AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1758

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmus 22.2.1758 (Jockas)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Laukala,
Kiskilä
Casper Pohlman 30 11
2 Kaihumäki Henrich Storck 39 9
3 Wechmais Jacob Svana 31 9 22.2.1758 saa eron
Petter Immoin 19 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
4 Wechmais,
Taipall
Henrich Trana 36 9
5 Surniemi,
Warparanda
Johan Siöman 26 8
6 Rångala Jacob Hagman 30 7
7 Hulkola,
Pohois
Anders Biörckgreen 25 7
8 Immola,
Patela,
Luomala
Jacob Tandinen gift 22.2.1758 hyväksytään
9 Kaskis,
Tyrimäki
Johan Ducat 46 28
10 Kaskis,
Håttila
Petter Gust: Duncker 22 4
11 Kaskis,
Håttila,
Mietula
Nils Svensk 30 7
12 Yliwäsi,
Såiniemi
Olof Källgreen 27 8 22.2.1758 saa eron
Påhl Kåndiain 18 ogift 22.2.1758 hyväksytään
13 Kiskilänemi,
Hetaiärwi
Jeremias Järnsko 34 10
14 Hetaiärwi Petter Fermer 26 3
15 Såpala Henrich Ådahl 30 5
16 Kåikala,
Wisala,
Pajusalmi
-
17 Mietula,
Hetajärwi,
Wuorenma
Carl Gust. Lifländer 40 5 22.2.1758 saa eron
Staffan Laitin 22 gift 22.2.1758 hyväksytään
18 Randois,
Laukala
Joach: Fred: Duncker 21 4
19 Marala Michael Holmberg 39 9
20 Pelkilä,
Marala
Anders Giers 37 7
21 Kåikala,
Ahola
Anders Gråsteen 40 6
22 Läskilä Abram Ingberg 30 6
23 Liewola Eskell Beckman 45 6
24 Härkälä,
Hetaiärw
Staffan Haling 46 29
25 Heinåla,
Liewola
Michael Håfberg 30 5
26 Halåla,
Ruokåla,
Ahola
Erich Svala 27 9
27 Haikarila Johan Backman 37 6
28 Mäkiöis Lars Snell 29 7
29 Påchiois,
Mäkiöis
Johan Lampeen 30 6
30 Påchiois Johan From 40 8
31 Kasentaipal Henr: Smedman 28 5
32 Kangais Henrich Biörn 52 29
33 Kangais,
Kättula
Matts Holm 28 8
34 Teiwala Johan Örn 35 11
35 Ollikala Påhl Flinck 39 13
36 Hatsåla,
Naränge
Olof Storm 28 8
37 Ollikala Johan Snellman 25 5
38 Hatsåla,
Näringe
Henrich Meiier 40 16
39 Näringe Johan Tetting 30 8
40 Maiwala,
Auwila
Joh: Henr: Aminoff 20 3
41 Maiwala,
Matila
Jöran Stålt 22 3
42 Murdois,
Remojärwi
Thomas Wise 31 8
43 Remojärwi Lars Lanteen 32 7
44 Tuchkala Ifwar Weman 38 5
45 Tuchkala Petter Bofinck 45 8
46 Pitkälax Carl Fried: Jägerhorn 2
47 Yliwäsi Matts Mondoin 44 26
48 Kilpåla,
Knutilamäki
Michael Hielte 26 2
49 Cuosmala Lars Hedman 26 6
50 Lähikola Henrich Gedda 46 12
51 Wuorema,
Hyötöis
Nils Hård 40 15
52 Wuorenma,
Remojärwi
Ahlb: Fried: von Fieandt 2
53 Narila Henr: Hackspik 32 8
54 Karkiama Anders Hiellström 30 10 22.2.1758 saa eron
Anders Huttuin 32 gift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
55 Pitkälax Lars Åman 35 7
56 Pitkälax Erich Kinman 38 7
57 Karkiama,
Ollikala,
Pulckila
Lars Ripa 36 8
58 Pitkälax Nicolaus von Kraemer 22 5
59 Pitkälax Johan Gökman 35 7
60 Ruokola,
Pulkila
Påhl Glada 36 9
61 Yliwäsi Petter Horn 37 9
62 Pitkälax Matts Grip 37 17
63 Yliwäsi,
Såiniemi
Petter Barckman 30 3
64 Matila,
Såinemi,
Summala
Henrich Duva 36 9
65 Pulckila Påhl Gök 40 17
66 Såiniemi Matts Udd 48 16
67 Näringe,
Härkälä,
Wuorenma
Johan Krus 32 8
68 Teiwala,
Tuchkala,
Wächmais
Samuel Flyght 28 7
69 Rasala,
Laukala
Erich Meiier 46 15
70 Pylckälä Henr: Håvman 41 6
71 Maiwala,
Teiwala,
Wuoremma
Henr: Sågman 21 6
72 Maiwala,
Pitkälax
Michel Wipa 25 9
73 Järwenpä,
