AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 53 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 41 % koko komppanian vahvuudesta 129 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685-91, 1693-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
4 Hindrich Tärewäin 2 2 40 Hindrich Matssonn Täräwein Puumala Pijrtimäkj, Kerriniemi, Kiettäwällä
5 Philiph Hättij 2 2 41 Philip Peersson Håttj Puumala Kaipolla, Harmmalla
7 Lars Larson Laihiain 47 Lars Laihiain
48 Lars Lahiain
8 Oloff Ohlson Liukoin 2 2 43 Oloff Ohlsson Liukåin Puumala Limatalla, Giestgifware
9 Peer Påhlson Malliain 2 2 44 Peer Påhlss Malliain Puumala _illiala
11 Grels Sutinen 2 2 129 Grels Grelss Suttin Puumala Mietulla, Huchtama, Sårialla
47 Grells Grehlson Sutinen
12 Mattz Tilickain 45 2 Mattz Tillickain
46 2 Matz Tillikain
13 Hindrich Pullingh 2 2 130 Hindrich Michellsson Pullinen Puumala Hammulla, Ryhällä
14 Erich Anniain 38 2 Erich Anniain
39 2 Erich Anniain
47 Erich Aniain
15 Johan Pajuin 47 Johan Johanson Paijuin
18 Peer Mårthenson Kaupin 47 Peer Månson Kauppin
48 Pehr Månsson Kaupin
19 Oloff Lamain 47 Oloff Ohlsson Lomoin
48 Olof Ohllsson Laman
31 Oloff Hanson Lydickein 3 3 138 Oluff Hanson Lydikäin Puumala Hylckälä, Hauhoila
47 Olof Hanson Lydikein
48 Olof Hansson Lydikein
32 Eskiell Larson Pahlain 40 3 Eskell Larsson Pallain
33 Michell Larson Kangain 47 Michell Larson Kangain
48 Michell Larsson Kangain
34 Peer Anderson Kerstinen 3 3 140 Petter Anderson Kirstinen Puumala Kaipola, Ninimäkj
46 Hans Steenbergh 2 2 30 Hans Jörenss Stenberg Sääminki _hlanemi
12 2 Hans Hansonn Steenbergh
13 2 Hans Hansonn Steenbergh
15 2 Hanss Hansson Steenbergh
16 2 Hans Hansonn Steenbergh
17 2 Hans Hansonn Steenbergh
18 2 Hans Hansonn Steenbergh
44 2 Hans Hansson Stenbergh
48 Anders Erichson Mustoin 2 2 32 Anders Erichsson Mustoin Sääminki Rijtåsarj
53 Mattz Anderson Hirfwoin 47 Matz Anderson Hirfwoin
54 Peer Anderson Tåif:ain 2 2 37 Peer Anderss Tåifwain Sääminki Ingilla, Ikanemj
61 Erich Anderson Kämäräin 47 Erich Anderson Kämerein
48 Erich Andersson Kämmärein
63 Mattz Person Ambrain 12 2 Mattz Peerssonn Ambiain
13 2 Mattz Peerssonn Ambiain
15 2 Mattz Peersson Ambiain
16 2 Mattz Peerssonn Ambiain
25 2 Matz Peerson Ambiain
27 2 Mattz Peerssonn Ambiain
40 2 Matts Persson Ambiain
41 2 Matts Persson Ambiain
42 2 Mattz Ambiain
43 2 Mattz Ambiain
65 Lars Peerson Kåckj 38 2 Lars Kåckj
39 2 Lars Kåckj
44 2 Larss Person Kockj
45 2 Larss Kakin
46 2 Larss Kocki
71 Oloff Saf:olain 20 2 Oloff Ohlsonn Safwolain
38 2 Oloff Safwolain
39 2 Oloff Safwolain
73 Samuell Anderson Tirroin 2 2 73 Samuel Anderss Tirroin Sääminki Kallislax
74 Oloff Renny 2 2 74 Oloff Staffanssonn Rännij Sääminki Kurkella, Reinickalla, Läskellä
38 2 Oloff Renny
39 2 Oloff Renny
47 Oloff Staffajsson Ränni
75 Carl Erichson Håfman 47 Carll Erichson Homman
48 Carl Erichsson Homman
78 Christer Ohlson Uttriain 2 2 78 Christer Olofss Utriain Sääminki Åtawanemi, Cardilanranda
79 Peer Mårthenson Jatinen 47 Peer Mårtenson Jatinen
80 Johan Peerson Innain 2 2 77 Johan Peerss: Immoin Sääminki Kåmmernemj, Åtawanemi
40 2 Johan Persson Innoin
41 2 Johan Persson Innoin
