AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaKatselmukset → 1767

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Pääkatselmus 19.8.1767 (Mikkeli)

Miehistö

Skannatut sivut epäselviä varsinkin katselmuksen alkupäässä

Ifrån och med Regts N. och Compag: N44 till och med Regts N:o och Compag: N:o 88 igenom Gräntseskilnaden afgångne på Keijserl: Ryska sidan

Regements N och Compag: N 90 & 91 äro äfwen på Ryska Sidan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Wesinemi,
Limatala
Georg Krok majoittajaksi
Johan Rimbiläin 1743 29.1.1750 sai eron
Gustav Pontus von Creutlein 14.8.1750 Henkikomppaniasta 22.12.1763 Juvan komppaniaan
Michael Schiönstet gift 1.3.1764 ruodusta 42
2 Hylkylä,
Kietäväläby
Karl Löfström 11.9.1737 hukkui
Lars Bergström 28.9.1738 otettu 14.3.1749 hylättiin
Lars Hyfversteen Jorois Sokn 34 16 gift 16.12.1751 palkkamies
3 Hylkylä,
Kietäväläby
Petter Hujain 1743 poistui
Thomas Moberg 1.4.1744 otettu 14.3.1749 erotettu
Mats Dyster W:strand 35 18 gift 3.11.1749 palkkamies
4 Maliala,
Ikola by
Anders Mondoin 16.7.1735 sai eron
Johan Bem 16.7.1735 otettu 4.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle
Hindrich Lund 4.4.1747 palkkamies 3.3.1762 hylättiin
Erich Lautiain Larm 3.3.1762 täydennysmies 1763 kuoli
Tomas Awenoin Menduharju sokn 28 gift 19.6.1767 palkkamies
5 Kietävälä,
Piskola
Stafan Aholain 16.7.1735 hylättiin
Johan Tarcka 27.1.1736 palkkamies 14.6.1750 hylättiin
Johan Långström 26.9.1750 täydennysmies 7.2.1763 sai eron
Georg von Brandenburg 2.1.1765 vapaaehtoinen ruodusta 114 1.10.1765 Karjalan eskadroonaan
Conrad Weber Sanct Michels sokn 14 8 ogift 2.1.1766 vapaaehtoinen ruodusta 113
6 Piskola,
Maljala
Mats Kietäväin 1743 poistui
Simon Kåkoin 1743 otettu 31.11.1754 kuoli
Olof Räsäin Söderman 19.11.1754 ruodun täydennysmies 7.2.1763 sai eron
Hans Rääf Pumala 20 1/2 ogift 8.1.1767 palkkamies
7 Hurrisalo,
Piskolaby
Petter Kaupin 31.12.1745 poistettu
And:s Nordman 31.12.1745 palkkamies 5.2.1758 kuoli
Lars Juckarain Frodig 18.2.1758 täydennysmies _.1.1767 poistettu
Lars Frodig Pumala 20 1/2 ogift _.1.1767 palkkamies
8 Ihalais,
Hurrisalo
Påhl Kaupain 19.3.1736 hylättiin
Joh: Hurtig 8.7.1736 palkkamies 14.3.1749 hylättiin
Jacob Haaksteen Tawastland 39 18 gift 3.11.1749 otettu
9 Hurisalo,
Kylylä
Petter Ihalain 1743 katosi
Mårten Ikorn 7.12.1745 otettu 3.3.1762 hylättiin
Petter Halm Pumala 40 5 gift
10 Kyllyllä,
Ollilla by,
Kiljula
Simon Mustoin 14.12.1744 poistettu
Herman Berg 14.12.1744 otettu 30.12.1754 poistettu
Johan Berg Pumala 33 13 gift 30.12.1754 palkkamies
11 Råkåtaipal,
Räpåla,
Magnolaby
Thomas Syreng 1743 poistui
Michel Rotsiö 18.2.1744 otettu 29.6.1750 hylättiin
Israel Ahlman 29.6.1750 otettu 16.8.1753 kuoli
Thomas Lindman 4.2.1754 täydennysmies 10.4.1759 kuoli
Lars Waldoinen Walgreen Pumala 35 8 ogift 25.6.1759 ruodun täydennysmies
12 Magnola Hendrich Hämäläin 1743 poistui
