AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaVärväysluettelot → 1774

Savon rykmentti: Juvan komppania

Värväysluettelo 24.2.1774 (Lipsala)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti
7 Palois,
Härkälä
Påhl Pust 22.1.1773 hylättiin
Johan Hulkoin 11.6.1773 ruotumies kelpaamaton
Johan Janduinen 18 24.2.1774 palkkamies otetaan
9 Tyrynmäkj,
Kaskis
Tomas Haan 29.3.1773 hylättiin
Pohl Larson Kaipain 7.7.1773 ruotumies 16.8.1773 kelpaamaton
Lars Larsson Kaipain 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
16 Wisala,
Pajusalmj,
Kåikala
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
And: Leskin Lax Jockas 18 ogift 7.7.1773 ruotumies jatkaa edelleen
20 Pellilä,
Marala,
Randois
Anders Pedeen 22.1.1773 ruotuun 65
And: Larm Jockas 29 gift 11.6.1773 palkkamies hyväksytään
25 Heinola,
Lefvola
And: Stadig 22.1.1773 hylättiin
Anders Stadig 24.2.1774 palkkamies otetaan uudestaan
28 Mäkyis,
Pochiois
Johan Wulf 22.1.1773 hylättiin
Pohl Laukain Fäldt Jockas 22 ogift 11.6.1773 ruotumies 24.2.1774 esittää miehen tilalleen
Johan Wunnuka 27 ogift 24.2.1774 palkkamies hyväksytään
29 Pochiois Morten Pell 29.3.1773 hylättiin
Morten Pell 24.2.1774 palkkamies otetaan uudestaan
30 Pochiois Johan Frij 22.1.1773 hylättiin
Thomas Kuckonen 19 ogift 24.2.1774 palkkamies otetaan
31 Jokela,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Hend: Smedman 29.3.1773 hylättiin
Hend: Pasain 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Samuel Fors 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
36 Hassola,
Näringi
Olof Stårm 29.3.1773 hylättiin
Johan Pöyhöin Parde Jockas 26 ogift 7.7.1773 ruotumies hyväksytään
39 Näringi Anders Glad 29.3.1773 hylättiin
Petter Muikuin 7.7.1773 ruotumies 15.8.1773 hylättiin
Peer Peersson Ruotzalain 20 ogift 24.2.1774 täydennysmies hyväksytään
42 Murdois,
Remojärfvj
Staffan Heldag 13.1.1774 kuoli
-
45 Tuchkala,
Remojärfwj
Zachris Joh: Aminoff vapaaehtoinen 30.4.1773 ruotuun 70
Johan Myryläin From S:t Michel 29 gift 11.6.1773 palkkamies hyväksytään
46 Pitkälax -
Hans Wänäin 11.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Hans Hansson Wänäin 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
48 Knutilanmäkj,
Kilpola
Olof Jort 22.1.1773 hylättiin
Johan Hämäläin 11.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Johan Hämäläin 24.2.1774 ruotumies uudestaan toistaiseksi
50 Yliwesij,
Lehikola,
Ruokola
Nils Pust 29.3.1773 hyväksytään
55 Pitkälax,
Pulkila
Mich: Pihlman 29.3.1773 hylättiin
Staffan Nåpoin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Johan Noponen 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
60 Ruokola,
Pulkila
And: Seger 29.3.1773 hylättiin
Jacob Tarkiain 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Pål Auwikain 19 ogift 24.2.1774 täydennysmies hyväksytään
62 Pitkälax Petter Ollon 22.1.1773 hylättiin
Pål Lambinen 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
63 Soinnemj,
Yliwesij
Olof Tellgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
66 Soinnemj Pohl Bäfver 29.3.1773 hylättiin
Pål Hatain 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
67 Näringi,
Worenma
Hend: Häll 1.12.1773 kuoli
Olof Pätyin 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
69 Rasala,
Laukala
Erich Meijer 29.3.1773 hylättiin
Lars Kaipain Karp Jockas 26 gift 11.6.1773 palkkamies hyväksytään
70 Pylkälä,
Kilpola
Zachris Johan Aminoff 30.4.1773 vapaaehtoinen ruodusta 45 toistaiseksi
72 Maifvala,
Pitkälax
Mich: Wipa 29.3.1773 hylättiin
Mats Pedikäin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Anders Wepsa 22 ogift 24.2.1774 palkkamies otetaan
77 Kärisalo,
Kaitais
