AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 26 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 26<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ahola, Halola, Ruokola (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Pålsson Sikanen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1685 1
Petter Seppänen mainittu 1712 2
Petter Pesonen 19.3.1719 mainittu 1721 3
Henrik Paavilainen 1724 16.3.1749 4
Erik Svala Paavilainen 3.11.1749 21.8.1767 5
Jöran Hansk Haikarainen 11.7.1768 16.2.1769 6
Moses Flink Pöyhönen 7.3.1770 23.6.1770 7
Bengt Lange 30.6.1772 20.6.1776 8
Erik Kraft Kokkonen 5.1.1777 31.8.1779 9
Henrik Vass Vunukka 31.8.1779 15.12.1789 10
Jöran Alm Vass Auvinen 20.1.1790 9.6.1795 täydennysmies 26/31 11
Johan Kil Kiiskinen 10.9.1795 15.5.1799 täydennysmies 57/67 12
Fredrik Vilhelm Meinander 1.1.1800 28.4.1803 13
Gustav Adolf Pohlman 28.4.1803 4.12.1805 ruotu 56 14
Klaus Klang 18.3.1806 ruotu 86 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 26 varamies
Erik Ollikainen 22.2.1758 mainittu 1764 1
Henrik Vunukka 22.1.1773 mainittu 1776 2
1776 lähtien ruotujen 26 ja 31 yhteinen varamies numero 15
Pål Kiiskinen 30.1.1777 19.6.1788 ruotu 9 3,4
Jöran Alm Auvinen mainittu 1788 20.1.1790 ruotu 26 4,5
Mickel Hopp Huoponen 8.3.1790 10.9.1804 ruotu 31 5,6
Anders Pris Piispanen 29.3.1805 mainittu 1806 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Peer Peerss Säppäin palkka­mies
Katselmus 1719 27.10.1719
Petter Pesoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Pesoin Savolax 29 2 - (1718) 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Pesoin Savolax 30 3 gift (1718) 1691
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Pafvilain Savolax 40 11 gift (1724) 1695
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Swala
Katselmus 1758 22.2.1758
Erich Svala 27 9 (1749) 1731
Katselmus 1763 12.2.1763
Erich Svala Jock: 32 14 gift (1749) 1731
Katselmus 1767 21.8.1767
Henric Pavilain 16.3.1749 hylättiin
Eric Svala Jockas 42 17 5/6 gift _.11.1749 palkka­mies 21.8.1767 saa eron 1725
Katselmus 1772 29.3.1773
Bengt Lang Läppäwirda ogift palkaton
Katselmus 1775 21.8.1775
Jöran Haikarain Hansk 11.7.1768 palkka­mies 16.2.1769 hylättiin
Moses Pyöhöin Flinck 7.3.1770 palkka­mies 23.6.1770 erotettiin
Bengt Lange 30.6.1772 palkaton 27.7.1775 poistettiin
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Bengt Lange 20.6.1776 sai eron
Eric Kockoin Kraft Joccas 26 1/2 1 2/3 gift 5 6 1/4 5.1.1777 ruotu­mies 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Kraft 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Henr: Wass Jockas 24 3 ogift 5 _ 31.8.1779 palkka­mies 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Wass Jockas 27 6 gift 5 7 1/2 (1779) 1758
Katselmus 1788 25.9.1788
Henric Wass 30 9 gift 5 7 1/2 (1779) 1758
Katselmus 1789 5.11.1789
Henric Wass Jockas 31 10 gift 5 10 1/2 (1779) 1758
Katselmus 1790 16.9.1790
Henrick Wass 15.1.1790 kuoli
Jöran Ahlm Wass Sulkava 26 7/12 ogift 5 7 1/2 20.1.1790 täydennys­mies 26/31 1764
Katselmus 1795 9.6.1795
Jöran Wass Sulkawa 31 6 ogift 5 7 (1789) 9.6.1795 saa eron 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Jöran Wass 9.6.1795 sai eron
Johan Kihl Jockas 33 10 gift 5 9 10.9.1795 täydennys­mies 54/67 1765
Katselmus 1801 14.6.1801
Johan Kihl 15.5.1799 poistettiin
Fred: Wilh: Meinander vapaaehtoinen
Katselmus 1804 25.6.1804
Fredric Vilhelm Meinander vapaaehtoinen 28.4.1803 poistettiin
Gustaf Ad: Pohlman 28.4.1803 ruodusta 56
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Peer Peerss Säppäin   palkka­mies
 