Petter Lindhegreen 1743 otettu 13.10.1747 poistettu
Johan Ståhl 13.10.1747 29.1.1750 sai eron
Mats Manfelt 27.2.1751 otettu 1763 erotettu
Mats Lukoin Lund Pumala 20 1/2 ogift 1.1.1763 palkkamies
13 Magnola,
Kaupila
Hind: Horn 1743 poistui
Jacob Hölts 1.1.1758 kuoli
Erich Horn Pumala 39 9 ogift 18.2.1758 täydennysmies
14 Lindusalo Lars Kiljuin 16.6.1735 sai eron
Staffan Vinck 12.1.1736 palkkamies 11.6.1744 kuoli
Måns Dyster 24.2.1745 otettu 31.12.1748 kuoli
Staffan Mack 31.12.1748 otettu 19.5.1752 kuoli
Lars Karlberg Pumala 38 14 gift 19.3.1753 palkkamies
15 Råkansalo,
Lindusalo
Johan Tettin 29.1.1759 hylättiin
Pär Siren 29.1.1759 otettu 6.4.1762 sai eron
Mats Abbor Pumala 19 1/2 ogift 1.1.1767 täydennysmies
16 Limatala Jacob Andersson 4.7.1740 kuoli
Eric Ulfberg 10.4.1741 otettu 10.4.1755 ruotuun 92
Jacob Snickare Randasalmi 41 12 gift 10.4.1755 täydennysmies
17 Nynisari Petter Ekebom 1742 kuoli
Petter Ekebom Pumala 40 23 gift 12.3.1744 otettu
18 Nynysari,
Huckolaby
Eskell Lukon 1743 poistui
Thom: Grön 17.12.1744 otettu 3.10.1754 kuoli
Mats Wacker 31.12.1754 otettu 6.4.1762 sai eron
Joh. Hind: Törnqwist 1.4.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa
-
19 Kitula,
Lukola
Daniel Laiha 23.1.1752 sai eron
Michell Pardon 23.1.1752 palkkamies _.3.1754 viety Venäjälle
Daniel Mager 14.7.1755 kulkumies 10.11.1766 kuoli
Mårten Meijer Pumala 24 1/2 gift 8.1.1767 palkkamies
20 Mendyys,
Muramäki,
Seppälä
Mats Abbor 23.1.1752 hylättiin
Pähr Korp Pumala 33 15 gift 23.1.1752 palkkamies
21 Säppälä. Wesinemi,
Metula
Mats Haloin 14.3.1749 hylättiin
Joh: Österman 3.11.1752 otettu 29.11.1754 poistettu
Anders Höök Wiborg 29 12 gift 29.11.1754 täydennysmies
22 Pitanemi,
Hemhuja,
Wesinemi
Lars Broo 1745 poistui
Nils Hörd 29.3.1745 otettu 1.2.1756 kuoli
Lindgreen 1.9.1756 vapaaehtoinen 17.3.1757 kuoli
Anders Lindqwist Pumala 37 9 gift 18.2.1758 palkkamies
23 Soinoari,
Räppåla
Erih From 1743 poistui
Anders Törn 18.3.1745 vapaaehtoinen Uudenmaan rakuunarykmentistä 14.7.1755 ruotuun 28
Johan Karp Sulkava 33 9 gift 19.7.1766 palkkamies 19.8.1767 sai eron
-
24 Kietäwäwlä Olof Hakulin 1739 hylättiin
Hind: Aspholm 28.11.1739 otettu 1741 esitti miehen tilalleen
Thomas Blyg 1741 1743 poistui
Kyström 4.4.1747 vapaaehtoinen 10.8.1749 Henkikomppaniaan
Brusius Hjälpare 10.8.1749 palkkamies 18.12.1752 kotitilan hoitoon
Jakob Aspe 18.12.1752 palkkamies 28.7.1755 kuoli
Johan Fagerlund Pumala 33 9 gift 26.8.1756 palkkamies
25 Kietäwäwlä Nils Sidenberg 1743 poistui
Mats Grönlund 5.3.1744 otettu 5.5.1758 hukkui
Olof Peitain 13.9.1758 täydennysmies 24.3.1760 poistettu
Torsten Berg Ruokolax 24 9 gift 24.3.1760 täydennysmies 37
26 Kyrckioby,
Kärinemi,
Lambelaby
Johan Hotti 17.2.1747 kuoli
Berndt Aspholm 4.4.1747 6.4.1762 sai eron
Mats Kant Pumala 21 2 gift 1.6.1765 palkkamies
27 Lambela,
Kaipala,
Lindusalo
Jacob Heinoin 18.4.1746 poistettu
Hind. Frisk 18.4.1746 palkkamies 7.2.1763 hylättiin
