AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaPalkat → Ruotutalot 1775

Savon rykmentti: Juvan komppania

Ruotutalot: katselmus 1775

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen
1 Lauckala Matts Pynöin
Pelkilä M: Puhakain
Joh. Purhoin
2 Kaihumäki Mag Fabricius
Lars Konsti
And Karvin
3 Wehmais Herr Probst Poppius
Thom Lipsain
Lars Wäisäin
4 Wehmais And. Pekurin
Kumumäkj Bokh: Andersin
Taipal Jör. Teitin
5 Rångala Pål Otin
Surniemi Ol. Häyrin
Warparanda Ol. Pöyhöin
6 Rångala Eric Rimpi
Gust. Hardikain
Thom. Hajain
7 Härkälä Joh. Kaupin
Lars Hulkoin
Palois And. Tuppurain
8 Lamala Joh. Immoin
Patela Lars Purhoin
Kupsala Pål Hakulin
9 Kaskis Gust: Pylkain
Carl Hämäl:
Tyrinmäki Mattz Kaipjain
10 Hottila Per Nulpoin
Per Kohoin
Kaskis Thom. Lipsain
11 Håttila Henr. Kanckuin
Kaskis Mich. Haloin
Matila Henr. Purhoin
12 Yliwesi Joh. Seiloin
Eric Maljain
Soinemi Lars Lamain
13 Kupsalannemi Per Tirroin
Per Kupsain
Hetijärfwi Jacob Halin
14 Hetijärfwi Matts Puhakain
Lars Forss
Per Schadevitz
15 Såpala Matts Hirfwoin
And. Aufwin
Hetijärfwi Henr Lautjain
16 Wisala Ifwar Leskin
Koickala Ol. Purhoin
Pajusalmi Matts Kaipain
17 Hetjärfwi Nils Kettuin
Wuorenma Jacob Kiukas
Miettula And. Kammoin
18 Randois Bert. Karpin
Wijsala Joh Härköin
Randois Karpins Öde
19 Marala Mich Pöyhöin
Randois Matts Narin
Marala Christ Härköin
20 Pellilä Hans Kondjo
Marala Carl Tirroin
Randois Jör. Kärfwin
21 Koickala Joh. Hämäl:
Ingeroins öde
Ahola Joh. Kaipain
22 Leskelä Joh Leskin
Per Pijk
Per Nåpoin
23 Liefwola Per Mondoin
Per Kockoin
Per Bengtin
24 Hetjärfwi Lars Forss
Herkelämäki Krist Mardikain
And. Pöndin
25 Liefwola Joh. Limatain
Heinola Jac. Hyötyl:
Repoins Öde
26 Ruokola Henr. Kockoin
Ahola Ol. Bengtin
Pehr Säckin
27 Haikaranpeldo Mich. Barck
Per Purhoin
Per Såpain
28 Mäkjöis Lieut Fabritii Arfwingar
Pål Råckain
Ol. Lauckain
29 Mäkjöis Mats Sawal:
Mich: Haloin
Joh Hämäl:
30 Pohjois Lars Purhoin
Eskel Tukain
Lars Konsti
31 Hetjärfwi Lars Forss
Haikaranpeldo Lars Purhoin
Kasintaipal Bert. Pasain
32 Kangais Matts Ahoin
Per Heickin
Henr. Brun
33 Askolamäki Thom. Oinoin
Länsm. Asikain
Hetuis And. Teittin
34 Teifwaa Karl Auvelin
Abr Kärkäin
Carl Teivain
35 Ollickala Sigf. Parckin
Per Huttuin
Matts Nulpoin
36 Näringe Four. Pohlman
Hatsola Hartw Hännin
Eskel Ryhäin
37 Ollikala Abr: Forsman
Hatsola Joh. Piedikäin
Matts Pohjal:
38 Näringe Henr. Häyrin
Hatsola Henr: Pajuin
And. Auwin
39 Näringe Olof Kaipain
Krist Kaipain
Joh. Moilain
40 Maivala Per Jukarain
Aufwila Joh Haikarain
And. Auwin
41 Maifwala Ol. Halin
Soinemi Per Pylkäin
Joh Wenäl:
42 Remojärfwi Cap. Lundeen
Murdois Ol. Hämäl:
Joh. Härköin
43 Remojärfwi Krist. Karjal:
Joh. Kostjain
Joh Rimpin
44 Tuhkala Ad. Hytjäin
Pål Hytjäin
Sigf. Myryläin
45 Tuhkala Eskel Asilain
Remojärfwi Pål Remoin
Per Marain
