AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 5 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 5<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hauhala, Piskola (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Filip Hotti 1695 mainittu 1.4.1702 ruotu 2 Vanha rykmentti 1685 1
Mårten Jakobsson Kähärä mainittu 6.9.1712 6.9.1719 palkkamies 2
Staffan Aholainen mainittu 1.6.1728 16.7.1735 hylätty 3
Johan Tarkka 27.1.1736 14.6.1750 palkkamies hylätty 4
Johan Långström 26.9.1750 7.2.1763 täydennysmies ero 5
Georg von Brandenburg 2.1.1765 1.10.1765 ruotu 114, vapaaehtoinen Karjalan eskadroonaan 6
Konrad Vilhelm Weber 2.1.1766 31.12.1769 ruotu 113, vapaaehtoinen Majurin komppania ruotu 44 7
Mårten Ingberg 31.12.1769 26.5.1790 täydennysmies 5 kuoli 8
Johan Skön Arponen 4.6.1790 mainittu 18.8.1807 täydennysmies 5/6 kuoli sodassa 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 5 varamies
Mårten Ingberg 31.12.1769 ruotu 5 1
1776 lähtien ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Glad Ukkonen 24.3.1774 5.9.1789 ruotu 6 2,4
Johan Skön Arponen 8.3.1790 4.6.1790 ruotu 5 3,5
Petter Pilt 1799 mainittu 1806 4,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Jacobss: Kähärä
Katselmus 1716 23.10.1716
Morten Kähara Sawolax och Pumala Socken 21 5 gifter (1711) 1695
Katselmus 1719 2.11.1719
Mårten Kähärä 6.9.1719 sai eron
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Aholain Savolax 30 9 gift (1726) 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Tanka
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Tanka
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Långström
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Långström
Katselmus 1758 18.2.1758
Johan Långström 26 8 (1750) 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Stafan Aholain 16.7.1735 hylättiin
Johan Tarcka 27.1.1736 palkka­mies 14.6.1750 hylättiin
Johan Långström 26.9.1750 täydennys­mies 7.2.1763 sai eron
Georg von Brandenburg 2.1.1765 vapaaehtoinen ruodusta 114 1.10.1765 Karjalan eskadroonaan
Conrad Weber Sanct Michels sokn 14 8 ogift 2.1.1766 vapaaehtoinen ruodusta 113 1753
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårt: Ingberg Pumala 32 3 gift 11 2 (1769) 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad Weber 31.12.1769 Majurin komppaniaan
Mårten Ingberg Pumala 26 5 8/12 gift 11 1 31.12.1769 ruodun täydennys­mies 1749
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Ingberg Pumala 29 8 3/4 gift 5 7 (1770) 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Mårten Ingberg Pumala 32 11 gift 5 7 (1771) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Ingberg Pumala 35 14 gift 5 8 (1771) 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
Mårten Ingberg Pumala 39 14 gift 11 2 (1774) 1749
Katselmus 1789 5.11.1789
Mårten Ingberg Pumala 40 15 gift 11 2 (1774) 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Mårten Ingberg 26.5.1790 kuoli
Johan Schiön Pumala 30 12 ogift 12 1 4.6.1790 täydennys­mies nro 3 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Skiön Pumala 35 5 gift 6 1 1/2 (1790) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Skjön Pumala 38 8 gift 6 1/2 (1790) 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Skjön Pumala 41 11 gift 6 1 1/2 (1790) 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Skjön Pumala 44 14 gift 6 1 1/2 (1790) 1760
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Jacobss: Kähärä  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Morten Kähara (1711) 21 Sawolax och Pumala Socken
  5 gifter 1695
Katselmus 1719 2.11.1719
Mårten Kähärä  
6.9.1719 sai eron
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Aholain (1726) 30 Savolax
  9 gift 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Tanka  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Tanka  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Långström  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Långström  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Johan Långström (1750) 26
  8 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Stafan Aholain  
16.7.1735 hylättiin
Johan Tarcka 27.1.1736 palkka­mies
14.6.1750 hylättiin
Johan Långström 26.9.1750 täydennys­mies
7.2.1763 sai eron
Georg von Brandenburg 2.1.1765 vapaaehtoinen ruodusta 114
1.10.1765 Karjalan eskadroonaan
Conrad Weber 2.1.1766 vapaaehtoinen ruodusta 113 14 Sanct Michels sokn
  8 ogift 1753
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårt: Ingberg (1769) 32 11 Pumala
  3 2 gift 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad Weber  
31.12.1769 Majurin komppaniaan
Mårten Ingberg 31.12.1769 ruodun täydennys­mies 26 11 Pumala
  5 8/12 1 gift 1749
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Ingberg (1770) 29 5 Pumala
  8 3/4 7 gift 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Mårten Ingberg (1771) 32 5 Pumala
  11 7 gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Ingberg (1771) 35 5 Pumala
  14 8 gift 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
Mårten Ingberg (1774) 39 11 Pumala
  14 2 gift 1749
Katselmus 1789 5.11.1789
Mårten Ingberg (1774) 40 11 Pumala
  15 2 gift 1749
Katselmus 1790 17.9.1790
Mårten Ingberg  
26.5.1790 kuoli
Johan Schiön 4.6.1790 täydennys­mies nro 3 30 12 Pumala
  12 1 ogift 1760
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Skiön (1790) 35 6 Pumala
  5 1 1/2 gift 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Skjön (1790) 38 6 Pumala
  8 1/2 gift 1760
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Skjön (1790) 41 6 Pumala
  11 1 1/2 gift 1760
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Skjön (1790) 44 6 Pumala
  14 1 1/2 gift 1760

