AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaKatselmukset → 1767

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Pääkatselmus 19.8.1767 (Mikkeli)

Skannatut sivut epäselviä varsinkin katselmuksen alkupäässä

Ifrån och med Regts N. och Compag: N44 till och med Regts N:o och Compag: N:o 88 igenom Gräntseskilnaden afgångne på Keijserl: Ryska sidan

Regements N och Compag: N 90 & 91 äro äfwen på Ryska Sidan

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Wesinemi,
Limatala
Georg Krok majoittajaksi → majoittajaksi
Johan Rimbiläin 1743 29.1.1750 sai eron 1743 →
29.1.1750 sai eron
Gustav Pontus von Creutlein 14.8.1750 Henkikomppaniasta 22.12.1763 Juvan komppaniaan 14.8.1750 Henkikomppaniasta →
22.12.1763 Juvan komppaniaan
Michael Schiönstet gift 1.3.1764 ruodusta 42 1.3.1764 ruodusta 42
2 Hylkylä,
Kietäväläby
Karl Löfström 11.9.1737 hukkui → 11.9.1737 hukkui
Lars Bergström 28.9.1738 otettu 14.3.1749 hylättiin 28.9.1738 otettu →
14.3.1749 hylättiin
Lars Hyfversteen Jorois Sokn 34 16 gift 16.12.1751 palkkamies 16.12.1751 palkkamies →
3 Hylkylä,
Kietäväläby
Petter Hujain 1743 poistui → 1743 poistui
Thomas Moberg 1.4.1744 otettu 14.3.1749 erotettu 1.4.1744 otettu →
14.3.1749 erotettu
Mats Dyster W:strand 35 18 gift 3.11.1749 palkkamies 3.11.1749 palkkamies →
4 Maliala,
Ikola by
Anders Mondoin 16.7.1735 sai eron → 16.7.1735 sai eron
Johan Bem 16.7.1735 otettu 4.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle 16.7.1735 otettu →
4.4.1747 ruotu esitti miehen tilalle
Hindrich Lund 4.4.1747 palkkamies 3.3.1762 hylättiin 4.4.1747 palkkamies
→ 3.3.1762 hylättiin
Erich Lautiain Larm 3.3.1762 täydennysmies 1763 kuoli 3.3.1762 täydennysmies
→ 1763 kuoli
Tomas Awenoin Menduharju sokn 28 gift 19.6.1767 palkkamies 19.6.1767 palkkamies →
5 Kietävälä,
Piskola
Stafan Aholain 16.7.1735 hylättiin → 16.7.1735 hylättiin
Johan Tarcka 27.1.1736 palkkamies 14.6.1750 hylättiin 27.1.1736 palkkamies
→ 14.6.1750 hylättiin
Johan Långström 26.9.1750 täydennysmies 7.2.1763 sai eron 26.9.1750 täydennysmies
→ 7.2.1763 sai eron
Georg von Brandenburg 2.1.1765 vapaaehtoinen ruodusta 114 1.10.1765 Karjalan eskadroonaan 2.1.1765 vapaaehtoinen ruodusta 114
→ 1.10.1765 Karjalan eskadroonaan
Conrad Weber Sanct Michels sokn 14 8 ogift 2.1.1766 vapaaehtoinen ruodusta 113 2.1.1766 vapaaehtoinen ruodusta 113
6 Piskola,
Maljala
Mats Kietäväin 1743 poistui → 1743 poistui
Simon Kåkoin 1743 otettu 31.11.1754 kuoli 1743 otettu →
31.11.1754 kuoli
Olof Räsäin Söderman 19.11.1754 ruodun täydennysmies 7.2.1763 sai eron 19.11.1754 ruodun täydennysmies
→ 7.2.1763 sai eron
Hans Rääf Pumala 20 1/2 ogift 8.1.1767 palkkamies 8.1.1767 palkkamies →
7 Hurrisalo,
Piskolaby
Petter Kaupin 31.12.1745 poistettu → 31.12.1745 poistettu
And:s Nordman 31.12.1745 palkkamies 5.2.1758 kuoli 31.12.1745 palkkamies
→ 5.2.1758 kuoli
Lars Juckarain Frodig 18.2.1758 täydennysmies _.1.1767 poistettu 18.2.1758 täydennysmies
→ _.1.1767 poistettu
Lars Frodig Pumala 20 1/2 ogift _.1.1767 palkkamies _.1.1767 palkkamies →
8 Ihalais,
Hurrisalo
Påhl Kaupain 19.3.1736 hylättiin → 19.3.1736 hylättiin
Joh: Hurtig 8.7.1736 palkkamies 14.3.1749 hylättiin 8.7.1736 palkkamies
→ 14.3.1749 hylättiin
Jacob Haaksteen Tawastland 39 18 gift 3.11.1749 otettu 3.11.1749 otettu →
9 Hurisalo,
Kylylä
Petter Aholain 1743 katosi → 1743 katosi
