AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 106 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 106<>

Ruotutalot ovat kylissä: Asila (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Olof Larsson Kaipiainen mainittu 8.1700 mainittu 1.4.1702 1
Aron Puikkonen 5.1712 palkkamies 2
Johan Nykänen ennen 1726 11.3.1729 palkkamies ero 3
Jakob Paalanen 20.5.1734 mainittu 11.12.1735 kelpaamaton 4
Tomas Huhtiainen 1.3.1736 ruotumies poistui 5
Tomas Mikberg 9.6.1736 14.3.1749 kulkumies hylätty 6
Ernest Vilhelm Fredrik von Nandelstedt 19.9.1750 16.1.1752 vapaaehtoinen ruotu 89, korpraaliksi 7
Abraham Hobin 22.3.1752 20.2.1758 ruotu 28, vapaaehtoinen ruotu 28 8
Karl Adolf von Nandelstedt 20.2.1758 22.12.1765 vapaaehtoinen Henkikomppania varusmestari 9
Otto Vilhelm Henrik von Fieandt 1.1.1767 31.12.1768 vapaaehtoinen Everstiluutnantin komppania ruotu 107 10
Otto Karl von Fieandt 31.12.1768 2.3.1769 Everstiluutnantin komppania ruotu 107 Karjalan rakuunaeskadroonaan 11
Anders Norgren 31.12.1769 30.11.1771 vapaaehtoinen poistettiin 12
Herman Jakob Weber 31.12.1771 4.10.1773 vapaaehtoinen ruotu 129 13
Jakob Liten Paavilainen 28.2.1774 26.7.1789 palkkamies ammuttu 14
Henrik Myl 26.7.1789 3.6.1790 täydennysmies 106/107 kuoli 15
Johan Brav 3.6.1790 17.1.1797 täydennysmies 106/107 tuomittu 16
Anders Örling 17.1.1797 25.5.1797 kuoli 17
Johan Abraham Masalin 1.9.1797 28.9.1804 Juvan komppania ruotu 115, vapaaehtoinen poistettiin 18
Kasper Sonet Suomalainen 12.10.1804 mainittu 1807 palkkamies/palkkaamaton 19

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 106 varamies
Henrik Vanhanen mainittu 1752 18.2.1758 1
Markus Pyrhönen 28.2.1774 21.2.1774 ruotu 127 2
1776 lähtien ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 30
Henrik Kil Valjakka 28.2.1774 mainittu 1781 3,2
Anders Myr 1788 26.7.1789 ruotu 106 4,3
Johan Brav Myyryläinen 8.3.1790 4.6.1790 ruotu 106 5,4
Johan Trug 1792 17.2.1796 ruotu 107 6,5
Mats Pil 29.9.1798 ruotu 107 7,6
Johan Bask ennen 1804 8,7
Jakob Tant Taivalantti 24.11.1804 mainittu 1806 9,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Aron Puikonen _.5.1712
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1734b 20.2.1735
Jacob Palain 20 20.5.1734 kelpaamaton 1714
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Nykäin 11.3.1729
Jacob Palain 20.5.1734
Thomas Huchtiain Sawol 25 gift 16.5.1735 1710
Katselmus 1758 18.2.1758
-
Katselmus 1767 21.8.1767
-
Thomas Mukberg 9.6.1736 otettu 14.3.1749 hylättiin
Ernst Wilhelm von Nandelstedt 19.9.1750 vapaaehtoinen 16.1.1752 ruotuun 89
Abr: Hobin 22.3.1752 ruodusta 28 20.2.1758 ruotuun 28
Carl Adolph von Nandelstsedt 20.2.1758 vapaaehtoinen 22.12.1765 Henkikomppaniaan
Otto Wilhelm von Fiandt St. Michell 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen
Katselmus 1772 26.3.1773
Herm: Jac: Weber Piexämecki 10 1 (1771) vapaaehtoinen 1762
Katselmus 1775 21.8.1775
Otto Hinric von Fieandt vapaaehtoinen 31.12.1768 Everstiluutnantin komppaniaan
Otto Carl von Fieandt 31.12.1768 Everstiluutnantin komppanista 2.3.1769 Karjalan eskadroonaan
Anders Norgren 31.12.1769 palkkaamaton 30.11.1771 poistettiin
Herman Jacob Weber 31.12.1771 vapaaehtoinen 4.10.1773 ruotuun 129
Jacob Liten St. Michell 20 5/12 1 5/12 ogift 10 4 28.2.1774 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Liten St. Michel 23 5/12 4 5/12 ogift 5 4 (1774) 1755
Katselmus 1782 10.7.1782
Jacob Liten St Michell 26 5/12 9 _/_ gift 5 4 (1773) 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Liten St. Michel 30 11 gift 5 4 (1774) 1755
Katselmus 1788 27.9.1788
Jacob Liten St. Michell 33 14 gift 10 4 (1774) 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Liten 26.7.1789 kuoli
Hend: Myhl Jockas 21 1 1/2 ogift 10 5 26.7.1789 täydennys­mies nro 30 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Hindrich Myhl 3.6.1790 kuoli
Johan Braf St. Michel 19 ogift 10 4 1/2 3.6.1790 täydennys­mies nro 30 1771
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Braf St Michell 23 5 ogift 5 5 1/4 (1790) 1772
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Braf 17.1.1797 karkasi
Anders Örling 17.1.1797 palkkaamaton 25.5.1797 kuoli
Johan Abrah: Masalin St. Michel 1.9.1797 vapaaehtoinen
Katselmus 1801 15.6.1801
Joh: Abrah: Masalin
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Abrah Masalin St Michel vapaaehtoinen
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Aron Puikonen _.5.1712
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1734b 20.2.1735
Jacob Palain 20.5.1734 20
  kelpaamaton 1714
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Nykäin  
11.3.1729
Jacob Palain 20.5.1734
 
