AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaKatselmukset → 1775

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Pääkatselmus 21.8.1775 (Rantasalmi)

Miehistö

Rotorne Ifrån N:o 44 till och med N:o 88 wid sidsta Freds Tractatten afgångne till Keijserliga Ryska Kronan

Rotorne N:o 90 och 91 afgångne till Ryska Kronan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy
1 Piskola,
Pittkälax,
Hylkylä
Michell Schiönstedt 31.3.1769 ruotuun 42
Conrad von Creutlein 31.3.1769 ruodusta 42 31.3.1769 Juvan komppaniaan
Carl Gustav Procope palkkaamaton 31.12.1769 ruotuun 22
Herman Johan Lemke 31.12.1769 ruodusta 28 19.12.1772 Henkikomppaniaan
Johan Lemke 19.12.1772 Majurin komppaniasta
2 Hylkylä,
Kietäwälä
Lars Hyfwersten Pumala 41 23 gift 11 1
3 Maljala,
Hylkylä
Matts Dyster 26.3.1773 hylättiin
Johan Hämäl: 9.7.1773 ruotumies 9.9.1773 kelpaamaton
Hans Mondoin 9.10.1773 ruotumies 24.2.1774 esitti miehen tilalleen
Hinric Smålender 24.2.1774 palkkamies 20.6.1774 karkasi
Gustav Jack Pumala 18 6 ogift 11 1 30.12.1774 ruodusta 23
4 Ikola,
Maljala
Thomas Mört 26.3.1773 hylättiin
Anders Joh. Mondoin Pistohl 9.7.1773 ruotumies 24.2.1774 esitti miehen tilalleen
Påhl Sparf St. Michell 23 1 1/2 ogift 10 5 1/2 24.2.1774 palkkamies
5 Hauhola,
Piskola
Conrad Weber 31.12.1769 Majurin komppaniaan
Mårten Ingberg Pumala 26 5 8/12 gift 11 1 31.12.1769 ruodun täydennysmies
6 Piskola,
Maljala
Hans Räf 5.6.1770 karkasi
Johan Fried: Hammarbeck 1.4.1771 palkkaamaton 24.7.1773 ruotuun 11
Staffan Storm Pumala 29 2 2/12 gift 11 5 24.7.1773 palkkamies
7 Hurisalo,
Piskola
Petter Frodig Pumala 28 8 8/12 gift 12
8 Hurisalo,
Ihalais
Jacob Hacksten 29.12.1771 sai eron
Johan Hansk Pumala 23 3 8/12 ogift 11 1/3 1.1.1772 palkkamies
9 Hurisalo,
Kyllölä
Petter Alm 26.3.1773 erotettiin
Anders Leinoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 kelpaamaton
Matts Räpoin 24.7.1773 ruotumies 16.8.1773 esitti miehen tilalleen
Simon Lindqwist 16.8.1773 huilunsoittaja 30.3.1775 ruotuun 17
-
10 Kyllölä,
Ollila,
Kaipala
Johan Willig Ruokolax 41 21 gift 11 1
11 Repola,
Magnola,
Rokotaipal
Lars Walgren 26.3.1773 erotettiin
Matts Kondin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 hylättiin
Joh. Fried. Hammarbeck 24.7.1773 ruodusta 6 28.2.1774 ruotuun 96
Thomas Snäll Pumala 20 1 1/2 ogift 11 1 28.2.1774 palkkamies
12 Magnola Matts Sund Pumala 28 7 5/12 gift 11 3
13 Kaupila,
Magnola
Erik Horngren 17.1.1770 kuoli
Anders Sorjoin 8.9.1770 ruotumies 30.11.1770 esitti miehen tilalleen
