AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 120 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 120<>

Ruotutalot ovat kylissä: Montola (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Luostarinen 1695 mainittu 8.1700 Vanha rykmentti 1685 1
Anders Melliain 17.7.1702 ennen 6.9.1712 palkkamies 2
Petter Larsson Rokkanen mainittu 6.9.1712 ennen 1722 palkkamies 3
Bertil Leinonen arvioitu 1722 16.12.1739 palkkamies ero 4
Lars Marberg 16.12.1739 mainittu 19.8.1741 otettu poistui 5
Olof Smolander 11.5.1744 19.5.1747 otettu kuoli 6
Sigfrid Sparv 14.2.1749 5.2.1763 otettu ero 7
Anders Lindberg 30.8.1767 7.1770 vapaaehtoinen poistettiin 8
Henrik Pur 31.12.1770 6.5.1776 palkkamies karkasi 9
Pål Montonen 16.9.1776 ennen 30.12.1776 ruotumies 14
Anders Hurtig 30.12.1776 3.6.1789 palkkamies ero 10
Johan Elg 3.6.1789 5.5.1790 täydennysmies 120/121 kuoli 11
Karl Johan Helsing 19.9.1790 mainittu 16.8.1805 lippumies 12
Karl Gustav Polman mainittu 16.8.1806 mainittu 18.8.1807 kersantti 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 120 varamies
Petter Leinonen mainittu 1752 mainittu 1756 1
1776 lähtien ruotujen 120 ja 121 yhteinen varamies numero 37
Petter Ukkonen mainittu 1773 mainittu 1780 2,1
Mårten Räv Reponen 28.4.1780 3,2
Mickel Elg Korhonen 28.4.1780 mainittu 1781 4,3
Johan Ulv 5.6.1789 ruotu 120 5,4
Erik Reponen 19.3.1790 6,5
Petter Stålt 1792 mainittu 1795 ruotu 121 7,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Larss: Råckanen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Bertill Lejnoin Savolax 40 13 gift (1722) 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Sparf
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Sigfred Sparf
Katselmus 1751 22.4.1751
Sifrid Sparf
Katselmus 1754 9.4.1754
Sifrid Sparf
Katselmus 1758 18.2.1758
Sigfred Sparf 34 10 (1748) 1724
Katselmus 1767 21.8.1767
Bertill Leinonen 16.12.1739 erotettu
Lars Marberg 16.12.1739 otettu 1743 poistui
Olof Smålander 11.5.1744 otettu 19.5.1747 kuoli
Sigfred Sporf 14.2.1749 otettu 5.2.1763 sai eron
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Hinrich Puhn Jorois 22 3 ogift 11 4 (1769) 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Anders Lindberg 30.8.1767 vapaaehtoinen _.7.1770 poistettiin
Hinric Puhr Jorois 24 5/12 5 5/12 ogift 11 4 1/2 31.12.1770 palkka­mies 1751
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinrich Puur 6.5.1776 karkasi
Anders Hurtig St. Michel 28 3/4 1 3/4 gift 5 9 30.12.1776 palkka­mies 1750
Katselmus 1782 10.7.1782
Anders Hurtig St Michell 32 5 gift 5 9 (1777) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Hurtig St. Michel 35 9 gift 5 9 (1776) 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
And: Hurtig St. Michel 38 12 gift 11 3 (1776) 1750
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Hurtig 3.6.1789 sai eron
Johan Elg Pumala 23 ogift 11 3.6.1789 täydennys­mies nro 37 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Elf 5.5.1790 kuoli
-
Katselmus 1795 10.6.1795
- 19.9.1790
Carl Johan Hellsing 19.9.1790 lippu­mies
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Joh: Hellsing lippu­mies
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Joh: Hellsing lippu­mies
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Johan Helsing lippu­mies saa palkan
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Larss: Råckanen  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Bertill Lejnoin (1722) 40 Savolax
  13 gift 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Sigfred Sparf  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Sigfred Sparf  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Sifrid Sparf  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Sifrid Sparf  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Sigfred Sparf (1748) 34
  10 1724
Katselmus 1767 21.8.1767
Bertill Leinonen  
16.12.1739 erotettu
Lars Marberg 16.12.1739 otettu
1743 poistui
Olof Smålander 11.5.1744 otettu
19.5.1747 kuoli
Sigfred Sporf 14.2.1749 otettu
5.2.1763 sai eron
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Hinrich Puhn (1769) 22 11 Jorois
  3 4 ogift 1750
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Anders Lindberg 30.8.1767 vapaaehtoinen
_.7.1770 poistettiin
Hinric Puhr 31.12.1770 palkka­mies 24 5/12 11 Jorois
  5 5/12 4 1/2 ogift 1751
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinrich Puur  
6.5.1776 karkasi
Anders Hurtig 30.12.1776 palkka­mies 28 3/4 5 St. Michel
  1 3/4 9 gift 1750
Katselmus 1782 10.7.1782
Anders Hurtig (1777) 32 5 St Michell
  5 9 gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Hurtig (1776) 35 5 St. Michel
  9 9 gift 1750
Katselmus 1788 27.9.1788
And: Hurtig (1776) 38 11 St. Michel
  12 3 gift 1750
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Hurtig  
3.6.1789 sai eron
Johan Elg 3.6.1789 täydennys­mies nro 37 23 11 Pumala
  ogift 1766
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Elf  
5.5.1790 kuoli
-  
 
