AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1763

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmus 12.2.1763 (Sulkawa)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Lauckala Niclas v: Krämer Saf: 27 10 ogift
2 Kaihumäki Hind: Stårck Saf: 44 14 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
3 Wähmais Petter Ståhl Jockas 24 5 gift
4 Wähmais,
Taipal
Hind: Trana Saf: 41 14 gift
5 Suorniemi,
Warpasalo
Joh: Siöman Saf: 31 13 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
6 Rångala Lars Jerp Saf: 24 1 ogift
7 Hulkola,
Palois
Anders Biörkgreen 21.3.1762 esitti miehen tilalleen → 21.3.1762 esitti miehen tilalleen
Eljas Kåck Jockas 24 1 gift 21.3.1762 palkkamies 21.3.1762 palkkamies →
8 Summala,
Patala,
Lomala
Jacob Hirn Saf: 30 12 gift
9 Kaskis,
Tyrymäki
Thomas Haan Sulkawa 29 1 gift
10 Kaskis,
Håttila
And: Girström Saf: 27 4 2/3 gift
11 Kaskis,
Håttila,
Matula
Nils Svensk Saf: 35 12 gift
12 Yliväsi,
Heinniemi
Påhl Ung Jockas 23 5 ogift
13 Kiskiläniemi,
Hietajärfwi
Jeremias Järnsko Jockas 39 15 gift
14 Hietajärfwi Petter Fermer Jockas 31 8 gift
15 Såpala -
16 Kåickala,
Visala,
Pajusallmi
E:M: Aminoff Saf: 10 4 ogift vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
17 Mietula,
Hetajärfvi,
Vourenma
Staffan Nöigd Jock. 27 5 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
18 Randois,
Laukala
Joach: Fried: Duncker Saf: 26 8 ogift vapaaehtoinen lippumies vapaaehtoinen lippumies →
19 Marala Mih: Holmberg Jockas 44 14 gift
20 Pälkilä,
Marala
Andres Girs Jockas 42 12 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
21 Kåikala,
_hola
Anders Gråsteen Jock. 45 11 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
22 Läskilä Abrah: Ingberg Saf: 35 11 gift
23 Lefwola -
24 Härkälä,
Hetajärfvi
Sven Olso Österb. 22 4 ogift rumpali rumpali →
25 Häiriola,
Lefwola
Mich: Håfberg Saf: 35 10 gift
26 Halola,
Roukala,
Ahola
Erich Svala Jock: 32 14 gift
27 Haikarala Joh Backman Jockas 42 11 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
28 Mäkois -
29 Pohjos,
Mäkois
Thomas Karp Saf: 25 1/2 gift 17.6.1762 otettu 17.6.1762 otettu →
30 Pohjois Joh. From Jockas 45 12 gift
31 Kasintaipal,
Haikarala
Hind: Smedman Safvolax 33 10 gift
32 Kangais Joh: Åman Jockas 30 1 gift
33 Kangais,
Kättälä
Matts Holm Safvolax 33 13 gift
34 Täifvala Johan Öhrn Saf: 40 16 gift
35 Ollikala Påhl Flink Jockas 44 18 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
36 Hatsola,
Näringi
Olof Storm Joccas 33 13 gift
37 Ollikala,
Hatsola
Michel Tiäder Saf: 27 1 gift
38 Hatsola Hind: Meijer Jockas 45 21 gift
39 Näringe Abbr. Fried: v: Fieandt St: Mich 7 7 ogift 1.8.1762 ruodusta 52 1.8.1762 ruodusta 52
40 Maivala,
Aufvila
Petter Gustaw Duncker Jäskis 33 8 ogift vapaaehtoinen kersantti vapaaehtoinen kersantti →
41 Mavala,
Matila
Joh: Stålt Saf: 28 8 gift
42 Murdois,
Remojärfvi
-
43 Remojärfwi Lars Lanten Saf: 37 12 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
44 Tuchkala Ifwar Wjman Joccas 43 10 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
