AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
14 Petter Sänberg
17 Oluf Segerberg
18 Jacob Lodh
23 Nills Sparre
29 Lars Purhoin
36 Anders Wästerin
44 Hind: Karjalain
46 Elias Uimi
55 Staff: Pulkin
62 Bengt Brofelt
65 Oluf Halt
66 Jerem: Järnskoo
85 Hind: Kåpoin
86 Christer Hyfwärin
92 Elias Asikain
96 Mårtten Hillduin
102 Nills Janhoin
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Eenbohm
109 Lars Hackspijk
111 Petter Häyryinen
116 Petter Steenberg Corp:
128 Anders Kuossmain
129 Swen Weteläin
130 Johan Läber
131 Eskill Rosenblad
135 Påhl Pentinen
137 Adam Kardinen

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
14 Pett: Sunberg
17 Oluf Segerberg poistunut 28.1.
18 Jacob Lodh
23 Nills Sparre poistunut 28.1.
29 Lars Purhoin
36 And: Wästerin
44 Hind: Karjal:n poistunut 28.1.
46 Elias Uimi poistunut 28.1.
55 Staff: Pulkin
62 Bengt Brofeldt
65 Oluf Halt
66 Jerem: Järnskoo
85 Hind: Kåpoin
86 Christ: Hyfwärin
92 Elias Asikain poistunut 28.1.
96 Mårtt: Hillduin
102 Nills Janhuin poistunut 28.1.
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Eenbohm
109 Lars Hackspijk
111 Pett: Häyryinen
116 Petter Stenberg Corp:
128 And: Kuosmain
129 Swän Wetel:n poistunut 28.1.
130 Johan Läber poistunut 28.1.
131 Eskill Rosenblad
135 Påhl Pentinen
137 Adam Kardinen

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Ruotu Nimi Kommentti
14 Petter Sunberg
18 Jacob Lodh
29 Lars Purhoin
36 Anders Wästerin
55 Staffan Pulkin
62 Bengt Brofält
65 Olof Halt
66 Jeremias Järnsko
85 Hindrich Kåpoin
86 Christer Hyfwärin
96 Mårten Hilduin poistunut 26.2.
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Enbom
109 Lars Haakspijk
111 Petter Häyryin
116 Petter Steenberg Corp:
128 Anders Kuosman
131 Eskill Rosenbladh
135 Påhl Bengtin
137 Adam Kardin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag:e Willmanstrand 18.3.1728

Rulla Uppå den Commenderning utaf Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Profviant Och underhåld ifrån och med d:n 17 Martj 1728 till månadz slut

Ruotu Nimi Kommentti
9 Anders Rimpin
21 Håckan Bergström
27 Thomas Hyfwoin
37 Anders Kaipain
77 Olåf Tärfwoin
80 Lars Purssiain
109 Alexander Brask
115 Staffan Huskain
120 Petter Kåck

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 468)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jokas Compagnie Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Ruotu Nimi Kommentti
9 Adam Rimpin
14 Petter Sumberg
18 Jacob Lodh
21 Håckan Bergström
27 Thomas Höfwäin
29 Lars Purhåin
36 Anders Wästerin poistunut 28.3.
37 Anders Kaipain
55 Staffan Pulckin
62 Bengt Brofält poistunut 28.3.
65 Olof Halt
66 Jeremias Järnskoo
77 Olof Terfwoin
80 Lars Pursiain
85 Hind Kopoin
86 Christer Hyfwärin poistunut 28.3.
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Enbom
109 Alexander Brask
110 Lars Hackspijck
111 Petter Häyryin
115 Staffan Huskain
116 Petter Stenbergh Corporal
120 Petter Kåck
128 And:s Kosmain poistunut 28.3.
131 Eskiell Rosendahl
135 Påhl Bengtin poistunut 28.3.
132 Adam Kardin kuuluu ruotuun 137