Katselmus 1795 10.6.1795
-  
19.9.1790
Carl Johan Hellsing 19.9.1790 lippu­mies
 
Katselmus 1798 28.6.1798
Carl Joh: Hellsing   lippu­mies
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Carl Joh: Hellsing   lippu­mies
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Johan Helsing   lippu­mies saa palkan
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Bertill Leinoin
1733 Bertill Leinoin
1734 Bertill Leinoin
1735 Bertill Leinoin
1736 Bertill Leinoin
1737 Bertill Leinoin
1738 Bertill Leinoin
1739 Bertill Leinoin
1740 Bertill Leinoin 1.12.1739 sai eron
Lars Monberg 1.12.1739 palkkamies
1741 Hans Månberg
1744 Olof Smålander 11.5.1744 otettu
1745 Olof Smålander
1746 Olof Smålander
1747 Olof Smålander 19.5.1747 kuoli
1748 -
1749 Sigfred Sparf 14.2.1749 otettu
1750 Sigfrid Sparf
1751 Sigfrid Sparf
1752 Sigfrid Sparf
1753 Sigfrid Sparf
1754 Sigfrid Sparf
1755 Sigfred Sparf
1756 Sifred Sparf
1757 Sigfred Sparf
1758 Sigfred Sparf
1759 Sigf: Sparf
1760 Sigfred Sparf
1761 Sifret Sparf
1762 Sifret Sparf
1763 Sigfred Sparf 7.2.1763 sai eron
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Anders Lindberg 30.8.1767 vapaaehtoinen
1769 And: Lindberg vapaaehtoinen
1770 And: Lindberg vapaaehtoinen 13.6.1770 poistettu
-
1771 Hinrich Puhr 31.12.1770 otettu
1773 Hinrich Puhr
1775 Hinric Puhr
1776 Hinric Puhr 6.5.1776 karkasi
-
1777 Anders Hurtig 30.12.1776 otettu
1778 Anders Hurtig
1779 Anders Hurtig
1780 Anders Hurtig
1781 Anders Hurtig
1782 Anders Hurtig
1783 Anders Hurtig
1784 Anders Hurtig
1785 Anders Hurtig
1786 Anders Hurtig
1787 Anders Hurtig
1788 Anders Hurtig
1789 Anders Hurtig 3.6.1789 sai eron
Joh: Elg 3.6.1789 täydennysmies
1790 Carl Johan Helsing lippumies
1791 Carl Johan Helsing lippumies
1792 Carl Johan Hellsing lippumies
1793 Carl Joh: Hellsing
1794 Carl Joh: Helsing lippumies
1795 Carl: Joh Helsing
1796 C: Joh: Hälsing lippumies
1797 Carl Joh: Helsing lippumies
1798 Carl Joh: Helsing lippumies
1799 Carl Joh: Helsing lippumies
1801 Carl Joh: Hellsing lippumies
1802 Carl Joh: Helsing lippumies
1803 Carl Joh: Helsing lippumies
1804 Carl Joh. Hellsing lippumies
1805 Carl J: Helsing
1806 Carl Gust: Pohlman
1807 Carl G: Pohlman

