnöstä
Anders Hurtig St. Michels 42 7 gift 9.8.1760 palkkamies 21.8.1767 saa eron
76 Syfwäis,
Wättila
Magnus Hielman 18.3.1742 ylennettiin varusmestariksi Pieksämäen komppaniaan
Anders Pjk 18.3.1742 ruodusta 94 26.1.1750 hylättiin
Nils Pohlman Ruokolax, Wiborgs län 34 19 ogift 23.2.1750 vapaaehtoinen ruodusta 67 4.3.1766 sai varusmestarin arvon
77 Kaitais,
Kärisalo
Olof Tarvon 9.5.1750 kuoli
Abraham Tollman Jorois 35 16 5/12 ogift 25.2.1751 täydennysmies
78 Kärisalo Anders Lifländare 6.3.1762 hylättiin
Petter Reef Jorois 30 6 1/3 ogift 6.3.1762 täydennysmies
79 Kåtkatlax Johan Pajain 27.9.1739 hylättiin
Hindric Drake 26.1.1740 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
80 Kärisala Lars Pursiain 26.1.1750 hylättiin
Johan Lindman Jorois 37 15 1/2 gift 27.1.1752 palkkamies
81 Kåtkatlax Christer Hyrolain 16.6.1735 hylättiin
Iwar Örn 10.1.1736 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Örn 16.3.1742 palkkamies _.6.1742 kuoli
Påhl Örn Läppäwirda 46 22 5/12 gift 25.2.1744
82 Kåtkatlax Mårten Lattuin 22.2.1758 hylättiin
Lars Elg Jorois 40 9 5/12 gift 22.2.1758 täydennysmies
83 Kåtkatlax Staffan Kutvoin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Påhl Pulkin 16.3.1742 palkkamies 13.2.1763 hylättiin
Henr: Ahl Jorois 35 1/3 ogift 2.4.1767 täydennysmies
84 Katisalax Lars Räisäin 16.3.1749 hylättiin
Samuel Käider 12.11.1749 palkkamies 19.2.1757 kotitilan hoitoon
Nils Oxman Läppäwirda 45 11 5/12 gift 19.2.1757 palkkamies
85 Häyrilä,
Katkatlax,
Katisalax
Påhl Hipsoin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Stormbalk 6.3.1742 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Nils Reen Jorois 40 9 5/12 gift 22.2.1758 täydennysmies
86 Ruokojerfwi Christer Hywöin _.6.1742 kuoli
Henric Kåpoin 16.3.1743 palkkamies 13.6.1750 kuoli
Olof Källman Jorois 38 15 1/2 gift 27.1.1752 palkkamies
87 Joroisnemi Olof Kaupin 6.3.1762 hylättiin
Johan Hagman Jorois 40 5 1/3 gift 6.3.1762 täydennysmies
88 Joroisnemi Matts Friberg _.12.1741 kuoli
Ifwar Lundstaka 16.3.1742 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Carl Gustav Brundert Jorois 10 1 5/12 ogift 1.3.1766 vapaaehtoinen
89 Ruokonemi Olof Hynnin _.11.1746 kuoli
Johan Hålpå 25.3.1747 kulkumies 26.1.1750 hylättiin
Matts Bergman Piexemäki 36 15 1/2 gift 27.1.1752 kulkumies
90 Häyrilä,
Ruokonemi
Olof Killunen 20.4.1746 kuoli
Lars Junkar 25.5.1747 kulkumies 13.9.1749 karkasi
Petter Ugla 4.2.1750 palkkamies 5.2.1763 nimi muutettiin
Petter Rönberg Jorois 38 17 1/2 gift 5.2.1763 uusi nimi 21.8.1767 saa eron
91 Häyrilä Matts Lappvetelein 1743 kuoli
Johan Helgström 3.11.1743 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
92 Häyrilä Elias Asikain 29.6.1742 kuoli Haminassa
And: Parkoin 3.11.1743 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Carl Herm: Brandenburg Jorois 9 1 5/12 ogift 1.3.1766 vapaaehtoinen
93 Häyrilä Rust: Andikain 27.9.1739 hylättiin
Henr: Carl Bökman 27.9.1739 vapaaehtoinen Puumalan komppaniasta 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Modig 31.3.1742 ruodusta 58 1743 kuoli Tukholmassa
Paul Brusin 1.10.1743 28.6.1766 sai eron ja lippumiehen arvon
Nils Hielman Jorois 19 5 1/2 ogift 1766 rummunlyöjä Pieksämäen komppaniasta
94 Kaitais Anders Pik 18.3.1742 korpraaliksi ruotuun 76
