AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1756

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1756

Suostuntavero 1756

Förtekning uppå Riksens Högloflige Ständers Amänna Bevillning, som nedannämde Soldater komma at erlägga för År 1756. Jockas Compag:

Jockas 3.3.1757

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa
2 Hendrich Starck 4 1/3
3 Jacob Svana 4 1/3
4 Hendrich Trana 4 1/3
5 Johan Siöman 4 1/3
6 Jacob Hagman 4 1/3
7 Anders Biörkgren 4 1/3
8 And: Flinck 4 1/3
9 Johan Deccat 4 1/3
10 Petter Gust Duncker 4 1/3
11 Nils Svensk 4 1/3
12 Olof Kiällgren 4 1/3
13 Jeremias Jernsko 4 1/3
14 Petter Fermer 4 1/3
15 Hend: Ådahl 4 1/3
16 Anders Jordan 4 1/3
17 Carl Gust Lifländer 4 1/3
18 Joach: Fried: Duncker 4 1/3
19 Mickel Holmberg 4 1/3
20 And Girss 4 1/3
21 Anders Gråsten 4 1/3
22 Abram Ingberg 4 1/3
23 Eskil Beckman 4 1/3
25 Mickel Hofberg 4 1/3
26 Eric Svala 4 1/3
27 Johan Backman 4 1/3
28 Lars Snäll 4 1/3
29 Johan Lampen 4 1/3
30 Johan From 4 1/3
31 Hendrich Smedman 4 1/3
32 Hendrich Biörn 4 1/3
33 Matts Holm 4 1/3
34 Johan Örn 4 1/3
35 Påhl Flinck 4 1/3
36 Olof Storm 4 1/3
37 Joh: Snällman 4 1/3
38 Hendrich Meijer 4 1/3
39 Joh: Tetting 4 1/3
40 Joh: Hendrich Aminoff 4 1/3
41 Jöran Stålt 4 1/3
42 Thomas Wise 4 1/3
43 Lars Lanten 4 1/3
44 Ivar Widman 4 1/3
45 Petter Bofinck 4 1/3
46 Carl Fried: Jägerhorn 4 1/3
49 Lars Hedman 4 1/3
50 Hendrich Giedda 4 1/3
51 Nils Hård 4 1/3
52 Ahlbr: Fr: v: Fieandt 4 1/3
53 Hend: Hackspick 4 1/3
54 And: Hielström 4 1/3
55 Lars Åman 4 1/3
56 Erich Keinman 4 1/3
57 Lars Rjpa 4 1/3
58 Niclas von Krämer 4 1/3
59 Joh: Kiökman 4 1/3
60 Matts Glada 4 1/3
61 Petter Hård 4 1/3
62 Matts Grip 4 1/3
63 Petter Barckman 4 1/3
64 Hend: Duva 4 1/3
65 Pål Giök 4 1/3
66 Matts Udd 4 1/3
67 Joh: Krus 4 1/3
68 Samuel Flycht 4 1/3
69 Eric Meijer 4 1/3
70 Hendrich Håfman 4 1/3
71 Hendrich Sågman 4 1/3
72 Mickel Wipa 4 1/3
73 Matts Häger 4 1/3
74 And: Åinoin 4 1/3
75 Mårt: Mört 4 1/3
77 Abram Tållman 4 1/3
78 Anders Lifländer 4 1/3
79 Hendrich Drak 4 1/3
80 Joh: Lenman 4 1/3
81 Pål Örn 4 1/3
82 Mårt: Latuin 4 1/3
83 Pål Palckin 4 1/3
84 Samuel Tieder 4 1/3
85 Matts Stormback 4 1/3
86 Olof Kiällman 4 1/3
87 Olof Kaupin 4 1/3
88 Ivar Lundtstaka 4 1/3
89 Matts Bergman 4 1/3
90 Petter Ugla 4 1/3
91 Joh: Helgström 4 1/3
92 Anders Parckoin 4 1/3
94 Joh: Sparf 4 1/3
95 Hend: Frisk 4 1/3
96 Olof Lutman 4 1/3
97 Olof Kätolin 4 1/3
98 Arved Orre 4 1/3
99 Matts Kyhlman 4 1/3
100 Anders Lydikäin 4 1/3
101 Olof Hydman 4 1/3
102 Thure Thureson 4 1/3
103 Thomas Uf 4 1/3
104 Anders Brun 4 1/3
105 Adam Strömbom 4 1/3
106 Anders Nenman 4 1/3
107 Jeremias Färm 4 1/3
108 Abr: Ruth 4 1/3
109 Anders Åman 4 1/3
110 Brusius Hämelin 4 1/3
111 Joh Andikain 4 1/3
112 Hend: Svedman Modig 4 1/3
113 Joh: Eklund 4 1/3
114 Thomas Falck 4 1/3
115 Staffan Korp 4 1/3
117 Nils Sunman 4 1/3
118 Olof Ruth 4 1/3
119 Pål Tiger 4 1/3
120 Jöran Anderson 4 1/3
121 Lars Ekelöf 4 1/3
122 Petter Realman 4 1/3
123 Lars Gaman 4 1/3
124 Pål Skiärman 4 1/3
125 Petter Löppöin 4 1/3
126 Matts Härmelin 4 1/3
127 Erick Ihlsten 4 1/3
128 Matts Nirberg 4 1/3
129 Lars Lakman 4 1/3
130 Hend: Laber 4 1/3
131 Thomas Jordan 4 1/3
132 And: Immoin 4 1/3
133 Hans Dal 4 1/3
134 Anders Högman 4 1/3
135 Erick Käton 4 1/3
136 Matts Törnquist 4 1/3
137 Johan Hast 4 1/3

Lähde: Nide 8859 Astia

© Väinö Holopainen 2023