AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 102 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 102<>

Ruotutalot ovat kylissä: Vehmaskylä (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Persson Seppäläinen 1695 mainittu 8.1700 Vanha rykmentti 1685 1
Staffan Reinholdsson Björn mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Ivar Julkunen 19.3.1719 mainittu 21.9.1721 majuri Enebergin ottama 3
Staffan Björn 9.1730 uudestaan ero 2
Petter Tabel Jokelainen 9.1730 20.5.1731 palkkamies 5
Mickel Pylkkänen 20.5.1731 4.12.1734 ruotumies kotitilan hoitoon 6
Henrik Houvenberg 4.12.1734 mainittu 19.8.1741 palkkamies 7
Nils Lång 26.10.1743 1.1.1748 vapaaehtoinen ruotu 89 8
Jakob Pontus Tavastierna 5.4.1748 24.9.1750 Iisalmen komppania ruotu 88 Kuopion komppania varusmestari 9
Mårten Konstig 26.1.1752 3.3.1762 ruotumies ero 10
Anders Svensk Suomalainen 5.5.1765 26.3.1773 täydennysmies 102 ero 11
Jakob Jakobsson Paavilainen 28.6.1773 4.10.1773 ruotumies hylätty 12
Henrik Mårtensson Pelikan Pylkkänen 4.10.1773 17.4.1774 ruotumies esitti miehen tilalleen 13
Jöran Hempling 17.4.1774 28.4.1777 palkkamies kuoli 14
Nils Henrik Lång 31.12.1777 19.6.1788 ruotu 114, vapaaehtoinen poistettiin 15
Tomas Utter 19.6.1788 30.7.1790 täydennysmies 102/103 kuoli 16
Johan Dalqvist Dal 7.8.1790 mainittu 22.6.1809 täydennysmies 102/103 eläke 17

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 102 varamies
Anders Suomalainen 28.2.1752 1753 1
Erik Boxbom 18.2.1758 mainittu 1759 2
Krister Boxbom mainittu 1760 mainittu 1764 3
Tomas Ukkonen 28.2.1774 mainittu 1775 4
1776 lähtien ruotujen 102 ja 103 yhteinen varamies numero 28
Tomas Utter 6.7.1777 mainittu 1781 5,1
Johan Dalqvist Dal 1788 7.8.1790 ruotu 102 6,2
Mickel Klen 1792 12.2.1795 7,3
Adam Lönn 29.9.1798 ruotu 103 8,4
Mickel Vän 1799 mainittu 1806 9,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Reinholdss Biörn
Katselmus 1719 2.11.1719
Ifwar Julckuin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1719
Iwar Julckonen Sawolax 23 2 (1718) 1697
Katselmus 1721 1721
Ifwar Julckuin Safwolax 24 3 - (1718) 1697
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Biörn _.9.1730
Petter Jäskeläin 20.5.1730
_åfel Py_ckäin 20.5.1730 4.12.1734
Henrich Houfwenberg Saw 16 1/2 4.12.1734 1719
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jacob Pont: Tawaststierna
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Jacob Pont: Tawaststierna
Katselmus 1754 9.4.1754
Mårt: Kånstig
Katselmus 1758 18.2.1758
Mårt: Konstig 30 6 (1752) 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind. Houfenberg 1743 poistui
Nils Long 1743 vapaaehtoinen 1.1.1748 ruotuun 89
Pontus Tavastierna 5.4.1748 vapaaehtoinen Iisalmen komppaniasta 24.9.1750 Kuopion komppaniaan
Mårten Konstig 26.1.1752 otettu 3.3.1762 sai eron
Anders Svänsk St. Michell 23 2 ogift 5.5.1765 täydennys­mies 1744
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Swänsk St. Michel 27 7 gift 10 5 (1765) 26.3.1773 saa eron 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Svänsk 26.3.1773 erotettiin
Jacob Pafwilain 28.6.1773 ruotu­mies 4.10.1773 hylättiin
Hinric Pylköin 4.10.1773 ruotu­mies 17.4.1774 esitti miehen tilalleen
Jöran Hempling St. Michell 20 1 4/12 ogift 11 17.4.1774 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Jöran Hempling 28.4.1777 kuoli
Nils Henrik Long Christina 4 4 31.12.1777 vapaaehtoinen ruodusta 114 1774
Katselmus 1782 10.7.1782
Nils Konrad Longe Christina 7 7 (1775) vapaaehtoinen 1775
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Hind: Longe Christina 10 10 (1775) vapaaehtoinen 1775
Katselmus 1788 27.9.1788
Långe 19.6.1788 poistettiin
Thomas Utter St. Michel 28 1/2 ogift 11 19.6.1788 täydennys­mies 1760
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Utter St. Michel 27 1 1/2 ogift 11 (1788) 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Utter 30.7.1790 kuoli
Johan Dahlqwist St. Michel 22 2 3/4 ogift 11 2 7.8.1790 täydennys­mies nro 28 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Dahlqwist St Michell 26 7 gift 5 8 2/3 (1788) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Dahlqvist St. Michel 29 10 gift 5 8 (1788) 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Dahlqvist Dahl St. Michell 32 13 gift 5 8 (1788) 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Dahl St Michel 35 16 gift 5 8 (1788) 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Dahl Pumala 43 23 gift 5 7 (1786) 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Staffan Reinholdss Biörn  
 