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Staffan Aholain
1733 Staffan Aholain
1734 Staffan Aholain
1735 Staffan Aholain 21.6.1735 erotettu
-
1736 Johan Tancka 27.1.1736 palkkamies
1737 Johan Tancka
1738 Johan Tanka
1739 Johan Tancka
1740 Johan Tancka
1741 Johan Tancka
1744 Johan Tanka
1745 Johan Tanka
1746 Johan Tanka
1747 Johan Tanka
1748 Johan Tanka
1749 Johan Tancka
1750 Johan Tanka 14.7.1750 hylättiin
Johan Långström 26.9.1750 täydennysmies
1751 Johan Långström
1752 Joh: Långström
1753 Johan Långström
1754 Johan Långström
1755 Johan Långström
1756 Johan Långström
1757 Johan Långström
1758 Johan Långström
1759 Johan Långström
1760 Johan Långström
1761 Johan Långström
1762 Johan Långström
1763 Johan Långström 7.2.1763 sai eron
1764 -
1766 Georg Brandenburg vapaaehtoinen 1.10.1765 Karjalan eskadroonaan
Conrad Weber 2.1.1766 ruodusta 113
1767 Conrad Weber vapaaehtoinen
1768 Conrad Weber
1769 Conrad Wilh: Weber
1770 Conr: Weber 31.12.1769 Majurin komppaniaan
Mårten Ingberg 31.12.1769 täydennysmies
1771 Mårten Ingberg
1773 Mårten Ingberg
1775 Mårten Ingberg
1776 Mårten Ingberg
1777 Mårten Ingberg
1778 Mårten Ingberg
1779 Mårten Ingberg
1780 Mårten Ingberg
1781 Mårten Ingberg
1782 Mårten Ingberg
1783 Mårt: Ingberg
1784 Mårten Ingberg
1785 Mårten Ingberg
1786 Mårten Ingberg
1787 Mårten Ingberg
1788 Mårten Ingberg
1789 Mårten Ingberg
1790 Johan Skjön
1791 Johan Skjön
1792 Johan Skjön
1793 Johan Skjön
1794 Johan Skjön
1795 Joh. Skjön
1796 Johan Skiön
1797 Johan Skjön
1798 Joh: Skiön
1799 Johan Skiön
1800 Johan Skön
1801 Johan Skjön
1802 Johan Skjön
1803 Johan Skoön
1804 Johan Skiön
1805 Johan Skjön
1806 Johan Skiön
1807 Johan Skjöm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Philiph Hättij
1700_11 Philip Håttin
1700_12 Philip Håttin
1701_1 Philip Håttin
1701_2 Philip Hattin
1701_3 Philip Håttin
1701_4 Philip Håttin
1701_5 Philip Håttoin
1701_6 Philip Håttoin
1701_7 Philip Håttoin
1701_8 Philip Håttoin
1701_9 Philip Håttin
1701_10 Philip Håttin
1701_11 Philip Håttin
1701_12 Philip Håttin
1702_1 Philip Håttin
1702_2 Philip Håttin
1702_3 Philip Håttin
1702_4 Philip Håttin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
87 Piskola 3 Johan Skön Arp_ s. 1761
puoliso: Christina Randalain s. 1759
Puumala RK 1804-1811
148 Piskola 2 Johan Skön Arpoin s. 1761
puoliso: Kristina Randalain s. 1759
död i krig

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Kyrckoby
Antola
Suosaari
Conrad Wilhelm Weber s. 19.8.1753
puoliso: Barbro Christina Wirilander vih. 12.10.1786
lapsia: Johannes Eberhard, Anna Christina, Georg Fredric, Johan Wilhelm
Puumalan seurakunta
Piskola Johan Ikön Arpoin
puoliso: Christina Randalain s. 1760K k. 10.10.1810
lapsia: Johan, Henric, Maths, Eva

