AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Pääkatselmus 16.6.1735 (Puumala)

Miehistö

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy
1 Pitkelax,
Piskola,
Hyllikylä
Petter Lundberg 10.2.1732
Georg Krook Tavasthuuslähn 25 4 10.2.1732
2 Hyllikylä,
Kietävälä
Olåf Pöykäin 11.3.1729
Anders Trävärd 16.6.1729 21.10.1730 kuoli
Carl Looström 24.10.1733 20.5.1734
Matz Ikoin 20.5.1734
Carll Looström Ingermanland 15 2 4.9.1734
3 Hyllikylä,
Malljala
Johan Inginen _._.1729
Petter Johan Torne 28.4.1731 20.9.1732 ruotuun 36
Petter Nujain Savolax 23 3 1/4 gift
4 Malljala,
Ikoila
Matz Hujain 2.5.1731 kuoli
Anders Måndoin Savolax 16 2 20.5.1734
5 Hauhala,
Piskola
Staffan Aholain Savolax 30 9 gift
6 Piskola,
Malljala
Matz Kietäväin Savolax 28 8 gift
7 Hurisalo,
Piskola
Petter Kaupin Savolax 41 9 1/2 gift
8 Ihala,
Hurisalo
Pauhl Kaiplain Savolax 36 11 gift
9 Hurisalo,
Kyllölä
Petter Aholain Savolax 24 5 1/2 gift
10 Kyllölä,
Ollila,
Killjula
Simon Mustoin Savolax 39 9 1/2 gift
11 Ruokotaivall,
Räpola,
Magnula
Hindrich Luuckila _._.1729
Thomas Kietäväin Savolax 20 5 10.6.1729
12 Magnula Hindrich Huikarin _._.1729
Petter Johan Törne 8.10.1729 26.4.1731 ruotuun 3
Petter Pursiain Savolax 22 5
13 Magnula,
Kaupila
Hindrich Horn Skåne 51 32 gift
14 Lindusalo Lars Killjuin Savolax 51 23 gift
15 Lindusalo,
Råckansalo
Anders Juckarain Savolax 36 11 1/2 gift
16 Limattala Jacob Anderson Nyen Schans 51 9 3/4 gift
17 Ninisari,
Luukoila
Petter Eckenbohm Småland 51 9 _/_ gift
18 Ninisari,
Huhkala
Eskell Luukoin Savolax 46 6 gift
19 Huhkala,
Kitula,
Luukola
Hindrich Luukoin _._.1729
Daniel Laiha S_mige 23 6 gift 25.1.1729
20 Bengtilä,
Muramäki,
Seppälä
Christer Nääs 20.5.1734
Lars Walldoin 20.5.1734
Matts Abbor Savolax 18 1 17.9.1734
21 Seppälä,
Pellilä
Anders Höök 4.6.1732 kuoli
Matts Haloin Savolax 30 2 gift 30.12.1732
22 Petäjäniemi,
Himahuha,
Wesiniemi
Lars Broo Savolax 31 10 1/2 gift
23 Pellilä,
Sipilänsari,
Såpalanniemi
Matts Molander 11.3.1729
Erich Kaipiain From Österbåtten 26 5 1/2 gift 8.10.1729
24 Kietävälä Olåf Hakulin Savolax 44 10 gift
25 Ketävälä,
Keriniemi
Anders Pycköin
Niels Sidenberg Savolax 19 1 gift 20.5.1734
26 Keriniemi,
Kyrckioby,
Lambila
Johan Håtti Savolax 24 6 gift
27 Kaipola,
Lambila,
Lindusalo
Jacob Hejnoin Österbåtten 36 11 gift
28 Matula Johan Rimbiläin Österbåtten 35 12 gift
29 Soriola,
Huhtima,
Kaipola
Matts Strandqvist _._.1729
Simon Kituin Wjborg 40 4 1/2 gift 31.12.1730
30 Kaipola,
Huhtima
Johan Teett Savolax 42 14 gift
31 Mettula,
Harmala,
Kaipola
Hend. Gardjn 16.6.1735 ruotuun 32
32 Kaipola,
Hamula
Lars Wilda 11.3.1729
Hendrich Gardjn Ingermanland 39 11 1/2 gift 16.6.1735 ruodusta 31