Katselmus 1719 27.10.1719
Petter Pesoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Petter Pesoin (1718) 29 Savolax
  2 - 1691
Katselmus 1721 21.9.1721
Petter Pesoin (1718) 30 Savolax
  3 gift 1691
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Pafvilain (1724) 40 Savolax
  11 gift 1695
Katselmus 1754 9.4.1754
Erich Swala  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Erich Svala (1749) 27
  9 1731
Katselmus 1763 12.2.1763
Erich Svala (1749) 32 Jock:
  14 gift 1731
Katselmus 1767 21.8.1767
Henric Pavilain  
16.3.1749 hylättiin
Eric Svala _.11.1749 palkka­mies 42 Jockas
21.8.1767 saa eron 17 5/6 gift 1725
Katselmus 1772 29.3.1773
Bengt Lang   palkaton Läppäwirda
  ogift
Katselmus 1775 21.8.1775
Jöran Haikarain Hansk 11.7.1768 palkka­mies
16.2.1769 hylättiin
Moses Pyöhöin Flinck 7.3.1770 palkka­mies
23.6.1770 erotettiin
Bengt Lange 30.6.1772 palkaton
27.7.1775 poistettiin
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Bengt Lange  
20.6.1776 sai eron
Eric Kockoin Kraft 5.1.1777 ruotu­mies 26 1/2 5 Joccas
  1 2/3 6 1/4 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Kraft  
31.8.1779 kotitilan hoitoon
Henr: Wass 31.8.1779 palkka­mies 24 5 Jockas
  3 _ ogift 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Henric Wass (1779) 27 5 Jockas
  6 7 1/2 gift 1758
Katselmus 1788 25.9.1788
Henric Wass (1779) 30 5
  9 7 1/2 gift 1758
Katselmus 1789 5.11.1789
Henric Wass (1779) 31 5 Jockas
  10 10 1/2 gift 1758
Katselmus 1790 16.9.1790
Henrick Wass  
15.1.1790 kuoli
Jöran Ahlm Wass 20.1.1790 täydennys­mies 26/31 26 5 Sulkava
  7/12 7 1/2 ogift 1764
Katselmus 1795 9.6.1795
Jöran Wass (1789) 31 5 Sulkawa
9.6.1795 saa eron 6 7 ogift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Jöran Wass  
9.6.1795 sai eron
Johan Kihl 10.9.1795 täydennys­mies 54/67 33 5 Jockas
  10 9 gift 1765
Katselmus 1801 14.6.1801
Johan Kihl  
15.5.1799 poistettiin
Fred: Wilh: Meinander   vapaaehtoinen
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Fredric Vilhelm Meinander   vapaaehtoinen
28.4.1803 poistettiin
Gustaf Ad: Pohlman 28.4.1803 ruodusta 56
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pafwilain
1733 Hindrich Pafwil:n
1734 Hendrig Pawilain
1735 Hindrich Pawilain
1736 Hindrig Pawilain
1737 Hind: Pafwil:n
1738 Hindrich Pafwilain
1739 Hind: Pafwilain
1740 Hindrich Pafwil:n
1741 Hind. Pafwil:n
1744 Hindrich Pafwilain
1745 Hind: Pafwilain
1746 Hindrich Pafwilain
1747 Hind: Pafwilain
1748 Hindrich Pafwilain
1749 Hendrich Pawilain
1750 Erich Swalla 3.11.1749 otettu
1751 Erick Swahla
1752 Erick Swahla
1753 Erick Swahla
1754 Erich Swahla
1755 Erich Swahla
1756 Erich Svahla
1757 Erich Svahla
1758 Eric Svala
1759 Erick Swahla
1760 Erick Swahla
1761 Erick Swahla
1762 Erick Swahla
1763 Erick Swala
1764 Erih Svala
1766 Erih Swala
1767 Eric Swala 21.8.1767 hylättiin
-
1768 Jöran Hansk 11.7.1768 palkkamies
1769 Jöran Handsk 16.2.1769 hylättiin
-
1770 Moses Flink 7.3.1770 palkkamies 23.6.1770 erotettu
-
1771 -
1773 Bengt Lang
1775 Bengt Lang
1776 Bengt Lange 20.6.1776 poistettiin
-
1777 Erick Kåckoin Kraft 5.1.1777 ruotumies
1778 Eric Kraft
1779 Eric Kraft 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Hindrich Wunucka Wass 31.8.1779 palkkamies
1780 Hindr: Wass
1781 Hind: Wass
1782 Hindric Vass
1783 Hinric Wass
1784 Hind: Wass
1785 Hindrich Wass
1786 Hend Wass
1787 Hind Wass
1788 Henric Wass
1789 Hind: Wass
1790 Hinric Wass 15.12.1789 kuoli
Jöran Alm Wass 20.1.1790 täydennysmies 26/31
1791 Jöran Vass
1792 Jöran Wass
1793 Jöran Wass
1794 Jöran Vass
1795 Jöran Wass 10.6.1795 sai eron
Johan Kihl 10.9.1795 täydennysmies
1796 Jöran Vass
1797 Johan Kihl
1798 Johan Kihl
1799 Johan Kihl 15.5.1799 poistettiin
-
1800 Fredrich W: Meinander 1.1.1800 vapaaehtoinen
1801 F:W: Meinander
1802 Fred:W: Meinander vapaaehtoinen
1803 Fr: V: Meinander vapaaehtoinen 28.4.1803 poistettiin
G: Ad: Pohlman 28.4.1803 palkkaamaton ruodusta 56
1804 G: Ad: Pohlman palkkaamaton
1805 Gust: Ad: Pohlman
1806 Gust: Ad: Pohlman palkkaamaton 4.12.1805 poistettiin
  18.3.1805 musikantti ruodusta 86
-
1807 -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Moses Flink 7.3.1770 hyväksyttiin 23.6.1770 pidätetty varkaudesta
-
Luettelo 1773 22.1.1773
Bengt Lang Läppäwirda 17 30.6.1772 palkkaamaton hyväksytään 1756
Luettelo 1776b 16.9.1776
Bengt Lang palkkaamaton 20.6.1776 poistettiin
-
Luettelo 1780 21.2.1780
Eric Kaikonen ruotumies 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Hindrich Wass Jockas 21 ogift 31.8.1779 otettiin 1759
Luettelo 1806 10.3.1806
Gust: Ad: Pohlman palkkaamaton 4.12.1805 poistettiin
-

