AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1757 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1758

Vaateraha 1757

Förtekning uppå den Beklädningz hielpen som Wargiernings Manskapet wid Kong: Safwolax Infanterie Regimente och Jockas Compagnie komma at undfå enl:t Compag: Chefens ingifwen Rulla för År 1757, neml:n

Juva 16.2.1758

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Matts Järväläin 3:10 2/3
2 Petter Mulli 3:10 2/3
3 Petter Immoin 3:10 2/3
4 Johan Karpin 3:10 2/3
5 Anders Järväläin 3:10 2/3
6 Lars Järväläin 3:10 2/3
8 Jöran Haikarain 3:10 2/3
9 Thomas Kuckoin 3:10 2/3
10 Anders Nykäin 3:10 2/3
11 Anders Hännin 3:10 2/3
13 Henr: Swanström 1:21 1/3
15 Nils Hakulinen 3:10 2/3
16 Henr: Tannin 1:21 1/3
19 Eskell Härckäin 3:10 2/3
21 Olof Poppius 3:10 2/3
22 Henr: Pesein 3:10 2/3
23 Nils Kackin 3:10 2/3
24 Anders Ahoin 3:10 2/3
25 Samuel Hasuin 3:10 2/3
27 Johan Käisein 3:10 2/3
31 Matts Hyppäin 1:21 1/3
32 Johan Ahoin 3:10 2/3
33 Staffan Nickain 1:21 1/3
34 Påhl Teivain 3:10 2/3
35 Simon Marain 3:10 2/3
36 Gust: Randalain 3:10 2/3
37 Michell Auvikain 3:10 2/3
38 Petter Härckäin 3:10 2/3
39 Petter Haloin 3:10 2/3
40 Staffan Hännin 3:10 2/3
49 Michel Hielte Hämäl: 3:10 2/3
50 Anders Teivain 3:10 2/3
51 Abram Pylckein 3:10 2/3
52 Bengt Kiukas 3:10 2/3
53 Lars Junduin 3:10 2/3
54 Lars Huttuin 3:10 2/3
55 Michel Putkoin 3:10 2/3
57 Eric Taskin 3:10 2/3
58 Matts Käinoin 3:10 2/3
59 Carl Värnin 3:10 2/3
60 Anders Heilain 3:10 2/3
61 Matts Ollikain 3:10 2/3
62 Matts Lambin 3:10 2/3
64 Anders Pölläin 3:10 2/3
66 Pål Lappalain 3:10 2/3
69 Matts Hämäläin 3:10 2/3
72 Johan Haikarain 3:10 2/3
73 Lars Laitin 3:10 2/3
75 Anders Vihavain 3:10 2/3
76 Petter Möllare
77 Eric Oinoin 3:10 2/3
78 Petter Rimpi 3:10 2/3
79 Johan Pursiain 3:10 2/3
80 Pål Luckarin 3:10 2/3
81 Påhl Rahuin 3:10 2/3
82 Lars Karholain 3:10 2/3
83 Henr: Aholain 3:10 2/3
84 Matts Korhoin 3:10 2/3
85 Nils Kapain 3:10 2/3
87 Johan Huchka 3:10 2/3
88 Johan Kåpoin 3:10 2/3
89 Samuel Pursiain 3:10 2/3
90 Johan Huchka 3:10 2/3
91 Eric Huppain 3:10 2/3
92 Thomas Pässi 3:10 2/3
93 Olof Hilduin 3:10 2/3
94 Henr: Rahikain 3:10 2/3
95 Henr: Strengel 3:10 2/3
96 Abram Kaipain 3:10 2/3
97 Petter Uttriain 3:10 2/3
98 Anders Laitin 3:10 2/3
99 Petter Tickain 3:10 2/3
100 Jacob Tickain 3:10 2/3
101 Henr: Tåloin 3:10 2/3
102 Simmon Hynnin 3:10 2/3
103 Matts Kättuin 3:10 2/3
104 Michel Mondoin 3:10 2/3
106 Henr: Hilduin 3:10 2/3
107 Jöran Tåloin 3:10 2/3
108 Eric Järväläin 3:10 2/3
109 Johan Oxman 3:10 2/3
110 Olof Davitsein 3:10 2/3
111 Johan Muikoin 3:10 2/3
112 Thomas Narin 3:10 2/3
113 Anders Kåskelain 3:10 2/3
114 Anders Tållvain 3:10 2/3
115 Petter Passain 3:10 2/3
117 Sigfred Kålemain 3:10 2/3
118 Petter Konduin 3:10 2/3
119 Mårten Meiloin 3:10 2/3
121 Anders Wästerin 3:10 2/3
122 Matts Räpoin 3:10 2/3
123 Lars Repoin 3:10 2/3
124 Henrich Päsoin 3:10 2/3
125 Petter Wästerin 3:10 2/3
126 Eric Pölläin 3:10 2/3
128 Matts Wauhkoin 3:10 2/3
129 Anders Purdain 3:10 2/3
130 Olof Purdin 3:10 2/3
131 Johan Mieloin 3:10 2/3
132 Petter Lindh 3:10 2/3
133 Anders Walkoin 3:10 2/3
134 Adam Hyräin 3:10 2/3
135 Olof Höröin 3:10 2/3
136 Petter Nykäin 3:10 2/3

Lähde: Nide 8867 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023