33 Hamula Clemeth Snällman Savolax 27 10 1/2 gift
34 Pirttimäki,
Ryhälä
Anders Råckain Savolax 36 10 gift
35 Ryhälä Hans Räpå
Johan Karfw_lain Girs Jäskis 30 1 gift 20.5.1734
36 Ryhälä,
Piskola,
Ninimäkj
Anders Träswärd 18.5.1729 16.6.1729 ruotuun 2
Petter Johan Törne 20.2.1732 ruodusta 3 13.11.1733 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 89
37 Himahuha,
Ketävälä,
Seppälä
Anders Lejnoin 11.3.1729
Johan Karpin Savolax 35 6 gift 25.6.1729
38 Malljala,
Såriola,
Räpola
Johan Lejnoin 4.12.1734
Matts Tjhlman Österbåtten 36 19 gift
39 Junnimäki,
Killjula,
Ruokotaival
Johan Mietuin Savolax 35 11 gift
40 Ninisari,
Kitula
Matts Kangain 11.3.1729
Lars Lund Savolax 27 5 gift 30.7.1730
41 Råckansalo,
Ollila,
Huhtima
Anders Råckain Rocs Savolax 31 12 gift
42 Wesiniemi,
Limattala
Matts Aufvinen Savolax 28 11 gift
43 Jufvola,
Waikotaipal,
Haukiniemi
Matts Luukoin _.11.1733
Samuel Lamain Savolax 30 1 1/2 gift _.11.1733
44 Haukiniemi,
Warparanda
Hans Mardikain 11.3.1729
Johan Rjlund Savolax 26 5 24.3.1730
45 Warparanda,
Haikotaipall
Jöran Karhu Savolax 38 14 gift
46 Tålfvaniemi Thomas Jordan Savolax 24 6
47 Tålfvaniemi,
Pirhiäniemi
Petter Kinberg Westergyllen 38 18 gift
48 Kallislax,
Kurkela
Erich Hämäläin Savolax 37 13 gift
49 Kallislax,
Pihlalax
Johan Hindrichson Österbåtten 40 13 gift
50 Kallislax,
Kommerniemi
Hemming Myckäin Savolax 31 10 gift
51 Leskelä,
Backarila,
Junnola
Thomas Puikoin 11.3.1729
Jöran Sipiläin Nyland 19 5 1/2 30.9.1729
52 Kommerniemi,
Juwola
Carll Buus 11.3.1729
Anders Lind Carelen 39 10 gift 30.11.1729 ruodusta 81
53 Pöllälä,
Saukola
Johan Räpoin 11.3.1729
Johan Ahlqvist 16.3.1730 8.10.1731
Matts Kinnuin Savolax 20 3 1/2 gift 10.12.1731
54 Åtavaniemi Daniel Puolack 16.6.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 74
Jöran Källman Åbo lähn 35 5 1/2 gift 6.10.1729
55 Punnoila Olof Biörnberg Savolax 30 10 gift
56 Pihlajalax,
Åtavaniemi,
Kommerniemi
Samuel Kåck 8.9.1732
Lars Pohialain Kock Savolax 34 2 1/2 gift 8.9.1732
57 Kommerniemi,
Pihlaniemi,
Kesämäsari
Hindrich Hatain Savolax 38 11 gift
58 Kommerniemi,
Kåckonsari
Johan Nylander Savolax 36 13 gift
59 Laukansari,
Kesämäsari
Simon Kåckoin Savolax 26 6 gift
60 Ahvionsari Hendrich Kettuin Savolax 46 28 gift
61 Ahvionsari,
Petulansari
Lars Jatinen Savolax 31 6 gift
62 Petulansari,
Kangais
Staffan Laukain Savolax 38 13 gift
63 Pesolansari,
Mickolanniemi,
Saukonsari
Oläf Tijpä 11.3.1729
Olof Hardikain Savolax 24 6 gift 15.9.1729
64 Mickolanniemi,
Rjtosari
Anders Lindberg Carelen 34 12 gift
65 Rjtosari,
Ahvionsari
Petter Lajuin Carelen 37 12 gift
66 Rjtosari Johan Tyncköin 11.3.1729