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påel Påelsson Sijkain
1700_11 Påhl Påhlson Sikain
1700_12 Påhl Påhlson Sukain
1701_1 Påhl Påhlson Sijkain
1701_2 Påhl Påhlson Sijkain
1701_3 Påel Påelsson Sijkain
1701_4 Påel Påelsson Sijkainen
1701_5 Påhl Påhlson Sukain
1701_6 Påel Påelsson Sickain
1701_7 Påel Påelsson Siikainen
1701_8 Påel Påelsson Siikain
1701_9 Påel Påelsson Sijkain
1701_10 Påel Påelsson Sijckain
1701_11 Påel Påelsson Siikain
1701_12 Påel Påelsson Sickain
1702_1 Påel Påelsson Sijckain
1702_2 Påel Påelsson Sijckain
1702_3 Påel Påelsson Sickain
1702_4 Påel Påelsson Sickainen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 188 Såldater Henrich Pafwilain
puoliso: Anna Lijmatain
I 188 Såldater Eric Swala s. 16.5.1732
Juva RK 1751-1758
II 30 Yliwesi Hind: Pafwil: s. 1687
puoliso: Anna Lijmatain s. 1692
I 112 Soldater Eric Svala s. 16.5.1732
puoliso: Carin Cuosmain s. 1732
Juva RK 1776-1788
II 174 Soldater Henr: Wass s. 12.3.1758
puoliso: Anna Harmain s. 5.5.1759
+ 20.1.1790
Juva RK 1791-1802
171 Soldater Jöran Wass Aufvin s. 1765
puoliso: Anna Cais. Pohjal:n s. 20.4.1758
ifr. Sulkava 1791, cass.1795
171 Soldater Johan Kil Kiskin s. 1765
puoliso: Helena Haikara s. 1770
afsked. se 137 sid.
Juva RK 1803-1805
II 299 Soldater A.F. Pohlman

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Heilala
Soiniemi
Henrich Pafwilain s. 1687K k. 18.10.1773
puoliso: Anna Lijmatain s. 1692K k. 4.4.1762
lapsia: Elin, Hendrich, Anna, Birita, Eric
Heilala
Ylivesi
Eric Henricss. Pafwilain Swala s. 16.5.1732 k. 13.5.1791
puoliso: Car: Kuosmain s. 1732K k. 29.3.1784
lapsia: Birita, Henric, Helena, Johanna, Mats
Ruokola Hind: Johanss. Wunuka Wass s. 12.3.1758 k. 20.1.1790
puoliso: Anna Harmain
lapsia: Christin, Hindric, Anna Maria
Ruokola
Pitkälax
Ylivesi
Jöran Aufwin Wass
puoliso: Anna Caisa Carinsdr Pohjalain s. 21.4.1758 vih. 19.10.1794
lapsia: Mathias, Petter
Sulkavan seurakunta
Ruottila Georg Auvinen s. 1756K k. 6.6.1809
puoliso: Anna Pohjalain s. 1758K k. 16.8.1835