Thomas Huchtiain 16.5.1735 25 Sawol
  gift 1710
Katselmus 1758 18.2.1758
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
-  
 
Thomas Mukberg 9.6.1736 otettu
14.3.1749 hylättiin
Ernst Wilhelm von Nandelstedt 19.9.1750 vapaaehtoinen
16.1.1752 ruotuun 89
Abr: Hobin 22.3.1752 ruodusta 28
20.2.1758 ruotuun 28
Carl Adolph von Nandelstsedt 20.2.1758 vapaaehtoinen
22.12.1765 Henkikomppaniaan
Otto Wilhelm von Fiandt 1.1.1767 vapaaehtoinen St. Michell
  1/2 ogift
Katselmus 1772 26.3.1773
Herm: Jac: Weber (1771) vapaaehtoinen 10 Piexämecki
  1 1762
Katselmus 1775 21.8.1775
Otto Hinric von Fieandt   vapaaehtoinen
31.12.1768 Everstiluutnantin komppaniaan
Otto Carl von Fieandt 31.12.1768 Everstiluutnantin komppanista
2.3.1769 Karjalan eskadroonaan
Anders Norgren 31.12.1769 palkkaamaton
30.11.1771 poistettiin
Herman Jacob Weber 31.12.1771 vapaaehtoinen
4.10.1773 ruotuun 129
Jacob Liten 28.2.1774 palkka­mies 20 5/12 10 St. Michell
  1 5/12 4 ogift 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Liten (1774) 23 5/12 5 St. Michel
  4 5/12 4 ogift 1755
Katselmus 1782 10.7.1782
Jacob Liten (1773) 26 5/12 5 St Michell
  9 _/_ 4 gift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Liten (1774) 30 5 St. Michel
  11 4 gift 1755
Katselmus 1788 27.9.1788
Jacob Liten (1774) 33 10 St. Michell
  14 4 gift 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Liten  
26.7.1789 kuoli
Hend: Myhl 26.7.1789 täydennys­mies nro 30 21 10 Jockas
  1 1/2 5 ogift 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Hindrich Myhl  
3.6.1790 kuoli
Johan Braf 3.6.1790 täydennys­mies nro 30 19 10 St. Michel
  4 1/2 ogift 1771
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Braf (1790) 23 5 St Michell
  5 5 1/4 ogift 1772
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Braf  
17.1.1797 karkasi
Anders Örling 17.1.1797 palkkaamaton
25.5.1797 kuoli
Johan Abrah: Masalin 1.9.1797 vapaaehtoinen St. Michel
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Joh: Abrah: Masalin  
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Abrah Masalin   vapaaehtoinen St Michel
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 -
1733 -
1734 -
Jacob Palain 20.5.1734 otettu
1735 Jacob Palain kelpaamaton
-
1736 Thomas Huchtiain ruotumies poistui
Thomas Mickberg 9.6.1736 kulkumies
1737 Thomas Mickberg
1738 Thomas Mikberg
1739 Thomas Mickberg
1740 Thomas Mickberg
1741 Thomas Mickberg
1744 Thomas Mickberg
1745 Thomas Mickberg
1746 Thomas Mickberg
1747 Thomas Mikberg
1748 Thomas Mickberg
1749 Thomas Mickberg 14.3.1749 hylättiin
1750 Ernest Fried: v: Nandelstedt 19.9.1750 vapaaehtoinen
1751 Ernest Fr v: Nandelsted vapaaehtoinen
1752 E:F: v: Nandelstedt 1.3.1752 ruotuun 89
Abraham Hobin ruodusta 28
1753 Abram Hobin vapaaehtoinen
1754 Abrah Hobin vapaaehtoinen
1755 Abraham Hoabin vapaaehtoinen
1756 Abraham Hobin vapaaehtoinen
1757 Abram Håbin ruotuun 28
-
1758 Carl A: w Nandelstadt 20.2.1757 vapaaehtoinen
1759 Car: Ad: v: Nandelstet vapaaehtoinen
1760 Carl Ad: v: Nandelstadtd
1761 Carl w: Naldenstedt vapaaehtoinen
1762 Carl v: Naldenstedt vapaaehtoinen
1763 Carl w: Naldenstedt vapaaehtoinen
1764 Carl w: Naldenstedt
1766 Carl w: Naldenstedt vapaaehtoinen 22.12.1765 Henkikomppaniaan
1767 Otto Hind: von Fieandt 1.1.1767 otettu
1768 Otto Hindr: w: Fieandt vapaaehtoinen
1769 Otto Hind: w: Fieandt vapaaehtoinen 31.12.1768 Everstiluutnantin komppaniaan
Otto Carl von Fieandt 31.12.1768 Everstiluutnantin komppaniasta 2.3.1769 Karjalan rakuunaeskadroonaan
-
1770 And: Norgren 31.12.1769 palkkaamaton
1771 Anders Norrgren palkkaamaton
1773 Herm: Jac: Weber vapaaehtoinen
1775 Jacob Liten
1776 Jacob Liten
1777 Jacob Liten
1778 Jacob Liten
1779 Jacob Liten
1780 Jacob Liten
1781 Jacob Liten
1782 Jacob Liten
1783 Jacob Liten
1784 Jacob Liten
1785 Jacob Liten
1786 Jacob Liten
1787 Jacob Liten
1788 Jacob Liten
1789 Jacob Liten 26.7.1789 ammuttu
Hendr Myhl 26.7.1789 täydennysmies
1790 Johan Braf
1791 Johan Braf
1792 Johan Braf
1793 Johan Braf
1794 Johan Braf
1795 Joh: Braf
1796 Johan Braf
1797 Johan Braf 17.1.1797 tuomittu
Anders Örling 17.2.1797 palkkaamaton 25.5.1797 kuoli
-
1798 -
Joh: Abr: Masalin 1.9.1797 Juvan komppaniasta
1799 Joh Ab: Masalin vapaaehtoinen
1801 Joh: Abr: Masalin vapaaehtoinen
1802 Joh: Abr: Masalin vapaaehtoinen
1803 Joh: Abrah: Masalin vapaaehtoinen
1804 Johan Masalin vapaaehtoinen
1805 J: Masalin vapaaehtoinen 28.9.1804 poistettiin
Casper Soneth Suomalainen 12.10.1804 palkkamies
1806 Casper Sonneth palkkaamaton
1807 Casper Sonet