Poikka Pullkinen 3.9.1729
Petter Bröms Savolax 24 5 18.3.1730
67 Särckilax,
Wuoriniemi
Petter Löppöin Savolax 32 12 gift
68 Wäistonsari,
Pellosalo
Hendrich Kaipiain
Petter Mickoin Savolax 28 6 gift 30.9.1730
69 Pellosalo Olåf Låjkain 11.3.1729
Lars Kåsoin Savolax 27 6 25.6.1729
70 Pällosalo,
Kåsoila
Pauhl Karttuin Savolax 38 11 gift
71 Kåsola,
Mickolanniemi
Hans Steenberg 4.12.1734
Abram Metsenström Savolax 15 1/2 4.12.1734
72 Mickolanniemi,
Peckolä
Matts Kärå 11.3.1729
Påhl Asikain Savolax 26 5 1/2 gift 15.9.1729
73 Kapajakola,
Jatila
Jöran Sifwendoin Savolax 35 13 gift
74 Ingilä,
Mainiemi,
Kardilanranda
Matts Lamain 11.3.1729
Daniel Puolack Carelen 36 25 gift 26.1.1729 ruodusta 54
75 Jatila,
Ingilä
Lars Hatain Savolax 35 17 gift
76 Kardilanranda,
Tållfvaniemi
Anders Narinen Savolax 32 11 gift
77 Kardilanranda,
Pihlaniemi
Matts Hynninen
Johan Matzström Savolax 21 1 16.6.1734
78 Pihlanemi,
Tållfvaniemi
Michell Biörn Savolax 24 6
79 Pihlaniemi Lars Punnåin Savolax 29 11 gift
80 Pihlaniemi,
Kommerniemi,
Åtavaniemi
Christopher Glödstaft Nyland 46 11 gift
81 Pirhieniemi,
Kommerniemj,
Vaikotaipal
Anders Lind 30.10.1729 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 52
Thomas Ström Savolax 22 5 18.6.17__
82 Punnola,
Åtavaniemi,
Listonsari
Petter Tjain Savolax 28 6
83 Backarila,
Jufvola
Anders Hardikain
Pauhl Pjhl Savol. 24 1/2 16.9.1732
84 Warparanda,
Kylämäki,
Ahvionsari
Jacob Måndoin Carelen 34 12 gift
85 Kåckosarj,
Saukonsarj,
Ahvionsarj
Johan Ketäwäin Savolax 36 12 gift
86 Ruokoniemi Petter Sinckoin 11.3.1729 hylättiin
Thomas Rahckåin Savolax 25 6 25.6.1729
87 Ruokoniemi Hindrich Löppöin Savolax 26 10 gift
88 Ruokoniemi,
Telataipal,
Hintzala
Michel Mickoin
Samuel H__a Savolax 25 1 _.5.1734
89 Låhilax,
Ylisenaufvila
Adam Suppo 11.3.1729
Herling Törne 11.3.1729 13.11.1733 ylennettiin varusmestariksi Majurin komppaniaan
Peter Johan Törne Sverige 16 6 13.11.1733 ruodusta 36
90 Telataipal,
Låhilax
Lars Hullkoin 11.3.1729
_iels Hämäl. 30.9.1729
Jöran Hälpi Savolax 27 5 gift 16.3.1730
91 Telataipal,
Kardila,
Ylisenaufvila
Hans Limattain Tavastland 52 17 gift
92 Tiusala,
Kyhkyläniemi
Matts Järfi 17.5.1732 karkasi
Matts Järfi 14.4.1733 palannut 12.5.1733 karkasi, ruotuun 114
Petter Hultman Sawol. 20 2
93 Karstula,
Helpanala
Thomas Kaip__n Savol. 34 13 gift
94 Helpanala,
Anianiemi,
Hahkala
Abraham Lamain Sawolax 46 25
95 Seppälä,
Kyrckioby,
Harjuma
Johan Pärkain Sawolax 30 5 1/2 gift 15.9.1729
96 Kyhkyläniemi,
Tuckala
Hindrich Junduin 11.3.1729
Pauhl Råckain Sawol 30 6 gift 15.9.1729
97 Tuckala,
Wappola,
Tiusala
Sigfred Ljfman Sawolax 23 6
98 Wanhala Lars Larson Antoin 11.3.1729
