AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 51 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 39 % koko komppanian vahvuudesta 129 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685-87, 1689-91, 1694-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
4 Hindrich Tärewäin 2 2 40 Hindrich Matssonn Täräwein Puumala Pijrtimäkj, Kerriniemi, Kiettäwällä
5 Philiph Hättij 2 2 41 Philip Peersson Håttj Puumala Kaipolla, Harmmalla
7 Lars Larson Laihiain 43 Lars Laihiain
44 Lars Lahiain
8 Oloff Ohlson Liukoin 2 2 43 Oloff Ohlsson Liukåin Puumala Limatalla, Giestgifware
9 Peer Påhlson Malliain 2 2 44 Peer Påhlss Malliain Puumala _illiala
11 Grels Sutinen 2 2 129 Grels Grelss Suttin Puumala Mietulla, Huchtama, Sårialla
43 Grells Grehlson Sutinen
12 Mattz Tilickain 41 2 Mattz Tillickain
42 2 Matz Tillikain
13 Hindrich Pullingh 2 2 130 Hindrich Michellsson Pullinen Puumala Hammulla, Ryhällä
14 Erich Anniain 36 2 Erich Anniain
43 Erich Aniain
15 Johan Pajuin 43 Johan Johanson Paijuin
18 Peer Mårthenson Kaupin 43 Peer Månson Kauppin
44 Pehr Månsson Kaupin
19 Oloff Lamain 43 Oloff Ohlsson Lomoin
44 Olof Ohllsson Laman
31 Oloff Hanson Lydickein 3 3 138 Oluff Hanson Lydikäin Puumala Hylckälä, Hauhoila
43 Olof Hanson Lydikein
44 Olof Hansson Lydikein
32 Eskiell Larson Pahlain 37 3 Eskell Larsson Pallain
33 Michell Larson Kangain 43 Michell Larson Kangain
44 Michell Larsson Kangain
34 Peer Anderson Kerstinen 3 3 140 Petter Anderson Kirstinen Puumala Kaipola, Ninimäkj
46 Hans Steenbergh 2 2 30 Hans Jörenss Stenberg Sääminki _hlanemi
12 2 Hans Hansonn Steenbergh
13 2 Hans Hansonn Steenbergh
14 2 Hanss Hansson Steenbergh
15 2 Hans Hansonn Steenbergh
40 2 Hans Hansson Stenbergh
53 Mattz Anderson Hirfwoin 43 Matz Anderson Hirfwoin
54 Peer Anderson Tåif:ain 2 2 37 Peer Anderss Tåifwain Sääminki Ingilla, Ikanemj
61 Erich Anderson Kämäräin 43 Erich Anderson Kämerein
44 Erich Andersson Kämmärein
63 Mattz Person Ambrain 12 2 Mattz Peerssonn Ambiain
13 2 Mattz Peerssonn Ambiain
14 2 Mattz Peersson Ambiain
15 2 Mattz Peerssonn Ambiain
24 2 Matz Peerson Ambiain
26 2 Mattz Peerssonn Ambiain
37 2 Matts Persson Ambiain
38 2 Mattz Ambiain
39 2 Mattz Ambiain
65 Lars Peerson Kåckj 36 2 Lars Kåckj
40 2 Larss Person Kockj
41 2 Larss Kakin
42 2 Larss Kocki
71 Oloff Saf:olain 19 2 Oloff Ohlsonn Safwolain
36 2 Oloff Safwolain
73 Samuell Anderson Tirroin 2 2 73 Samuel Anderss Tirroin Sääminki Kallislax
74 Oloff Renny 2 2 74 Oloff Staffanssonn Rännij Sääminki Kurkella, Reinickalla, Läskellä
36 2 Oloff Renny
43 Oloff Staffajsson Ränni
75 Carl Erichson Håfman 43 Carll Erichson Homman
44 Carl Erichsson Homman
78 Christer Ohlson Uttriain 2 2 78 Christer Olofss Utriain Sääminki Åtawanemi, Cardilanranda
79 Peer Mårthenson Jatinen 43 Peer Mårtenson Jatinen
80 Johan Peerson Innain 2 2 77 Johan Peerss: Immoin Sääminki Kåmmernemj, Åtawanemi
37 2 Johan Persson Innoin
38 2 Johan Innoin
39 2 Johan Innoin
85 Thomas Påhlson Wauhkoin 43 Thomas Påhlsson Wauchkon
86 Peer Hindreson Lamain 43 Peer Henderson Laman
87 Mattz Michells. Ackain 43 Matz Michellson Ackain
44 Mattz Michellsson Ackain