Jacob Flink Pumala 27 2 gift 16.3.1765 täydennysmies
28 Mietulaby Johan Rimbiläin 1743 poistui
Mårten Tallqvist 10.5.1744 otettu _.8.1750 kuoli
Simon Gabr: Jack 26.9.1750 vapaaehtoinen 25.2.1751 sai eron
Abrah Hobin 1.7.1751 vapaaehtoinen 22.3.1752 ruotuun 106
Michael Ostadig 22.3.1752 palkkamies 29.7.1755 viety Venäjälle
Anders Törnqvist 14.7.1752 ruodusta 23 19.2.1756 varusmestariksi
Abraham Hobin 18.10.1756 vapaaehtoinen ruodusta 106 24.3.1760 sai eron
Johan Borneman 15.7.1760 Karjalan eskadroonasta 26.9.1761 poistettu
Pet. Wil: Kruus Öster Gothland 34 6 ogift 26.9.1761 otettu
29 Sorjola,
Huhtima,
Kaipala
Simon Kituin 1743 poistui
Anders Glada 11.3.1744 otettu 3.3.1762 sai eron
Anders Flygtig Pumala 25 5 gift 24.3.1762 palkkamies
30 Kaipala,
Huhtima
Joh: Teet 25.6.1740 erotettu
Gab: Askegren 1743 poistui
Joh. Flinck 26.1.1744 otettu
Mårten Kluftig Pumala 40 13 gift 3.9.1753 täydennysmies
31 Harmala,
MIetula
-
Mats Kyl 27.2.1740 otettu 23.1.1752 hylättiin
Johan Lamberg 23.1.1752 otettu 24.1.1753 kuoli
Carl Johan Tavastierna 26.6.1753 vapaaehtoinen ruodusta 35 10.2.1757 Pieksämäen komppaniaan
Johan Ringström 18.2.1758 täydennysmies 1763 hylättiin
-
32 Harmala,
Hamula,
Kaipolaby
Hind: Gardin 1743 poistui
Mats Karp 24.3.1747 palkkamies 20.5.1752 karkasi
Olof Lukman 2.3.1753 palkkamies 18.2.1758 hylättiin
Zachris Aminoff 21.4.1758 vapaaehtoinen 10.9.1761 Karjalan eskadroonaan
Conrat Creutlein 3.3.1762 vapaaehtoinen 14.6.1766 ruotuun 42
-
33 Hamula Klemet Snellman 1743 poistui
Gab: Joh: Ernroth 31.3.1746 vapaaehtoinen 14.3.1749 sai eron
Klemet Snellman Säminge 39 17 gift 3.9.1749 otettu
34 Pertimäki Eric Tiger 1743 poistui
Påhl Ärtman 7.12.1744 otettu 15.4.1748 kuoli
Krister Glödstaf Säminge 39 18 ogift 19.2.1749 otettu
35 Ryhälä Johan Göös 2.5.1747 erotettu
Carl Joh Tavastierna 2.5.1747 vapaaehtoinen 26.6.1753 ruotuun 31
Daniel Lindh Pumala 39 14 gift 26.6.1753 palkkamies
36 Piskola,
Ninimäki,
Ryhälä
-
Benjam Siöman 8.10.1739 otettu 29.1.1750 hylättiin
Philipp Hotman Pumala 33 16 gift 20.7.1750 otettu
37 Seppälä,
Himahuha,
Pihlajalax
Joh. Karpin 1742 poistui
Lucas Finne 1742 otettu 23.6.1752 hylättiin
Lars Laxfelt Pumala 39 16 gift 23.6.1752 palkkamies
38 Sorjola,
Räpola,
Maljala
Mats Tilman 1743 poistui
Olof Hackman 10.5.1744 otettu 14.3.1749 hylättiin
Pehr Hillberg 3.9.1749 otettu 14.12.1757 karkasi
Olof Lustig Pumala 39 9 gift 18.2.1758 täydennysmies
39 Junimäki,
Kiljula,
Rokotaipl:
Johan Mietuin 1743 poistui
Petter Tornström Österbotn 43 23 ogift 10.5.1744 otettu
40 Kitula,
Nijnsari
Lars Lund 1743 poistui
Erich Silfverberg 1.4.1744 otettu 13.12.1748 kuoli
Johan Åhlberg 2.2.1749 otettu 25.1.1750 kuoli
Staffan Frimodig 27.8.1750 otettu 25.1.1760 kuoli
Thomas Biörn 17.3.1760 täydennysmies 18.3.1762 kuoli
Mats Frimodig Pumala 22 2 ogift 25.4.1765 palkkamies
41 Rokansalo,
Ollila,
Huchtima
Anders Roos 1743 poistui
