AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 129

Puumalan komppania: ruotu 129 <

Ruotutalot ovat kylissä: Laitiala (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Sigfred Puntanen mainittu 1696 7.11.1700 Vanha rykmentti 1696
Jöran Parkkinen mainittu 1712
Johan Halonen 1725 18.12.1739
Pål Flinkberg 2.1.1740 1743
Anders Dalman 22.1.1744 14.7.1750
Anders Magnus von Gerten 20.11.1751 28.2.1752 ruotuun 114
Hans Sedig 1.12.1752 19.3.1753
Hans Fors 8.7.1755 26.3.1773 täydennysmies 129
Staffan Liikanen 28.6.1773 4.10.1773
Herman Jakob Weber 4.10.1773 15.12.1781 ruodusta 106
Johan Henrik Weber 21.11.1782 30.4.1789
Johan Holm 1.5.1789 9.6.1795 täydennysmies 128/129
Måns Falk 26.9.1795 mainittu 1809 täydennysmies 128/129

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 129 varamies
Johan Dalman mainittu 1752 9.2.1754
Hans Hurri 9.2.1754 8.7.1755 ruotuun 129
Johan Dalman 18.2.1758 7.12.1765 ruotuun 104
Mats Marttinen 28.2.1774 28.3.1776
1776 lähtien ruotujen 128 ja 129 yhteinen varamies numero 41
Nils Lind 28.2.1774 6.2.1782 ruotuun 128 Majurin komppaniasta (v30)
Johan Heikkinen 4.3.1782
Johan Laitiainen 4.3.1782 4.3.1782
Abraham Laitiainen 25.10.1783
Johan Laitiainen 15.3.1784
Lars Lager 1785 26.4.1789
Johan Holm 26.4.1789 1.5.1789 ruotuun 129
Magnus Falk Parkkari 1.4.1791 26.9.1795 ruotuun 129
Pål Halt 29.9.1798 ruotuun 128
Abraham Iskanius 10.2.1800 1801
Henrik Punkt 1802 mainittu 1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Jöran Parckinen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Haloin Sawolax 36 10 gift 1725 (laskettu) 1699
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Anders Dahlman
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Anders Dahlman
Katselmus 1758 18.2.1758
Hans Forss 22 2 1756 (laskettu) 1736
Katselmus 1767 21.8.1767
Joh. Haloin 18.12.1739 erotettu
Påhl Flinkberg 2.1.1740 otettu 1743 poistui
Anders Dahlman 22.1.1744 otettu 14.7.1750 kuoli
And. Mag: von Gierten 20.11.1751 vapaaehtoinen 28.2.1752 ruotuun 114
Hans Sedig 1.12.1752 palkka­mies 19.3.1753 hylättiin
Hans Forss Hirfwensalmi 37 11 gift 8.7.1755 täydennys­mies 1730
Katselmus 1772 26.3.1773
Hans Forss Hirfwensalmj 36 16 gift 11 3 1/2 1756 (laskettu) 26.3.1773 saa eron 1736
Katselmus 1775 21.8.1775
Hans Forss 26.3.1773 erotettiin
Staffan Likain 28.6.1773 ruotu­mies 4.10.1773 hylättiin
Herman Jacob Weber 4.10.1773 ruodusta 106
Katselmus 1778 8.9.1778
Herman Jacob Weber Piexämäki 15 1/2 6 1/2 1772 (laskettu) 1763
Katselmus 1782 10.7.1782
Herm: Jacob Weber 15.12.1781 Jääkärijoukkoon
-
Katselmus 1785 6.7.1785
-
Johan Hinr: Wäber 13 2 21.11.1782 poika 1772
Katselmus 1788 27.9.1788
Johan Hend: Weber 1.7.1788 majoittaja saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Hendr. Weber majoittaja saa värvätyn palkan
Johan Holm Jockas 33 7/12 ogift 11 1.5.1789 täydennys­mies nro 41 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Holm Jockas 34 1 7/12 ogift 11 1 1/2 1789 (laskettu) 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Holm Jockas 38 6 1789 (laskettu) 9.6.1795 saa eron 1757
