AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 29 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 29<>

Ruotutalot ovat kylissä: Sorjola (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jakob Vesalainen mainittu 8.1700 3.2.1701 kuoli 1
Mats Kristersson Kokkonen mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Mats Strandqvist mainittu 1.11.1725 7.3.1729 ero 3
Simon Kitunen 31.12.1730 mainittu 19.8.1741 rumpali poistui 4
Mårten Fagerlund 27.3.1742 14
Anders Glada 11.3.1744 3.3.1762 otettu ero 5
Anders Flyktig Inkinen 24.3.1762 26.3.1773 palkkamies ero 6
Karl Gustav Hjelman 9.7.1773 28.11.1777 vapaaehtoinen Juvan komppania ruotu 6 7
Fredrik Vilhelm Jack 31.12.1777 30.4.1789 Juvan komppania , palkkaamaton värvätyn varusmestarin palkalle 8
Henrik Hämnd 1.5.1788 22.10.1789 täydennysmies 29/30 9
Johan From 22.10.1789 15.10.1799 palkkaamaton ero 10
Mats Torn Turtiainen 21.12.1799 mainittu 16.8.1805 palkkamies karkasi 11
Gustav Helsing mainittu 16.8.1805 4.12.1805 Majurin komppania , vapaaehtoinen poistettiin 12
Jakob Dyr Dyster 30.12.1805 mainittu 16.10.1809 täydennysmies 29/30 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 29 varamies
Lars Sorjonen mainittu 1752 3.1753 1
Anders Kaipainen 28.2.1774 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Johan Styr Syrjäläinen mainittu 1779 25.4.1782 3,4
Anders Kosonen 3.3.1783 4,5
Henrik Vek Virolainen 20.2.1784 1.5.1789 ruotu 29 5,6
Johan Sorjonen 8.3.1790 6,7
Mats Brun 26.3.1792 7,8
Jakob Dyster Dyr 30.12.1793 30.12.1805 ruotu 29 8,9
Henrik Munter 9.6.1806 9,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Christerss: Kokonen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Matts Strandqvist _._.1729
Simon Kituin Wjborg 40 4 1/2 gift 31.12.1730 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Glada
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Anders Glada
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Glada
Katselmus 1758 18.2.1758
Anders Glada 57 17 (1741) 1701
Katselmus 1767 21.8.1767
Simon Kituin 1743 poistui
Anders Glada 11.3.1744 otettu 3.3.1762 sai eron
Anders Flygtig Pumala 25 5 gift 24.3.1762 palkka­mies 1742
Katselmus 1772 26.3.1773
Anders Flucktig Pumala 30 10 gift 11 1/2 (1762) 26.3.1773 hylätään 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Flychtig 26.3.1773 erotettiin
Carl Hielman Jorois 22 1/12 2 1/12 ogift 11 2 9.7.1773 palkkaamaton 1753
Katselmus 1778 8.9.1778
Carl Hielman 31.12.1777 Juvan komppaniaan
Friedric Wilhelm Jack Pumala 15 3/4 ogift 5 9 31.12.1777 palkkaamaton Juvan komppaniasta 1763
Katselmus 1782 10.7.1782
Friedric Wilhelm Jack Pumala 18 3 3/4 ogift 5 10 (1779) 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Fredr: Wilh: Jack Pumala 21 7 gift 6 (1778) 1764
Katselmus 1788 27.9.1788
Jack varusmestari saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Jack varusmestari 30.4.1789 saa värvätyn palkan
Hendr. Hämnd 1.5.1788 täydennys­mies 22.10.1789
Johan From Christina 21 1/2 ogift 11 2 22.10.1789 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan From Christina 22 1 1/2 ogift 11 2 (1789) 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan From Christina 26 2/3 6 ogift 5 8 1/4 (1789) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan From Christina 29 2/3 9 ogift 5 7 (1789) 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan From 15.10.1799 sai eron
Matts Turdiain Torn Taipalsari 22 1 1/2 ogift 5 10 21.12.1799 palkka­mies 1779
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Torn Taipalsari 25 4 1/2 gift 5 10 (1800) 1779
Katselmus 1809 22.6.1809
Jacob Dyhr Sulkava 32 12 gift 5 11 (1797) 1777
Katselmus 1809b 16.10.1809
Jacob Dyhr Sulkava 33 13 gift 5 11 (1796) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mattz Christerss: Kokonen  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Matts Strandqvist  
_._.1729