45 Tuchkala Mich: Bofinck Saf: 50 13 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
46 Pitkälax C:F: Jägerhorn St: Mich 12 7 ogift 1.9.1762 Henkikomppaniaan → 1.9.1762 Henkikomppaniaan
-
47 Yliväsi Gust: M: Ståhlhana Nyland 24 7 ogift
48 Kilpola,
Knutilamäki
Casper Hind: Pohlman Joccas 1 1 ogift
-
49 Kuosmala Lars Hedman Joccas 31 11 gift
50 Lähikola Hind: Gedda Joccas 51 17 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
51 Vourenma,
Hötyis
Abrah: Lång Saf: 31 1 gift
52 Vourenma,
Remojärfvi
-
53 Narila Hind: Hakspjk Saf: 37 13 gift
54 Karkiama Thomas Asplund Saf: 37 5 gift
55 Pitkälax Mich: Pihlman Saf: 30 4 gift
56 Pitkälax Erich Kinman Joccas 43 12 gift
57 Karkiama,
Ollikala,
Pulkila
Lars Rjpa Jock 41 13 gift
58 Pitkälax Matts Kåck Jocc 29 5 gift
59 Pitkälax Joh. Giökman Saf: 40 12 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
60 Ruokola,
Pulkila
Påhl Glada Saf: 41 14 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
61 Yliväsi Staffan Kardon 1.7.1762 karkasi → 1.7.1762 karkasi
Hind: Gerlander Saf: 19 1/2 ogift 16.8.1762 16.8.1762 →
62 Pitkälax Matts Grip Joccas 42 22 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
63 Yliväsi,
Såiniemi
Olof Tällgren Savolax 25 3 ogift
64 Matila,
Såiniemi,
Summala
Hind: Dufva Saf: 41 14 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
65 Pulkila Påhl Giök Saf: 45 22 gift
66 Såiniemi Matts Udd Saf: 53 21 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
67 Näringe,
Härkälä,
Vuorenma
Joh: Krus Saf: 37 13 gift
68 Täifvala,
Tuhkala,
Wächmais
Carl G: Reijer Nyland 14 1/2 ogift 19.7.1762 otettu 19.7.1762 otettu →
69 Räsälä,
Laukala
Erich Meijer Sverige 51 20 gift
70 Pylkälä Hind: Hoffman Saf: 46 11 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
71 Marala,
Täifvala,
Vourenma
Hind: Sagman Saf: 26 11 gift
72 Maivala,
Pitkälax
Michel Wjpa Joccas 30 14 gift
73 Järfvenpä,
Männynmäki,
Kaskis
Matts Häger Saf: 31 11 gift
74 Mäköis,
Matila,
Härkäläniemi
Petter Hassell Saf: 26 5 ogift
75 Kaislajärfvi,
Marala,
Rångala
Anders Hurtig Saf: 32 2 1/2 gift
76 Syfwäis,
Wättilä
Niclas Pohlman Roukol 29 15 ogift
77 Kaitais,
Kärisalo
Abraham Tållman Saf: 29 12 gift
78 Kärisalo,
Kåtkatlax
Petter Rääf Reef Saf: 28 1 gift
79 Kåtkatlax Hind: Draak Jorois 53 23 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
80 Kärisalo Joh: Lindman Jorois 33 11 gift
81 Kåtkatlax Påhl Öhrn Jorois 35 19 gift
82 Kåtkatlax Lars Elg Jorois 30 5 gift
83 Kåtkatlax Påhl Pulkin Jorois 55 21 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
84 Katisanlax Nils Oxman Leppäv: 40 6 gift
85 Häyrilä,
Kåtkatlax,
Katisanlax
Nils Reen Jorois 31 5 gift
86 Roukojärfvi Olof Källman Jorois 33 11 gift
87 Joroisniemi Joh: Hagman Jorois 36 1 gift
88 Joroisniemi Ifvar Lundstaka Jorois 45 21 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
89 Roukoniemi Matts Bergman Piexämäki 30 11 gift
90 Häyrilä,
Roukoniemi
Petter Rönberg Jorois 34 13 gift
91 Häyrilä Joh: Hälgström Jorois 45 20 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