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774 28.2.1774
Herman Jacob Weber vapaaehtoinen 4.10.1773 ruotuun 129
Jacob Pawilain 19 ogift 28.2.1774 palkkamies 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Oloff Larson Kaipiain
1700_11 Oluff Larsson Kaipiain
1700_12 Oluff Larsson Kaipiain
1701_1 Oluff Larsson Kaipiain
1701_2 Oluff Larson Kaipiain
1701_3 Oluff Larsson Kaipiain
1701_4 Oluff Larsson Kaipiain
1701_5 Oluff Larsson Kaipiain
1701_6 Oluff Larsson Kaipiain
1701_7 Oluf Larsson Kaipiain
1701_8 Oluf Larsson Kaipiain
1701_9 Oluf Larsson Kaipiain
1701_10 Oluff Larsson Kaipiain
1701_11 Oluff Larsson Kaipiain
1701_12 Oluff Larsson Kaipiain
1702_1 Oluff Larsson Kaipiain
1702_2 Oluff Larsson Kaipiain
1702_3 Oluff Larsson Kaipiain
1702_4 Oluff Larsson Kaipiain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Pieksamaki RK 1736-1744
99 Wehmais Johan Nykein
puoliso: Eva Sijatar
lapsia: Ingeborg, Lars, Johan, Walborg
Mikkeli RK 1726-1735
163 Soldater ... i Pumala Compagnie Johan Nykäin
puoliso: Walborg Christersr Pylckäin
föafskedad
Mikkeli RK 1736-1750
- Pumala Compagnie Thomas Mickberg
Mikkeli RK 1757-1763
- Soldater ... af Pumala Compagnie -
Mikkeli RK 1766-1773
- Pumala Compagnie Jacob Liten s. 1756
puoliso: Lisa Pulljain s. 1753
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater ... i Pumala Compagnie Jacob Liten s. 1756
puoliso: Elisabeth Pulliain s. 1753
lapsia: Jacob, Eva, Matths
yliviivattu
- Soldater ... i Pumala Compagnie Johan Braf s. 1769