Hans Friman 3.11.1743 palkkamies 13.9.1749 karkasi
Johan Sparf 12.11.1749 kuormarenki 12.2.1763 hylättiin
Olof Hillberg Jorois 35 2 5/12 gift 8.3.1765 täydennysmies
95 Häyrilä Johan Frisk 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Österman 1.4.1742 palkkamies 1742 kuoli
Henrik Frisk 3.11.1743 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Henrik Strengell Jorois 37 5 5/12 gift 6.3.1762 täydennysmies
96 Häyrilä Christer Marckain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Sallin 16.3.1764 ruotumies 4.7.1755 hylättiin
Olof Luttman 4.7.1755 kulkumies 12.10.1763 hylättiin
Anders Kaipain Jårois 25 21.8.1767 täydennysmies
97 Häyrilä Anders Aholain 6.4.1747 hylättiin
Olof Kätolin Jorois 40 21 1/3 gift 6.4.1747 palkkamies
98 Wättilä Petter Jäppäin 16.3.1749 hylättiin
Arwid Orre Läppäwirda 40 19 1/2 gift 12.11.1749
99 Syfwais Olof Karjalain 6.4.1747 hylättiin
Matts Kylman Jorois 40 20 1/3 gift 6.4.1747 palkkamies
100 Mawesi Påhl Kylloin 3.3.1743 kuoli
Anders Lyding 3.11.1743 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Olof Kålemain Jorois 18 ogift 21.8.1767
101 Mawäsi Christopher Swart 6.6.1735 hukkui
Eric Nylander 10.1.1736 palkkamies 12.8.1742 kuoli
Olof Janhuin 3.11.1743 ruotumies 2.10.1752 hukkui rajavartiossa Karjalassa
Olof Hydman Jorois 38 14 5/12 gift 19.3.1753 täydennysmies
102 Måndolamäki Ture Tureson 6.3.1762 hylättiin
Simon Flinck 6.3.1762 täydennysmies 12.2.1763 hylättiin
Johan Wlillman Jorois 28 3/4 gift 1.5.1767 palkkamies
103 Måndolamäki Matts Måndoin 19.11.1743 korpraaliksi ruotuun 47
Pål Harmain 16.11.1743 ruotumies 22.7.1744 kotitilan hoitoon
Olof Hurtig 22.7.1744 palkkamies ruotuun 12
Johan Appellgreen ruodusta 12 26.1.1750 hylättiin
Thomas Uf Jorois 36 16 1/2 gift 23.2.1750 palkkamies
104 Safwunemi Olof Hilduin 20.9.1742 kuoli
Anders Brun Jorois 46 23 2/3 3.11.1743 palkkamies
105 Safwunemi Jonas Enbom 27.9.1739 hylättiin
Petter Strömberg 3.12.1739 ruotumies 13.7.1750 kuoli
Adam Strömbom 25.2.1751 täydennysmies 12.2.1763 hylättiin
-
106 Lahnalax,
Kaitais
Jöran Tamain 24.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Johan Hultman 16.3.1742 ruotumies 7.6.1746 kotitilan hoitoon
Johan Hultman 7.6.1746 palkkamies 12.6.1750 kuoli
Anders Nerman Läppäwirda 40 16 7/12 gift 19._.1750 palkkamies
107 Lahnalax Påhl Wirolain 15.1.1755 kuoli
Jeremias Ferm Läppävirda 30 11 1/3 gift 3.2.1755 palkkamies
108 Lahnalax Nils Henduin 28.2.1748 kuoli
Jöran Purman 23.5.1747 palkkamies 2.10.1752 hukkui rajavartiossa Karjalassa
Abraham Roth Jorois 36 15 1/3 gift 19.3.1753 täydennysmies
109 Sydenma Anders Brask 14.9.1751 kuoli
Anders Öman 24.8.1742 täydennysmies 8.5.1762 hylättiin
Hen: _ilhem Böisman 1.8.1762 vapaaehtoinen 1._.1766 erotettiin
Olof Fager Jorois 35 3/4 gift 1.5.1767 palkkamies
110 Kaitais Simon Utterberg 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Mårten Hilström 16.3.1742 palkkamies 27.5.1747 hylättiin
Brusius Hämäläin Jorois 45 20 1/6 gift 27.5.1747 palkkamies
111 Kaitais Johan Andikain 6.3.1762 hylättiin
Anders Moberg Carelen 52 5 5!12 ogift 6.3.1762 täydennysmies
112 Kaitais Johan Nordström 1742 kuoli Helsingissä
Olof Läskin 3.11.1743 palkkamies 29.2.1744 hylättiin
Henr: Nerman 29.2.1744 palkkamies 13.5.1750 kuoli