Abram Tollman 26.1.1773 hylättiin
Carl Brask Sulkava 25 ogift 21.6.1773 palkkamies 4.9.1773 hylättiin
Anders Immoin Id Randasalmj 23 ogift 16.9.1773 palkkamies otetaan
79 Kåtkatlx Erich Luckarin __.9.1770 palkkamies kelpaamaton
Påhl Häiskain 23.6.1773 ruotumies sisäänkirjoitettu, ei tavoitettu
-
81 Kåtkatlax,
Kärisalo
Pohl Öhrn 26.1.1773 sai eron
Lars Häckin 26.1.1773 palkkamies kelpaamaton
Lars Hägg Piexämäkj 19 ogift 29.3.1773 palkkamies jatkaa edelleen
82 Katisialax,
Kåtkatlax
Lars Elg 29.3.1773 hylättiin
Jöran Silmäin 23.6.1773 ruotumies 9.8.1773 hankki miehen tilalleen
Johan Tamse Kiäck Jorois 28 ogift 9.8.1773 palkkamies hyväksytään
85 Joroisnemj,
Katisialax
Nils Reen 29.3.1773 hylättiin
Olof Räisäin Härd Jorois 20 ogift 23.6.1773 ruotumies hyväksytään
87 Joroisnemj Hind: Hagman 29.3.1773 hylättiin
Carl Joh: Tawaststierna 16.9.1773 vapaaehtoinen toistaiseksi
89 Ruokonemj Mats Bergman 26.1.1773 hylättiin
-
92 Häyrilä Pohl Wäpling 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 23.6.1773 ruotumies kelpaamaton
Hindrich O___ 24.2.1774 palkkamies kelpaamaton
Pål Kiskin 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
95 Häyrilä -
Abram Hoponen palkkamies kelpaamaton
Erick Pajainen 18 24.2.1774 täydennysmies hyväksytään
99 Syvänsij Mats Kyhlman 29.3.1773 hylättiin
Petter Tickain Tihl Jorois 40 gift 23.6.1773 täydennysmies 24.2.1774 hylätään
Samuel Strengel 20 ogift 24.2.1774 palkkamies hyväksytään
103 Safvunemj Tomas Uf 29.3.1773 hylättiin
Jöran Pitkäin 23.6.1773 ruotumies 21.8.1773 esitti miehen tilalleen
Mats Reinhold Matsson Piexämäki 18 ogift 21.8.1773 täydennysmies 4.9.1773 poistettiin
-
106 Lachnalax,
Kaitais
And: Nerman 22.1.1773 sai eron
Elias Purainen Puhr Piexämäkj 24 ogift 23.6.1773 palkkamies hyväksytään
107 Lachnalax Jeremias Ferm 29.3.1773 hylättiin
Michel ___ 26 ogift 24.2.1774 palkkamies hyväksytään
110 Kaitais Michel Nick 26.3.1773 hylättiin
Michel Nick Piexämäkj 19 gift 29.3.1773 kuitenkin otettiin, hyväksytään
111 Kaitais Niles Moll 26.3.1773 hylättiin
Petter Måilain 23.6.1773 ruotumies 8.9.1773 hankki miehen tilalleen
Mats Huopoin Stårm Jorois 27 8.9.1773 palkkamies hyväksytään
112 Kaitais Michel Smed 29.3.1773 hylättiin
Hemming Sikain Sinck Jorois 22 ogift 23.6.1773 palkkamies hyväksytään
114 Kaitais Anders Gedda 26.3.1773 hylättiin
Påhl Wiliakain 23.6.1773 ruotumies 17.8.1773 hylättiin
Adam Sikain 25 gift 24.2.1774 täydennysmies hyväksytään
119 Karjulanmäkj,
Kåskutjärfvi,
Sulkava
Morten Mellon 29.3.1773 hylättiin
Hind: Metinen Metjn Pumala 21 30.4.1773 palkkamies otetaan
120 Karjulanmäkj,
Mändyis,
Laukansarij
Jöran Anderson 29.3.1773 hylättiin
Hindrich Huckain Huuck Sulkava 18 ogift 16.8.1773 palkkamies hyväksytään
121 Sairala,
Ruotila,
Wätälänmäkj
Lars Eeklöf 29.3.1773 hylättiin
David Såikain Sonck Sulkava 27 gift 14.6.1773 palkkamies hyväksytään
125 Kaitais,
Mändyis
Petter Löppönen 29.3.1773 hylättiin
Joh: Kåndinen Kåndin Randasalmj gift 15.5.1773 palkkamies hyväksytään
129 Kaiten,
Rachkolantaipal
Anders Ferdig 29.3.1773 hylättiin
Pohl Sallinen Saljn Carelen 24 gift 10.4.1773 palkkamies hyväksytään
133 Lingola,
Rauhannemj,
Idenlax
Johan Parck 27.3.1773 hylättiin
Johan Parck Jockas 19 ogift 29.3.1773 otettiin uudestaan hyväksytään
134 Ninimäkij,
Mändyis,
Kaipola
Anders Högman 29.3.1773 hylättiin
Hindrich Huopoin Håpp Sulkava 20 ogift 14.6.1773 palkkamies hyväksytään
135 Ruotila,
Sipilä
Abram Löpare 27.3.1773 hylättiin
Staffan Pelkoin Pelck Randasalmj 20 ogift 14.6.1773 palkkamies hyväksytään

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVärväysluettelo 1773cVärväysluettelo 1776

© Maija-Liisa Laakso 2020