AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Juvan komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 62 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 45 % koko komppanian vahvuudesta 137 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1687, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
3 Matts Persson Lewoin 1 1 26 Matz Peersson Lewoin Juva Wächmais
40 1 Matz Peersson Lefwoin
4 Mårten Christersson Alwoin 1 1 50 Mårthen Christersson Alwain Juva Kangais, Taipala, Pattela
5 Johan Persson Sohwain 40 1 Johan Pehrsson Sufweoin
8 Thomas Andersson Kiskinen 1 1 25 Thomas Andersson Kiskin Juva Pitkälax, Yliwessi, Råkola
10 Matts Johansson Hawerman 37 1 Matts Hawerman
11 Olof Larsson Patalain 1 1 53 Oloff Larsson Påtilain Juva Rångala, Pölliölä, Kaskis
26 1 Oloff Larssonn Patelain
42 1 Oluff Patilain
16 Hindrik Johansson Hare 1 1 34 Hendrich Jonasson Hara Juva Kåikalla, Wisala, Himala
18 Christer Johansson Juttilain 1 1 56 Christer Hansson Jutilain Juva Hietajärwi, Randois
19 Abel Johansson Pitkoin 1 1 57 Abell Johansson Pitkäinen Juva Randois, Pajusalmi
25 Erik Mattsson Läskin 24 1 Erich Matzson Läskinen
40 1 Erich Matzson Leskin
41 1 Erich Leskinen
42 1 Erich Leskinen
26 Påel Påelsson Sijkain 1 1 59 Påhl Påhlsson Sickoin Juva Heinåla, Pitkälax
27 Olof Philipsson Ahoinen 40 1 Oloff Philipsson Ahoin
28 Cnut Larsson Wiliakain 1 1 43 Knut Larsson Willikain Juva Läskälä, Miettilä, Liefwålla
43 Cnut Larson Williakain
35 Hindrik Hindrsson Laitinen 43 Hendrich Hendrichson Laitinen
36 Påel Nilsson Tackinen 1 1 37 Påhl Nielsson Tackin Juva Maiwala, Mattila, Maiwala
37 Bertil Mårtensson Puttoinen 43 Berttill Mårtenson Puttoinen
44 Bertell Mårtensson Puttoinen
39 Anders Andersson Hulkoin 36 1 Anders Hulcko
42 Simon Persson Tuhkalain 43 Simon Peerson Tuchkalain
44 Simon Pehrsson Tuckalain
44 Jacob Olsson Mentzelein 40 1 Jacob Ohlsson Mänselein
43 Jacob Ohlsson Mentzelein
44 Jacob Ohllsson Mentzelein
45 Måns Thomasson Ryndinen 36 1 Månss Ryndin
43 Måns Thomason Ryndin
44 Måns Thomåsson Ryndin
50 Thomas Persson Kotilain 1 1 69 Thomas Peersson Kåtilainen Juva Wårenma, Narilla
52 Johan Persson Wanhain 1 1 68 Johan Peersson Wännein Juva Wårenma
37 1 Johan Wanhain
43 Johan Peerson Wanhain
44 Johan Pehrsson Wanhain
53 Anders Hindersson Walkoin 40 1 Anders Walkoin
41 1 Anders Walckoin
42 1 Anders Walkoin
54 Johan Johansson Häckinen 43 Johan Johanson Häckinen
55 Matts Christersson Peukuri 40 1 Matz Christerson Pöykari
58 Johan Johansson Seilain 1 1 60 Johan Johansson Seilain Juva Pitkälax
26 1 Johan Johanssonn Sähliäin
59 Lenhard Persson Sornunen 37 1 Lenhardt Sormain
38 1 Lenharnt Sormoin
39 1 Lenhart Sormoin
62 Påel Jöransson Wanhain 1 1 40 Påhl Jöransson Wanhain Juva Pylckälä, Kilpåla, Pulckila
43 Påhl Jörenson Wanhain
44 Påhl Jöransson Wanhain
63 Påel Persson Rämäinen 1 1 101 Påhl Peersson Rämmäin Juva Ylläwesi
64 Jacob Christersson Alwoin 19 1 Jacob Christersonn Alfwoin
23 1 Jacob Christersonn Alfwoin
37 1 Jacob Alwoin
38 1 Jacob Alfwoin
39 1 Jacob Alf:oin
66 Michel Johansson Purhonen 1 1 54 Michell Johansson Puhrainen Juva Håttila, Summala, Kiskiläniemmi, Soiniemi
40 1 Michel Johansson Purhoin
67 Johan Thomasson Cainulain 24 1 Johan Thomason Kajnulain
26 1 Johan Thomassonn Kainul:n
43 Johan Thomason Cainolain
44 Johan Thomasson Kainul:n
68 Matts Sigfridsson Pundain 40 1 Matz Sigfredsson Pundain
41 1 Mattz Pundain
42 1 Matz Pundain
69 Christer Eriksson Pöyhein 36 1 Christer Pöyhein
43 Christer Erichson Pöyhein
44 Christer Erichsson Pöhein
70 Anders Johansson Hare 1 1 24 Anders Johansson Hara Juva Håttila, Hetajärfwi, Kilpoila