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Kåskentaipal Thomas Huchtiain
puoliso: Elisabeta Hämäläin
lapsia: Matts, Erich
Asila Thomas Michelss: Mickberg
puoliso: Charin Pährsdr Låkoin, Lukoin vih. 5.11.1749
lapsia: Petter, Brita, Thomas
Kyhkylä Otto Karl von Fieandt s. 20.6.1758
puoliso: Soph: Gustava Leopold
lapsia: Johan Henric
Matiskala Herman Jakob Weber s. 25.2.1755
Suonsari Jacob Liten Pavelain
puoliso: Elisabeth Pulliain vih. 24.12.1775
lapsia: Jacob, Eric, Matths
Moisio Johan Abrah: Masalin s. 8.2.1789

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Thomas Mickberg
1745 Thomas Mukberg
1746 Thomas Mickberg
1747 Thomas Mickberg
1748 Thomas Mekberg
1752 Ernest Fried: von Nandelstedt vapaaehtoinen 1.w.1752 korpraaliksi
1752 Abr Hobin 22.3.1752 ruodusta 28
1752b Ernest Friedr: von Nandelstedt vapaaehtoinen 1.3.1752 korpraaliksi
1752b Abr Hobin 22.3.1752 vapaaehtoinen ruodusta 28
1753 Abr Hobin vapaaehtoinen
1754 Abram Hobin vapaaehtoinen
1756 Abrah: Hobin
1767 Otto Henr: w: Fieandt 1.1.1767 vapaaehtoinen
1768 Otto H: won Fieandt vapaaehtoinen
1773 Herman Johan Weber vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Kåskentaipal
Asila
Asila
Thomas Huchtiain
Sigfred Tijkain
Pafwilains Öde
1778 Sosari
Asila
Koskentaipal
Johan Ollikain
Eric Likain
Adjutant Weber
1801 Asila
Koskentaipal
Suonsari
Eric Likain
Joh: Tukain
Lars Tukain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
Marcus Purhoin sotilaaksi ruotuun 127
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 30
Hinrich Waljacka St: Michel 23 3/12 ogift 10 5 1/4 1756
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Henr: Waljaka Kihl St: Michel 23 5/6 ogift 10 5 1758
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Myhr Joccas 20 3/4 ogift 10 1 (1788) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Myhl 26.7.1789 ruotuun 106
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Trug Jockas 32 3 5 6 1/4 (1792) 1763
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Bask palautettu Venäjälle
Jacob Taifvalantij Tant St: Michell 29 1 1/4 gift 5 7 24.11.1804 palkkarenki 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 106 varamies
Marcus Purhoin  
  sotilaaksi ruotuun 127
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 30
Hinrich Waljacka   23 3/12 10 St: Michel
  5 1/4 ogift 1756
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Henr: Waljaka Kihl   23 5/6 10 St: Michel
  5 ogift 1758
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Myhr (1788) 20 10 Joccas
  3/4 1 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Myhl  
26.7.1789 ruotuun 106
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Trug (1792) 32 5 Jockas
  3 6 1/4 1763
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Bask  
  palautettu Venäjälle
Jacob Taifvalantij Tant 24.11.1804 palkkarenki 29 5 St: Michell
  1 1/4 7 gift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 106 varamies
1758_v Hind Wanhain 18.2.1758 hylätty
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
Ruodun 106 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Marcus Pyrhöin 24 28.2.1774 1750
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 106 ja 107 yhteinen varamies numero 30
And: Myl 26.7.1789 sotilaaksi ruotuun 106
-
Joh. Myryläin 20 8.3.1790 otettu 1770
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Braf 4.6.1790 sotilaaksi ruotuun 106
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hinrich Wanhain
1753_v Hindr. Wanhain
1754_v Henr: Wanhain
1754b_v Henrich Wanhain
1754c_v Henr: Wanhain
1756_v Hendr Wanhain
1757_v Hendrich Wanhain
1758b_v Henric Wanhain
1764_v Anders Laitin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 105Ruotu 107

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024