92 Häyrilä Anders Parkoin Jorois 36 20 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
93 Kaitais Paul Brusin Jorois 43 20 ogift
94 Häyrilä Johan Sparf Jorois 34 14 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
95 Häyrilä Hind: Strengell Jorois 32 1 gift
96 Häyrilä Olof Luutman Jorois 45 8 ogift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
97 Häyrilä Olof Kätolin Jorois 35 16 gift
98 Wättlä Arwed Orre Leppäv: 33 14 gift
99 Syfwäis Matts Kyhlman Jorois 35 16 gift
100 Maväsi Anders Lyding Jorois 41 20 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
101 Maväsi Olof Hydman Jorois 34 10 gift
102 Mondolamäki Simon Flinck Jorois 32 1 gift 12.2.1763 kotitilan hoitoon → 12.2.1763 kotitilan hoitoon
103 Safvoniemi,
Mondolamäki
Thomas Uf Jorois 29 13 gift
104 Safvoniemi Anders Brun Jorois 38 20 gift
105 Safvoniemi Adam Strömbom Jorois 44 11 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
106 Lahnalax,
Kaitais
Anders Nerman Leppäv: 35 13 gift
107 Lahnalax Jeremias Ferm Jorois 31 8 gift
108 Lahnalax Abr: Ruth Rot Jorois 34 11 ogift
109 Sydänma Hind: w: Boisman Jorois 14 1/2 ogift 1.8.1762 otettu 1.8.1762 otettu →
110 Kaitais Brusius Hamelin Jorois 35 16 gift
111 Kaitais And: Moberg Piexa: 37 1 gift
112 Kaitais Mårten Modig Österb: 31 6 ogift
113 Häyrilä,
Kaitais
Joh Eklund Stockh: 35 19 gift
114 Kaitais Matts Malm Piex: 28 5 gift
115 Hasula Staffan Kårp Sulk: 33 16 gift
116 Kammola Joh: H: Aminoff Hirf: 25 8 ogift
117 Sipilä Nils Sundman Sulk: 48 21 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
118 Rouhamäki,
Kardila
Petter Hiort Saf: 36 5 ogift
119 Tunnila,
Kåskutjärfvi,
Karjulanmäki
Mårten Melon Sul: 28 5 gift
120 Mändys,
Laukansari,
Karjulamäki
Jöran Anderson Sul: 35 17 gift
121 Vätälä,
Rottila,
Sairala
Lars Eklöf Sul: 42 19 gift
122 Wättilä Petter Realman Sul: 35 11 gift
123 Kammola Petter Falck Sul: 21 1 gift
124 Mändyöis Påhl Siärnan Sulk: 34 12 gift
125 Mändyöis,
Kaitais
Petter Löppöin Sulk: 39 7 gift
126 Haltula,
Tunnila
Matts Härmelin Sulk: 27 13 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
127 Pardala,
Tunnila
Nils Tupp Sulk: 40 5 gift
128 Erikala,
Haltula
C:G. Petenius Jorois 25 1 ogift
129 Kaitais,
Rahkola
And: Färdig Saf: 27 5 gift
130 Marala,
Kaitais,
Roukola
Hind: Läber Sulkawa 57 19 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
131 Kaipola Joh: Swedman Sulk: 27 1 gift
132 Idenlax,
Kaipola
And: Immoin Sulk: 50 13 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
133 Idenlax,
Lingola,
Rauhaniemi
O:C: v: Fieandt St:M: 5 3 ogift vapaaehtoinen vapaaehtoinen →
134 Såpala And: Hägman Sulk: 32 12 gift
135 Routila Olof Turman Sulka 32 1 ogift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
136 Kammola,
Aufvila,
Ryhälä
Matts Törnqvist Sulka: 51 23 gift 12.2.1763 saa eron → 12.2.1763 saa eron
137 Karjulamäki Johan Hast Sulk: 25 7 gift

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Joseph Hiskou Trumbs:re
2. rumpali Simon Berggreen Trumbs:re

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1758Katselmus 1767

© Väinö Holopainen 2023