Mårten Ikorn 7.12.1745 otettu 3.3.1762 hylättiin 7.12.1745 otettu →
3.3.1762 hylättiin
Petter Halm Pumala 40 5 gift
10 Kyllyllä,
Ollilla by,
Kiljula
Simon Mustoin 14.12.1744 poistettu → 14.12.1744 poistettu
Herman Berg 14.12.1744 otettu 30.12.1754 poistettu 14.12.1744 otettu →
30.12.1754 poistettu
Johan Berg Pumala 33 13 gift 30.12.1754 palkkamies 30.12.1754 palkkamies →
11 Råkåtaipal,
Räpåla,
Magnolaby
Thomas Syreng 1743 poistui → 1743 poistui
Michel Rotsiö 18.2.1744 otettu 29.6.1750 hylättiin 18.2.1744 otettu →
29.6.1750 hylättiin
Israel Ahlman 29.6.1750 otettu 16.8.1753 kuoli 29.6.1750 otettu
→ 16.8.1753 kuoli
Thomas Lindman 4.2.1754 täydennysmies 10.4.1759 kuoli 4.2.1754 täydennysmies
→ 10.4.1759 kuoli
Lars Waldoinen Walgreen Pumala 35 8 ogift 25.6.1759 ruodun täydennysmies 25.6.1759 ruodun täydennysmies →
12 Magnola Hendrich Hämäläin 1743 poistui → 1743 poistui
Petter Lindhegreen 1743 otettu 13.10.1747 poistettu 1743 otettu →
13.10.1747 poistettu
Johan Ståhl 13.10.1747 29.1.1750 sai eron 13.10.1747 →
29.1.1750 sai eron
Mats Manfelt 27.2.1751 otettu 1763 erotettu 27.2.1751 otettu
→ 1763 erotettu
Mats Lukoin Lund Pumala 20 1/2 ogift 1.1.1767 palkkamies 1.1.1767 palkkamies →
13 Magnola,
Kaupila
Hind: Horn 1743 poistui → 1743 poistui
Jacob Hölts 1.1.1758 kuoli → 1.1.1758 kuoli
Erich Horn Pumala 39 9 ogift 18.2.1758 täydennysmies 18.2.1758 täydennysmies →
14 Lindusalo Lars Kiljuin 16.6.1735 sai eron → 16.6.1735 sai eron
Staffan Vinck 12.1.1736 palkkamies 11.6.1744 kuoli 12.1.1736 palkkamies
→ 11.6.1744 kuoli
Måns Dyster 24.2.1745 otettu 31.12.1748 kuoli 24.2.1745 otettu
→ 31.12.1748 kuoli
Staffan Mack 31.12.1748 otettu 19.5.1752 kuoli 31.12.1748 otettu
→ 19.5.1752 kuoli
Lars Karlberg Pumala 38 14 gift 19.3.1753 palkkamies 19.3.1753 palkkamies →
15 Råkansalo,
Lindusalo
Johan Tettin 29.1.1759 hylättiin → 29.1.1759 hylättiin
Pär Siren 29.1.1759 otettu 6.4.1762 sai eron 29.1.1759 otettu →
6.4.1762 sai eron
Mats Abbor Pumala 19 1/2 ogift 1.1.1767 täydennysmies 1.1.1767 täydennysmies →
16 Limatala Jacob Andersson 4.7.1740 kuoli → 4.7.1740 kuoli
Eric Ulfberg 10.4.1741 otettu 10.4.1755 ruotuun 92 10.4.1741 otettu →
10.4.1755 ruotuun 92
Jacob Snickare Randasalmi 41 12 gift 10.4.1755 täydennysmies 10.4.1755 täydennysmies →
17 Nynisari Petter Ekebom 1742 kuoli → 1742 kuoli
Petter Ekebom Pumala 40 23 gift 12.3.1744 otettu 12.3.1744 otettu →
18 Nynysari,
Huckolaby
Eskell Lukon 1743 poistui → 1743 poistui
Thom: Grön 17.12.1744 otettu 3.10.1754 kuoli 17.12.1744 otettu
→ 3.10.1754 kuoli
Mats Wacker 31.12.1754 otettu 6.4.1762 sai eron 31.12.1754 otettu
→ 6.4.1762 sai eron
Joh. Hind: Törnqwist 1.4.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa 1.4.1767 vapaaehtoinen
→ 19.8.1767 poissa
-
19 Kitula,
Lukola
Daniel Laiha 23.1.1752 sai eron → 23.1.1752 sai eron
Michell Pardon 23.1.1752 palkkamies _.3.1754 viety Venäjälle 23.1.1752 palkkamies →
_.3.1754 viety Venäjälle
Daniel Mager 14.7.1755 kulkumies 10.11.1766 kuoli 14.7.1755 kulkumies
→ 10.11.1766 kuoli
Mårten Meijer Pumala 24 1/2 gift 8.1.1767 palkkamies 8.1.1767 palkkamies →
20 Mendyys,
Muramäki,
Seppälä
Mats Abbor 23.1.1752 hylättiin → 23.1.1752 hylättiin
Pähr Korp Pumala 33 15 gift 23.1.1752 palkkamies 23.1.1752 palkkamies →
21 Säppälä. Wesinemi,
Metula
Mats Haloin 14.3.1749 hylättiin → 14.3.1749 hylättiin
Joh: Österman 3.11.1752 otettu 29.11.1754 poistettu 3.11.1752 otettu →
