AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1760 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1760

Suostuntavero 1760

Förtekning uppå den Bevillning som Wargernings Manskapet wid Kong: Safwolax Infanterie Regemente och Jockas Compag: kommer at utgiöra för år 1760

S:t Mickell 24.1.1761

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Matts Järfweläin 1:
2 Petter Mulli 1:
4 Johan Karpi 1:
5 Anders Järfweläin 1:
6 Lars Järfweläin 1:
7 Michel Kaikoin 1:
8 Jöran Haikarain 1:
9 Thomas Kuckoin 1:
10 Anders Nyckein 1:
15 Nils Hackulin 1:
16 Petter Rautiain 1:
18 Nils Piedekein 1:
21 Olof Poppius 1:
24 Anders Ahoin 1:
25 Samuel Hasin 1:
26 Erich Ollikain 1:
27 Johan Kaijoin 1:
29 Staffan Mickoin 1:
32 Hindrich Wätäin 1:
34 Pål Teifwoin 1:
35 Simon Marain 1:
36 Gustaf Randalain 1:
37 Michel Aufwikain 1:
38 Pähr Härkein 1:
39 Petter Haloin 1:
40 Staffan Hännin 1:
49 Michel Hämäläin 1:
50 Anders Teifwain 1:
51 Abraham Pylkein 1:
52 Bengt Kiukas 1:
56 Hend:r Lantiain 1:
59 Karl Wärin 1:
60 Anders Seilåin 1:
61 Mats Ollikain 1:
62 Matts Lambin 1:
64 Anders Pölläin 1:
66 Påhl Lappalain 1:
67 Påhl Lambin 1:
68 Johan Hämäläin 1:
69 Matts Hämäläin 1:
72 Hinrich Känkoin 1:
73 Lars Laitin 1:
75 Anders Wihafwain 1:
76 Petter Mölläri 1:
77 Johan Rimpi 1:
78 Pähr Rimpi 1:
79 Johan Pursiain 1:
80 Påhl Luckarin 1:
81 Anders Wasara 1:
83 Anders Aholain 1:
84 Matts Karhin 1:
85 Pähr Ikähäimoin 1:
86 Michel Kålemain 1:
87 Johan Hucka 1:
88 Johan Kåpoin 1:
89 Samuel Pursiain 1:
90 Johan Huchka 1:
91 Erich Huppoin 1:
92 Thomas Päsi 1:
93 Olof Hilduin 1:
94 Hindrich Rahikain 1:
95 Hindrich Strängel 1:
96 Adam Kaipiain 1:
97 Pähr Utriain 1:
98 Anders Laitin 1:
99 Pähr Tickain 1:
100 Jacob Tickain 1:
101 Hindrich Tåloin 1:
103 Matts Kättuin 1:
104 Mihel Måndoin 1:
105 Johan Måndoin 1:
106 Hindrich Hilduin 1:
107 Jöran Tålåin 1:
108 Erich Jarfwelain 1:
109 Johan Oxman 1:
110 Olof Dafwitsain 1:
111 Johan Muckoin 1:
112 Thomas Narin 1:
113 Anders Kåskelain 1:
114 Anders Tålåin 1:
115 Petter Pasoin 1:
116 Pähr Hatain 1:
117 Sigfred Kalemain 1:
118 Adam Myckein 1:
121 Anders Wästerin 1:
122 Matts Räpoin 1:
123 Pär Seppein 1:
124 Hindrich Pesoin 1:
125 Pähr Wästerin 1:
127 Jacob Summain 1:
128 Matts Wauhkoin 1:
130 Olof Purdin 1:
131 Johan Meloin 1:
132 Pähr Lindh 1:
133 Anders Walkoin 1:
134 Olof Hyfwöin 1:
135 Olof Häyrin 1:
136 Pär Nykein 1:

Lähde: Nide 8875 Astiakuva

© Väinö Holopainen 2023