AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1775 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmusluettelo 24.8.1775 (Randasalmj)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Laukala,
Pelkilä
-
Pehr Muhoin 16 24.8.1775 saa pestin 24.8.1775 saa pestin →
2 Kaihunmakj Johan Gab:son Pajain Sawolax, Jochas 17 6/12 ogift
3 Wechmais Tomas Mardikain Sawolax, Jochas 22 6/12 ogift
4 Kumomäki,
Wechmais,
Taipale
-
Johan Holopain 24.8.1775 saa pestin 24.8.1775 saa pestin →
5 Rongala,
Surinemj,
Warparanda
Olof Suhoinen Sawolax, Jorois 18 1/2 ogift
6 Rongala -
7 Härkälä,
Palois
-
Mårten Påckalain 17 24.8.1775 saa pestin 24.8.1775 saa pestin →
8 Kupsala,
Patela,
Lamala
-
9 Tyrynmäkj,
Kaskis
Johan Olofs: Sallin Sawolax, Sulkawa 16 6/12 ogift
10 Håttila,
Kaskis
Anders Pölläin Sawolax, Jochas 17 5/12 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
11 Matila,
Kaskis,
Håttila
-
12 Soinnemj,
Yliwesij
Petter Lukoin Jockas 24 6/12 ogift
13 Kiskilänemj,
Hetajärfwj
Petter Mattss: Kiskin Jockas 20 6/12 ogift
14 Hetajärfwj -
15 Såpala,
Hetajärfwj
-
16 Wisala,
Pajusalmj,
Koikala
-
17 Hetajärfwj,
Worenma,
Metula
-
18 Randois,
Wisala
-
19 Marala,
Randois
-
20 Randois,
Pellilä,
Marala
Olof Kaipiain 23 5/12
-
21 Ahola,
Kåikala
Petter Marain Sawolax, Jockas 16 6/12 ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
22 Läskelä Anders Leijnoin Sawolax, Jockas 14 6/12 ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
23 Lefwola -
24 Härkälänmäkj,
Hetjärfwi
-
25 Lefwola,
Heinola
Olof Immoin Jockas 24 gift
26 Ruokola,
Ahola,
Halola
Hindrich Wunucka Jockas 16 6/12 ogift
27 Haikaranpeldo -
28 Pochiois,
Mäkyis
Friedrich Pärnäin Sawolax, Sulkawa 8.4.1774 sisäänkirjoitettiin 8.4.1774 sisäänkirjoitettiin →
29 Pochiois -
30 Pochiois -
31 Jåkela,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Pohl Kiskin Jockas 16 6/12 ogift
32 Kangais -
33 Kangais Hindrich Mardikain Sawolax, Jockas 25 6/12 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
34 Teifwala -
35 Ollikala -
36 Hatsola,
Näringi
Lars Hötyläin Sawolax, Piexämäki 20 5/6 ogift 5.4.1774 otettiin 5.4.1774 otettiin →
37 Ollikala,
Hatsola
Johan Uimj Sawolax, Jockas 23 1/3 ogift 5.4.1774 otettiin 24.8.1775 ei oteta 5.4.1774 otettiin →
24.8.1775 ei oteta
-
38 Hassola,
Näringi
Erich Rimpin Sawolax, Jockas 23 gift
39 Näringi Anders Parandain 19 4/12
40 Maifwala,
Aufwila
-
41 Maufwala,
Matila
-
42 Murdois,
Remojärfwj
-
43 Remojärfwj Ifwar Wisain Jockas 21 1/3 ogift
44 Tuchkala -
45 Tuchkala,
Remojärfwj
-
46 Pitkälax -
47 Yliwesij -
48 Knutilanmäkj,
Kilpola
Anders Pispain Sawolax, Jockas 18 1/3 ogift 22.1.1773 otettiin 22.1.1773 otettiin →
49 Kosmala,
Murdois
-
50 Yliwesij,
Rokola,
Lehikola
-
51 Worenma,
Hötyis
-
52 Woronma -
53 Hännilä,
Narila
-
54 Karkianma Abram Wäisäin Sawolax, Jockas 17 6/12 ogift
55 Pitkälax,
Pulkila
Hindrich Pylkäin Jockas ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
56 Pitkälax -
57 Karkianma,
Ollikala,
Pulkila
Petter Kächköin Jockas 17 6/12 ogift
58 Pitkälax -
59 Pitkälax -
60 Ruokola,
Pulkila
-
61 Ruokola,
Yliwesi
-
62 Pitkälax -
63 Soinnemj,
Yliwesij
-
64 Summala,
Matila,
Soinnemj
-
65 Pulkila,
Pitkälax
Jacob Kächköin Sawolax, Jockas 19 5/12 ogift
66 Soinnemj -
67 Worenma,
Näringi,
Kaskis
Petter Lamain Sawolax, Jockas 18 ogift
68 Tuchkala,
Wechmais,
Teifvala
Johan Marain Sawolax, Jockas 13 1/3 ogift
69 Rasala,
Laukala
-
70 Pylkälä,
Kilpola
Anders Pyllkäin Sawolax, Jockas 23 1/2 ogift 10.6.1775 otettiin 24.8.1775 ei oteta 10.6.1775 otettiin
→ 24.8.1775 ei oteta
-
71 Maifvala,
Teifvais,
Vorenma
Lars Tukain Jockas 24 6/12 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
72 Maifvala,
Pitkälax
-
73 Järfvenpä,
Mänynmäkj
Nils Kattinen 6.3.1775 otettiin karannut 6.3.1775 otettiin
→ karannut
-
74 Härkälännemj,
Matila,
Mäkyis
-
75 Kaislajärfvj,