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentti
9 Anders Rimpin
14 Pedr Sömberg
18 Jacob Lodh
21 Håckan Bergström
27 Thomas Hyfwein
29 Lars Purhoin
37 Anders Kaipain
55 Staffan Pulkin
65 Olof Halt
66 Jeremjas Järnsko
77 Olof Terfwoin
80 Lars Pursiain
85 Hinrich Kåpoin
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Enboom
109 Alexander Brask
110 Lars Hakspjk
111 Petter Häyrin
115 Staff: Huskain
116 Petter Steenberg Corporal
120 Petter Kåck
131 Eskell Rosenblad
137 Adam Kardin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Comp: Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Anders Rimpinen
14 Petter Sämberg
18 Jacob Lodh
21 Johan Bergström
27 Thomas Hyffwäin
29 Lars Pursain
37 Anders Kaipiain
55 Staffan Pullkin
65 Olåf Hallt
66 Jerimias Järnskog
77 Olåf Turfwiain
80 Lars Pursiain
85 Hindrich Kapiain
103 Påhl Suhoin
105 Jonas Enebohm
109 Alexander Brask
110 Anders Hackspijck
111 Petter Hyryn
115 Johan Huskain
116 Petter Stenberg
120 Petter Käck
131 Eskell Rosenblad
137 Adam Kardin

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jokas Comp: Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Anders Rimpin
18 Jacob Lodh
21 Håkan Bergström
27 Tohmas Höfwäin
37 Anders Kajpain
65 Oloff Halt
66 Järemijas Hiärnskoo
77 Ohloff Tärwoin
80 Lars Pursijain
109 Alexander Brax
110 Lars Hackspick
115 Staffan Huskain
120 Petter Kåck
131 Eskel Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
9 Anders Rimpin
18 Jacob Lodh
21 Håckan Bergström
27 Tomas Hyfwöin
37 Anders Kaipain poistunut 30.7.
65 Olåf Halt
66 Jeremijas Järnsko
77 Olåf Terfwoin
80 Lars Pursiain poistunut 30.7.
109 Anders Brask
110 Lars Hackspick
115 Staffan Huskain
120 Petter Kåck
131 Eskell Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäl:n tullut 26.8.
9 Anders Rimpi poistunut 26.8.
18 Matz Läskin tullut 26.8.
20 Jacob Loo
21 Håkan Bergström poistunut 26.8.
26 Hind: Pafwil:n tullut 26.8.
27 Tomas Hyfwöin poistunut 26.8.
47 Tufve Staberg Corp:, tullut 26.8.
48 Clemeth Wälloin tullut 26.8.
60 Matz Ollikain tullut 26.8.
65 Olof Halth
66 Jermon Järnskoo
70 Johan Pruuss tullut 26.8.
74 Anders Tirroin tullut 26.8.
77 Olof Tärfwoin poistunut 26.8.
79 Johan Pajain tullut 26.8.
87 Jacob Kuroin tullut 26.8.
89 Lars Hackspik
109 Anders Brask poistunut 26.8.
112 Mårthen Suhoin tullut 26.8.
114 Tomas Narin tullut 26.8.
115 Staff: Huskoin poistunut 26.8.
119 Johan Tijtain tullut 26.8.
120 Petter Kåck poistunut 26.8.
126 Hind: Häldemon tullut 26.8.
131 Eskill Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Comp: Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämmel:n
18 Matz Läskin
20 Jacob Loo
26 Hind. Pafwel:n
47 Tufve Staberg Corp:
48 Chlemeth Wälloin
60 Matz Ollikain poistunut 28.10.
67 Olof Halth lomalle 26.9.
68 Jermon Järnskoo
70 Johan Pruuss
74 Anders Tirroin
79 Johan Pajain
87 Jacob Kuroin
89 Lars Hackspick
112 Mårth Suhoin poistunut 28.10.
114 Tomas Narin
119 Johan Tijtain
126 Hind. Häldemon poistunut 28.10.
131 Eskill Rosenblad lomalle 26.9.

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Ccomp:e Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Johan Hämäl:n
18 Matz Läskin
20 Jacob Loo
26 Hind Pafwelain
47 Tufve Stabergh
48 Chlemeth Wälloin
67 Olof Halth lomalle 26.9.
68 Jeremias Järnskoo
70 Johan Pruuss
74 Anders Tirroin
79 Johan Pajain
87 Jacob Kuroin
89 Lars Hackspick
114 Tomas Narin
119 Johan Tijtain
131 Eskill Rosenblad lomalle 26.9.

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Jockas Compag: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Jakob Loo
67 Olof Hallt
68 Jermon Järnskoo
82 Lars Hackspijk kuuluu ruotuun 89
131 Eskell Rosenblad

Lähde: Nide 8786 Astia Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 529)

© Väinö Holopainen 2023