Männymäki,
Kaskis
Matts Häger 26 6
74 Mäkiöis,
Matila,
Härkälänemi
Anders Oinoin 46 28 22.2.1758 saa eron
Petter Haloin 21 ogift 22.2.1758 hyväksytään
75 Kaislaiärwi,
Marala,
Rångala
Mårten Mört 34 8
76 Sywäis,
Wättilä
Nicolaus Pohlman 24 10
77 Kaitais Abram Tållman 24 7
78 Kärisalo Anders Lifländer 42 24
79 Kåtkatlax Henrich Drak 48 18
80 Kärisalo Johan Linman 28 6
81 Kåtkatlax Påhl Örn 30 14
82 Kåtkatlax Mårten Lattuin 54 35 22.2.1758 saa eron
Lars Kårholain 25 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
83 Kåtkatlax Påhl Pulckin 50 16
84 Kåtkatlax Nils Oxman 35 1
85 Häyrylä,
Kåtkatlax,
Katissalax
Matts Stormbalck 46 16 22.2.1758 saa eron
Nils Kåpoin 26 gift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
86 Ruokojärwi Olof Källman 28 6
87 Jåråsnemi Olof Kaupin 47 29
88 Jåråsnemi Iwar Lundtstaka 40 16
89 Ruokonemi Matts Bergman 25 6
90 Häyrylä,
Ruokoniemi
Petter Uggla 29 8
91 Häyrylä Joh: Helgström 40 15
92 Häyrylä Anders Parckoin _7 15
93 Kaitais Paul Brusin _8 15
94 Häyrylä Johan Sparv 29 9
95 Häyrylä Henrich Frisk 41 15
96 Häyrylä Olof Lutman 40 3
97 Häyrylä,
Sywäis
Olof Kätolin 30 11
98 Wättilä Arfved Orre 28 9
99 Sywäis Matts Kylman 30 11
100 Mawesi Anders Lyding 36 15
101 Mawesi Olof Hydman 29 5
102 Måndolamäki Thure Thureson 44 24
103 Måndolamäki Thomas Uf 24 8
104 Savuniemi Anders Brun 33 15
105 Savuniemi Adam Strömbom 39 6
106 Lachnalax,
Kaitais
Anders Nerman 30 8
107 Lachnalax Jeremias Färm 26 3
108 Lachnalax Abram Ruth 29 6
109 Sydänma Anders Öman 25 6
110 Kaitais Brusius Hämäläin 30 11
111 Kaitais Johan Andikain 49 29
112 Kaitais Mårten Modig 26 1
113 Kaitais,
Häyrylä
Johan Eklund 30 14
114 Kaitais Thomas Falck 40 15
115 Hasula Staffan Kårp 28 11
116 Hasula Carl Widman 58 17 22.2.1758 saa eron
-
117 Sipilä Nils Sunman 43 16
118 Rauhaniemi,
Kardila
Olof Ruth 58 16 22.2.1758 saa eron
Petter Kånduin 31 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
119 Tannila,
Kåskutjärwi,
Sulkawa,
Karjulanmäki
Påhl Tiger 45 13 22.2.1758 saa eron
Morten Mieloin 23 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
120 Mändyis,
Laukansari,
Karjulanmäki
Jöran Andersson 30 12
121 Vätälä,
Ruotila,
Sairala
Lars Eklöf 37 14
122 Wätälä,
Kammåla
Petter Realman 30 6
123 Kammåla Lars Gamman 40 16
124 Mändyis Påhl Skärman 29 7
125 Mändyis,
Kaitais
Petter Löppöin 34 2
126 Haltula,
Tunnila
Matts Härmelin 22 8
127 Pardala,
Tunnila
Nils Kuckoin 35 gift 22.2.1758 ruotu esitti, hyväksytään
128 Erikala,
Haltula
Matts Nirberg 41 14
129 Kaitais,
Rachkåla
Lars Lackman 45 7 22.2.1758 saa eron
Anders Purdin 22 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään
130 Marala,
Kaitais,
_uokåla
Henr: Läberg 52 14
131 Kaipala Thomas Jordan 50 14
132 Idenlax,
Kaipåla
Anders Imoin 45 16
133 Idenlax,
Lingola,
Rauhamäki
Hans Dahl 25 11
134 Såpala,
Mändyis
Anders Högman 27 7
135 Ruotila,
Sipilä
Erich Käton 30 7
136 Kammåla,
Auwila,
Ryhälä
Matts Törnquist 46 18
137 Karjulamäki Johan Hast 20 2

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Joseph Hiskou Trumslagare
2. rumpali Hans Hilsko Trumslagare

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1754Katselmu 1763

© Maija-Liisa Laakso 2020