29.11.1754 poistettu
Anders Höök Wiborg 29 12 gift 29.11.1754 täydennysmies 29.11.1754 täydennysmies →
22 Pitanemi,
Hemhuja,
Wesinemi
Lars Broo 1745 poistui → 1745 poistui
Nils Hörd 29.3.1745 otettu 1.2.1756 kuoli 29.3.1745 otettu
→ 1.2.1756 kuoli
Lindgreen 1.9.1756 vapaaehtoinen 17.3.1757 kuoli 1.9.1756 vapaaehtoinen
→ 17.3.1757 kuoli
Anders Lundqwist Pumala 37 9 gift 18.2.1758 palkkamies 18.2.1758 palkkamies →
23 Soinoari,
Räppåla
Erih From 1743 poistui → 1743 poistui
Anders Törn 18.3.1745 vapaaehtoinen Uudenmaan rakuunarykmentistä 14.7.1755 ruotuun 28 18.3.1745 vapaaehtoinen Uudenmaan rakuunarykmentistä →
14.7.1755 ruotuun 28
Johan Karp Sulkava 33 9 gift 19.7.1766 palkkamies 19.8.1767 sai eron 19.7.1766 palkkamies
→ 19.8.1767 sai eron
-
24 Kietäwäwlä Olof Hakulin 1739 hylättiin → 1739 hylättiin
Hind: Aspholm 28.11.1739 otettu 1741 esitti miehen tilalleen 28.11.1739 otettu →
1741 esitti miehen tilalleen
Thomas Blyg 1741 1743 poistui 1741 →
1743 poistui
Kyström 4.4.1747 vapaaehtoinen 10.8.1749 Henkikomppaniaan 4.4.1747 vapaaehtoinen →
10.8.1749 Henkikomppaniaan
Brusius Hjälpare 10.8.1749 palkkamies 18.12.1752 kotitilan hoitoon 10.8.1749 palkkamies →
18.12.1752 kotitilan hoitoon
Jakob Aspe 18.12.1752 palkkamies 28.7.1755 kuoli 18.12.1752 palkkamies
→ 28.7.1755 kuoli
Johan Fagerlund Pumala 33 9 gift 26.8.1756 palkkamies 26.8.1756 palkkamies →
25 Kietäwäwlä Nils Sidenberg 1743 poistui → 1743 poistui
Mats Grönlund 5.3.1744 otettu 5.5.1758 hukkui 5.3.1744 otettu
→ 5.5.1758 hukkui
Olof Peitain 13.9.1758 täydennysmies 24.3.1760 poistettu 13.9.1758 täydennysmies
→ 24.3.1760 poistettu
Torsten Berg Ruokolax 24 9 gift 24.3.1760 täydennysmies 37 24.3.1760 täydennysmies 37
26 Kyrckioby,
Kärinemi,
Lambelaby
Johan Hotti 17.2.1747 kuoli → 17.2.1747 kuoli
Berndt Aspholm 4.4.1747 6.4.1762 sai eron 4.4.1747 →
6.4.1762 sai eron
Mats Kant Pumala 21 2 gift 1.6.1765 palkkamies 1.6.1765 palkkamies →
27 Lambela,
Kaipala,
Lindusalo
Jacob Heinoin 18.4.1746 poistettu → 18.4.1746 poistettu
Hind. Frisk 18.4.1746 palkkamies 7.2.1763 hylättiin 18.4.1746 palkkamies
→ 7.2.1763 hylättiin
Jacob Flink Pumala 27 2 gift 16.3.1765 täydennysmies 16.3.1765 täydennysmies →
28 Mietulaby Johan Rimbiläin 1743 poistui → 1743 poistui
Mårten Tallqvist 10.5.1744 otettu _.8.1750 kuoli 10.5.1744 otettu
→ _.8.1750 kuoli
Simon Gabr: Jack 26.9.1750 vapaaehtoinen 25.2.1751 sai eron 26.9.1750 vapaaehtoinen
→ 25.2.1751 sai eron
Abrah Hobin 1.7.1751 vapaaehtoinen 22.3.1752 ruotuun 106 1.7.1751 vapaaehtoinen →
22.3.1752 ruotuun 106
Michael Ostadig 22.3.1752 palkkamies 29.7.1755 viety Venäjälle 22.3.1752 palkkamies →
29.7.1755 viety Venäjälle
Anders Törnqvist 14.7.1752 ruodusta 23 19.2.1756 varusmestariksi 14.7.1752 ruodusta 23
→ 19.2.1756 varusmestariksi
Abraham Hobin 18.10.1756 vapaaehtoinen ruodusta 106 24.3.1760 sai eron 18.10.1756 vapaaehtoinen ruodusta 106
→ 24.3.1760 sai eron
Johan Borneman 15.7.1760 Karjalan eskadroonasta 26.9.1761 poistettu 15.7.1760 Karjalan eskadroonasta
→ 26.9.1761 poistettu
Pet. Wil: Kruus Öster Gothland 34 6 ogift 26.9.1761 otettu 26.9.1761 otettu →
29 Sorjola,
Huhtima,
Kaipala
Simon Kituin 1743 poistui → 1743 poistui
Anders Glada 11.3.1744 otettu 3.3.1762 sai eron 11.3.1744 otettu →
3.3.1762 sai eron
Anders Flygtig Pumala 25 5 gift 24.3.1762 palkkamies 24.3.1762 palkkamies →
30 Kaipala,