Pehr Hagström 23.2.1746 esitti miehen tilalleen
Benjamin Hägström 23.2.1746 otettu 4.3.1762 sai eron
Gustav Hind: Jack Pumala 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa
-
42 Piskola,
Pitkelax,
Hylkylö
Mats Aufvin 29.1.1750 hylättiin
Michel Schiönfelt 29.1.1750 otettu 1.3.1764 ruotuun 1
Conrad von Creutlein St. Michell ogift 14.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32
43 Punnola,
Pöllölä
Samuel Lamain 1743 poistui
Pehr Wandelen 3.11.1749 otettu 3.9.1754 kuoli
Eric Sagtmodig Säminge 30 11 gift 26.3.1756 palkkamies
89 Korhola,
Aufvila
Petter Johan Törne 15.9.1739 majoittajaksi
Michel Storvius 15.9.1739 otettu 1743 poistui
Klemens Snellman 1743 ruodusta 33 26.7.1746 tuomittu arestiin
Nils Långe 1.1.1748 vapaaehtoinen ruodusta 102 16.1.1752 Henkikomppaniaan
Ernst von Nandelstedt ruodusta 106 25.6.1764 varusmestariksi
-
Lars Lukoin Pumala 27 gift 19.8.1767 palkkamies
92 Kyhkylaniemi,
Tiusala
Petter Hultman 15.3.1755 poistettu
Erich Ulfberg 1.4.1755 ruodusta 16 23.1.1764 vaihdettiin
Hinr: Bock Safwolax 25 3 ogift 23.1.1764 palkkamies
93 Karstalo,
Helpanala
Thomas Kaipiain 1.7.1738 piiskuriksi
Påhl Närhein 29.9.1739 otettu 24.2.1741 vapautettu palveluksesta
Påhl Barckdahl 24.2.1741 otettu 1743 poistui
Abrah Löfberg 25.5.1747 otettu 18.2.1758 hylättiin
Påhl Molerus St. Michell 26 9 ogift 21.4.1758 vapaaehtoinen 1.8.1767 sai eron
-
94 Anjanemi,
Helpanala,
Tukala
Abr: Lamain 1743 poistui
Mats Fagerström 1743 otettu 3.3.1762 sai eron
Joh. Adolph Järnefelt St. Michell 1/2 ogift 1.3.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa
-
95 Rämälä,
Säppäla,
Harjuma
Joh. Pörkan 1743 poistui
Henr. Grönberg _.5.1743 otettu 6.4.1762 hylättiin
-
96 Kyhkylänemi,
Tukala
Påhl Råkain 1762 sai eron
-
97 Wappola,
Tukala,
Hojkola
Sigfred Limain 20.11.1735 hukkui
Mats Handsk 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui
Mats Nydahl 16.7.1750 otettu 13.5.1761 poistettu
Anders Wapen 13.5.1761 täydennysmies 21.10.1762 kuoli
Bengt Adolph Aminoff Idensalm 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen
98 Wamnala Eric Pafvilain 1743 poistui
Claes Anton St. Michell 41 23 gift 3.2.1744 otettu
99 Wanhala Hind: Biörn 1743 poistui
Eskell Grönmarck St. Michell 41 19 gift 26.11.1747 otettu 19.8.1767 saa eron
-
100 Wainas,
Alama
Zachris Lilja 31.3.1736 otettu 15.6.1737 hylättiin
Michell Pylkäin 15.6.1737 ruotumies 7.12.1737 poistettu
Hinr: Carl Bökman 7.12.1737 otettu 29.2.1740 Juvan komppaniaan
Staffan Lindqvist 2.7.1740 palkkamies 1743 poistui
Abrah Enqvist St. Michell 45 19 gift 13.4.1747 palkkamies
101 Alama,
Weimas
Mats Liberberg 1743 poistui
Jacob Krats 1743 otettu 10.11.1749 kuoli
Hind: Modig St. Michell 39 15 gift 2.2.1752 palkkamies 19.8.1767 saa eron
-
102 Wähmas Hind. Houfenberg 1743 poistui
Nils Long 1743 vapaaehtoinen 1.1.1748 ruotuun 89
Pontus Tavastierna 5.4.1748 vapaaehtoinen Iisalmen komppaniasta 24.9.1750 Kuopion komppaniaan