Rongala,
Marala
-
76 Wättila,
Syfvänsj
-
77 Kärisalo,
Kaitais
Torsten Kaukoin Sawolax, Jorois 26 6/12 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
78 Kärisalo Johan Class: Ihalain Sawolax, Jorois 18 6/12 ogift
79 Kåtkatlax Pohl Hupoin Jorois ogift
80 Kotkatlax Mats Kankuin Randasalmj 23 6/12 ogift
81 Kotkatlax,
Kärisalo
Jacob Brask Sawolax, Jorois 21 1/2 ogift
82 Katisanlax,
Kotkatlax
Johan Hupoin Jorois gift
83 Katisanlax Michel Aholain Jorois 21 1/2 gift
84 Katisanlax -
85 Joroisnemj,
Katisanlax
Johan Rutiain Sawolax, Jorois 18 2/12 ogift
86 Ruokojärfvj Samul Högberg Sawolax, Jorois 20 ogift
87 Joroisnemj Michel And:s: __hoinen Sawolax, Jorois 15 5/12 ogift 3.4.1775 otettiin 3.4.1775 otettiin →
88 Joroisnemj,
Järfvelä
Hindrich Ikoinen Jorois ogift
89 Rokonemj Petter Hupoin Sawolax, Jorois 19 1/2 ogift
90 Häyrilä,
Rokonemj
Johan Lappwetäläin Sawolax, Jorois 14 1/2 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
91 Häyrilä -
92 Häyrilä -
93 Häyrilä Johan Matss: Rissain Jorois 13 1/2 ogift
94 Kaitais -
95 Häyrilä -
96 Häyrilä Petter Kotilain Sawolax, Läppawirda 16 1/2 ogift
97 Häyrilä,
Syfvänsij
David Kettuinen Sawolax, Jorois ogift
98 Wättilä -
99 Syfvänsij -
100 Mawesij Gustaf Hyfwöin Sawolax, Jorois 18 1/2 ogift
101 Mawesij Anders Sikain Sawolax, Jorois ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
102 Mawäsij,
Måndolanmäkj
-
103 Savunemj And:s Matss: Matilain Sawolax, Jorois 13 1/2 ogift
104 Safvunemj -
105 Safvunemj -
106 Lachnalax,
Kaitais
Hindr: Luckarinen Sawolax, Randasalmi 16 ogift 26.1.1773 otettiin karkasi 26.1.1773 otettiin
→ karkasi
Henrich Otin 16 3.4.1775 otettiin 3.4.1775 otettiin →
107 Lachnalax -
108 Lachnalax Johan Person Kaukain Sawolax, Jorois 13 1/2 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
109 Kurensydänma,
Kaitais
Abram Hupoinen Sawolax, Jorois 20 1/2 ogift
110 Kaitais Pehr Markain Sawolax, Piexämäkj 18 1/4 ogift
111 Kaitais -
Erich Huttunen 17 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
113 Kaitais -
114 Kaitais -
115 Lauteala,
Hasula
-
116 Kammola,
Haltula,
Sipilänmäkj
Pohl Kammoin Sulkawa 17 1/2 ogift
117 Kardilannemj,
Sipilänmäkj
Eskel Pasain Sawolax, Sulkava 16 1/2 ogift 24.8.1775 hylätään → 24.8.1775 hylätään
-
118 Rauhannemj,
Kardilannemj
Jacob Laukain Sämingi 15 1/2 ogift
119 Karjulanmäkj,
Kåskutjärfvj,
Sulkava
Mats Törröin Sulkava 20 1/2 ogift 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
120 Mändyis,
Karjulanmäkj,
Laukansarj
Erich Kettuin Jockas ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
121 Sairala,
Ruotila,
Wätälänmäkj
-
Adam Mellonen 16 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
122 Wätälänmäkj,
Kammola
Pohl Pohls: Muttilain Sawolax, Jockas 17 1/2 ogift
123 Hypiänlax,
Kammola
Hindrich Kåsoin Sulkava 15 1/2 ogift
124 Mändyis Lars Kammoin 16 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
125 Mändyis,
Kaitais
Petter Parviain Sawolax, Cuopio ogift 24.8.1775 poistetaan → 24.8.1775 poistetaan
Håkan Oinoin 16 24.8.1775 otetaan 24.8.1775 otetaan →
126 Tunnila,
Haltula
-
127 Tunnila,
Mändyis
Mats Hatainen Sulkava 18 ogift
128 Erikala,
Haltula
Petter Samuls: Härä Randasalmj ogift
129 Kaitais,
Rahkolantaipal
Jacob Summain ogift
130 Rahkolantaipal,
Kaitais
Hindrich Räisäin Randasalmj 20 1/2 ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
131 Caipola Mats Hälpi Sulkava ogift
132 Idenlax,
Kaipola
Anders Mannoin Sulkava 22 ogift 24.8.1775 ei oteta → 24.8.1775 ei oteta
-
133 Lingola. Rauhannemj,
Idenlax
Hans Hansson Dahl Sulkava 17 1/2 ogift
134 Ninimäkj,
Mändyis,
Kaipola
Adam Kosoin Sawolax, Sulkava 29 1/2 ogift
135 Ruåtila,
Sipilä
Hindrich Hertuain Sulkava 15 1/2 ogift
136 Ryhälä,
Kammola,
Aufvila
-
137 Karjulanmäkj Pohl Pohlson Kiukuin Jockas 18 1/2 ogift

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2023