Simon Kituin 31.12.1730 40 Wjborg
  4 1/2 gift 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Glada  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Anders Glada  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Glada  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Anders Glada (1741) 57
  17 1701
Katselmus 1767 21.8.1767
Simon Kituin  
1743 poistui
Anders Glada 11.3.1744 otettu
3.3.1762 sai eron
Anders Flygtig 24.3.1762 palkka­mies 25 Pumala
  5 gift 1742
Katselmus 1772 26.3.1773
Anders Flucktig (1762) 30 11 Pumala
26.3.1773 hylätään 10 1/2 gift 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Flychtig  
26.3.1773 erotettiin
Carl Hielman 9.7.1773 palkkaamaton 22 1/12 11 Jorois
  2 1/12 2 ogift 1753
Katselmus 1778 8.9.1778
Carl Hielman  
31.12.1777 Juvan komppaniaan
Friedric Wilhelm Jack 31.12.1777 palkkaamaton Juvan komppaniasta 15 5 Pumala
  3/4 9 ogift 1763
Katselmus 1782 10.7.1782
Friedric Wilhelm Jack (1779) 18 5 Pumala
  3 3/4 10 ogift 1764
Katselmus 1785 6.7.1785
Fredr: Wilh: Jack (1778) 21 6 Pumala
  7 gift 1764
Katselmus 1788 27.9.1788
Jack   varusmestari saa palkan
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Jack   varusmestari
30.4.1789 saa värvätyn palkan
Hendr. Hämnd 1.5.1788 täydennys­mies
22.10.1789
Johan From 22.10.1789 21 11 Christina
  1/2 2 ogift 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan From (1789) 22 11 Christina
  1 1/2 2 ogift 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan From (1789) 26 2/3 5 Christina
  6 8 1/4 ogift 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan From (1789) 29 2/3 5 Christina
  9 7 ogift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan From  
15.10.1799 sai eron
Matts Turdiain Torn 21.12.1799 palkka­mies 22 5 Taipalsari
  1 1/2 10 ogift 1779
Katselmus 1804 25.6.1804
Matts Torn (1800) 25 5 Taipalsari
  4 1/2 10 gift 1779
Katselmus 1809 22.6.1809
Jacob Dyhr (1797) 32 5 Sulkava
  12 11 gift 1777
Katselmus 1809b 16.10.1809
Jacob Dyhr (1796) 33 5 Sulkava
  13 11 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Kittuin 31.12.1730 rumpali
1733 Simon Kittuin
1734 Simon Kituin
1735 Simon Kittuin
1736 Simon Ketuin
1737 Simon Kituin
1738 Simon Kituin
1739 Simon Kituin
1740 Simon Kituin
1741 Simon Kijtuin
1744 Anders Glada 11.3.1744 otettu
1745 Anders Glada
1746 Anders Glada
1747 Anders Glada
1748 Anders Glada
1749 Anders Glada
1750 Anders Glada
1751 Anders Glada
1752 Anders Glada
1753 Anders Glada
1754 Anders Glada
1755 Anders Glada
1756 Anders Glada
1757 Anders Glada
1758 Anders Glada
1759 And:r Glada
1760 Anders Glada
1761 Anders Glada
1762 Anders Glada 3.3.1762 sai eron
Anders Inginen 24.3.1762 palkkamies
1763 Anders Flychtig
1764 Anders Flycktig
1766 And: Flycktig
1767 And: Flychtig
1768 Anders Flychtig
1769 And: Flychtig
1770 And: Flychtig
1771 And: Flycktig
1773 Anders Flycktig 26.3.1773 sai eron
Carl Hielman 9.7.1773 palkkaamaton
1775 Carl Hielman
1776 Carl Hielman
1777 Carl Gustaf Hiellman
1778 Carl Gust: Hielman 31.12.1778 Juvan komppaniaan
Fr: Wilh: Jack 31.12.1778 palkkaamaton
1779 Friedrich Wilh: Jack
1780 Fridrich Vilhelm Jack
1781 Fredrich Vilhelm Jack
1782 Fried: Wilh: Jack
1783 Fried: Wilh: Jack
1784 Fried: Wilhelm Jack
1785 Fried: Wilhelm Jack
1786 Friedr: Wilhelm Jack
1787 Fried: Villhel: Jack
1788 Fried: Wilh: Jack varusmestari
1789 Fried: W: Jack 30.4.1789 värvätylle palkalle
Hendr Hämd 1.5.1789 täydennysmies
1790 Johan Frum
1791 Johan Frum
1792 Johan Frumm
1793 Johan Frum
1794 Johan From
1795 Joh: Frum
1796 Joh: From
1797 Joh: From
1798 Joh: From
1799 Johan From
1801 Mats Torn
1802 Mats Torn
1803 Mats Torn
1804 Mats Torn
1805 Torn karkasi
Gustaf Helsing vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1806 Petter Helsing vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettiin
Jacob Dyhr 30.12.1805 täydennysmies
1807 Jacob Dyhr
1809 Jacob Dyhr