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1722 Halola Sold: Peer Pessoins hust 2057
Juva 1723 Halloila Såld. Hind. Pafwil:s h:o 3263
Juva 1724 Halloila 1 Solld: Hindrich Pafwil:s h 3340
Juva 1725 Haloila 1 Solld: Hind: Pafwil:s hust 3111
Juva 1726 Haloila 1 Solld: Hindrich Pafwil: hust 3209
Juva 1727 Haloila 1 Solld Hindrich Pafwil:s hust 2013B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_9 Hind: Pafwil:n tullut 26.8.
1728_11 Hind. Pafwel:n
1728_12 Hind Pafwelain
1735_2 Hindrich Pafwilain
1735_3 Hindrich Pafwilain
1735_4 Hindrich Pafwilain
1735_5 Hindrich Pafwilain
1735_6 Hindrich Pafwilain
1735_7 Hindrich Pafwilain
1735_8 Hind: Pafwelain
1744 Hind: Pafwilain
1745 Hindrich Pafwilain
1746 Hindrich Pafwilain
1747 Hend:r Pafwilain
1748 Hendrich Pafwilain
1752 Erih Swala
1752b Erick Swala
1753 Erich Swala
1754 Erih Swala
1756 Eric Svala
1766 Erich Swala
1767 Eric Swala 21.8.1767 hylätty
1773 Bengt Lang

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Juvan komppania
x.8.1700 Riga 26 Påel Påelsson Sijkain
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Henkikomppanian katselmus
17.8.1685 Nyslott 59 Påhl Påhlsson Sickoin Juva Heinåla, Pitkälax

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hallola
Ahola
Kåikala
Påhl Säckin
Matz Kiettuins öde
Hindrich Kåckoin
1775 Ruokola
Ahola
Ahola
Henr. Kockoin
Ol. Bengtin
Pehr Säckin
1801 Rokola
Ahola
Halola
Eric Kaikoin
Olof Bengtin
Pehr Leskin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Jöran Vass Auvisen vaimo Anna Kaisa Pohjalainen on ruodun 60 Pål Auvisen leski ruotu 60
Geni profiili: Heikki Vunnukka Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 26 varamies
Hindrich Wunucka Jockas 16 6/12 ogift 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Henric Wunuka rakuunaksi
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 26 ja 31 yhteinen varamies numero 15
Georg Auvin 23 5 7 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jöran Alm Jockas 24 5 7 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Michel Hopp Jockas 19 5 ogift 5 7 (1790) 1776
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Hopp 10.9.1804 ruotusotilaaksi N:o 31
Anders Pispain Pris Jockas 22 gift 5 7 29.3.1805 palkka­mies 1784
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 26 varamies
Hindrich Wunucka   16 6/12 Jockas
  ogift 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Henric Wunuka  
  rakuunaksi
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 26 ja 31 yhteinen varamies numero 15
Georg Auvin   23 5
  7 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jöran Alm   24 5 Jockas
  7 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Michel Hopp (1790) 19 5 Jockas
  5 7 ogift 1776
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Hopp  
10.9.1804 ruotusotilaaksi N:o 31
Anders Pispain Pris 29.3.1805 palkka­mies 22 5 Jockas
  7 gift 1784

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 26 ja 31 yhteinen varamies numero 15
1783_v Påhl Kiskin
1784_v Pohl Kiskin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 26 varamies
Henr: Wunokain 14 22.1.1773 esitetään 1759
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 26 ja 31 yhteinen varamies numero 15
Påhl Kiskin Jockas 19 5/6 30.1.1777 otettiin 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Påhl Kiskin Jockas 20 1/2 1760
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Påhl Kiskin Jockas 21 1/2 1760
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Jöran Alm 20.1.1790 ruotusotilaaksi N:o 26
Michell Ericsson Huopoin 8.3.1790 otetaan

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Michel Hopp Huopoin s. 1771
Juva RK 1803-1805
II 313 Wargernings Manskap Michell Hopp

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Erich Ollikain
1753_v Erich Ollikain 18.2.1754 hylätty
1754_v Eric Ollikain
1758_v Eric Ollikain 22.2.1758 otettu
1759_v Eric Ollikain
1760_v Erich Ollikain
1764_v Erich Ollikain
1764b_v Erich Ollikain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 25Ruotu 27

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024