Mårten Konstig 26.1.1752 otettu 3.3.1762 sai eron
Anders Svänsk St. Michell 23 2 ogift 5.5.1765 täydennysmies
103 Wähmas Paul Airaxin 1743 poistui
Elias Sahlman 1743 otettu 16.4.1762 sai eron
- Wähmas
103 Wähmas Johan Jemse 19.8.1767 renki kelpaamaton
104 Wähmas Martin Samalain 17.11.1746 kuoli
Hindrich Biörn 2.4.1747 palkkamies 24.3.1750 kuoli
Benjamin Kämpe 26.7.1750 otettu 7.2.1763 sai eron
Abraham Kär 7.2.1763 täydennysmies 1.11.1763 kuoli
Johan Dahlqwist St. Michell 25 2 ogift 7.12.1765 täydennysmies 129
105 Wähmas Petter Kolemain 1743 poistui
Johan Dufva 19.9.1750 otettu 6.4.1762 erotettu
Jacob Lehikain St. Michell 20 1/2 ogift 8.1.1767 täydennysmies
106 Sosari,
Kåskentaipal,
Asila
-
Thomas Mukberg 9.6.1736 otettu 14.3.1749 hylättiin
Ernst Wilhelm von Nandelstedt 19.9.1750 vapaaehtoinen 16.1.1752 ruotuun 89
Abr: Hobin 22.3.1752 ruodusta 28 20.2.1758 ruotuun 28
Carl Adolph von Nandelstsedt 20.2.1758 vapaaehtoinen 22.12.1765 Henkikomppaniaan
Otto Wilhelm von Fiandt St. Michell 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen
107 Koskentaipal,
Wähmas
Jacob Martin 21.5.1738 kuoli
Mats Frisk 17._.1739 otettu 1743 poistui
Anders Eklund St. Michell 39 20 ogift 2.4.1747 otettu 19.8.1767 saa eron
-
108 Asila Påhl Lindström 1743 poistui
Hin: Nyberg 1743 otettu 9.6.1753 kuoli
Hind. Siungare 17.2.1754 palkkamies 11.4.1756 kuoli
Staffan Qvick Jockas 32 11 gift 24.7.1756 täydennysmies
109 Asila Joh: Hongain 18.1.1750 erotettu
Mats Parkin 22.6.1750 ruotumies 27.2.1751 kotitilan hoitoon
Hind. Pijlgreen 27.3.1751 otettu 7.2.1763 hylättiin
Johan Furu St. Michel 32 1/2 1/2 ogift 1.1.1767 täydennysmies
110 Wänälä Karl Wyman 12.5.1741 Juvan komppaniaan
Eric Hielte 12.5.1741 1743 poistui
Pontus Kruus 1.11.1745 vapaaehtoinen 2.6.1746 kuoli
And: Elg 28.11.1747 otettu 1762 sai eron
Anders Wäpling St. Michell 29 5 gift 3.3.1762 täydennysmies
111 Wänälä Thomas Hyräläin 27.10.1749 sai eron
Eric Friedeen 27.10.1749 otettu 19.2.1751 kuoli
Sven Semberg Åbolähn 40 16 ogift 19.2.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
112 Wanala,
Råkola,
Kärjäla
Mats Leinon 4.3.1740 erotettu
Mic: Biörklund 4.3.1740 otettu 25.1.1749 poistettu
Michell Biörk Jockas 40 19 gift 25.1.1749 palkkamies
113 Kärjälä -
Joh: Siskoin 31.3.1736 ruotumies 1743 poistui
Petter Ålström 1743 otettu 18.2.1758 sai eron
Conrad Wil: Wäber 21.9.1758 vapaaehtoinen 2.1.1766 ruotuun 5
-
114 Kärjälä,
__
Mats Jarf 13.6.1744 sai eron
Anders Magnus von Gierten 28.2.1752 vapaaehtoinen ruodusta 129 18.2.1758 sai eron
Petter Norgreen 10.6.1758 vapaaehtoinen 14.1.1760 Henkikomppaniaan
Georg Bernh: von Brandenburg 14.1.1760 vapaaehtoinen 7.2.1763 ruotuun 5
-
115 Säppälä,
Wähmais
Anders Rackain 1743 poistui
Mich: Ekström Hirfvensalmi 39 18 gift 13.3.1749 otettu
116 Säpälä,
Kärkola
Joran Kåckoin kelpaamaton
Mats Ritman 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui
