AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1753 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1753

Förtekning öfver Wargiärnings Manskapets Bevillnings Afgift wid Savolax Regemente till Foth För Åhr 1753

Juva 14.12.1754

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Mats Järweläin 1:
2 Mulli 1:
3 Petter Immoin - 18.2.1754 (hylätty)
4 Johan Karpin 1:
5 Anders Järweläin - 18.2.1754 (hylätty)
6 Lars Järweläin - 18.2.1754 (hylätty)
7 Mats Pökeläin - 18.2.1754 (hylätty)
8 Abram Keiturin 1:
9 Thomas Kuckoin 1:
10 Anders Nykäin 1:
11 Anders Hännin 1:
12 Pål Sauckoin - 18.2.1754 (hylätty)
13 -
14 Petter Pykinen 1:
15 Niels Hakulin 1:
16 Hindrich Tannin
17 -
18 -
19 Eskell Härkäin 1:
20 Christer Immoin 1:
21 Olof Poppius 1:
22 Hindrich Päsonen 1:
23 -
24 Anders Ahoin 1:
25 Samuel Hassinen 1:
26 Eric Ollikain
27 Johan Kajoin 1:
28 -
29 -
30 -
31 Mats Hyppöin - 18.2.1754 (hylätty)
32 Johan Ahoin 1:
33 -
34 Pål Teiwain 1:
35 Simon Marain 1:
36 -
37 Michel Aufwin - 18.2.1754 (hylätty)
38 Petter Härkäin 1:
39 Petter Haloin 1:
40 Staffan Hännin 1:
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 Michel Heilain 1:
49 Michel Hämäläin 1:
50 Anders Teifwain 1:
51 Abram Pylckain 1:
52 Bengt Kiukas 1:
53 Lars Junduin 1:
54 Lars Huttuin 1:
55 Michel Putkoin 1:
56 -
57 Erich Taskin 1:
58 Mats Kåhoin 1:
59 -
60 Anders Silloin 1:
61 Mats Ollikain 1:
62 Mats Lambin 1:
63 Petter Parckin 1:
64 Anders Pölläin 1:
65 -
66 Pål Lappalain 1:
67 -
68 -
69 Mat Hämäläin 1:
70 Mats Aufwikain - 18.2.1754 (hylätty)
71 -
72 Johan Haikarain 1:
73 Lars Laitin 1:
74 -
75 Anders Wihawain 1:
76 Petter Möllare
77 Erich Oinoin 1:
78 Petter Rimpi 1:
79 -
80 Pål Luckarin 1:
81 Pål Rahuin 1:
82 Lars Carjalain 1:
83 Hindr: Aholain 1:
84 Mats Karhin 1:
85 Niels Kapoin 1:
86 Johan Räisäin - 18.2.1754 (hylätty)
87 Johan Huchka 1:
88 Johan Kåpoin 1:
89 Samuel Pursiain 1:
90 Johan Huchka 1:
91 Erich Huppoin 1:
92 Thomas Pässi 1:
93 Olof Hilduin 1:
94 Hindrich Rahikain 1:
95 Hindrich Strängel 1:
96 -
97 Petter Uttriain 1:
98 Anders Laitin 1:
99 Petter Tickain 1:
100 Jacob Tickain 1:
101 -
102 Simon Hännin 1:
103 Mats Kettuin 1:
104 Michel Mondoin 1:
105 -
106 Hindr: Hilduin 1:
107 Jöran Toloin 1:
108 Erich Järweläin 1:
109 Johan Oxman 1:
110 Olof Dawitsain 1:
111 Johan Muikuin 1:
112 Thomas Morin 1:
113 Anders Koskelain 1:
114 Anders Toifwain 1:
115 Petter Pasoin 1:
116 Adam Hämäläin 1:
117 Sigfred Kålemain 1:
118 Petter Konduin 1:
119 Mårten Meloin 1:
120 Thomas Laitin - 18.2.1754 (hylätty)
121 Anders Wästärin 1:
122 Mats Räpoin - 18.2.1754 (hylätty)
123 Lars Räpoin 1:
124 Hindrich Päsoin 1:
125 Petter Wästärin 1:
126 Eric Pölläin 1:
127 -
128 Mats Wähkoin 1:
129 Niels Lächwäin - 18.2.1754 (hylätty)
130 Olof Purdin 1:
131 Johan Meloin 1:
132 Petter Lind 1:
133 Anders Waikoin 1:
134 Hindrich Halttuin - 18.2.1754 (hylätty)
135 Pål Meloin - 18.2.1754 (hylätty)
136 Petter Pyhäin 1:
137 Johan Härkäin 1:

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023