46 Pitkälax Mats Wänäin
Pet Weijalain
Tuhkalains öde
47 Yliwesi Per Pylckäin
Eric Marain
Jac: Örnberg
48 Knutilamäkj Gust Hämäl:
Joh. Härkoin
Kilpola Mårt Pekurin
49 Kuosmala Joh. Lipsain
Murdois Joh. Schadevitz
Låukjala Joh. Pasoin
50 Ylivesi Joh. Kituin
Mårt. Nulpoin
Lehickola Mats Lehikoin
51 Hyötyis Esk. Hyötyl:
Wuorenma Grels Kaukoin
And Koiwuin
52 Wuorenma Matts Hännin
Per Hämäl:
Jöran Pohial:
53 Narila And: Paunoin
Hännilä Lars Årain
Hartv. Hänin
54 Karkiama And. Pöyhöin
Mårt. Råpoin
Joh. Wäisäin
55 Pitkälax Abr. Lappal:
Pulckila Hans Pohjal:
Staf. Nåpoin
56 Pitkälax Ol. Huiskain
Joh. Nåpoin
Per Bengtin
57 Ollickala Sigf: Wepsa
Karkiama Joh. Kandain
Pitkälax Mich Helpalain
58 Pitkälax Hans Nåpoin
Petter Ikon
Jacob Pöyhöin
59 Ylivesi Sigf. Lambain
Pitkälax Henr. Kaipain
Henr. Haikarain
60 Pulckila And. Kockoin
Ruokola And. Biörn
Påhl Heilain
61 Ruokola Sigf. Mondoin
Yliwesi Matts Harmain
Ruokola Zachris Ruokol:
62 Pitkälax Per Lambin
Henr Nåpoin
Lars Ollikain
63 Yliwesi And. Kondjo
Soinemi Matz Tarkjain
Thom. Wisain
64 Matila Sam Pustin
Lars Woltin
Soiniemi And. Lukoin
65 Pitkälax Wänäins öde
Pulckila Krist. Pasain
Mats Jokelain
66 Soiniemi Joh. Teitin
Henr. Huttuin
Bengtins Öde
67 Wuorenma Matts Purain
Näringe Krist. Pätyin
Kaskis Ihalains öde
68 Wehmais Joh. Härköin
Tuhkala And. Kilcki
Teifais Henr Puickoin
69 Lauckala And. Roikoin
Joh: Härköin
Rusala Pål Peckåin
70 Remojärfwi Mich Auwikain
Pylckälä Ad. Tuofwin
Esk. Pylckäin
71 Maifwala Fältw Crautlein
Wuorenma Pet Kaukoin
Teifwala Gust Härköin
72 Maifwala Sigf: Wepsa
Pet. Haikarain
Pitkälax Jon. Piedikäin
73 Männymäki Carl Tirroin
Järvenpä And. Härköin
Kaskis Per Haloin
74 Matila Ture Summain
Mäkyis Olof Teitin
Kijskilännemi Sim: Hännin
75 Maralannemi Per Marain
Koickala Joh. Härköin
Rångala Matts Immoin
76 Syväis Kolemains E:a
Joh Leskin
Wätälä Ol. Lappal:
77 Kaitais Mich Wihoin
Kärisalo Bengt Hämäl:
Ifwar Järweläin
78 Kerisalo Lieut. Sahlsten
Joh. Reijoin
Mich Pajuin
79 Joroisnemi Corn, Weber
Pursialannemi Per Heiskain
Huosiaranda Öde
80 Pursialanniemi Sokneskrifwaren Hielmman
Huosioranda Joh Wulff
Kerisalo Henr. Wulff
81 Kerisalo Capitainen von Burghausen
Laitjila And. Ruth
Thom. Pust
82 Kåtkatlax Fried Lumberg
Wirtasalmi Pål Hipsoin
Päkinsari Per Kinnuin
83 Katisanlax Pål Towinen
Lars Kärckäin
Huosioranda Fenr Pistohlkorss
84 Katisanlax Lieut: Tigerstedt
Lars Toloin
Pål Kärckäin
85 Katisanlax Lieut: Tigerstedt
Jör: Räisäin
Joroisniemi Ol. Räisäin
86 Ruokojärfwi Ad. Kinnuin
Ad. Kinnuin
Ad. Aholain
87 Joroisniemi Cap: Tavaststierna
R. Fältsk Marckain
Häyrylä And Aufwin
88 Joroisnemi Cap: Tavaststierna
Häyrylä Reg F: Marckain
Fendrick Brundert Encka
89 Ruokoniemi Olof Toloin
Joh Wihoin
Pål Pursiain
90 Häyrilä Bert Oxman
Kolemala Ol. Kettuin
Rokoniemi Lars Järfweläin
