AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hääraha 1767

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1767

Hääraha 1767

Förtekning öfwer Bröllops Giärden som Soldater och volenteurer wid Pumala Compag: och Safwolax Infanterie Regemente komma at utgiöra för År 1767

St: Michel 18.9.1767

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Lars Hyfwersten 16
3 Matts Dyster 16
4 Tomas Arwenoin 16 20.8.1767 (otettu)
5 Conrad Weber 16 (vapaaehtoinen)
6 Hans Räf 16 8.1.1767 (otettu)
7 Lars Frodig 16
8 Jacob Hacksteen 16
9 Petter Alm 16
10 Johan Willig 16
11 Lars Walgren 16
12 Matts Sund 16 1.1.1767 (otettu)
13 Erich Horngren 16
14 Lars Karlberg 16
15 Matts Gustaf Abbor 16 1.1.1767 (otettu)
16 Johan Snickare 16
17 Petter Ekebom 16
18 Johan Henr: Törnquist 16 1.4.1767 (vapaaehtoinen) - 20.8.1767 (hylätty)
19 Mårten Meijer 16
20 Petter Karp 16
21 Anders Höök 16
22 Anders Lundqwist 16
23 Johan Karp 16 - 20.8.1767 (hylätty)
24 Johan Fagerlund 16
25 Torsten Berg 16
26 Matts Kant 16
27 Jacob Flink 16
29 Anders Flychtig 16
30 Mårten Kluftig 16
33 Clemens Snellman 16
34 Christer Glödstaf 16
35 Daniel Lind 16
36 Philipp Hottman 16
37 Lars Laxfeldt 16
38 Olof Lustig 16
39 Petter Tornström 16
40 Matts Frimodig 16
41 Gust: Henr: Jack 16 (vapaaehtoinen) - 20.8.1767 (poistettu)
42 Conrad von Creutlein 16 (vapaaehtoinen)
43 Erich Sachtmodig 16
89 Lars Lukoin 16 20.8.1767 (otettu)
92 Henrich Båck 16
93 Paul Mollerus 16 (vapaaehtoinen) - 1.8.1767 (sai eron)
94 Johan Anders Jernfeldt 16 1.3.1767 (vapaaehtoinen) - 20.8.1767 (hylätty)
97 Berndt Adam Aminoff 16 1.1.1767 (vapaaehtoinen)
99 Eskell Grönmarck 16 - 20.8.1767 (hylätty)
100 Abram Enqwist 16
101 Hendrich Modig 16 - 20.8.1767 (hylätty)
102 Anders Swensk 16
104 Johan Dalqwist 16
105 Jacob Asikain 16 1.1.1767 (otettu)
106 Otto Henr: w: Fieandt 16 1.1.1767 (vapaaehtoinen)
107 Anders Eklund 16 - 20.8.1767 (hylätty)
108 Staffan Qwick 16
109 Johan Furu 16 1.1.1767 (otettu)
110 Anders Wåpling 16
112 Michel Biörck 16
115 Michel Ekström 16
117 Johan Holm 16
118 Mårten Kiällman 16
119 Jöran Rolig 16
122 Matts Saxen 16
123 Pål Lagerström 16
124 Anders Tagg 16
125 Matts Tistel 16 2.4.1767 (otettu)
124 Matts Tysk 16 1.3.1767 (otettu)
127 Christer Hurtig 16
128 Thomas Ström 16
129 Hans Forss 16

Lähde: Nide 8903 Astia

© Väinö Holopainen 2023