Hinric Lund Pumala 32 4 5/12 gift 11 4
14 Lindusalo Claes Karlberg 26.3.1773 erotettiin
Mårten Repoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 hylättiin
Pål Lukoin 24.7.1773 ruotumies 28.2.1774 esitti miehen tilalleen
Jacob Bröms 28.2.1774 täydennysmies 16 15.4.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Stadig Pumala 26 1 1/2 ogift 11 3 15.4.1774 palkkamies
15 Råkansalo,
Lindusalo
Matts Abor Pumala 27 7 5/12 gift 11 2
16 __tala Jacob Snickare 26.3.1773 erotettiin
Adam Luckoin 9.7.1773 palkkamies 16.8.1773 esitti miehen tilalleen
Jacob Mag. Ugla 16.8.1773 vapaaehtoinen 21.2.1774 ruotuun 122
Påhl Lapp 27 1 1/2 ogift 21.2.1774 palkkamies
17 Ninisari,
Lukola
Petter Ekebom 26.3.1773 erotettiin
Thomas Lukoin 9.7.1773 ruotumies 1.9.1773 hylättiin
Adam Lukoin 9.10.1773 ruotumies 21.2.1774 esitti miehen tilalleen
Jacob Färm 21.2.1774 palkkamies 31.8.1774 kuoli
Jacob Lilljedahl 30.12.1774 klarinetinsoittaja 30.3.1774 rumpaliksi
Simon Lindqvist 30.3.1775 huilunsoittaja
18 Ninisari,
Huckala
-
Påhl Wjk Pumala 30 7 gift 11 1 2.1.1768 palkkamies
19 Kittusensalo,
Huchkala,
Lukola
Mårten Meijer Pumala 31 7 5/122 gift 11 2
20 Muramäki,
Säppänkylä,
Bengtilä
Petter Karp 26.3.1773 erotettiin
Jöran Waldoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 esitti miehen tilalleen
Nils Redlig Pumala 26 2 2/12 ogift 11 3 24.7.1773 palkkamies
21 Säppänkylä,
Metula,
Wesinemi
Anders Höök Wjborg 36 18 5&12 gift 11 3
22 Pättäjänemi,
Himahuha,
Wesiniemi
Anders Lundqwist 8.10.1768 hukkui
Gustaw Jack 30.12.1768 palkkaamaton 31.12.1769 ruotuun 23
Carl Gustav Procope 31.12.1769 ruodusta 1 31.12.1770 ruotuun 32
Sigfred Liten 31.12.1770 4.1.1773 karkasi
Adam Kittuin Ståhl Pumala 23 2 112 ogift 11 2 9.7.1773 ruotumies
23 Säppälä,
Kerdilä,
Yliseaufvila
-
Gust: Jack 31.12.1769 ruodusta 22 30.12.1774 ruotuun 3
Bertil Järn Pumala 25 1/2 8/12 ogift 11 3 30.12.1774 palkkamies
24 Kietäwälä Johan Fagerlund 41 16 ogift 11 21.8.1775 saa eron
25 Kietäwälä,
Kärinemi
Torsten Berg Roukolax 31 8/12 16 7/12 gift 11 3 1/2
26 Kärinemi,
Kyrckiobyn,
Lambila
Matts Kant Pumala 28 9 5/12 gift 11 5
27 Lindusalo,
Lambila,
Kaipala
Jacob Flick Pumala 34 9 5/12 gift 11 2
28 Metula Petter Wilhelm Krus 30.6.1768 majoittajaksi
Herman Johan Lemke 30.6.1768 Majurin komppaniasta 31.12.1769 ruotuun 1
Samuel Hertz 31.12.1769 palkkaamaton 13.6.1770 poistettiin
Jöran Mård Pumala 35 5 5/12 gift 11 _ 30.11.1770 palkkamies
29 Kaipola,
Sorjola,
Huchtima
Anders Flychtig 26.3.1773 erotettiin
Carl Hielman Jorois 22 1/12 2 1/12 ogift 11 2 9.7.1773 palkkaamaton