71 Johan Mattsson Ruotzalain 43 Johan Matson Ruotzalain
77 Michel Iwarsson Lydikein 1 1 122 Michel Ifwarsson Lydikäin Joroinen Kärisalo
43 Michell Ifwarson Lydikein
44 Michell Iffwarsson Lydikein
78 Thomas Andersson Waukoin 1 1 123 Thomas Andersson Waukoin Joroinen Kärisalo, Kåtkatlax
43 Thomas Anderson Waukoin
44 Thomas Andersson Waukoin
80 Hindrik Hindriksson Jäskelein 1 1 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin Joroinen Kattislax, Kåttkatlax
43 Hendrich Jäskelein
44 Hindrich Jäskelein
82 Per Mattsson Laukain 19 1 Petter Mattsonn Lauckoin
24 1 Peer Matzson Laukoin
38 1 Peer Lauckoin
39 1 Peer Lauckain
83 Lars Berndsson Hardikain 19 1 Larss Berendtsonn Hardikain
23 1 Larss Berendtsonn Hardikain
37 1 Lars Hardikain
38 1 Larss Hardickain
39 1 Larss Hardickain
84 Johan Hindersson Jackoinen 1 1 143 Johan Hendersson Jåckinen Joroinen Katisalax
43 Johan Hendersson Jackoinen
44 Johan Hindrichsson Jakoinen
86 Mårten Mårtensson Dräng 1 1 129 Mårthen Mårthensson Dränck Joroinen Häyrylä, Jåroisniemi, Häyrylä
43 Mårten Mårtenson Dräng
44 Mårten Mårtensson Drängh
87 Mårten Mårtensson Kärri 1 1 117 Mårthen Mårthensson Kärri Joroinen Jårosniemi, Lahnalax, Joroisniemi
26 1 Peer Mattssonn Lauckain
90 Lars Olsson Waukoin 1 1 125 Lars Ohlsson Wauko Joroinen Häyrylä
94 Grels Påelsson Kopoinen 1 1 127 Grels Påhlsson Kopoinen Joroinen Häyrylä
95 Johan Simonsson Huhka 1 1 116 Johan Simonsson Huchka Joroinen Häyrylä
43 Johan Simonson Huchka
96 Policarpus Hawerman 1 1 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman Joroinen Häyrylä
43 Polycarpus Hafwermann
97 Olof Olsson Räsäin 43 Oloff Ohlsson Räsein
44 Olof Ohllsson Räsein
100 Hindrik Larsson Aholain 1 1 120 Hendrich Larsson Ahulain Joroinen _käwessj
102 Erik Hindersson Rongain 1 1 135 Erich Hendersson Rångain Joroinen Mawesi, Måndolamäki
104 Erik Simonsson Huhka 43 Erich Simonson Huchka
44 Erich Simonsson Hucka
105 Daniel Larsson Huiskain 1 1 134 Daniel Larsson Huiskain Joroinen Saufwiniemi, Mawesi
107 Staffan Olsson Sallinen 41 1 Staffan Sallinen
42 1 Staffan Sallinen
108 Lars Olsson Lewoin 1 1 121 Lars Olofsson Lefwäin Joroinen Lahnalax
43 Lars Ohlssonn Lewoin
112 Jacob Påelsson Kutuwoin 24 1 Jacob Påhlson Kuttvoin
122 Per Olsson Yllytyin 24 2 Petter Ohlson Yllytynen
40 2 Pehr Ohlsson Ylötöin
41 2 Peer Ylletoin
42 2 Pehr Ylletöin
123 Påel Persson Kärkäin 38 2 Påhl Kärckäin
39 2 Påhl Kärkäin
43 Påhl Peerson Kärcki
126 Jöran Jöransson Pakalain 2 2 124 Jören Jöranss: Pakulain Sulkava Mändys, Kyrsiä, _skutiärf.
38 2 Jöran Pachkalain
39 2 Jöran Pachkalain
127 Thomas Persson Innain 36 2 Thomas Innoin
40 2 Thomass Inniain
41 3 Thomas Innojn
42 2 Thomas Innoin
129 Per Hansson Rocka 19 2 Petter Hanssonn Råcka
23 2 Petter Hanssonn Råcka
26 1 Peer Hanssonn Råcka
40 2 Petter Hansson Råcka
41 2 Petter Råcka
42 2 Petter Råcka
132 Per Simonsson Lewoiska 14 2 Peter Simonssonn Lefwoiska
15 2 Peter Simonssonn Lefwoiska
26 2 Peer Simonsson Lefwiska
38 2 Peer Lefwaska
39 2 Peer Lef:aska
43 Petter Lefwaska
44 Petter Lefwaska

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Juvan komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 137 298

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1687/12 (1687), Rullor 1620-1723, Rullor 1687, Balticum, Del 2
14 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 7.5.1687 .. 1.7.1687 (Narfwa) - 116, 124, 135
15 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.8.1687 .. 1.9.1687 (Narfwa) - 151, 160
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
23 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021