Katselmus 1719 2.11.1719
Ifwar Julckuin 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1719
Iwar Julckonen (1718) 23 Sawolax
  2 1697
Katselmus 1721 1721
Ifwar Julckuin (1718) 24 Safwolax
  3 - 1697
Katselmus 1735 16.6.1735
Staffan Biörn  
_.9.1730
Petter Jäskeläin  
20.5.1730
_åfel Py_ckäin 20.5.1730
4.12.1734
Henrich Houfwenberg 4.12.1734 16 Saw
  1/2 1719
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Jacob Pont: Tawaststierna  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Jacob Pont: Tawaststierna  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Mårt: Kånstig  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Mårt: Konstig (1752) 30
  6 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind. Houfenberg  
1743 poistui
Nils Long 1743 vapaaehtoinen
1.1.1748 ruotuun 89
Pontus Tavastierna 5.4.1748 vapaaehtoinen Iisalmen komppaniasta
24.9.1750 Kuopion komppaniaan
Mårten Konstig 26.1.1752 otettu
3.3.1762 sai eron
Anders Svänsk 5.5.1765 täydennys­mies 23 St. Michell
  2 ogift 1744
Katselmus 1772 26.3.1773
And: Swänsk (1765) 27 10 St. Michel
26.3.1773 saa eron 7 5 gift 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Svänsk  
26.3.1773 erotettiin
Jacob Pafwilain 28.6.1773 ruotu­mies
4.10.1773 hylättiin
Hinric Pylköin 4.10.1773 ruotu­mies
17.4.1774 esitti miehen tilalleen
Jöran Hempling 17.4.1774 palkka­mies 20 11 St. Michell
  1 4/12 ogift 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Jöran Hempling  
28.4.1777 kuoli
Nils Henrik Long 31.12.1777 vapaaehtoinen ruodusta 114 4 Christina
  4 1774
Katselmus 1782 10.7.1782
Nils Konrad Longe (1775) vapaaehtoinen 7 Christina
  7 1775
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Hind: Longe (1775) vapaaehtoinen 10 Christina
  10 1775
Katselmus 1788 27.9.1788
Långe  
19.6.1788 poistettiin
Thomas Utter 19.6.1788 täydennys­mies 28 11 St. Michel
  1/2 ogift 1760
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Utter (1788) 27 11 St. Michel
  1 1/2 ogift 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Utter  
30.7.1790 kuoli
Johan Dahlqwist 7.8.1790 täydennys­mies nro 28 22 11 St. Michel
  2 3/4 2 ogift 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Dahlqwist (1788) 26 5 St Michell
  7 8 2/3 gift 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Dahlqvist (1788) 29 5 St. Michel
  10 8 gift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Dahlqvist Dahl (1788) 32 5 St. Michell
  13 8 gift 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Dahl (1788) 35 5 St Michel
  16 8 gift 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Dahl (1786) 43 5 Pumala
  23 7 gift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Staffan Biörn _.9.1730 sai eron
Petter Tabell _.9.1730 palkkamies
1733 Petter Jåkelaain
1734 Michell Jåkelain 20.5.1734 hylätty
Michell Pylkäin 20.5.1734 ruotumies
1735 Michell Pylckäin ruotumies 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Hindrich Houfwenberg 4.12.1734 palkkamies
1736 Hind: Haufwenberg
1737 Hindrich Haufwenberg
1738 Hindrich Houfwenb:
1739 Hindrich Haufwanberg
1740 Hindrich Haufwenberg
1741 Hendrich Haufwenberg
1744 Nils Lång
1745 Nils Lång
1746 Nils Longh vapaaehtoinen
1747 Niels Lång vapaaehtoinen
1748 Nils Longh 1.1.1748 ruotuun 89
Pontus Tavaststierna 5.4.1748 Iisalmen komppaniasta
1749 Jacob Pont: Tavaststiern vapaaehtoinen
1750 Jacob Pont:s Tawaststierna vapaaehtoinen 24.9.1750 varusmestariksi Kuopion komppaniaan
-
1751 -
1752 -
Mårten Kånstig 28.1.1752 ruotumies
1753 Mårten Kånstig
1754 Mårten Kånstig
1755 Mårten Kånstig
1756 Mårten Konstig
1757 Marten Kånstig
1758 Mårten Kånstig
1759 Mats Kånstig
1760 Mårten Kånstig
1761 Mårten Kånstig
1762 Mårten Kånstig 3.3.1762 sai eron
1763 -
1764 -
1766 And: Swänsk
1767 And: Svensk
1768 Anders Swensk
1769 And: Swänsk
1770 And: Svensk
1771 Anders Swensk
1773 Anders Swänsk 26.3.1773 sai eron
Jacob Jacobson Pavilain 28.6.1773 ruotumies
1775 Henric Hempling
1776 Hinric Hempling
1777 Hindrich Hempling 28.4.1777 kuoli
-
1778 Nils Henric Longe 31.12.1777 vapaaehtoinen ruodusta 114
1779 Nils Hind: Lång
1780 Nils Hindrich Lång vapaaehtoinen
1781 Nils Hindrich Lång vapaaehtoinen
1782 Nils Hind: Longe vapaaehtoinen
1783 Nils Hind: Longe vapaaehtoinen
1784 Nils Hinric Longe vapaaehtoinen
1785 Nils Hinric Longe vapaaehtoinen
1786 Nils Hinrich Longe vapaaehtoinen
1787 Nils Hindric Longe
1788 Nils Hind: Lange vapaaehtoinen 21.6.1788 poistettu
Thomas Utter 21.6.1788 täydennysmies
1789 Tomas Utter
1790 Johan Dalqvist
1791 Johan Dalqvist
1792 Johan Dahlqvist
1793 Johan Dalqvist
1794 Johan Dajlqvist
1795 Joh Dahlqvist
1796 Joh: Dahlqvist
1797 Joh: Dalqvist
1798 Joh: Dahlqwist
1799 Joh: Dahlqvist
1801 Johan Dahl
1802 Johan Dahl
1803 Johan Dahl
1804 Johan Dahl
1805 Johan Dahl
1806 Johan Dahl
1807 Johan Dahl

