AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 14 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 14<>

Ruotutalot ovat kylissä: Lintusalo (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Anniainen 1695 mainittu 8.1700 Vanha rykmentti 1693 1
Samuel Henriksson Montonen mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Lars Larsson Kiljunen arvioitu 1712 16.6.1735 ero 3
Staffan Flink 12.1.1736 11.6.1744 palkkamies kuoli 4
Måns Dyster 24.2.1745 31.12.1748 otettu kuoli 5
Staffan Mank 31.12.1748 19.5.1752 otettu kuoli 6
Klas Karlberg 19.3.1753 26.3.1773 palkkamies ero 7
Mårten Reponen 9.7.1773 24.7.1773 ruotumies hylätty 8
Pål Luukkonen 24.7.1773 28.2.1774 ruotumies esitti miehen tilalleen 9
Jakob Bröms Kärpänen 28.2.1774 15.4.1774 täydennysmies 16 esitti miehen tilalleen 10
Mats Stadig 15.4.1774 10.6.1795 palkkamies ero 11
Anders Artell 2.9.1797 25.6.1804 palkkamies ero 12
Mickel Noll Honkanen 28.9.1804 mainittu 18.8.1807 palkkamies/palkkaamaton? 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 14 varamies
Olof Kiljunen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Johan Snygg Kietäväinen 24.8.1775 4.2.1781 4,2
Johan Laiha 4.3.1782 5,3
Simon Mörk 1785 12.1.1790 6,4
Petter Grön Kitunen 4.4.1804 mainittu 1806 7,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Samuell Hind:ss: Mondonen
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Killiuin Sawolax och Pumala Socken 27 4 gifter (1712) 1689
Katselmus 1719 2.11.1719
Lars Kiljunen
Katselmus 1720 15.9.1719
Larss Kiliunen Sawolax 34 7 gift (1713) 1686
Katselmus 1721 1721
Lars Killiuin Safwolax 35 8 gift (1713) 1686
Katselmus 1734 20.2.1735
Lars Killiäin 50 22 (1712) vikaa oikkeassa jalasssa 1684
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Killjuin Savolax 51 23 gift (1712) 1684
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staffan Manck
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staffan Manck
Katselmus 1754 9.4.1754
Cleis Karberg
Katselmus 1758 18.2.1758
Claes Carberg 30 5 (1753) 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Kiljuin 16.6.1735 sai eron
Staffan Vinck 12.1.1736 palkka­mies 11.6.1744 kuoli
Måns Dyster 24.2.1745 otettu 31.12.1748 kuoli
Staffan Mack 31.12.1748 otettu 19.5.1752 kuoli
Lars Karlberg Pumala 38 14 gift 19.3.1753 palkka­mies 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Klaes Karlberg Pumala 43 19 gift 10 5 1/2 (1753) 26.3.1773 hylätään 1729
Katselmus 1775 21.8.1775
Claes Karlberg 26.3.1773 erotettiin
Mårten Repoin 9.7.1773 ruotu­mies 24.7.1773 hylättiin
Pål Lukoin 24.7.1773 ruotu­mies 28.2.1774 esitti miehen tilalleen
Jacob Bröms 28.2.1774 täydennys­mies 16 15.4.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Stadig Pumala 26 1 1/2 ogift 11 3 15.4.1774 palkka­mies 1749
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Stadig Pumala 29 4 1/2 gift 5 9 (1774) 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Mats Stadig Pumala 32 3/4 7 1/2 gift 5 9 (1775) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Stadig Pumala 35 10 1/2 gift 5 9 (1775) 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
Matts Stadig Pumala 38 13 1/2 gift 11 3 (1775) 1750
Katselmus 1789 5.11.1789
Mats Stadig Pumala 39 14 1/2 gift 11 3 (1775) 1750
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Stadig Pumala 40 15 1/2 gift 11 3 (1775) 1750
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Stadig Pumala 45 20 gift 5 7 1/3 (1775) 9.6.1795 saa eron 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Stadig 10.6.1795 sai eron
Anders Artell Pumala 30 3/4 3/4 ogift 5 8 2.9.1797 palkka­mies 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Artel Pumala 33 3/4 3 3/4 gift 5 9 (1798) 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Artell Pumala 36 3/4 6 3/4 gift 5 9 (1798) 1768
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Samuell Hind:ss: Mondonen  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Lars Killiuin (1712) 27 Sawolax och Pumala Socken
  4 gifter 1689
Katselmus 1719 2.11.1719
