AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1722

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1722

Syyskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Jokas Compagnie Lapstrand 15.9.1722

Nambn Rulla uppå dett Manskap som ähr Commenderat till Lapstrand af Savolax Nyslåtz Lähns Regemente till footh hwilcka hafwer hafft Prowiant if:n Rothårne till och med d: 15 Sept:r och nu anhålles för dem Proviant, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
116 Hindrich Skieppare Corporal
15 Thomas Gråback
16 Eskell Pelkoin
45 Hindrich Karialainen
Johan Heinoin
50 Matz Lähickoin
121 Thomas Tijtain
119 Johan Tijtain
130 Johan Läberg
129 Swen Wätäläinen

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

Lokakuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Lapstrand 28.9.1722

October Månadz Nambn Rulla på det manskap som ähr Comen:e till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Prowiant för Åfwan Nemde Månad

Ruotu Nimi Kommentti
116 Hind: Skippare Corporall
15 Tohmas Grabåck
16 Eskell Pelckoin
45 Hind: Karialain
Johan Heinåin
50 Mattz Lehickåin
121 Tomas Titain
130 Johan Läber
119 Johan Titain
129 Swen Wetäläin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

Marraskuu 1722: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:e Lapstrand 14.10.1722

November Rulla På det manskapp som är Comenderat till Lapstrand af Safwolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth för hwilcka anhålles Profwiant. Nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
116 Hind: Skiäppare Corp:
15 Thomas Gråbåck
16 Eskell Pelckoin
45 Hind. Karialain
Johan Häinåin
50 Mattz Lähickåin
121 Thomas Tijtain
119 Johan Titain
130 Johan Läberg
129 Swen Wätäläin

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8768 Astia

© Väinö Holopainen 2023