Huhtima
Joh: Teet 25.6.1740 erotettu → 25.6.1740 erotettu
Gab: Askegren 1743 poistui → 1743 poistui
Joh. Flinck 26.1.1744 otettu 26.1.1744 otettu →
Mårten Kluftig Pumala 40 13 gift 3.9.1753 täydennysmies 3.9.1753 täydennysmies →
31 Harmala,
MIetula
-
Mats Kijl 27.2.1740 otettu 23.1.1752 hylättiin 27.2.1740 otettu →
23.1.1752 hylättiin
Johan Lamberg 23.1.1752 otettu 24.1.1753 kuoli 23.1.1752 otettu
→ 24.1.1753 kuoli
Carl Johan Tavastierna 26.6.1753 vapaaehtoinen ruodusta 35 10.2.1757 Pieksämäen komppaniaan 26.6.1753 vapaaehtoinen ruodusta 35
→ 10.2.1757 Pieksämäen komppaniaan
Johan Ringström 18.2.1758 täydennysmies 1763 hylättiin 18.2.1758 täydennysmies
→ 1763 hylättiin
-
32 Harmala,
Hamula,
Kaipolaby
Hind: Gardin 1743 poistui → 1743 poistui
Mats Karp 24.3.1747 palkkamies 20.5.1752 karkasi 24.3.1747 palkkamies
→ 20.5.1752 karkasi
Olof Lukman 2.3.1753 palkkamies 18.2.1758 hylättiin 2.3.1753 palkkamies
→ 18.2.1758 hylättiin
Zachris Aminoff 21.4.1758 vapaaehtoinen 10.9.1761 Karjalan eskadroonaan 21.4.1758 vapaaehtoinen →
10.9.1761 Karjalan eskadroonaan
Conrat Creutlein 3.3.1762 vapaaehtoinen 14.6.1766 ruotuun 42 3.3.1762 vapaaehtoinen →
14.6.1766 ruotuun 42
-
33 Hamula Klemet Snellman 1743 poistui → 1743 poistui
Gab: Joh: Ernroth 31.3.1746 vapaaehtoinen 14.3.1749 sai eron 31.3.1746 vapaaehtoinen
→ 14.3.1749 sai eron
Klemet Snellman Säminge 39 17 gift 3.9.1749 otettu 3.9.1749 otettu →
34 Pertimäki Eric Tiger 1743 poistui → 1743 poistui
Påhl Ärtman 7.12.1744 otettu 15.4.1748 kuoli 7.12.1744 otettu
→ 15.4.1748 kuoli
Krister Glödstaf Säminge 39 18 ogift 19.2.1749 otettu 19.2.1749 otettu →
35 Ryhälä Johan Göös 2.5.1747 erotettu → 2.5.1747 erotettu
Carl Joh Tavastierna 2.5.1747 vapaaehtoinen 26.6.1753 ruotuun 31 2.5.1747 vapaaehtoinen →
26.6.1753 ruotuun 31
Daniel Lindh Pumala 39 14 gift 26.6.1753 palkkamies 26.6.1753 palkkamies →
36 Piskola,
Ninimäki,
Ryhälä
-
Benjam Siöman 8.10.1739 otettu 29.1.1750 hylättiin 8.10.1739 otettu →
29.1.1750 hylättiin
Philipp Hotman Pumala 33 16 gift 20.7.1750 otettu 20.7.1750 otettu →
37 Seppälä,
Himahuha,
Pihlajalax
Joh. Karpin 1742 poistui → 1742 poistui
Lucas Finne 1742 otettu 23.6.1752 hylättiin 1742 otettu →
23.6.1752 hylättiin
Lars Laxfelt Pumala 39 16 gift 23.6.1752 palkkamies 23.6.1752 palkkamies →
38 Sorjola,
Räpola,
Maljala
Mats Tilman 1743 poistui → 1743 poistui
Olof Hackman 10.5.1744 otettu 14.3.1749 hylättiin 10.5.1744 otettu →
14.3.1749 hylättiin
Pehr Hillberg 3.9.1749 otettu 14.12.1757 karkasi 3.9.1749 otettu →
14.12.1757 karkasi
Olof Lustig Pumala 39 9 gift 18.2.1758 täydennysmies 18.2.1758 täydennysmies →
39 Junimäki,
Kiljula,
Rokotaipl:
Johan Mietuin 1743 poistui → 1743 poistui
Petter Tornström Österbotn 43 23 ogift 10.5.1744 otettu 10.5.1744 otettu →
40 Kitula,
Nijnsari
Lars Lund 1743 poistui → 1743 poistui
Erich Silfverberg 1.4.1744 otettu 13.12.1748 kuoli 1.4.1744 otettu →
13.12.1748 kuoli
Johan Åhlberg 2.2.1749 otettu 25.1.1750 kuoli 2.2.1749 otettu
→ 25.1.1750 kuoli
Staffan Frimodig 27.8.1750 otettu 25.1.1760 kuoli 27.8.1750 otettu
→ 25.1.1760 kuoli
Thomas Biörn 17.3.1760 täydennysmies 18.3.1762 kuoli 17.3.1760 täydennysmies
→ 18.3.1762 kuoli
Mats Frimodig Pumala 22 2 ogift 25.4.1765 palkkamies 25.4.1765 palkkamies →
41 Rokansalo,
Ollila,
Huchtima
Anders Roos 1743 poistui → 1743 poistui