Påhl Lindberg 6.3.1749 palkkamies 5.2.1763 poistettu
Jacob Halin Jockas 26 1 1/2 gift 4.12.1766 palkkamies
117 Kähkylä Marten Korosti 1743 poistui
Magnus Joh: Ehrnroth 1.9.1745 vapaaehtoinen 1.5.1749 varusmestariksi
Johan Holm St. Michel 34 18 gift 12.5.1749 otettu
118 Kähkylä,
Wätämä
Hans Giökendahl 22.2.1741 erotettu
Joh: Conr: Weber 22.2.1741 vapaaehtoinen 19.8.1741 Majurin komppaniaan
Mårten Kielman St. Michel 38 18 gift 26.10.1749 otettu
119 Nurhola Petter Leinon 17.2.1747 poistettu
Joh: From 17.2.1747 palkkamies 21.5.1752 poistettu
Joran Rolig Pumala 37 5 gift 21.5.1752 palkkamies
120 Mondola,
Marjonemi
Bertill Leinonen 16.12.1739 erotettu
Lars Marberg 16.12.1739 otettu 1743 poistui
Olof Smålander 11.5.1744 otettu 19.5.1747 kuoli
Sigfred Sporf 14.2.1749 otettu 5.2.1763 sai eron
-
121 Marjonemi Påhl Weisain 10.3.1740 erotettu
Joh. Karp 10.3.1740 otettu 1743 poistui
Hind: Liten 25.5.1747 ruotumies _.8.1750 kuoli
Jonas Stadig 26.11.1751 palkkamies 5.2.1763 sai eron
-
122 Marjonemi Anders Säppäläin kelpaamaton
Nils Lustig 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui
Påhl Hämäläin 20.2.1749 otettu 27.12.1749 kotitilan hoitoon
Mats Saxen St. Michell 37 17 gift 27.12.1749 palkkamies
123 Siskola,
Parkila
Jakob Rahikain 1.12.1739 erotettu
Eric Lamberg 1.12.1739 otettu 14.6.1750 hylättiin
Påhl Lagerström St. Michell 34 16 gift 25.2.1751 otettu
124 Siskola,
Parkila
Anders Himain 10.4.1741 kuoli
Joh: Trana 10.4.1741 otettu 12.6.1763 kuoli
Anders Tagg St. Michel 19 1 1/2 ogift 6.1.1766 palkkamies
125 Parkila Mats Korhoin 19.5.1747 kuoli
Anders Tallroth 14.2.1749 palkkamies 6.4.1762 erotettu
Petter Tistell St. Michell 20 1/3 ogift 2.4.1767 täydennysmies
126 Hanga Korhola,
Taipalis
Petter Wänäin 1743 poistui
Joh Åhlbom 1.2.1744 otettu 1763 sai eron
Mats Tysk St. Michell 20 1/3 ogift 1.4.1767 palkkamies
127 Taipalis Joh: Himain 14.2.1749 esitti miehen tilalleen
Krister Hurtig Hirfvnsalmi 46 18 gift 14.2.1749 palkkamies
128 Taipalis,
Hapataipal
Påhl Backman 1743 poistui
Thomas Ström St. Michell 39 19 gift 14.2.1749 otettu
129 Laitiala Joh. Haloin 18.12.1739 erotettu
Påhl Flinkberg 2.1.1740 otettu 1743 poistui
Anders Dahlman 22.1.1744 otettu 14.7.1750 kuoli
And. Mag: von Gierten 20.11.1751 vapaaehtoinen 28.2.1752 ruotuun 114
Hans Sedig 1.12.1752 palkkamies 19.3.1753 hylättiin
Hans Forss Hirfwensalmi 37 11 gift 8.7.1755 täydennysmies

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Johan Polack Trumslagare 1743 poistui
Staffan Frimodig Trumslagare 1743 otettu 7.8.1750 ruotuun 40
Karl Gustaf Slegell Trumslagare 17.9.1753 otettu 1.12.1754 poistui
Hind: Sebast: Weber Trumslagare 1.12.1754 otettu 20.3.1758 Henkikomppaniaan
Eric Wilh: Tavastierna Trumslagare 20.5.1758 otettu
2. rumpali Mats Österman Trumslagare 1744 poistettu
Lars Lustig Trumslagare 14.9.1749 otettu

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmu 1758Katselmu 1772

© Väinö Holopainen 2020