30 Huchtima,
Kaipola
Mårten Kluftig Pumala 47 5/12 20 5/12 gift 11 5 1/2
31 Harmala,
Metula
-
Johan Henr. Törnquist 29.8.1767 vapaaehtoinen 30.7.1774 poistettiin
-
32 Harmala,
Hamula
-
Sigfred Helpi 8.9.1770 ruotumies 30.11.1770 hylättiin
Carl Gust: Procope 31.12.1770 ruodusta 22 29.11.1771 poistettiin
Gabriel Jack Pumala 16 5 ogift 30.9.1772 ruodusta 38
33 Hamula Clemet Snellman Säminge 46 5/12 24 5/12 gift 11 3 1/2 21.8.1775 saa eron
34 Pirtimäki,
Ryhälä
Christer Glödstaf 16.10.1767 kuoli
Anders Kjhl Pumala 37 5/12 6 5/12 gift 11 2 1/2 2.1.1768 täydennysmies
35 Ryhälä Daniel Lind 26.3.1773 erotettiin
Påhl Bengtin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 esitti miehen tilalleen
Påhl Hielte Sulkawa 30 2 11/12 gift 11 3 1/2 24.7.1773 palkkamies
36 Ryhälä,
Ninimäki,
Piskola
Philip Hottman Pumala 40 5/12 23 5/12 gift 11 1 1/2
37 Säppäkylä,
Himahuha,
Pihjalax
Lars Laxfeldt Pumala 46 23 5/12 gift 11 4
38 Maljala,
Repola,
Sorjola
Olof Lustig 26.12.1771 kuoli
Gabriel Jack 31.12.1771 poika 30.9.1772 ruotuun 32
Georg B__n Pumala 26 3 gift 11 2 30.9.1772 palkkamies
39 Kärjälä,
Ruokotaipal,
Junimäki
Petter Tornström 26.3.1773 erotettiin
Matts Leinoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 esitti miehen tilalleen
Grels Wjdrig Pumala 29 2 1/12 ogift 11 1 24.7.1773 täydennysmies
40 Kittula,
Ninisarj
Matts Frimodig Pumala 29 9 5/12 gift 11 3 1/2
41 Ollila,
Råkansalo,
Huchtima
Gust: Hinr Jack vapaaehtoinen 19.8.1767 poistettiin
Lars Kock Pumala 25 6 5/12 ogift 11 _ 31.3.1768 palkkamies
42 Limatala,
Wesinemi
Conrad von Creutlein 31.3.1769 ruotuun 1
Michell Schiönstedt Ruokolax 44 26 5/12 gift 11 3 1/2 31.3.1769 ruodusta 1
43 Punnola,
Pöllölä
Erich Sagtmodig 26.3.1773 erotettiin
Philip Korhoin 9.7.1773 ruotumies 2.9.1773 esitti miehen tilalleen
Samuel Flygare Randasalmi 32 1 11/12 gift 11 3 2.9.1773 palkkamies
89 Kommerniemi,
Yleseaufvila
Lars Lukman Pumala 35 7 5/12 gift 11 4 1/2 19.8.1767 palkkamies
92 Kyhkylänemi,
Tiusala
Hinric Bock 22.7.1768 karkasi
Michell Tiusain 8.9.1770 ruotumies 30.9.1771 esitti miehen tilalleen
Mårten Frisk St. Michell 24 5/12 4 5/12 ogift 11 5 1/3 30.9.1771 palkkamies
93 Karstila,
Helpanala
-
Nils Sorsa Carelen 23 5/12 6 8/12 ogift 11 5 1/2 2.1.1768 palkkamies
94 Tukala,
Anjanemi,
Helpanala
Johan Adolph Järnfeldt 19.8.1767 poistettiin
Erich Johan Huchtberg 1.9.1767 vapaaehtoinen 13.7.1770 poistettiin
Johan Beckman Kärimäki 27 4 4/12 gift 11 5 1/2 1.4.1771 palkkamies
95 Noroselkä,
Harjuma,