Pehr Hagström 23.2.1746 esitti miehen tilalleen → 23.2.1746 esitti miehen tilalleen
Benjamin Hägström 23.2.1746 otettu 4.3.1762 sai eron 23.2.1746 otettu →
4.3.1762 sai eron
Gustav Hind: Jack Pumala 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa 1.1.1767 vapaaehtoinen
→ 19.8.1767 poissa
-
42 Piskola,
Pitkelax,
Hylkylö
Mats Aufvin 29.1.1750 hylättiin → 29.1.1750 hylättiin
Michel Schiönfelt 29.1.1750 otettu 1.3.1764 ruotuun 1 29.1.1750 otettu →
1.3.1764 ruotuun 1
Conrad von Creutlein St. Michell ogift 14.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32 14.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32
43 Punnola,
Pöllölä
Samuel Lamain 1743 poistui → 1743 poistui
Pehr Wandelen 3.11.1749 otettu 3.9.1754 kuoli 3.11.1749 otettu
→ 3.9.1754 kuoli
Eric Sagtmodig Säminge 30 11 gift 26.3.1756 palkkamies 26.3.1756 palkkamies →
89 Korhola,
Aufvila
Petter Johan Törne 15.9.1739 majoittajaksi → 15.9.1739 majoittajaksi
Michel Stanvius 15.9.1739 otettu 1743 poistui 15.9.1739 otettu
→ 1743 poistui
Klemens Snellman 1743 ruodusta 33 26.7.1746 tuomittu arestiin 1743 ruodusta 33
→ 26.7.1746 tuomittu arestiin
Nils Långe 1.1.1748 vapaaehtoinen ruodusta 102 16.1.1752 Henkikomppaniaan 1.1.1748 vapaaehtoinen ruodusta 102
→ 16.1.1752 Henkikomppaniaan
Ernst von Nandelstedt ruodusta 106 25.6.1764 varusmestariksi ruodusta 106
→ 25.6.1764 varusmestariksi
-
Lars Lukoin Pumala 27 gift 19.8.1767 palkkamies 19.8.1767 palkkamies →
92 Kyhkylaniemi,
Tiusala
Petter Hultman 15.3.1755 poistettu → 15.3.1755 poistettu
Erich Ulfberg 1.4.1755 ruodusta 16 23.1.1764 vaihdettiin 1.4.1755 ruodusta 16
→ 23.1.1764 vaihdettiin
Hinr: Bock Safwolax 25 3 ogift 23.1.1764 palkkamies 23.1.1764 palkkamies →
93 Karstalo,
Helpanala
Thomas Kaipiain 1.7.1738 piiskuriksi → 1.7.1738 piiskuriksi
Påhl Närhein 29.9.1739 otettu 24.2.1741 vapautettu palveluksesta 29.9.1739 otettu →
24.2.1741 vapautettu palveluksesta
Påhl Barckdahl 24.2.1741 otettu 1743 poistui 24.2.1741 otettu
→ 1743 poistui
Abrah Löfberg 25.5.1747 otettu 18.2.1758 hylättiin 25.5.1747 otettu →
18.2.1758 hylättiin
Påhl Molerus St. Michell 26 9 ogift 21.4.1758 vapaaehtoinen 1.8.1767 sai eron 21.4.1758 vapaaehtoinen
→ 1.8.1767 sai eron
-
94 Anjanemi,
Helpanala,
Tukala
Abr: Lamain 1743 poistui → 1743 poistui
Mats Fagerström 1743 otettu 3.3.1762 sai eron 1743 otettu →
3.3.1762 sai eron
Joh. Adolph Järnefelt St. Michell 1/2 ogift 1.3.1767 vapaaehtoinen 19.8.1767 poissa 1.3.1767 vapaaehtoinen
→ 19.8.1767 poissa
-
95 Rämälä,
Säppäla,
Harjuma
Joh. Pörkan 1743 poistui → 1743 poistui
Henr. Grönberg _.5.1743 otettu 6.4.1762 hylättiin _.5.1743 otettu →
6.4.1762 hylättiin
-
96 Kyhkylänemi,
Tukala
Påhl Råkain 1762 sai eron → 1762 sai eron
-
97 Wappola,
Tukala,
Hojkola
Sigfred Limain 20.11.1735 hukkui → 20.11.1735 hukkui
Mats Handsk 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui 9.6.1736 palkkamies
→ 1743 poistui
Mats Nydahl 16.7.1750 otettu 13.5.1761 poistettu 16.7.1750 otettu →
13.5.1761 poistettu
Anders Wapen 13.5.1761 täydennysmies 21.10.1762 kuoli 13.5.1761 täydennysmies
→ 21.10.1762 kuoli
Bengt Adolph Aminoff Idensalm 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen 1.1.1767 vapaaehtoinen →
98 Wamnala Eric Pafvilain 1743 poistui → 1743 poistui
Claes Anton St. Michell 41 23 gift 3.2.1744 otettu 3.2.1744 otettu →
99 Wanhala Hind: Biörn 1743 poistui → 1743 poistui