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 28.6.1773
And: Swänsk 26.3.1773
Jacob Jacobson Pawilain 28.6.1773 talollisen poika
Luettelo 1773d 4.10.1773
Jacob Jacobson Pawilain ruotumies 4.10.1773 kelpaamaton
Hind: Mårtenson Pylkäin 4.10.1773 tilan mies
Luettelo 1774 28.2.1774
Jacob Pawilain 28.6.1773 ruotumies hylätty
Henrich Mårtenson Pylkäin Pelikan 4.10.1773 ruotumies

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Peerson Säppäläin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1707-1716
- Wehmas by Staff: Biörnin
Mikkeli RK 1726-1735
163 Soldater ... i Pumala Compagnie Pett: Joke:
puoliso: Marg: Römö
Sotilaan nimeä on korjailtu. Voi lukea myös Steph: Biörn (edeltäjä ruodussa). Vaihto 9.1730
Mikkeli RK 1736-1750
- Pumala Compagnie Hen. Hofwenberg el: Aufwikain död
Mikkeli RK 1757-1763
- Soldater ... af Pumala Compagnie Mårten Kånstig s. 1728
Mikkeli RK 1766-1773
- Pumala Compagnie And: Svensk s. 1742
puoliso: Maria Ikoin s. 1739
lapsia: Mårten
Annot: i Koskentaipale
- Pumala Compagnie Jören Hempling
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater ... i Pumala Compagnie Nils Henric Longe yliviivattu
- Soldater ... i Pumala Compagnie Johan Dahlquist
puoliso: Lisa Huhtin
lapsia: Maria
Mikkeli RK 1806-1816
II - Pumala Compagnie Johan Dahl s. 1768
puoliso: Elisab: Huhtin s. 1770
lapsia: Maria, Johan, Michel, Lisa
Inhysning, hust: + 1809, till Kåskentaipal N:o 2
II - Kåskentaipal 2 Johan Dahl s. 1768
puoliso: Maria Kallioin s. 1757
lapsia: Maria, Johan
Lapset edellisestä aviosta