42 2 Johan Innoin
43 2 Johan Innoin
85 Thomas Påhlson Wauhkoin 47 Thomas Påhlsson Wauchkon
86 Peer Hindreson Lamain 47 Peer Henderson Laman
87 Mattz Michells. Ackain 47 Matz Michellson Ackain
48 Mattz Michellsson Ackain
88 Mattz Sigredson I:fwoin 2 2 113 Matz Sigfredss Ifwonen Sulkava Cardilla, Karjulalamäkj
40 2 Matts Sigfridsson Iwoinen
41 2 Matts Sigfridsson Iwoinen
91 Christer Erichson Mäkärein 47 Christer Mäkelein
48 Christer Mäckelein
93 Jören Randalain 47 Jören Jörenson Randalain
48 Jöran Jöransson Randalain
96 Johan Grelson Kärf:in 3 3 117 Johan Greelson Kurfwiain Hirvensalmi Hyrylä, Kychkylanemj
97 Thomas Sulkawain 3 3 121 Thomas Thomason Sulckaulain Hirvensalmi Häyrylä, Wapula, Karstula
98 Cnuth Ukoin 1 1 11 Knuth Knutsson Uckoin Mikkeli Wächmois
100 Erich Mannikain 1 1 17 Erich Hendersson Mannikain Mikkeli Wätämäsalmi, Måndola
101 Anders Påhlson Sairain 1 1 18 Anders Påhlsson Sairuin Mikkeli Taipallaby, Marjaniemi
102 Peer Peerson Säppäläin 1 1 19 Peer Peersson Säppäläin Mikkeli Kächkylä, Marjaniemi
104 Reinholdt Biörn 47 Reinholt Staffanson Biörn
110 Johan Påhlson Pasainen 47 Johan Påhlson Pasonen
48 Johan Påhlsson Pasanen
113 Lars Häckinen 42 1 Larss Häckinen
43 1 Larss Häckinen
47 Lars Häckin
114 Sigfredh Jörenson Wanhain 1 1 93 Sigfredh Johansson Wanhain Mikkeli Kärjälä
27 1 Sigfredh Jöranssonn Wanhain
117 Påhl Larson Wäsäin 47 Påhl Larson Wäsanen
48 Påhl Larsson Wäsanen
120 Anders Clåstarin 2 2 34 Anders Påhlss Clostarin Sääminki Rijtosarj, Kapajakola
121 Jören Thomason Tåif:akain 1 1 98 Jöran Thomasson Tåiwakain Mikkeli Parckilla, Marianiemi, Wänälä
124 Mattz Jörenson Wänäin 1 1 99 Matz Jöransson Wänäin Mikkeli Wänälä
125 Lars Larson Wänäin 26 6 Lars Larsson Wännänen
127 Påhl Påhlson Pöyhoin 47 Påhl Påhlsson Pöyhein
48 Påhl Påhlsson Pöhein
129 Sigfred Pundain 47 Sigfred Sigfredson Pundan

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Puumalan komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 129 273

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1686/13 (1686), Rullor 1620-1723, Rullor 1686, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
12 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 29.4.1686 .. 1.12.1686 (Narfven) - 224, 236, 248, 260, 267, 279, 292, 305
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1687/12 (1687), Rullor 1620-1723, Rullor 1687, Balticum, Del 2
13 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1687 .. 1.5.1687 (Narven) - 254, 267, 280, 294, 109
15 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.6.1687 .. 1.7.1687 (Narven) - 124, 135
16 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.8.1687 .. 1.9.1687 (Narfwa) - 151, 160
17 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1687 .. 1.4.1688 (Narfwa) - 216, 222, 228, 234, 240, 245, 251
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1688/11 (1688), Rullor 1620-1723, Rullor 1688, Balticum, Del 2
18 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1688 .. 1.4.1689 (Narven) - 208, 218, 229, 241, 252, 266, 272, 278, 286, 292, 298, 304
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
26 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2023