Eskell Grönmarck St. Michell 41 19 gift 26.11.1747 otettu 19.8.1767 saa eron 26.11.1747 otettu →
19.8.1767 saa eron
-
100 Wainas,
Alama
Zachris Lilja 31.3.1736 otettu 15.6.1737 hylättiin 31.3.1736 otettu →
15.6.1737 hylättiin
Michell Pylkäin 15.6.1737 ruotumies 7.12.1737 poistettu 15.6.1737 ruotumies
→ 7.12.1737 poistettu
Hinr: Carl Bökman 7.12.1737 otettu 29.2.1740 Juvan komppaniaan 7.12.1737 otettu →
29.2.1740 Juvan komppaniaan
Staffan Lindqvist 2.7.1740 palkkamies 1743 poistui 2.7.1740 palkkamies
→ 1743 poistui
Abrah Enqvist St. Michell 45 19 gift 13.4.1747 palkkamies 13.4.1747 palkkamies →
101 Alama,
Weimas
Mats Liberberg 1743 poistui → 1743 poistui
Jacob Krats 1743 otettu 10.11.1749 kuoli 1743 otettu →
10.11.1749 kuoli
Hind: Modig St. Michell 39 15 gift 2.2.1752 palkkamies 19.8.1767 saa eron 2.2.1752 palkkamies
→ 19.8.1767 saa eron
-
102 Wähmas Hind. Houfenberg 1743 poistui → 1743 poistui
Nils Long 1743 vapaaehtoinen 1.1.1748 ruotuun 89 1743 vapaaehtoinen →
1.1.1748 ruotuun 89
Pontus Tavastierna 5.4.1748 vapaaehtoinen Iisalmen komppaniasta 24.9.1750 Kuopion komppaniaan 5.4.1748 vapaaehtoinen Iisalmen komppaniasta
→ 24.9.1750 Kuopion komppaniaan
Mårten Konstig 26.1.1752 otettu 3.3.1762 sai eron 26.1.1752 otettu →
3.3.1762 sai eron
Anders Svänsk St. Michell 23 2 ogift 5.5.1765 täydennysmies 5.5.1765 täydennysmies →
103 Wähmas Paul Sairain 1743 poistui → 1743 poistui
Elias Sahlman 1743 otettu 16.4.1762 sai eron 1743 otettu →
16.4.1762 sai eron
-
Johan Jemse 19.8.1767 renki kelpaamaton 19.8.1767 renki
→ kelpaamaton
104 Wähmas Martin Samalain 17.11.1746 kuoli → 17.11.1746 kuoli
Hindrich Biörn 2.4.1747 palkkamies 24.3.1750 kuoli 2.4.1747 palkkamies
→ 24.3.1750 kuoli
Benjamin Kämpe 26.7.1750 otettu 7.2.1763 sai eron 26.7.1750 otettu →
7.2.1763 sai eron
Abraham Kär 7.2.1763 täydennysmies 1.11.1763 kuoli 7.2.1763 täydennysmies
→ 1.11.1763 kuoli
Johan Dahlqwist St. Michell 25 2 ogift 7.12.1765 täydennysmies 129 7.12.1765 täydennysmies 129
105 Wähmas Petter Kolemain 1743 poistui → 1743 poistui
Johan Dufva 19.9.1750 otettu 6.4.1762 erotettu 19.9.1750 otettu →
6.4.1762 erotettu
Jacob Asikain St. Michell 20 1/2 ogift 8.1.1767 täydennysmies 8.1.1767 täydennysmies →
106 Sosari,
Kåskentaipal,
Asila
-
Thomas Mukberg 9.6.1736 otettu 14.3.1749 hylättiin 9.6.1736 otettu →
14.3.1749 hylättiin
Ernst Wilhelm von Nandelstedt 19.9.1750 vapaaehtoinen 16.1.1752 ruotuun 89 19.9.1750 vapaaehtoinen →
16.1.1752 ruotuun 89
Abr: Hobin 22.3.1752 ruodusta 28 20.2.1758 ruotuun 28 22.3.1752 ruodusta 28
→ 20.2.1758 ruotuun 28
Carl Adolph von Nandelstsedt 20.2.1758 vapaaehtoinen 22.12.1765 Henkikomppaniaan 20.2.1758 vapaaehtoinen →
22.12.1765 Henkikomppaniaan
Otto Wilhelm von Fiandt St. Michell 1/2 ogift 1.1.1767 vapaaehtoinen 1.1.1767 vapaaehtoinen →
107 Koskentaipal,
Wähmas
Jacob Martin 21.5.1738 kuoli → 21.5.1738 kuoli
Mats Frisk 17._.1739 otettu 1743 poistui 17._.1739 otettu
→ 1743 poistui
Anders Eklund St. Michell 39 20 ogift 2.4.1747 otettu 19.8.1767 saa eron 2.4.1747 otettu →
19.8.1767 saa eron
-
108 Asila Påhl Lindström 1743 poistui → 1743 poistui
Hin: Nyberg 1743 otettu 9.6.1753 kuoli 1743 otettu →
9.6.1753 kuoli
Hind. Siungare 17.2.1754 palkkamies 11.4.1756 kuoli 17.2.1754 palkkamies
→ 11.4.1756 kuoli
Staffan Qvick Jockas 32 11 gift 24.7.1756 täydennysmies 24.7.1756 täydennysmies →
109 Asila Joh: Hongain 18.1.1750 erotettu → 18.1.1750 erotettu