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Wehmais Staffan Reinholdtss: Biörnin s. 1684K k. 18.7.1744
puoliso: Maria Kiski s. 1710K k. 15.12.1739 vih. 27.11.1737
lapsia: Carin
Petter Jockelain
puoliso: Margareta Råuko
lapsia: Olof
Wehmais
Alama
Michel Mårtenss: Pylckäin
puoliso: Margeta Andersdr Karstuin s. 1710K k. 28.8.1740 vih. 1.6.1735
lapsia: Maria, Margaretha
Wehmais
Alama
Michel Mårtenss: Pylckäin
puoliso: Carin Michelsdr Hapiain s. 1716K k. 14.5.1776 vih. 29.11.1741
lapsia: Michel
Kyrckby
Wehmais
Wanhala
Koskentaipal
Anders Svensk Suomalainen
puoliso: Maria Ikoin s. 1739K k. 18.1.1807 vih. 31.5.1767
lapsia: Anders (oä:), Mårten, Anders, Adam, Johannes, Matts, Maria, Johan
Wehmais Jöran Hempling s. 1755K k. 27.5.1777
Seppola Thomas Larsson Utter s. 8.12.1760
Vehmais Johan Dahlqvist
puoliso: Elisabet Huhtin s. 1770K k. 18.5.1809 vih. 26.5.1793
lapsia: Johan, Elisabet
Koskentaipal Johan Dahlqvist
puoliso: Maria Kallion vih. 14.6.1812

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1733_7 Påhl Sairain kuuluu ruotuun 103
1744 Nils Long 26.10.1743 vapaaehtoinen
1745 Nils Longh vapaaehtoinen
1746 Nils Long vapaaehtoinen
1747 Neils Lång vapaaehtoinen
1748 Jacob Pontus Tawaststierna vapaaehtoinen
1752 Mårten Kårtig 26.1.1752 otettu
1752b Mårten Kårtig 26.1.1752 otettu
1753 Mårten Konstig
1754 Mårten Kånstig
1756 Mårten Konstig
1766 Anders Swensk
1767 Anders Swensk
1768 Anders Swänsk
1773 Jacob Jacobsson Pawilain 28.6.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Johan Dahl 1768 12 , 1966

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 102 Peer Peerson Säppäläin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Henkikomppanian katselmus
17.8.1685 Nyslott 19 Peer Peersson Säppäläin Mikkeli Kächkylä, Marjaniemi

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wechmais
Wechmais
Wechmais
Thomas Pafwilain
Mårthen Pyllckäin
Sigfred Wanhain
1778 Wehmais
Wehmais
Wehmais
Thomas Pavilain
Johan Pylkän
Christ: Waljaka
1801 Wehmais
Wehmais
Wehmais
Joh: Pylkäin
Thom: Pavilain
Henric Pylkäin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Jakob Pontus Tawaststjerna Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
Thomas Ulkonen 13 9 3 1762
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Thomas Ulkonen St: Michel 15 1/4 ogift 9 4 1761
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 102 ja 103 yhteinen varamies numero 28
Thomas Utter St: Michel 18 ogift 10 3 1/3 6.7.1777 otettu 1761
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Thomas Utter St: Michel 19 7/12 ogift 10 4 1/2 1762
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Joh: Dahlqwist St. Michel 20 3/4 ogift 10 3 (1788) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Dahl St. Michell 21 1 3/4 ogift 10 4 (1788) 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Michel Klein Haukivori 32 3 gift 5 6 (1792) 12.2.1795 poistettu 1763
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Vänn St: Michell 27 7 gift 5 7 1/2 (1799) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 102 varamies
Thomas Ulkonen   13 9
  3 1762
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Thomas Ulkonen   15 1/4 9 St: Michel
  4 ogift 1761
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 102 ja 103 yhteinen varamies numero 28
Thomas Utter 6.7.1777 otettu 18 10 St: Michel
  3 1/3 ogift 1761
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Thomas Utter   19 7/12 10 St: Michel
  4 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Joh: Dahlqwist (1788) 20 10 St. Michel
  3/4 3 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Dahl (1788) 21 10 St. Michell
  1 3/4 4 ogift 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Michel Klein (1792) 32 5 Haukivori
12.2.1795 poistettu 3 6 gift 1763
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Vänn (1799) 27 5 St: Michell
  7 7 1/2 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 102 varamies
1758_v Eric Boxbom 18.2.1758 otettu
1760_v Christ Buxbom

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
Ruodun 102 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Thomas Uckoin 13 28.2.1774 poika 1761
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Ruotujen 102 ja 103 yhteinen varamies numero 28
Johan Dalqvist 7.8.1790 sotilaaksi ruotuun 102
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Anders Somalain 28.2.1752 otettu, 13 år gl:
1753_v Anders Suomalain 1753 kuoli
1754_v Anders Suomalain 1753 kuoli
1758_v Eric Boxbom
1759_v Eric Boxbom
1760_v Abram Käriäin
1764_v Christer Buxbom

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 101Ruotu 103

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024