Erich Pavilain Sawolax 19 5 18.6.1730
99 Wanhala Hindrich Biörn Sawol 38 13 gift
100 Alama,
Wechmais
Abraham Råckain 20.5.1734
Erich Hämäläin Saw. 30 1 gift 20.5.1734
101 Alama,
Wechmais
Michell Jäskeläin 4.12.1734
Matts Liberberg Saw: 15 1/2 4.12.1734
102 Wechmais Staffan Biörn _.9.1730
Petter Jäskeläin 20.5.1730
_åfel Py_ckäin 20.5.1730 4.12.1734
Henrich Houfwenberg Saw 16 1/2 4.12.1734
103 Wehmais Samuell Tirroin 11.3.1729
Pauhl Sairain Sawol 22 6 18.1.1730
104 Wehmais Mårthen Suomalain Savol 34 11 gift
105 Wehmais,
Rämälä
Petter Kuolemain Sawol 37 17
106 Kåskentaipal,
Asila
Johan Nykäin 11.3.1729
Jacob Palain 20.5.1734
Thomas Huchtiain Sawol 25 gift 16.5.1735
107 Wechmais,
Kåskentaipal,
Hangaistenma
Thomas Parckoin 6.8.1733 kuoli
Jacob Martinen Sawol 20 2 27.8.1733
108 Asila Petter Härköin 4.12.1734
Pauhl Linström Sawol 20 1/2 gift
109 Asila Johan Hångain Sawolax 32 13 gift
110 Wänälä Carll Wijman Nyland 33 16 gift
111 Wänälä Thomas Hyryläin Carelen 47 25
112 Wänälä,
Ruokola,
Käriälä
Matts Lejnoin Savol. 44 13 gift
113 Käriälä Michel Hauka
Johan Sjskoin Sawol. 23 1/2 20.5.1734
114 Käriälä,
Antola
Matts Hjannonen 16.5.1729 karkasi
Matts Sjskoin 20.5.1729 kelpaamaton
Matts Järf 7.10.1734 ruodusta 92
115 Wechmais,
Seppälä
Anders Råckain Savolax 30 12
116 Seppälä,
Kähkola
Jöran Kaipiain 3.9.1729 kuoli
Anders Nykäin 20.5.1734 4.12.1734
Jöran Kärkoin 16.5.1735
117 Kähkölä Mårthen Karasti Sawolax 33 11 gift
118 Kähkölä,
Wätämäsalmj
Hans Giökendahl Vestergyllen 43 22 ogift
119 Nurhola,
Måndola
Petter Lejnoin Savolax 33 12 gift
120 Måndola,
Marjoniemi
Bertill Lejnoin Savolax 40 13 gift
121 Marjoniemi Petter Kårhoin 11.3.1729 hylättiin
Pauhl Wäisäin Sawolax 28 5 15.9.1729
122 Marjoniemi,
Sjskola
Petter Lustig 18.11.1732 kuoli
__ Seppäläin 20.5.1734
123 Sjskola,
Parckila
Jacob Rahikain Wijborg 43 13 gift
124 Sijskoila,
Parckila
Anders Himain Sawol 30 13 gift
125 Parckila by Matts Kårhoin Sawolax 36 7 gift
126 Haukakorhola,
Taival by
Petter Wänäin Sawolax 40 13 gift
127 Taival by Johan Himain Sawolax 32 13 gift
128 Taival by,
Hapataival
Hans Räpå 20.5.1734
Michell Huttuin 20.5.1734
Pauhl Parckinen Sawolax 19 1/2 4.12.1734
129 Laitiala,
Wanhamäki
Johan Haloin Sawolax 36 10 gift

Esikunta

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Simon Kituin Första Trumbslagaren 31.12.1730 ruotuun 29
Johan Puolack Första Trumbslagaren 31.12.1730 otettu
2. rumpali Erich Kaipiain 2:dra Trumbslagaren 8.10.1729 ruotuun 23
Mattz Kainulain Österman 2:dra Trumbslagaren 8.10.1729 otettu

Tiedot

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmu 1721Katselmu 1749_5

© Hannele Jäppinen 2020