Säppälä
-
Petter Suur St. Michell 27 6 6/12 gift 11 13.2.1769 palkkamies
96 Tukala,
Kähkylä,
Marjonemi
-
Johan Friedric Hammarbeck 16 28.3.1774 ruodusta 11
97 Kyrckioby,
Tukala,
Kyhkylänemi
Adolph Aminoff 1.1.1768 Henkikomppaniaan
Jöran Lillja 28.9.1768 palkkamies 29.7.1769
Påhl Ström St. Michell 23 5/12 5 4/12 ogift 11 4 1770 palkkamies
98 Wanhala Claes Anton St. Michell 48 5/12 30 gift 11
99 Wanhala Eskel Grönmarck 19.8.1767 erotettiin
Daniel Ek 25 5/12 6 5/12 ogift 11 5 31.12.1768 palkkamies
100 Wechmais Abram Enqvist 26.3.1773 erotettiin
Johan Östberg Österbotn 33 2 ogift 11 4 1/3 13.6.1773 palkkamies
101 Wechmais,
Alama
Hinric Modig 19.8.1767 erotettiin
Nils Malm St. Michell 30 5/12 7 10/12 gift 11 2 1/2 23.10.1767 otettu
102 Wächmas Anders Svänsk 26.3.1773 erotettiin
Jacob Pafwilain 28.6.1773 ruotumies 4.10.1773 hylättiin
Hinric Pylköin 4.10.1773 ruotumies 17.4.1774 esitti miehen tilalleen
Jöran Hempling St. Michell 20 1 4/12 ogift 11 17.4.1774 palkkamies
103 Wächmas -
Anders Asp Carelen 24 5/12 6 1/12 ogift 10 21.7.1769 palkkamies
104 Wechmas Johan Dahlqwist St. Michell 32 5/12 9 gift 11 4 1/4
105 Rämälä,
Wechmas
Jacob Asikain St. Michell 27 5/12 8 ogift 11
106 Suosari,
Asila,
Koskintaipal
Otto Hinric von Fieandt vapaaehtoinen 31.12.1768 Everstiluutnantin komppaniaan
Otto Carl von Fieandt 31.12.1768 Everstiluutnantin komppanista 2.3.1769 Karjalan eskadroonaan
Anders Norgren 31.12.1769 palkkaamaton 30.11.1771 poistettiin
Herman Jacob Weber 31.12.1771 vapaaehtoinen 4.10.1773 ruotuun 129
Jacob Liten St. Michell 20 5/12 1 5/12 ogift 10 4 28.2.1774 palkkamies
107 Wächmas,
Koskintaip,
Tiusala
Anders Eklund 19.8.1767 erotettiin
Michell Lambin 8.9.1770 ruotumies 30.9.1770 poistettiin
Thomas Wann St. Michel 22 5/12 3 ogift 30.9.1772 palkkamies
108 Asila Staffan Qwick Jåckas 39 5/12 18 5/12 gift 11 2 1/2
109 Asila Johan Furu 19.10.1774 kuoli
Conrad Erik Weber Piexämäki 17 6 ogift 11 3 30.3.1775 rumpali
110 Wänälä Anders Weppling 26.3.1773 erotettiin
Jacob Lambin 28.6.1773 ruotumies 1.9.1773 esitti miehen tilalleen
Petter Åhl St. Michell 32 1 4/12 gift 12 1/3 1.9.1773 palkkamies
111 Wänälä Swen Semberg 30.12.1770 varusmestariksi
Ertwin Winter Roukolax 30 8 gift 11 3 1/2 30.12.1770 Henkikomppaniasta
112 Wänälä,
Hakola
Michel Biörk Jockas 47 5/12 26 5/12 gift 11 3 1/2
113 Kärjälä -
Johan Lydig 1.7.1769 palkkamies 26.3.1773 erotettiin
Anders Myntin 28.6.1773 ruotumies hylättiin
Hans Giökendahl St. Michell 23 9/12 1 10/12 ogift 11 1 1/2 30.10.1773 palkkamies
114 Sawila,