Mats Parkin 22.6.1750 ruotumies 27.2.1751 kotitilan hoitoon 22.6.1750 ruotumies →
27.2.1751 kotitilan hoitoon
Hind. Pijlgreen 27.3.1751 otettu 7.2.1763 hylättiin 27.3.1751 otettu →
7.2.1763 hylättiin
Johan Furu St. Michel 32 1/2 1/2 ogift 1.1.1767 täydennysmies 1.1.1767 täydennysmies →
110 Wänälä Karl Wyman 12.5.1741 Juvan komppaniaan → 12.5.1741 Juvan komppaniaan
Eric Hielte 12.5.1741 1743 poistui 12.5.1741 →
1743 poistui
Pontus Kruus 1.11.1745 vapaaehtoinen 2.6.1746 kuoli 1.11.1745 vapaaehtoinen
→ 2.6.1746 kuoli
And: Elg 28.11.1747 otettu 1762 sai eron 28.11.1747 otettu
→ 1762 sai eron
Anders Wäpling St. Michell 29 5 gift 3.3.1762 täydennysmies 3.3.1762 täydennysmies →
111 Wänälä Thomas Hyräläin 27.10.1749 sai eron → 27.10.1749 sai eron
Eric Friedeen 27.10.1749 otettu 19.2.1751 kuoli 27.10.1749 otettu
→ 19.2.1751 kuoli
Sven Semberg Åbolähn 40 16 ogift 19.2.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 19.2.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta →
112 Wanala,
Råkola,
Kärjäla
Mats Leinon 4.3.1740 erotettu → 4.3.1740 erotettu
Mic: Biörklund 4.3.1740 otettu 25.1.1749 poistettu 4.3.1740 otettu →
25.1.1749 poistettu
Michell Biörk Jockas 40 19 gift 25.1.1749 palkkamies 25.1.1749 palkkamies →
113 Kärjälä -
Joh: Siskoin 31.3.1736 ruotumies 1743 poistui 31.3.1736 ruotumies
→ 1743 poistui
Petter Ålström 1743 otettu 18.2.1758 sai eron 1743 otettu →
18.2.1758 sai eron
Conrad Wil: Wäber 21.9.1758 vapaaehtoinen 2.1.1766 ruotuun 5 21.9.1758 vapaaehtoinen →
2.1.1766 ruotuun 5
-
114 Kärjälä,
__
Mats Jarf 13.6.1744 sai eron → 13.6.1744 sai eron
Anders Magnus von Gierten 28.2.1752 vapaaehtoinen ruodusta 129 18.2.1758 sai eron 28.2.1752 vapaaehtoinen ruodusta 129
→ 18.2.1758 sai eron
Petter Norgreen 10.6.1758 vapaaehtoinen 14.1.1760 Henkikomppaniaan 10.6.1758 vapaaehtoinen →
14.1.1760 Henkikomppaniaan
Georg Bernh: von Brandenburg 14.1.1760 vapaaehtoinen 7.2.1763 ruotuun 5 14.1.1760 vapaaehtoinen →
7.2.1763 ruotuun 5
-
115 Säppälä,
Wähmais
Anders Rackain 1743 poistui → 1743 poistui
Mich: Ekström Hirfvensalmi 39 18 gift 13.3.1749 otettu 13.3.1749 otettu →
116 Säpälä,
Kärkola
Joran Kåckoin kelpaamaton → kelpaamaton
Mats Ritman 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui 9.6.1736 palkkamies
→ 1743 poistui
Påhl Lindberg 6.3.1749 palkkamies 5.2.1763 poistettu 6.3.1749 palkkamies
→ 5.2.1763 poistettu
Jacob Halin Jockas 26 1 1/2 gift 4.12.1766 palkkamies 4.12.1766 palkkamies →
117 Kähkylä Marten Korosti 1743 poistui → 1743 poistui
Magnus Joh: Ehrnroth 1.9.1745 vapaaehtoinen 1.5.1749 varusmestariksi 1.9.1745 vapaaehtoinen →
1.5.1749 varusmestariksi
Johan Holm St. Michel 34 18 gift 12.5.1749 otettu 12.5.1749 otettu →
118 Kähkylä,
Wätämä
Hans Giökendahl 22.2.1741 erotettu → 22.2.1741 erotettu
Joh: Conr: Weber 22.2.1741 vapaaehtoinen 19.8.1741 Majurin komppaniaan 22.2.1741 vapaaehtoinen →
19.8.1741 Majurin komppaniaan
Mårten Kielman St. Michel 38 18 gift 26.10.1749 otettu 26.10.1749 otettu →
119 Nurhola Petter Leinon 17.2.1747 poistettu → 17.2.1747 poistettu
Joh: From 17.2.1747 palkkamies 21.5.1752 poistettu 17.2.1747 palkkamies
→ 21.5.1752 poistettu
Joran Rolig Pumala 37 5 gift 21.5.1752 palkkamies 21.5.1752 palkkamies →
120 Mondola,
Marjonemi
Bertill Leinonen 16.12.1739 erotettu → 16.12.1739 erotettu
Lars Marberg 16.12.1739 otettu 1743 poistui 16.12.1739 otettu
