AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaVärväysluettelot → 1774 varamiehet

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Täydennysmiesten värväysluettelo 28.2.1774 (St: Michel)

Miehistö

Ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 på Ryska Sidan

N:o 90 och N:o 91 på Ryska sidan

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti
1 Hylkylä,
Pitkälax,
Piskola
-
2 Hylkylä,
Kietäwälä
-
3 Maljala,
Hylkylä
Mats Ikoin Pumala 31 gift
4 Ikola,
Maljala
-
5 Hauhala,
Piskola
-
6 Piskola,
Maljala
-
Johan Låikain 12 28.2.1774 poika
7 Hurisalo,
Piskola
-
Anders Nordman 17 28.2.1774 palkkamies
8 Hurisalo,
Ihalais
Petter Jukarain Pumala 13 ogift
9 Kyllölä,
Hurisalo
Anders Jukarain Pumala 15 ogift
10 Kyllölä,
Ollila,
Killjula
-
11 Repola,
Magnola,
Rokotaipal
Joh: Summain Pumala 26 ogift
12 Magnola Michel Viukoin Pumala 41 gift 28.2.1774 poistetaan
13 Kaupila,
Magnola
Mats Hyren
14 Lindusalo -
15 Råckansalo,
Lindusalo
-
Jacob Heinoin 12 28.2.1774 poika
16 Limatala Jacob Kärpäin Pumala 35 gift sotilaaksi ruotuun 14
-
17 Ninisarj,
Lukola
Jöran Hackulin Pumala 16 ogift
18 Ninisarj,
Huchkala
-
19 Kittula,
Huchkala,
Lukola
Johan Laiha Pumala 11 ogift
20 Murameckj,
Säppänkyllä,
Bengtilä
Lars Aufwin Pumala 31 gift 28.2.1774 poistetaan
21 Säppänkyllä,
Metula,
Wessiniemj
Pett: Rasain Pumala 30 gift 28.2.1774 poistetaan
22 Pättäjänemj,
Himahuha,
Wessiniemj
-
23 Soppala,
Kardela,
Ylesenaufwila
Pett: Wirolain Sulkava 12 ogift
24 Kietäwälä Joh: Karpin Pumala 17 ogift
25 Kietäwälä,
Käriniemj
Mats Hackulin Pumala 13 ogift
26 Käriniemj,
Kyrckybyn,
Lambila
-
Pål Hakulin 12 28.2.1774 poika
27 Lindusalo,
Lambila,
Kaipala
Pett: Ryhäin Pumala 16 ogift
28 Metula -
Johan Syrjäläin 12 28.2.1774 poika
29 Kaipala,
Sorjola,
Huchtima
-
Anders Kaipain 15 28.2.1774 poika
30 Huchtima,
Kaipala
-
31 Harmala,
Metula
-
32 Harmala,
Hamula
Mats Metuin Pumala 15 ogift
33 Hamula Påhl Huckain Sulkava 16 ogift
34 Pirtimeckj,
Ryhälä
Mats Repoin Pumala 19 ogift
Mats Gröön 27 28.2.1774 poika
35 Ryhälä Johan Kettuin Jockas 12 ogift
36 Ryhälä,
Ninimeckj,
Piskola
Johan Aholain Pumala 31 gift
37 Säppänkyllä,
Himahuha,
Pihjalax
Petter Kondinen Pumala 18 ogift
38 Maljala,
Repola,
Sorjola
-
Thomas Hämäläin 16 28.2.1774 poika
39 Kiljula,
Rokotaipal,
Junnimeckj
Johan Hujain sotilaaksi
-
40 Kittula,
Ninisarj
-
41 Ollila,
Råckansalo,
Huchtima
-
42 Limatala,
Wessiniemj
Johan Mondoin Pumala 17 ogift
43 Punnola,
Pöllölä
-
89 Ylesenaufwila,
Komerniemj
Johan Karpin Sulkava 13 ogift
92 Kychkylänemj,
Tiusala
-
Mats Tullinen 18 28.2.1774 poika kelpaamaton
93 Korstila,
Hälpanala
-
Adam Laukain 14 28.2.1774 poika
94 Tukala,
Anjanemj,
Hälpanala
-
95 Norosälkä,
Harjuma,
Säppälä
-
96 Marjonemj,
Kychkylä,
Tukala
Mats Måilan St: Michel 16 ogift
97 Kyrckyby,
Tukala,
Kychkylänemj
-
98 Wanhala Mats Parkain
99 Wanhala -
Hinric Johan Österman 15 28.2.1774 poika
100 Wechmais -
101 Wechmais,
Alama
-
Johan Hylkyin 12 28.2.1774 poika
102 Wechmaiis -
Thomas Uckoin 13 28.2.1774 poika
103 Wechmaiis -
104 Wechmaiis -
Måns Ilander 17 28.2.1774 poika
105 Norosälkä -
106 Soijsarj,
Asila,
Koskintaipal
-
Marcus Pyrhöin 24 28.2.1774
107 Wechmais,
Koskintaipal,
Tuisala
-
Hinric Waljaka 17 28.2.1774 poika
108 Asila Petter Wäräin
109 Asila -
Mats Hångain 12 28.2.1774 poika
110 Wänälä Mats Wänäin
111 Wänälä Johan Pawilain
112 Wänälä,
Rokola
Johan Wänäin St: Michel 23 gift sotilaaksi
Michel Pasoin 122 28.2.1774 poika
113 Kärjälä Eric Mattilain St: Michel 21 ogift
114 Käriälä -
115 Säppälä -
Pål Pasoin 16 28.2.1774 poika
116 Kähkylä,
Säppälä
-
117 Kähkylä -
Mats Kåckoin 17 28.2.1774
118 Kähkylä,
Wätämäsalmj
-
Michel Winikain 15 28.2.1774
119 Marjonemj,
Nurhola
Påhl Parkin
Johan Ingin 13 28.2.1774 poika
120 Mondola,
Marjonemj
Petter Uckoin St: Michel 21 ogift
121 Marjonemj,
Taipalis
-
122 Synsiälä,
Marjonemj
-
Johan Saxen 14 28.2.1774 poika
123 Parkela Thomas Kurkj St: Michel 13 ogift
124 Asikala,
Parkila
Jöran Hämäläin
125 Siskola,
Parkila
-
Anders Hålopain 13 28.2.1774 poika
126 Haukakorhola,
Taipalis
-
Petter Keituri 12 28.2.1774 poika
127 Taipalis -
128 Hapataipal,
Taipalis
-
Nils Lindh 13 28.2.1774 poika
129 Laitjala -
Mats Ersson Martinen 19 28.2.1774 poika

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Väinö Holopainen 2020