88 Mattz Sigredson I:fwoin 2 2 113 Matz Sigfredss Ifwonen Sulkava Cardilla, Karjulalamäkj
37 2 Matts Sigfridsson Iwoinen
91 Christer Erichson Mäkärein 43 Christer Mäkelein
44 Christer Mäckelein
93 Jören Randalain 43 Jören Jörenson Randalain
44 Jöran Jöransson Randalain
97 Thomas Sulkawain 3 3 121 Thomas Thomason Sulckaulain Hirvensalmi Häyrylä, Wapula, Karstula
98 Cnuth Ukoin 1 1 11 Knuth Knutsson Uckoin Mikkeli Wächmois
100 Erich Mannikain 1 1 17 Erich Hendersson Mannikain Mikkeli Wätämäsalmi, Måndola
101 Anders Påhlson Sairain 1 1 18 Anders Påhlsson Sairuin Mikkeli Taipallaby, Marjaniemi
102 Peer Peerson Säppäläin 1 1 19 Peer Peersson Säppäläin Mikkeli Kächkylä, Marjaniemi
104 Reinholdt Biörn 43 Reinholt Staffanson Biörn
110 Johan Påhlson Pasainen 43 Johan Påhlson Pasonen
44 Johan Påhlsson Pasanen
113 Lars Häckinen 38 1 Larss Häckinen
39 1 Larss Häckinen
43 Lars Häckin
114 Sigfredh Jörenson Wanhain 1 1 93 Sigfredh Johansson Wanhain Mikkeli Kärjälä
26 1 Sigfredh Jöranssonn Wanhain
117 Påhl Larson Wäsäin 43 Påhl Larson Wäsanen
44 Påhl Larsson Wäsanen
120 Anders Clåstarin 2 2 34 Anders Påhlss Clostarin Sääminki Rijtosarj, Kapajakola
121 Jören Thomason Tåif:akain 1 1 98 Jöran Thomasson Tåiwakain Mikkeli Parckilla, Marianiemi, Wänälä
124 Mattz Jörenson Wänäin 1 1 99 Matz Jöransson Wänäin Mikkeli Wänälä
125 Lars Larson Wänäin 25 6 Lars Larsson Wännänen
127 Påhl Påhlson Pöyhoin 43 Påhl Påhlsson Pöyhein
44 Påhl Påhlsson Pöhein
129 Sigfred Pundain 43 Sigfred Sigfredson Pundan

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Puumalan komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 129 273

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
3 Majurin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåtth) 141 302
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1686/13 (1686), Rullor 1620-1723, Rullor 1686, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
12 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 29.4.1686 .. 1.12.1686 (Narfven) - 224, 236, 248, 260, 267, 279, 292, 305
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1687/12 (1687), Rullor 1620-1723, Rullor 1687, Balticum, Del 2
13 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1687 .. 1.5.1687 (Narven) - 254, 267, 280, 294, 109
14 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 7.5.1687 .. 1.7.1687 (Narfwa) - 116, 124, 135
15 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.8.1687 .. 1.9.1687 (Narfwa) - 151, 160
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
19 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
24 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
25 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
26 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
36 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
37 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 .. 1.9.1694 (Narfven) - 1067, 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
40 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
41 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
43 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
44 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2021