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 9.7.1773
Anders Flychtig 26.3.1773 sai eron
Nils Hielman Jorois 20 9.11.1773 palkkaamaton 1753
Luettelo 1774 28.2.1774
Carl Hielmman Jorois 21 ogift 9.7.1773 palkkaamaton 1753
Luettelo 1800 10.2.1800
Johan From palkkaamaton 15.10.1799 sai eron
Mats Turdiain Torn 20 21.12.1799 palkkamies 1780

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jacob Wäsalain jäi jälkeen armeijasta
1700_11 Jacob Wäsäläin
1700_12 Jacob Wäsälein
1701_1 Jacob Wäsälein
1701_2 Jacob Wäsälein
1701_3 Jacob Wäsälein 3.2.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
26 Kaipala 1 Mats Torn s. 1779 yliviivattu
101 Sorjola 1 Mats Thorn s. 1779
puoliso: Anna Lukoin
Puumala RK 1804-1811
174 Sorjola 1 Mats Thorn s. 1779
puoliso: Anna Lukoin s. 1781
Rymd till Kristina
174 Sorjola 1 Jacob Dyhr s. 1776
puoliso: Maria Mardikain s. 1787
Puumala RK 1812-1822
381 Sorjola 1 Mats Thorn s. 1779
puoliso: Anna Lukoin s. 1781
Sold: Rymd till Rysland

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Kockola
Kitulansako
Simon Kituin
puoliso: Kirstin And:d:r Waldoin vih. 30.5.1726
lapsia: Peter, Margeta, Anders, Simon, Simon
Huhtima Johan From
puoliso: Sophia Haikarain vih. 1.6.1800
Sorjola Maths Torn
puoliso: Anna Lukoin vih. 26.12.1803
lapsia: Anna
Vesiniemi Jacob Dyr Dyster
puoliso: Maria Mardikain
lapsia: Jacob