Lars Kiljunen  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
Larss Kiliunen (1713) 34 Sawolax
  7 gift 1686
Katselmus 1721 1721
Lars Killiuin (1713) 35 Safwolax
  8 gift 1686
Katselmus 1734 20.2.1735
Lars Killiäin (1712) 50
  vikaa oikkeassa jalasssa 22 1684
Katselmus 1735 16.6.1735
Lars Killjuin (1712) 51 Savolax
  23 gift 1684
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staffan Manck  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staffan Manck  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Cleis Karberg  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Claes Carberg (1753) 30
  5 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Kiljuin  
16.6.1735 sai eron
Staffan Vinck 12.1.1736 palkka­mies
11.6.1744 kuoli
Måns Dyster 24.2.1745 otettu
31.12.1748 kuoli
Staffan Mack 31.12.1748 otettu
19.5.1752 kuoli
Lars Karlberg 19.3.1753 palkka­mies 38 Pumala
  14 gift 1729
Katselmus 1772 26.3.1773
Klaes Karlberg (1753) 43 10 Pumala
26.3.1773 hylätään 19 5 1/2 gift 1729
Katselmus 1775 21.8.1775
Claes Karlberg  
26.3.1773 erotettiin
Mårten Repoin 9.7.1773 ruotu­mies
24.7.1773 hylättiin
Pål Lukoin 24.7.1773 ruotu­mies
28.2.1774 esitti miehen tilalleen
Jacob Bröms 28.2.1774 täydennys­mies 16
15.4.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Stadig 15.4.1774 palkka­mies 26 11 Pumala
  1 1/2 3 ogift 1749
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Stadig (1774) 29 5 Pumala
  4 1/2 9 gift 1749
Katselmus 1782 10.7.1782
Mats Stadig (1775) 32 3/4 5 Pumala
  7 1/2 9 gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Stadig (1775) 35 5 Pumala
  10 1/2 9 gift 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
Matts Stadig (1775) 38 11 Pumala
  13 1/2 3 gift 1750
Katselmus 1789 5.11.1789
Mats Stadig (1775) 39 11 Pumala
  14 1/2 3 gift 1750
Katselmus 1790 17.9.1790
Mats Stadig (1775) 40 11 Pumala
  15 1/2 3 gift 1750
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Stadig (1775) 45 5 Pumala
9.6.1795 saa eron 20 7 1/3 gift 1750
Katselmus 1798 28.6.1798
Matts Stadig  
10.6.1795 sai eron
Anders Artell 2.9.1797 palkka­mies 30 3/4 5 Pumala
  3/4 8 ogift 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Artel (1798) 33 3/4 5 Pumala
  3 3/4 9 gift 1768
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Artell (1798) 36 3/4 5 Pumala
  6 3/4 9 gift 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Killiuin
1733 Lars Killjuin
1734 Lars Killjuin
1735 Lars Killjuin 16.6.1735 erotettu
-
1736 Staffan Flinck 12.1.1736 otettu
1737 Staffan Flink
1738 Staffan Flink
1739 Staffan Flinck
1740 Staffan Flinck
1741 Staffan Flink
1744 Staffan Flinck 11.6.1744 kuoli
1745 Måns Dyster 24.2.1745 otettu
1746 Måns Dyster
1747 Måns Dyster
1748 Måns Dyster
1749 Måns Dyster 31.12.1748 kuoli
Staffan Mand 19.2.1749 palkkamies
1750 Staphan Manck
1751 Staphan Manck
1752 Staphan Manck 19.5.1752 kuoli
1753 Staffan Manck 29.5.1752 kuoli
Clas Karberg 19.3.1753 palkkamies
1754 Claes Karberg
1755 Cales Karlberg
1756 Claes Carlberg
1757 Clas Carlberg
1758 Clas Carlberg
1759 Clas Carberg
1760 Clas Carberg
1761 Clar Carlberg
1762 Clas Karlberg
1763 Clas Karlberg
1764 Claes Carlberg
1766 Lars Karlberg
1767 Lars Karlberg
1768 Lars Karlberg
1769 Lars Karlberg
1770 Lars Karlberg
1771 Lars Karlberg
1773 Claes Karlberg 26.3.1773 sai eron
Marcus Repoin 9.7.1773 ruotumies hylättiin
Paul Lukoin 24.7.1773 ruotutalollinen
1775 Mats Stadig
1776 Mats Stadig
1777 Matts Stadig
1778 Matts Stadig
1779 Matts Stadig
1780 Matts Stadig
1781 Matts Stadig
1782 Mats Stadig
1783 Mats Stadig
1784 Mats Stadig
1785 Mats Stadig
1786 Mats Stadig
1787 Mats Stadig
1788 Matts Stadig
1789 Mats Stadig
1790 Mats Stadig
1791 Mats Stadig
1792 Mats Stadig
1793 Mats Stadig
1794 Mats Stadig
1795 Mats Stadig 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
1797 -
1798 -
And: Artell 2.9.1797 palkkamies
1799 Anders Artell
1801 Anders Artel
1802 Anders Artell
1803 Anders Artell
1804 Anders Artell 25.6.1804 erotettu
-
1805 Michel Noll Hongain 28.9.1804 palkkamies
1806 Michel Noll palkkaamaton
1807 Michel Noll