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Holm 10.6.1795 erotettiin
Magnus Falck St. Michel 31 7 gift 5 8 26.9.1795 täydennys­mies nro 41 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Magnus Falck St. Michell 34 10 gift 5 8 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Magnus Falk St Michel 37 13 gift 5 8 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Mårten Falk St: Michel 43 18 gift 5 8 1791 (laskettu) 1766
Katselmus 1809b 16.10.1809
Mårten Falk St Michel 44 19 gift 5 8 1790 (laskettu) 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Haloin
1733 Johan Haloin
1734 Johan Haloin
1735 Johan Haloin
1736 Johan Haloin
1737 Johan Haloin
1738 Johan Haloin
1739 Johan Haloin
1740 Johan Haloin 8.12.1739 sai eron
Påhl Flinckberg 2.1.1740 palkkamies
1741 Påhl Flinkberg
1744 Anders Dahlman 22.1.1744 otettu
1745 Anders Dahlman
1746 Anders Dahlman
1747 Anders Dahlman
1748 Anders Dahlman
1749 Anders Dahlman
1750 Anders Dahlman 14.7.1750 kuoli
-
1751 -
1752 -
1753 -
1754 -
1755 Hans Fors 8.7.1755 täydennysmies
1756 Hans Forss
1757 Hans Fårs
1758 Hans Fårs
1759 Hans Fors
1760 Hans Fors
1761 Hans Forss
1762 Hans Fors
1763 Hans Fors
1764 Hans Forss
1766 Hans Fors
1767 Hans Fors
1768 Hans Forss
1769 Hans Forss
1770 Hans Forss
1771 Hans Fors
1773 Hans Forss 26.3.1773 sai eron
Likain 28.6.1773 ruotumies
1775 Herm: Jacob Weber vapaaehtoinen
1776 Herm: Jacob Weber vapaaehtoinen
1777 Herman Jacob Weber vapaaehtoinen
1778 Herm: Jacob Weber vapaaehtoinen
1779 Herman Jacob Weber
1780 Herman Jacob Weber
1781 Herman Jacob Weber
1782 Herm: Jac: Weber 15.12.1781 Jääkärijoukkoon
-
1783 Joh: Henr: Weber 21.11.1783 otettu
1784 Johan Hinric Weber
1785 Joh: Hinric Weber
1786 Joh: Hinric Weber
1787 Johan Hindric Veber
1788 Joh Hindric Veber majoittaja
1789 Joh: Hend: Weber 30.4.1789 värvätylle palkalle
Joh: Holm 1.5.1789 täydennysmies
1790 Johan Holm
1791 Johan Holm
1792 Johan Holm
1793 Johan Holm
1794 Johan Holm
1795 Joh: Holm 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
Magnus Falk 26.9.1795 täydennysmies
1797 Markus Falk
1798 Magn: Falk
1799 Magnus Falk
1800 Magnus Falck
1801 Magnus Falck
1802 Magnus Falck
1803 Magnus Falk
1804 Magnus Falk
1805 Magnus Falck
1806 Magnus Falck
1807 Magnus Falk
1809 Matts Falck

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 28.6.1773
Hans Forss 26.3.1773
Likain 28.6.1773 kuudennusmies Johan Liikasen poika
Luettelo 1773d 4.10.1773
Staffan Johanson Likain ruotumies 4.10.1773 kelpaamaton
Herman Jacob Weber 4.10.1773 vapaaehtoinen ruodusta 106
Luettelo 1774 28.2.1774
Staffan Likain 28.6.1773 ruotumies 4.10.1773 hylätty
Herman Jacob Weber 4.10.1773 vapaaehtoinen ruodusta 106
Luettelo 1783 8.3.1783
Herman Jacob Weber 15.12.1781 Jääkärijoukkoon
Joh: Hinr: Weber St: Michel 11 21.11.1782 poika 1772

