AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1752

Hautajais- ja kruunajaisapu 1752

Förtekning uppå Begraf- och Krönings hielpen för Wargiärnings Manskap af Kongl: Safwolax Infanterie Regemente och Jockas Compagniet för År 1752

Juva 5.3.1753

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Matts Järfwelein 16
2 Petter Mulli 16
3 -
4 Johan Karpinen 16
5 Anders Järfwelein 16
6 Lars Järfwelein (14 år gammall)
7 Matts Pokölein 16
8 Abram Kietturain 16
9 Thomas Kuckoin 16
10 Anders Nykenen 16
11 Anders Hännin (14 år gammall)
12 Pål Kaukoin 23.1.1752 (otettu, ung och späd)
13 -
14 Petter Pykinen 16
15 Niels Hakulin 16 23.1.1752 (otettu)
16 Hindrich Tannin (14 år gammall)
17 - 16
18 - 16
19 Eskell Härköin 16
20 Christer Immoin 16
21 Olof Poppius 16
22 -
23 -
24 Anders Ahonen 16
25 Samuel Hassinen 16 x.1.1752 (otettu)
26 Erich Ollikain 16
27 Johan Keijonen 16
28 -
29 -
30 -
31 Hindrich Pasain 16
32 Hindrich Ahoin 16
33 -
34 Pål Teifwain 16
35 Simon Marain 16
36 -
37 Johan Koskinen 16
38 Petter Härköin 16
39 Petter Haloin 16 x.1.1752 (otettu)
40 Staffan Hännin (14 år gammall)
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 Michell Heilain 16
49 Michell Hämäläin 16
50 Anders Teifwonen 16
51 Abram Pylkein 16
52 Bengt Kiukas (14 år gammall)
53 Lars Junduin 16
54 Lars Huttuin 16
55 Michell Putkoin 16
56 Johan Arpiain 16 - 31.8.1752 (hukkui)
57 Erick Taskinen 16
58 Mattz Kåhoin 16
59 -
60 Anders Seiloin 16
61 Mattz Ollikain 16
62 Mattz Lambinen 16
63 Petter Parckinen 16
64 Anders Pölläin 16
65 Carl Wirolain 16
66 Pål Lappalain 16
67 -
68 -
69 Mattz Hämäläin 16
70 Niels Aufwikain 16
71 -
72 Johan Haikarain 16
73 Lars Laitin 16
74 -
75 Anders Wihawain 16
76 Petter Möllare (14 år gammall)
77 Erick Oinoin 16 23.1.1752 (otettu)
78 Petter Rimpi 16
79 -
80 Pål Luckarin 16
81 Pål Rahuin 16
82 Lars Kårholain 16
83 Hinric Aholain 16
84 Mattz Karhin 16
85 Niels Kåpoin 16
86 Johan Räisäin 16
87 Johan Huhka 16
88 Johan Kåpoin 16
89 Samuel Pursiain 16
90 Johan Huhka 16
91 Erick Hupponen 16
92 Thomas Pässi 16
93 Olof Hilldunen 16
94 Hindrich Rahikain 16
95 Hindrich Strängell 16
96 -
97 Petter Uttriain 16
98 Anders Laitin 16
99 Petter Tickain 16
100 Jacob Tickain 16
101 Olof Hynnin 16
102 Simon Hynnin 16
103 Mattz Kettuin 16
104 Michell Måndoin 16
105 -
106 Hindrich Hillduin 16
107 Johan Tölöin 16
108 Abram Rut 16
109 Anders Otinen 16 - 24.8.1752 (sotilaaksi)
109 Johan Oxman 24.8.1752 (otettu)
110 Olof Dafwitsain 16
111 Johan Muikuin 16
112 Thomas Halin 16
113 Anders Kåskelain 16
114 Anders Talfwanen 16
115 Petter Pasanen 16
116 Adam Hämäläin 16
117 Sigfred Kålemain 16
118 Petter Kånduin 16
119 Mårten Melonen 16
120 Thomas Laitinen 16
121 Anders Wästärin 16
122 Petter Repoin 16 - 23.1.1752 (sotilaaksi)
122 Matts Repoin 23.1.1752 (otettu, 13 år gl:)
123 Lars Räpoin 16 23.1.1752 (otettu)
124 Hindrich Päsoin 16 10.4.1752 (otettu)
125 Petter Wästärin 16
126 Erich Pölläin 16
127 -
128 Mattz Wauhkoin 16
129 Niels Lefwonen 16 (14. år gammall)
130 Olof Purdill 16
131 Johan Meloin 16
132 Petter Lund 16
133 Anders Wauhkoin 16
134 Hindrich Haltuin 16
135 -
136 Petter Nykänen 16 30.3.1752 (otettu)
137 Johan Härkänen 16

Lähde: Nide 8844 Astia

© Väinö Holopainen 2023