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773e 9.10.1773
Påhl Lukoin Pumala 21 ogift 24.7.1773 ruotumies 1752
Luettelo 1774 28.2.1774
Mårten Repoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 kelpaamaton
Påhl Lukoin 24.7.1773 ruotumies
Jacob Haukain 28.4.1774 täydennysmies

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Anniain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
61 Lindusalo And: Artell
puoliso: Chat Rasäin
Puumala RK 1804-1811
99 Lindusalo 5 Anders Artell s. 1767
puoliso: Katarina Rasain s. 24.1.1780
afsked Sold:
Puumala RK 1812-1822
161 Kyrkoby 3 Anders Artell s. 1761
puoliso: Katharina Rasain s. 1780
Inh: Pag. 337
337 Ruokotaipal 2 Anders Artell s. 1761
puoliso: Katharina Rasain s. 1780
lapsia: Caisa Lisa, Johan
Vmo + 21.2.1815
Puumala RK 1823-1834
II 380 Ruokotaipal 2 Anders Artell s. 1761
lapsia: Caisa Lisa, Johan
Inh. E:n Till Pag 224
I 224 Limattala 4 Anders Artel s. 1761 Inh. E:n Fr. Pag 380. Död 4.3.1831

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Lindusalo Lars Larss: Kiljuin
puoliso: Kirstin Luckoin
lapsia: Johan, Lars, Olof, Catarina
Kyllölä Maths Stadig s. 1748K k. 21.9.1797
Lindunemi
Lukola
Limattala
Pirtimäki
Kyrkoby
Rokotaip:
Anders Artell s. 1761K k. 4.3.1831
puoliso: Kaisa Rasain s. 1783K k. 21.2.1815 vih. 16.12.1798
lapsia: Johan, Caisa Lisa, Christina, Anders, Henric, Jonas

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1724 Lindusahlo 2 Solld: Lars Killiuins h 3332
Puumala 1725 Lindusahlo 2 Solld: Lahrs Killiuins hust 3103
Puumala 1726 Lindusahlo 2 Solld: Lahrs Killiuins hust 3203
Puumala 1727 Lindusahlo 2 Solld: Lahrs Killiuins hustru 2024A
Puumala 1728 Lindusahlo 2 Solld: Lahrs Killiuins hust 2480A
Puumala 1766 Lindusalo 3 Sold. Lars Kulberg 712
Puumala 1776 Limattala 1 B:st: Jacob Käriäin F:5
Puumala 1777 Limattala 1 B:st: Jacob Kärpain 1950
Puumala 1779 Limattala 1 B:st: Jacob 1077
Puumala 1780 Limatala 1 B:st: d:r Jacob Karpin 1432
Puumala 1781 Limatala 1 B:st: d:r Jacob Kärpäin 989
Puumala 1782 Limatala 1 B:st: d:r Jacob Kärpäin 410