→ 1743 poistui
Olof Smålander 11.5.1744 otettu 19.5.1747 kuoli 11.5.1744 otettu
→ 19.5.1747 kuoli
Sigfred Sporf 14.2.1749 otettu 5.2.1763 sai eron 14.2.1749 otettu →
5.2.1763 sai eron
-
121 Marjonemi Påhl Weisain 10.3.1740 erotettu → 10.3.1740 erotettu
Joh. Korp 10.3.1740 otettu 1743 poistui 10.3.1740 otettu
→ 1743 poistui
Hind: Liten 25.5.1747 ruotumies _.8.1750 kuoli 25.5.1747 ruotumies
→ _.8.1750 kuoli
Jonas Stadig 26.11.1751 palkkamies 5.2.1763 sai eron 26.11.1751 palkkamies
→ 5.2.1763 sai eron
-
122 Marjonemi Anders Säppäläin kelpaamaton → kelpaamaton
Nils Lustig 9.6.1736 palkkamies 1743 poistui 9.6.1736 palkkamies
→ 1743 poistui
Påhl Hämäläin 20.2.1749 otettu 27.12.1749 kotitilan hoitoon 20.2.1749 otettu →
27.12.1749 kotitilan hoitoon
Mats Saxen St. Michell 37 17 gift 27.12.1749 palkkamies 27.12.1749 palkkamies →
123 Siskola,
Parkila
Jakob Rahikain 1.12.1739 erotettu → 1.12.1739 erotettu
Eric Lamberg 1.12.1739 otettu 14.6.1750 hylättiin 1.12.1739 otettu →
14.6.1750 hylättiin
Påhl Lagerström St. Michell 34 16 gift 25.2.1751 otettu 25.2.1751 otettu →
124 Siskola,
Parkila
Anders Himain 10.4.1741 kuoli → 10.4.1741 kuoli
Joh: Trana 10.4.1741 otettu 12.6.1763 kuoli 10.4.1741 otettu
→ 12.6.1763 kuoli
Anders Tagg St. Michel 19 1 1/2 ogift 6.1.1766 palkkamies 6.1.1766 palkkamies →
125 Parkila Mats Korhoin 19.5.1747 kuoli → 19.5.1747 kuoli
Anders Tallroth 14.2.1749 palkkamies 6.4.1762 erotettu 14.2.1749 palkkamies
→ 6.4.1762 erotettu
Petter Tistell St. Michell 20 1/3 ogift 2.4.1767 täydennysmies 2.4.1767 täydennysmies →
126 Hanga Korhola,
Taipalis
Petter Wänäin 1743 poistui → 1743 poistui
Joh Åhlbom 1.2.1744 otettu 1763 sai eron 1.2.1744 otettu
→ 1763 sai eron
Mats Tysk St. Michell 20 1/3 ogift 1.4.1767 palkkamies 1.4.1767 palkkamies →
127 Taipalis Joh: Himain 14.2.1749 esitti miehen tilalleen → 14.2.1749 esitti miehen tilalleen
Krister Hurtig Hirfvnsalmi 46 18 gift 14.2.1749 palkkamies 14.2.1749 palkkamies →
128 Taipalis,
Hapataipal
Påhl Backman 1743 poistui → 1743 poistui
Thomas Ström St. Michell 39 19 gift 14.2.1749 otettu 14.2.1749 otettu →
129 Laitiala Joh. Haloin 18.12.1739 erotettu → 18.12.1739 erotettu
Påhl Flinkberg 2.1.1740 otettu 1743 poistui 2.1.1740 otettu
→ 1743 poistui
Anders Dahlman 22.1.1744 otettu 14.7.1750 kuoli 22.1.1744 otettu
→ 14.7.1750 kuoli
And. Mag: von Gierten 20.11.1751 vapaaehtoinen 28.2.1752 ruotuun 114 20.11.1751 vapaaehtoinen →
28.2.1752 ruotuun 114
Hans Sedig 1.12.1752 palkkamies 19.3.1753 hylättiin 1.12.1752 palkkamies
→ 19.3.1753 hylättiin
Hans Forss Hirfwensalmi 37 11 gift 8.7.1755 täydennysmies 8.7.1755 täydennysmies →

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Johan Polack Trumslagare 1743 poistui → 1743 poistui
Staffan Frimodig Trumslagare 1743 otettu 7.8.1750 ruotuun 40 1743 otettu →
7.8.1750 ruotuun 40
Karl Gustaf Slegell Trumslagare 17.9.1753 otettu 1.12.1754 poistui 17.9.1753 otettu →
1.12.1754 poistui
Hind: Sebast: Weber Trumslagare 1.12.1754 otettu 20.3.1758 Henkikomppaniaan 1.12.1754 otettu →
20.3.1758 Henkikomppaniaan
Eric Wilh: Tavastierna Trumslagare 20.5.1758 otettu 20.5.1758 otettu →
2. rumpali Mats Österman Trumslagare 1744 poistettu → 1744 poistettu
Lars Lustig Trumslagare 14.9.1749 otettu 14.9.1749 otettu →

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1758Katselmus 1772

© Väinö Holopainen 2023