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1725_11 Mattz Strandqwist
1725_12 Mattz Strandqwist
1726_1 Mattz Strandqwist
1726_2 Mattz Strandqwist
1726_3 Mattz Strandqwist
1726_4 Matz Strandqwist
1726_5 Matz Strandqwist
1737_2 Johan Mettuin
1737_3 Johan Metuin
1737_4 Johan Metoin
1737_5 Johan Metuin
1737_6 Johan Metuin
1737_7 Johan Metuin
1737_8 Johan Metuin
1744 Anders Glada 11.3.1744 otettu
1745 Anders Glada
1746 Anders Glada
1747 Anders Glada
1748 Anders Glada
1752 And:s Glada
1752b And:s Glada
1753 And:s Glada
1754 Anders Glada
1756 Anders Glada
1766 Anders Flychtig
1767 Anders Flychtig
1768 Anders Flychtig
1773 Carl Hielman 9.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Soriola
Huhtima
Kaipola
Petter Ryhäin
Christer Sårjoin
Käcköins Öde
1778 Caipola
Sorjola
Huhtima
Hinrich Sorjoin
Jacob Uckoin
Johan Sorjoin
1801 Kaipala
Sorjola
Huhtima
Johan Härköin
Matts Hakulin
Lars Sorjoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tieto Viite
Dyhr: luettelo 24.10.1809: miehiä joilta puuttuu varusteita Uumaja
Jacob Dyhr, Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 2.9.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 29 varamies
Anders Kaipain Jockas 18 ogift 9 3 1/2 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Anders Kaipain Jockas 19 1/12 ogift 10 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Johan Syrjäläin Pumala 20 9/12 ogift 10 5 1/2 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Syiälein Styr Pumala 22 1/3 ogift 10 5 1/6 1759
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Mats Led ruotuun 28
Hendric Hemd Pumala 41 1/2 gift 11 1 17.6.1788 ruotu­mies 1747
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hend: Hemnd 1.5.1789 ruotuun 29
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Brun 26.3.1792 erotettu
Jacob Dyster Dyr Pumala 18 1/2 1 gift 5 8 19.2.1794 palkkarenki 1777
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Jacob Dyhr 29.12.1805 sotilaaksi ruotuun 29
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 29 varamies
Anders Kaipain   18 9 Jockas
  3 1/2 ogift 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Anders Kaipain   19 1/12 10 Jockas
  ogift 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Johan Syrjäläin   20 9/12 10 Pumala
  5 1/2 ogift 1759
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Joh: Syiälein Styr   22 1/3 10 Pumala
  5 1/6 ogift 1759
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Mats Led  
  ruotuun 28
Hendric Hemd 17.6.1788 ruotu­mies 41 11 Pumala
  1/2 1 gift 1747
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hend: Hemnd  
1.5.1789 ruotuun 29
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Brun  
26.3.1792 erotettu
Jacob Dyster Dyr 19.2.1794 palkkarenki 18 1/2 5 Pumala
  1 8 gift 1777
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Jacob Dyhr  
29.12.1805 sotilaaksi ruotuun 29
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 29 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 29 varamies
-
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Anders Kaipain 15 28.2.1774 poika 1759
Luettelo 1783_v 3.3.1783
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Joh: Styr 25.4.1782 kuoli
-
Anders Lasoin 12 3.3.1783 poika kelpaamaton 1771
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Johan Fyr 25.4.1782 kuoli
Anders Kåsoin 12.3.1783 kelpaamaton
Hindrick Christersson Wirolain Wek Pumala 25 20.2.1784 otettu 1759
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Hind Hemd 1.5.1789 sotilaaksi ruotuun 29
-
Johan Sorjoin 24 8.3.1790 otettu 1766
Luettelo 1794_v 13.2.1794
Jacob Dyster Dyhr 17 1/2 30.12.1793 otettu 1777
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Jacob Dyhr 30.12.1805 sotilaaksi ruotuun 23
Hendrick Munter Pumala 35 12 gift 9.6.1806 entinen jääkäri 1772

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
262 Mietula 5 Henrik Munter Kiljuin s. 1777
puoliso: Elin Mietuin? s. 17.4.1767
lapsia: Anna Caisa
Torp: Res:

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Mietula Henric Munter Kiljuin
puoliso: Elin Kituin vih. 5.6.1796
lapsia: Anna Caisa, Maria, Gustaf, Helena

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1748 Huchtima 3 Res. K: Erich Pyllkein mh: 3110
Puumala 1787 Bengtilä 1 Torp: res: K: Hind: Wirål: och h:o 428
Puumala 1788 Bengtilä 1 Torp: och res: K: Hindrik Wirol: mh:o p:1

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Lars Sårjoin
1753_v Lars Soroin _.3.1753 kuoli
1754_v Lars Sorioin _.3.1753 kuoli

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 28Ruotu 30

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023