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Sigfred Pundain
1700_11 Sigfred Pundain
1700_12 Sigfredh Pundain 7.11.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater ... i Pumala Compagnie Johan Holm s. 1757
puoliso: Maria Ljkain s. 1752

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Johan Haloin
1730_5 Johan Haloin
1730_6 Johan Halloin
1730_7 Johan Halloin
1744 Anders Dahlman _.1.1744 otettu
1745 Anders Dahlman
1746 Anders Dahlman
1747 Anders Dahlman
1748 Anders Dahlman
1756 Hans Forss
1766 Hans Forss
1767 Hans Forss
1768 Hans Fors
1773 Hans Fors 26.3.1773 sai eron

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 129 Sigfred Pundain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Sigfred Sigfredson Pundan

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Laitiala
Laitiala
Wanhamäki
Jöran Laitinen
Johan Tiusain
Eskell Lulla
1778 Laitiala
Laitiala
Laitiala
Thomas Laitin
Hindrich Laitin
Joh: Laitin
1801 Laitiala
Laitiala
Wanhamäki
Thom: Laitin
Lieutenant Furumarck
Sigf: Mannin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 129 varamies
Mats Ers: Martinen 19 Majurin komppaniaan 1757
Mats Martinen 28.3.1776 Majurin komppaniaan
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 128 ja 129 yhteinen varamies numero 41
Nils Lind St: Michel 19 9/12 ogift 11 5 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Nils Lind St: Michel 21 1/3 ogift 12 1 1/2 4.2.1781 sotilaaksi ruotuun 128 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Lars Lager 20 3 ogift 11 1/2 1785 (laskettu) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Lager 26.4.1789 erotettiin
Joh: Holm 26.4.1789 palkka­mies 1.5.1789 ruotuun 129
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Magnus Falk St: Michel 28 4 gift 5 7 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Hinric Punkt St. Michell 24 4 ogift 5 7 1802 (laskettu) 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 129 varamies
1758_v Joh: Dahlman 18.2.1758 otettu
1760_v Johan Dahlman

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 30.3.1773
Ruodun 129 varamies
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Mats Ersson Martinen 19 28.2.1774 poika 1755
Luettelo 1782_v 4.3.1782
Ruotujen 128 ja 129 yhteinen varamies numero 41
Nils Lind 6.2.1782 sotilaaksi ruotuun 128
-
Johan Heikinen 4.3.1782 palkkamies kelpaamaton
Johan Laitiain 4.3.1782 kelpaamaton
-
Luettelo 1783_v 3.3.1783
Nils Lind 6.2.1781 sotilaaksi ruotuun 128
Joh: Heikin renki kelpaamaton
Joh: Laitin renki kelpaamaton
-
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Nils Lind 6.2.1781 sotilaaksi ruotuun 128
Joh: Häikin 1782 palkkamies kelpaamaton
Johan Laitin 1782 palkkamies kelpaamaton
Abraham Laitiain 25.10.1783 ruotumies
Johan Persson Laitiain 18 15.3.1784 palkkamies 1766
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Joh. Holm 1.5.1789 sotilaaksi ruotuun 129
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Holm 1.5.1789 sotilaaksi ruotuun 129
-
Magnus Parckari 1.4.1791 palkkamies
Luettelo 1800_v 10.2.1800
-
Abr. Ischanius 18 10.2.1800 renki kelpaamaton 1782
Luettelo 1801_v 12.3.1801
Abraham Ischanius renki kelpaamaton
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Dahlman 14 år gl:
1753_v Johan Dahlman 9.2.1754 hylätty
1754_v Johan Dahlman 9.2.1754 hylätty
1754b_v Joh. Dahlman 9.2.1754 hylätty
1754b_v Hans Hurri 9.2.1754 otettu
1754c_v Johan Dahlman 9.2.1754 hylätty
1754c_v Hans Hurri 9.2.1754 otettu
1756_v Hans Hurri 8.7.1755 sotilaaksi
1758_v Johan Dahlman
1759_v Johan Dahlman
1760_v Johan Dahlman
1764_v Johan Dahlman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 128

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2021