Henric Svedman 19.12.1750 täydennysmies 1.1.1756 katkaisi jalkansa
Mårten Modig Lifland 40 11 7/12 ogift _.1.1756
113 Kaitais,
Häyrilä
Olof Rimpin 12.5.1741 hylättiin
Johan Eklund Stockhom 46 23 3/4 gift 12.5.1741 palkkamies
114 Kaitais Thomas Morain 1742 kuoli Savonlinnassa
Thomas Falk 28.11.1743 palkkamies 4.2.1759 vaihto ruodun pyynnöstä
Matts Malm 4.2.1759 21.6.1765 kuoli
Anders Gedda Jorois 39 3/4 gift 1.5.17__ palkkamies
115 Hasula Johan Husman 6.6.1745 hylättiin
Staffan Husman 6.6.1745 palkkamies 16.3.1749 hylättiin
Staffan Korp 3.11.1749 palkkamies 28.6.1766 kuoli
Anders Berg Sulckawa 35 3/4 ogift 2.4.1767
116 Wätälä,
Rotela,
Sairala
Mårten Malman 16.6.1735 sai eron
Detlof Henr: Schulte 16.6.1735 rummunlyöjästä korpraaliksi 12.5.1741 Puumalan komppaniaan
Carl Widman 12.5.1741 Puumalan komppaniasta (N:o 110) 22.2.1758 sai eron
Johan Henr: Aminoff 17.3.1758 vapaaehtoinen ruodusta 40 1.2.1765 siirrettiin
Staffan Brun Randasalmi 26 2 5/6 gift 1.2.1765 siirrettiin
117 Sipilä Matts Aufwin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Nils Sundman 1.4.1742 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Petter Såpain Sundman Sulckawa _5 2 1/3 gift 8.3.1765 palkkamies 21.8.1767 saa eron
118 Rauhamäki,
Kardila
Nils Flinck 24.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Olof Ruth 1.4.1742 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Petter Jort Sulkawa 50 9 5/12 gift 22.2.1758 iäydennysmies 21.8.1767 saa eron
119 Tannila,
Sulkawa,
Karjulamäki
Eric Winikain 1.4.1742 hylättiin
Olof Tiger 1.4.1742 palkkamies _.9.1742 kuoli
Påhl Tiger 1745 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Mårten Meloin Sulkawa _2 9 5/12 gift 22.2.1758 täydennysmies
120 Mändyis,
Laukansari,
Karjulanmäki
Petter Kock 3.1.1746 hylättiin
Jöran Andersson Sulkawa _8 21 gift 3.1.1746 palkkamies
121 Wätälä,
Rotila,
Sairala
Johan Tilain 16.7.1735 sai eron
Eric Eklöf 15.1.1736 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Gammal 1.4.1742 palkkamies 18.7.1742 kuoli
Lars Eklöf Sulkawa _5 24 3/4 gift 23.4.1744 palkkamies
122 Wätälä,
Kammola
Sigfrid Hämäläin 16.3.1749 hylättiin
Matts Sk__ 3.11.1749 palkkamies 6.9.1750 kuoli
Petter Reahlm__ Sulkawa _8 15 1/2 gift 23.1.1752 täydennysmies
123 Kammola Anders Utter _.1.1742 hylättiin
Lars Gamman _.1.1742 ruotumies 6.3.1762 hylättiin
Petter Falck Sulkawa 35 4 1/3 gift 6.3.1762 täydennysmies
124 Mändyis Matts Harfikain 1735 sai eron
Jonas Aufwin 1.1.1736 ruodusta 28 27.9.1739 hylättiin
Pehr Norman 31.12.1739 palkkamies 30.11.1746 kotitilan hoitoon
Pehr Meloin 30.11.1746 13.9.1750 kuoli
Påhl Sierman Sulkawa 37 16 5/12 gift 25.2.1751 palkkamies
125 Mondois,
Kaitais
Anders Kuosmain 18.6.1737 hylättiin
Anders Wästerin 18.6.1737 ruotumies 26.10.1738 kotitilan hoitoon
Elias Sundberg 26.10.1738 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Ström 1.4.1742 palkkamies 1742 kotitilan hoitoon
Petter Löppöin Sulkawa 47 21 1/4 gift 5.4.1746 palkkamies
126 Haltula,
Tunnila
Henric Heldemoin 24.8.1741 vangiksi Lappeenrannassa
Matts Läfvoin 18.3.1742 palkkamies 21.8.17__ kuoli
Matts Hermelin 20.7.1750 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Anders Korp Sulkawa 29 7/12 ogift 1.1.1767 palkkamies
127 Pardala,
Tunnila
Eric Ilsteen 7.4.1756 kuoli