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1774 Hauhala 2 Sold. Ingbergs h:o 758
Puumala 1774 Piskåila 1 Afsk: Sold: Johan Långströms h:o 770
Puumala 1775 Hauhala 2 Sold. Ingbergs h:o 802
Puumala 1776 Hauhala 2 Sold. h:o Ingeborg F:2
Puumala 1777 Hauhala 2 Sold Ingbergs h:o 1942
Puumala 1779 Hurisalo 2 B:st: Johan Långströms h:o 1069
Puumala 1779 Hauhala 2 Sold: h:o Ingeborg 1069
Puumala 1780 Hurisalo 2 i B:st: Johan Långström 1424
Puumala 1780 Hauhala 2 Sold: Ingeborgs h:o 1424
Puumala 1781 Hurisalo 2 B:st: d:r Johan Långström 985
Puumala 1781 Hauhala 2 Sold: Ingbergs h:o 985
Puumala 1782 Hurisalo 2 B:st: d:r Johan Långström 402
Puumala 1782 Hauhala 2 Sold: Ingbergs h:o 402
Puumala 1783 Hauhåla 2 Sold h:o Ingeborg 900
Puumala 1784 Hauhala 2 Sold h:o Ingeborg 414
Puumala 1792 Hauhala 1 Sold Johan Arpiains h:o 424
Puumala 1793 Hauhala 1 Sold Johan Arpiains h:o 709
Puumala 1794 Hauhala 1 Sold Johan Arpoins h:o 712

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_7 Staffan Aholain
1728_7 Staffan Aholain
1728_8 Staffan Aholain
1728_9 Staff Aholain
1735_2 Staffan Aholain
1735_3 Staffan Aholain
1735_4 Staffan Aholain
1735_5 Staffan Aholain
1735_6 Staffan Aholain
1735_7 Staffan Aholain
1744 Johan Tanka
1745 Johan Tanka
1746 Johan Tanka
1747 Johan Tanka
1748 Johan Tancka
1752 Johan Långström
1752b Joh: Långström
1753 Johan Långström
1754 Johan Långström
1756 Johan Långström
1767 Conrad Weber vapaaehtoinen
1768 Conrad Weber vapaaehtoinen
1773 Mårten Ingberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1678 Soldaten Mårten Kiähara 20.4.1722
1732 Soldat Mårten Kiähara 20.4.1722 2.6.1732
1733 Soldaten Mårten Kähärä 2.6.1732

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 5 Philiph Hättij
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 41 Philip Peersson Håttj Puumala Kaipolla, Harmmalla

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Hauhala
Hauhala
Piskola
Johan Piedikäin
Johan Pöndinen
Johan Piskoin
1778 Haukala
Haukala
Piskola
Christer Johansson
Lars Mondoin
Johan Piskoin
1801 Hauhala
Hauhala
Piskola
Michell Kondin
And: Piskoin
Henric Piskoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Johan Skön, kuoli, puol. Christina Randalain Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 15.7.1810
Tarinoita sotilaista: Filip Hotti - korpraaliksi Riiassa linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 5 varamies
Johan Uckoin St: Michel 16 5/12 ogift 10 2 2/3 24.3.1774 poika 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Uckoin St: Michel 17 1/2 ogift 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Uckoin St: Michel 20 1/4 ogift 10 5 1/2 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Uckoin Glad St: Michel 21 2/3 ogift 10 5 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Johan Glad Pumala 29 10 ogift 11 (1778) 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Glad 5.9.1789 ruotuun 6
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Pilt Pumala 30 7 ogift 5 8 (1799) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 5 varamies
Johan Uckoin 24.3.1774 poika 16 5/12 10 St: Michel
  2 2/3 ogift 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Uckoin   17 1/2 St: Michel
  ogift 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Uckoin   20 1/4 10 St: Michel
  5 1/2 ogift 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Uckoin Glad   21 2/3 10 St: Michel
  5 ogift 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Johan Glad (1778) 29 11 Pumala
  10 ogift 1759
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Glad  
5.9.1789 ruotuun 6
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-  
 
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Petter Pilt (1799) 30 5 Pumala
  7 8 ogift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 5 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHenkikirjat

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 5 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Johan Glad 5.12.1789 sotilaaksi ruotuun 6
-
Johan Arpoin 22 8.3.1790 otettu 1768
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Skiön 4.6.1790 sotilaaksi ruotuun 5
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjat

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
327 Pitkälax 1 Petter Pilt Piskoin s. 1776
puoliso: Brita Hämäläin
Res:, äiti: Torp:E Anna Repoin

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1750 Piskoila 4 Res: K: Pärs Piskoins hustro 2301
Puumala 1751 Piskoila 4 Res: K: S: Pärs Piskoin h:o 492
Puumala 1752 Piskoila 4 Res: K: Son Pähr Pährsson Piskoins h:o 498
Puumala 1753 Piskoila 4 Res: K: Son Pähr Pährsson Piskoin hustro 556
Puumala 1754 Piskåila 4 Res: K: Pähr Pährsson Piskoin h:o 506
Puumala 1755 Piskåila !! Res: K: Pähr Pährsson Piskoin h:o 528
Puumala 1756 Piskåila 4 Res: K: Pähr Pährsson Piskoin h:o 548
Puumala 1757 Piskåila 4 Res: Kar: Pähr Pährsson Piskoin h:o 506
Puumala 1758 Piskåila 4 Res: K: Pähr Pährsson Piskoin h:o 520
Puumala 1759 Piskåila 4 Res: K: Pähr Pährsson Piskoin h:o 620

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

KatselmuksetNimetKylätRuotu 4Ruotu 6

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023