AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 15

Puumalan komppania: ruotu 15 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Lintusalo, Rokansalo (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Johan Pajunen mainittu 1696 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1696
Olof Rokkanen mainittu 1712
Anders Jukarainen 1724 21.6.1735
Johan Tetting 21.6.1735 29.1.1759
Petter Siren 29.1.1759 6.4.1762
Mats Abbor 1.1.1767 20.2.1777 täydennysmies
Anders Lax 23.2.1777 mainittu 1807

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 15 varamies
Petter Leinonen mainittu 1752 9.2.1754
1776 lähtien ruotujen 15 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jakob Trogen Heinonen 28.2.1774 mainittu 1784
Johan Kyl 1787 mainittu 1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Olof Peerss: Råckanen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Anders Juckarain Savolax 36 11 1/2 gift 1724 (laskettu) 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Tetting
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Johan Tetting
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Syren
Katselmus 1758 18.2.1758
Petter Seren 32 9 1749 (laskettu) 1726
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Tettin 29.1.1759 hylättiin
Pär Siren 29.1.1759 otettu 6.4.1762 sai eron
Mats Abbor Pumala 19 1/2 ogift 1.1.1767 täydennys­mies 1748
Katselmus 1772 26.3.1773
Mats Abbor Pumala 24 5 1/2 gift 11 2 1767 (laskettu) 1748
Katselmus 1775 21.8.1775
Matts Abor Pumala 27 7 5/12 gift 11 2 1768 (laskettu) 1748
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Abbor 20.2.1777 poistettiin
Anders Lax Pumala 23 1 1/2 gift 5 10 20.2.1777 palkka­mies 1755
Katselmus 1782 10.7.1782
Anders Lax Pumala 26 3/4 4 1/2 gift 5 10 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Lax Pumala 29 7 gift 5 10 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1788 27.9.1788
Anders Lax Pumala 32 10 gift 11 4 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Lax Pumala 33 11 gift 11 4 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Lax Pumala 34 12 gift 11 4 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Lax Pumala 39 1_ gift 5 8 1/2 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Lax Pumala 42 20 gift 5 8 1/2 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Lax Pumala 46 25 gift 5 8 1776 (laskettu) 1755
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Lax Pumala 49 28 gift 5 8 1776 (laskettu) 1755

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Inkarain
1733 Anders Jukarain
1734 Anders Jukarain
1735 Anders Jukarain 21.6.1735 erotettu
Johan Tetting 21.6.1735 palkkamies
1736 Johan Tetting
1737 Johan Tetting
1738 Johan Tetting
1739 Johan Tetting
1740 Johan Tetting
1741 Johan Tetting
1744 Johan Tätting
1745 Johan Tätting
1746 Johan Tätting
1747 Johan Tetting
1748 Johan Tätting
1749 Johan Tätting
1750 Johan Tetting 29.1.1750 hylättiin
Petter Siren 29.1.1750 otettu
1751 Petter Seren
1752 Petter Seren
1753 Petter Seren
1754 Peter Seren
1755 Petter Seren
1756 Petter Seren
1757 Petter Siren
1758 Petter Seren
1759 Petter Seren
1760 Petter Seren
1761 Petter Seren
1762 Petter Syren 6.4.1762 sai eron
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Mats Gust: Abbor 1.1.1767 otettu
1768 Mats Gustav Abbor
1769 Mats Gustav Abbor
1770 Mats Gust Abbor
1771 Mats Abbor
1773 Mats Abborg
1775 Mats Abbor
1776 Mats Abbor
1777 Matts Abbor 28.2.1777 kelpaamaton
Anders Lax 28.2.1777 palkkamies
1778 Anders Lax
1779 Anders Lax
1780 Anders Lax
1781 Anders Lax
1782 Anders Lax
1783 Anders Lax
1784 Anders Lax
1785 Anders Lax
1786 Anders Lax
1787 Anders Lax
1788 Anders Lax
1789 Anders Lax
1790 Anders Lax
1791 Anders Lax
1792 Anders Lax
1793 Anders Lax
1794 Anders Lax
1795 And: Lax
1796 And: Lax
1797 Anders Lax
1798 Anders Lax
1799 Anders Lax
1801 Anders Lax
1802 Anders Lax
1803 Anders Lax
1804 Anders Lax
1805 Anders Lax
1806 Anders Lax
1807 Anders Lax