Hylkylä,
Pättylä,
Kärjälä
-
Matts Fagerström 28.12.1768 palkkaamaton 3.9.1770 Kuopion komppaniaan
Gust: Hinric Rehbinder 27.3.1773 vapaaehtoinen 30.4.1773 Everstiluutnantin komppaniaan
Nils Hinric Longe 27.10.1774 vapaaehtoinen
115 Säppälä,
Wanhala
Michel Ekström Hirfwensalmi 46 5/12 25 5/12 gift 12 1
116 Kähkölä,
Säppälä
Jacob Haliln Jockas 33 5/12 9 gift 11 1 1/4
117 Kähkölä Johan Holm 20.6.1768 kuoli
Erich Larm St. Michell 24 5/12 6 5/12 ogift 11 1 29.12.1768 palkkamies
118 Kähkölä,
Wätämäsalmi
Mårten Kiellman St. Michell 45 5/12 25 5/12 gift 11 4
119 Marjonemi,
Nurhola
Johan Rolig 30.9.1770 karkasi
Matts Hyhr St. Michell 33 5/12 4 5/12 ogift 11 2/3 17.11.1770 palkkamies
120 Mondola,
Marjonemi
-
Anders Lindberg 30.8.1767 vapaaehtoinen _.7.1770 poistettiin
Hinric Puhr Jorois 24 5/12 5 5/12 ogift 11 4 1/2 31.12.1770 palkkamies
121 Marjonemi,
Taipalis
-
Petter Johan Schatelowitz Christina 16 5/12 8 5/12 ogift 10 5 21.9.1767 palkkaamaton
122 Synsiälä,
Marjonemi
Matts Saxen 26.3.1773 erotettiin
Matts Pylkin 28.6.1773 ruotumies 17.7.1773 kuoli
Jacob Magnus Ugla 10 2 21.2.1774 ruodusta 16
123 Parkila,
Siskola
Påhl Lagerström 26.3.1773 erotettiin
Axell Patron St. Michell 20 4/12 2 4/12 ogift 11 2 2/3 21.4.1773 palkkamies
124 Parkila,
Siskola
Anders Tagg St. Michell 26 5/12 9 ogift 10 5 1/3
125 Parkila Petter Tistell St. Michell 28 5/12 9 ogift 10 5 2/3
126 Haukakorhola,
Taipalis
Matts Tysk 27.9.1774 kuoli
-
127 Taipalis Christer Hurtig 26.3.1773 erotettiin
Påhl Hämäläin 28.6.1773 ruotumies hylättiin
Marckus Jerpe St. Michel 25 1/2 1 1/2 ogift 11 21.2.1774 palkkamies
128 Hapataipal,
Taipalis
Thomas Ström St. Michel 46 5/12 26 5/12 gift 11 3 21.8.1775 saa eron
129 Laitjala Hans Forss 26.3.1773 erotettiin
Staffan Likain 28.6.1773 ruotumies 4.10.1773 hylättiin
Herman Jacob Weber 4.10.1773 ruodusta 106

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Eric Willhelm Tavastierna 1:a Trumbslagare 1.10.1768 Kuopion komppaniaan
Michel Behm 1:a Trumbslagare 1.10.1768 Kuopion komppaniasta 28.3.1771 sai eron
Jöran Timmerman 1:a Trumbslagare 1.4.1771 tuotu 30.12.1774 Karjalan eskadroonaan
Michell Schiönstedt 1:a Trumbslagare 30.12.1774 tuotu
2. rumpali Lars Lustig 2:a Trumbslagare 6.2.1773 kuoli
Conrad Erich Weber 2:a Trumbslagare 15.3.1773 Pieksämäen komppaniasta 30.3.1775 ruotuun 109
Jacob Lilljedahl 2:a Trumbslagare 30.3.1775 ruodusta 17

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainVirkatalot ja torpatKatselmu 1772Katselmu 1778

© Väinö Holopainen 2020