91 Järfwenkylä Henr Pulljain
Häyrylä Per Lappwetel:
Kolemala Staf. Immoin
92 Pasala Joh Koskin
Järfwenkylä Per Huopain
Kolemala And. Holapain
93 Häyrylä Cap: Montan
Joh Iskanius
Thom. Iskanius
94 Kaitais Mich Häyrin
Henr. Halföre
Matts Raudiain
95 Häyrylä Capitain von Burghausen
Bert. Oxman
Länsm. Olstein
96 Järwenkylä Corp. Svensk
Häyrylä Joh: Cantelius
Pasala Joh. Ihalain
97 Kasintaipal? H. Härköin
Per Heiskain
Häyrylä Joh Grabbe
98 Wättilä L. v. Brandenburg
Cap. Svartz
M Piskoin
99 Syfwäis Matts Huttuin
J: Tenhuin
Per Hynnin
100 Mavesi Ol. Kiskin
Wättilä M. Aholain
Gabr Leväin
101 Mawesi Erich Janhuin
Lars Rytköin
Wättilä Bert: Pulljain
102 Mavesi Esk. Janhuin
Carl Janhuin
Per Hynnin
103 Mawesi Joh Hamain
Joh Muldain
Savuniemi Alex Kiskin
104 Sawuniemi And: Kolemain
Joh Suhoin
Pål Suhoin
105 Sawuniemi Joh Suhoin
Joh Kiskin
Pål Kinnuin
106 Lahnalax Joh Ambrosii
Eric Ruth
Kaitais Joh. Wiljakain
107 Lahnalax Cap: Svartz
Lars Hongain
Pet: Rijpin
108 Lahnalax Cap: Svartz
Mats Happoin
Henr. Tannin
109 Sydämaa Eskel Nilsson
Eric Häyrin
Kaitais Lars Jutin
110 Kaitais Eric Närhi
Eric Härköin
Mårt Juti
111 Kaitais Thom Tannin
Ol. Toloin
Lars Kaukoin
112 Kaitais Hem Linduin
Jacob Hynnin
Lars Kaukoin
113 Kaitais Lars Haloin
Mats Hämäl:
Häyrylä Joh Tamsi
114 Kaitais Henr Kaipain
Per Wiljakain
Per Huttuin
115 Hasula Joh Monoin
Cornett Norring
And: Oinoin
116 Haltula Henr Korhoin
Kanmola Dan Kammoin
Sipilä Mich Hämäl:
117 Sipilä Olof Sipin
Kardila Per Hintsain
Elias Hintsain
118 Rauhanemi M. Soickain
Kardila Joh. Hämäl:
Joh. Kärf:
119 Koskutjerfwi Per Mickoin
Karjula Phil. Korhoin
Sulkava Er. Mickoin
120 Mändyis Henr Lakoin
Karjulanmäki Lars Pardain
Säminge Sokn Tredje Hemmanet på Ryska sidan
121 Wätälä Matz Parkoin
Rutila Thom Sauckoin
Sairila Nils Kiskin
122 Wätälä Lars Wätäin
Kammola Henr: Hyvöin
Thom. Otin
123 Kammola Per Kasin
Ol Mäkel:
Kyrsäwä R.P. Poppius
124 Mändyis Lars Konsti
And. Meloin
Th: Weijal:
125 Mändyis Jacob Biörn
Matz Wesäin
Kaitais Henr Soickain
126 Halttula Per Ryhäin
Tunnila Grels Pölläin
Ol. Bengtin
127 Tunnila And Kockoin
Ol. Asikain
Tredje öde
128 Erickala And. Tarvain
Joh. Kanckuin
Haltula And Parckoin
129 Kaitais Ad. Erikain
Rahkola Henr. Haltuin
And. Karpoin
130 Marala And. Asikain
Kaitais Sam Asikain
Rachkola Mats Taskin
131 Kaipola Joh Tjain
And. Korhoin
Gust. Petenius
132 Idenlax Mich Immoin
Per Pulckin
Kaipola Mich Wihavain
133 Idenlax Nils Korhoin
Lingola Phil Korhoin
Rauhaniemi Probst Lindblad
134 Seppälä Sigf Seppäin
Ninimäki Matts Jauhain
Mändyis Jaco Turuin
135 Rotila Per Rautjain
Henr. Hywöin
Sipilä Sv: Mardikain
136 Kammola Ol. Wihawain
Aufwila Påhl Tjain på Ryska sidan
Ryhälä Per Vihawain
137 Karjulamäki And. Nousjain
Mich Pardain
Pehr Hakulin

Lähde: Katselmus 1775

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023