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Pajuin
1700_11 Johan Pajuin
1700_12 Johan Pajuin
1701_1 Johan Pajuin
1701_2 Johan Pajuin
1701_3 Johan Pajuin
1701_4 Johan Pajuin
1701_5 Johan Pajuin
1701_6 Johann Pajuin
1701_7 Johann Pajuin
1701_8 Johann Pajuin
1701_9 Johann Pajuin
1701_10 Johan Pajuin
1701_11 Johan Pajuin
1701_12 Johan Pajuin
1702_1 Johan Pajuin
1702_2 Johan Pajunen
1702_3 Johan Pajunen
1702_4 Johan Pajunen

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Anders Fager

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
98 Råkansalo 2 Anders Lax s. 1741
puoliso: Maria Randalain s. 1746
98 Råkansalo 2 Anders Lax s. 1741
puoliso: Eva Snellman
Puumala RK 1804-1811
168 Råkansalo 2 Anders Lax s. 1741
puoliso: Eva Snellman

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Råkansalo Anders Lax
puoliso: Maria Randalain
lapsia: Zachris, Johan, Gustaf
Råkansalo Anders Lax s. 1743K k. 14.4.1815
puoliso: Eva Snelman vih. 31.5.1801

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1724 Råckansalo 2 Solld: Anders Juckarains h 3334
Puumala 1725 Råckansahlo 2 Solld: And:s Juckarains hust 3105

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_8 Anders Juukaråin
1727_9 Anders Juukarain
1727_9 Anders Liuckoin
1727_10 Anders Jukaraian
1734_2 Anders Juckaroin
1734_3 Anders Juckarain
1734_4 Anders Juckarain
1734_5 Anders Juckarain
1734_6 Anders Juckarain
1734_7 Anders Jocckarain
1734_8 Anders Jukarain
1734_9 Anders Jukarain
1734_10 Anders Jukarain
1734_11 Anders Jukarain
1734_12 Anders Jockarain
1735_1 Anders Jockarain
1737_9 Johan Täittin
1737_10 Johan Teittin
1737_11 Johan Täitten
1737_12 Johan Teittin
1738_1 Johan Taittin
1744 Johan Tätting
1745 Johan Tätting
1746 Johan Tätting
1747 Johan Tetting
1748 Johan Tetting
1752 Pett:r Seren
1752b Pett:r Seren
1753 Petter Sireen
1754 Petter Seren
1756 Petter Seren
1767 Matts Gustaf Abbor 1.1.1767 otettu
1768 Matts Gustaf Abbor
1773 Mats Abberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 15 Johan Pajuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Johan Johanson Paijuin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lindusalo
Råckansalo
Råckansalo
Måns Räpå
Erich Räpoin
Erich Summain
1778 Råkansalo
Råkansalo
Lindusalo
Marten Räpoin
Johan Summain
Matts Räpoin
1801 Rokansalo
Rokansalo
Lindusalo
Eric Repoin
Petter Summain
Matts Repoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Anders Lax, jäi vangiksi Torniossa Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 2.9.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 15 varamies
Jacob Heinoin Pumala 15 ogift 9 4 1/4 1761
Jacob Heinoin Pumala 16 1/2 ogift 10 1760
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 15 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jacob Heinoin Pumala 18 10/12 ogift 10 4 1/2 1761
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Jacob Heinoin Trogen Pumala 20 5/12 ogift 11 1 1761
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Johan Kyll Pumala 20 3/4 ogift 10 4 1788 (laskettu) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Kyhl Pumala 21 4 1/4 ogift 10 4 1785 (laskettu) 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Kyhl Pumala 27 8 gift 5 5 1787 (laskettu) 1768
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Kyhl Pumala 38 19 gift 5 5 1787 (laskettu) 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 15 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 15 varamies
-
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Jacob Heinoin 12 28.2.1774 poika 1762
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Ruotujen 15 ja 16 yhteinen varamies numero 8
Jacob Troge 19.4.1783 karkasi
-
Jacob Troge 15.3.1784 palasi

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Leinoin 14 år gaml:
1753_v Petter Leinoin 9.2.1754 hylätty
1754_v Petter Leinoin 9.2.1754 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 14Ruotu 16

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2021