Nils Tupp Sulkawa 50 9 5/12 gift 22.2.1758 palkkamies 21.8.1767 saa eron
128 Erikala,
Haltula
Henric Haltuin _.2.1744 hylättiin
Matts Nirberg _.2.1744 palkkamies 1.2.1762 hylättiin
Carl Gustav Petenius V__manstrands Stad 37 5 1/2 gift 1.2.1762 palkkamies
129 Kaitais,
Rahkola
Sven Matilain _.9.1747 erotettiin
Olof Hierpe _.9.1747 palkkamies 14.3.1750 kuoli
Lars Lackman 25.2.1751 palkkamies 22.2.1758 hylättiin
Anders Färdig Sulkava 39 9 5/12 gift 22.2.1758 täydennysmies
130 Marala,
Kaitais
Johan Läberg 1742 karkasi Venäjälle
Henric Läberg 26.4.1744 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Anders Puder Sulkawa 27 7/12 ogift 1.1.1767 palkkamies
131 Kaipola Eric Smed _.9.1742 karkasi Venäjälle
Thomas Jordan 19.5.1744 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Johan Swedman Sulkawa 36 5 1/3 gift 6.3.1762 täydennysmies
132 Idenlax,
Kåpola
Johan Pajalain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Immoin 1.4.1742 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
Lars Boström Sulkawa 16 1 7/12 ogift 1.1.1766 vapaaehtoinen
133 Idenlax,
Lingola,
Rauhamäki
Johan Haltuin 10.3.1741 hylättiin
Nils Hokman 9.4.1741 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Kårhoin 17.3.1742 palkkamies 1.2.1747 kotitilan hoitoon
Hans Dahl 1.2.1747 palkkamies 13.5.1760 kuoli
Otto Carl v: Fieandt S:t Michels 12 7 ogift 6.8.1760 vapaaehtoinen
134 Säppälä,
Mändyis
Olof Härckäin _.10.1740 kuoli
Anders Fagerström 8.2.1741 palkkamies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Olof Starck 1.4.1742 palkkamies 25.7.1746 kotitilan hoitoon
Påhl Starck 25.7.1746 palkkamies _.9.1750 kuoli
Anders Högman Sulkawa 44 16 5/12 gift 25.2.1751 palkkamies
135 Rotila,
Sipilä
Påhl Pentin 12.4.1740 kuoli
Staphan Reff 16.5.1740 palkkamies 2.9.1750 kuoli
Eric Kätoin 25.2.1751 palkkamies 6.3.1762 hylättiin
Olof Turman 6.3.1762 täydennysmies 12.2.1763 hylättiin
Lars Rolig Sulkava 29 7/12 ogift 2.4.1767
136 Kammola,
Aufwila,
Ryhälä
Anders Läcker 29.9.1739 hylättiin
Matts Törnqvist 8.3.1740 palkkamies 12.2.1763 hylättiin
-
137 Karjalamäki Anders Kordin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Nyman 1.4.1742 ruotumies 19.3.1753 hylättiin
Staffan Hackman 19.3.1753 palkkamies 5.12.1755 kuoli
Johan Hast Sulkawa 43 11 5/12 gift 6.3.1756 täydennysmies

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Henric Ditlof Schulte 1:a Trumbslagare 16.6.1735 ruotuun 116
Barthold Fred: Schulte 1:a Trumbslagare 8.7.1735 nuori poika 10.4.1741 hylättiin
Bertil Kåinipä 1:a Trumbslagare 16.11.1743 otettu 1.1.1744 hylättiin
Joseph Hiskou 1:a Trumbslagare 1.1.1744 nuori poika 21.8.1767 saa eron
Hinric Swensk 1:a Trumbslagare 21.8.1767 otettu
2. rumpali Jacob Grönman 2:ra Trumbslagare 26.1.1750 sai eron
Ernst Vollrad von Nandelstedt 2:ra Trumbslagare 26.1.1750 otettu 19.9.1750 Puumalan komppaniaan
Carl Wilkman 2:ra Trumbslagare 5.1.1753 otettu 24.9.1757 Henkikomppaniaan
Hans Hisko 2:ra Trumbslagare 24.9.1757 Henkikomppaniasta 31.12.1758 hylättiin
Sven Ohlsbo 2:ra Trumbslagare 31.12.1758 otettu 21.7.1762 ruotuun 24
Simon Bergreen 2:ra Trumbslagare 21.7.1762 otettu 23.6.1763 kuoli
Eric Johan Holtzman 2:ra Trumbslagare 1.10.1763 nuori poika

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1763Katselmu 1772

© Maija-Liisa Laakso 2020