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Lars Killiuin
1722_10 Lars Killiun
1722_11 Lars Killiunen
1737_2 Staffan Flinck
1737_3 Staffan Flinck
1737_4 Staffan Flinck
1737_5 Staffan Flinck
1737_6 Staffan Flinck
1737_7 Staffan Flinck
1737_8 Staffan Flinck
1737_9 Staffan Flinck
1737_10 Staffan Flinck
1737_11 Staffan Flinck
1737_12 Staffan Flinck
1738_1 Staffam Flinck
1744 Staffan Flink 11.6.1744 kuoli
1745 Måns Dyster 24.2.1745 otettu
1746 Måns Dyster
1747 Måns Dyster
1748 Måns Dyster
1752 Staff: Manck 19.5.1752 kuoli
1752b Staffan Manck 19.5.1752 kuoli
1753 Claes Karberg 19.3.1753 otettu
1754 Clas Karberg
1756 Claes Carlberg
1766 Lars Karlberg
1767 Lars Karlberg
1768 Lars Karlberg
1773 Paul Lukoin 24.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 14 Erich Anniain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1693 .. 1.1.1694 Narfwa Erich Anniain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1694 .. 1.9.1694 Narva Erich Anniain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Erich Aniain

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Lindusalo
Lindusalo
Lindusalo
Christer Killjuin
Erich Summain
Johan Kyllöin
1778 Lindusalo
Lindusalo
Lindusalo
Johan Kiliuin
Rustmästare bohl vid Compag:
Mårten Räpoin
1801 Lindusalo
Lindusalo
Lindusalo
Lars Kiljuin
Adam Repoin
Rustmäst: Bostället


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 14 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Johan Kietäwäin Pumala 21 10/12 ogift 10 3 1/2 1758
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Ketäwein Snygg Pumala 23 5/12 ogift 10 2 1/2 4.2.1781 poistettu 1758
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Simon Mörk Pumala 20 3 ogift 10 4 (1785) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Simon Mörck Pumala 21 4 ogift 10 4 (1785) 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-
Petter Kituin Grön Pumala 36 3/4 2 gift 5 8 4.4.1804 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 14 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Johan Kietäwäin   21 10/12 10 Pumala
  3 1/2 ogift 1758
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Ketäwein Snygg   23 5/12 10 Pumala
4.2.1781 poistettu 2 1/2 ogift 1758
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Simon Mörk (1785) 20 10 Pumala
  3 4 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Simon Mörck (1785) 21 10 Pumala
  4 4 ogift 1768
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-  
 
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-  
 
Petter Kituin Grön 4.4.1804 36 3/4 5 Pumala
  2 8 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 14 varamies
1758_v Olof Kiliuin
1760_v Olof Kiliuin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 14 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1780_v 17.2.1780
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Johan Snygg Pumala 22 ogift 1758
Luettelo 1782_v 4.3.1782
Johan Snygg 6.2.1782 hylätty
-
Johan Danielsson Laiha 16 4.3.1782 palkkamies 1766
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Simon Möck 12.1.1790 kuoli
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Simon Mörk 12.1.1790 kuoli
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
384 Sorjola 2 Petter Kituin s. 7.6.1769
puoliso: Martta Mondoin s. 1775
lapsia: Petter, Anna Brita
Res:, död i krig

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1765 Lindusalo 2 Casserade Res: K: B:r Olof Killjuins 664

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Olof Kiliun
1753_v Oluf Killjuin
1754_v Olof Kiljuin
1754b_v Olof Kiliuin
1754c_v Olof Kiliuin
1756_v Olof Kiliuin
1757_v Olof Kiliåin
1758_v Olof Kiljuin
1758b_v Olof Kiljuin
1759_v Olof Kiljuin
1760_v Olof Kiljuin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 13Ruotu 15

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024