AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1719

Savon rykmentti: Juvan komppania

Pääkatselmus 27.10.1719 (Säbrå)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
2 Kaihumäki Christer Hyfwerin 24.10.1717 rumpali
3 Wähmais Johan Hulckoin 14.12.1717 otettu 29.1.1719 kuoli
4 Männymäki Mattz Rapi 24.10.1717 kuormarenki katosi tuntureilla
Essaijas Matilain 5.4.1719 rumpali
5 Suriniemi Påhl Sutarin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
6 Rångala Johan Lackman katosi tuntureilla
7 Häckilä Johan Simoin
8 Immola Olof Täittin 14.12.1717 otettu
13 Kiskiläniemi Lars Oijnoin katosi tuntureilla
20 Randais Jöran Såpain
23 Liufwåla Niels Sparri
24 Härckälä And:s Pulckin 30.12.1718 ruodusta 44
25 Häinola Olof Häinoin 14.12.1717 otettu
26 Haloila Petter Pesoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
27 Haikarala Oloff Pardain 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 20.9.1719 kuoli
28 Mäcköis Oloff Keijoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
29 Påhiois Thomas Hyfwöin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
30 Påhiois Hindrik Jahra 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
31 Haikarala Petter Pussin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
32 Kangais Abell Pitkäin
36 Hatzoila Cnut Hindriksonn 30.10.1718 karkasi
44 Kuckoila Anders Pulckin 30.12.1717 ruotuun 24
45 Kuckoila Hindrik Karialain
49 Murdois Hindrik Asilain
50 Lehikola Mattz Lehikoin
67 Räringe Lars Röndin 14.12.1717 otettu
72 Maifwala Hindrik Täifwain
76 Wättilä Petter Andickain
Hemming Klåckare 1.1.1718 ruodusta 79
79 Kåtkalax Hemming Klåckare 1.1.1718 ruotuun 76
80 Kåtkalax Anders Aholain 20.1.1719 kuoli
85 Jåråisniemi Hindrik Kåppoin
88 Järfwelä Anders Lappweteläin
90 Häyrylä Hindrik Leskin katosi tuntureilla
94 Häyrylä Anders Pijk
96 Häyrylä Mårthen Hilduin
98 Wättilä Petter Jäppinen
101 Maawäsi Oloff Kauppin
102 Måndålamäki Johan Rutjan saa eron
107 Lahnalax Niels Orrawa
109 Syfwenma Anders Outin 7.6.1718 otettu kelpaamaton
111 Kaitais Petter Häyryin
113 Kaitais Daniel Huiskain katosi tuntureilla
114 Kaitais Anders Härkäin katosi tuntureilla
115 Lintila Staffan Huskoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
116 Kammola Gabriel Wirilander 1.1.1718 majoittajaksi
Hindrich Skieppare 12.9.1718 ruodusta 123
117 Sipilä Bertill Judeen 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 7.7.1719 hylättiin
118 Rauhaniemi Johan Eenroot 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
119 Sulkawa Johan Tijttain
120 Kariulamäki Carl Wijck 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
121 Sairalamäki Thomas Tijttain
123 Kyrsäwä Hindrik Skieppare 12.9.1718 ruotuun 116
124 Mändyis Påhl Waroin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 8.6.1719 karkasi
125 Kaitais Johan Tuofwin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 8.6.1719 karkasi
126 Hattula Hans Pykäläin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 29.7.1719 karkasi
127 Tannila Johan Kanain 19.3.1719 majuri Enebergin ottama _.7.1719 hylättiin
128 Hattula Petter Kårhoin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama _.7.1719 hylättiin
129 Rahkålantaipal Swen Wäteläin 5.4.1719 majuri Enebergin ottama
130 Rahkålantaipal Johan Läbörg
136 Aufwila Jacob Biörn katosi tuntureilla
137 Mändyis Johan Haloin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Essaijas Matilain Trumbslagare 5.4.1719 ruotuun 4
Gustaf Kinnuin Trumbslagare 5.4.1719 otettu 30.8.1719 kuoli
Johan Antickain Trumbslagare 30.8.1719 Majurin komppaniasta
2. rumpali Christer Hyfwerin Trumbslagare 24.10.1717 ruotuun 2
Mårthen Pafwilain Trumbslagare 24.10.1717 otettu 12.9.1718 kuormarengiksi
Johan Österberg Trumbslagare 27.12.1717 otettu 3.9.1719
Hindrick Häckin Trumbslagare 3.9.1719 Kuopion komppaniasta

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716Katselmus 1720

© Väinö Holopainen 2023