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1702 17.7.1702
Anders Andersonn Melliain S:t Mich: Sochn 17.7.1702 palkkamies
Luettelo 1776b 16.9.1776
Hinric Puhr 6.5.1776 karkasi
Pål Mondonen 16.9.1776 ruotumies

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Clåstarin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
164 Soldater ... i Pumala Compagnie Bertel Leinoin
puoliso: Christina Laitiain
Mikkeli RK 1736-1750
- Pumala Compagnie Bertill Leinoin
puoliso: Christina Laitin
lapsia: Mattz, Pehr
Mikkeli RK 1757-1763
- Soldater ... af Pumala Compagnie Sigfrid Sparf s. 1725
puoliso: Margeta Korhoin s. 1734
lapsia: Margreta
Mikkeli RK 1766-1773
- Pumala Compagnie Henr: Puhr s. 1749 Corp:
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater ... i Pumala Compagnie Anders Hurtig s. 1749
puoliso: Elisabeth
flyttade med betyg til Pumala
Mikkeli RK 1806-1816
II - Pumala Compagnie tyhjä

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Mondola Bertil Leinoin s. 1691K k. 26.2.1763
puoliso: Carin Pekiänen
lapsia: Anna
Mondola Bertil Leinoin s. 1691K k. 26.2.1763
puoliso: Chirstin Lehtiäin
lapsia: Petter
Mondola
Nurhola
Sigfred Nilss: Sparf
puoliso: Margetta Mattsdr Korhoin s. 5.9.1735 vih. 20.12.1752
lapsia: Nils +, Margareta, Maria, Mathias, Helena, Michael, Catharina
Mondola Anders Hurtig
puoliso: Elisabeth Husman Hurtig s. 1736K k. 1.12.1789
lapsia: Maria, Henric
Kyrkoby
Hyrylä
Carl Joh: Helsing
puoliso: Elisabeth Tillgren
lapsia: Carl Abraham, Matts Gustaf Abrah:Wilhelm, Carolina Charlotta, Johan Christina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Bertill Leinoin
1722_10 Bärtill Läinåin
1722_11 Bärtill Läinäin
1724_10 Bertil Leinonen
1735_2 Bertill Leinoin
1735_3 Bertill Leinoin
1744 Olof Smalander 11.5.1744 otettu
1745 Olof Smalander
1746 Olof Smålander
1747 Olof Smålander 19.5.1747 kuoli
1752 Sigfred Sparf
1752b Sigfred Sparf
1753 Sigfred Sparf
1754 Sigfred Sparf
1756 Sigfred Sparf
1768 Anders Lindberg vapaaehtoinen
1773 Hindrich Åir

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 120 Anders Clåstarin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 34 Anders Påhlss Clostarin Sääminki Rijtosarj, Kapajakola

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Måndola
Måndola
Marjoniemi
Michell Måndoin
Petter Kåndinen
Kårhoins Öde
1778 Mondola
Mondola
Marjonemi
Petter Kåndin
Joh: Mondoin
Mats Auftin
1801 Mondola
Mondola
Marjonjemi
Matts Måndoin
Joh: Måndoin
Matts Outin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 120 varamies
Petter Uckoin St: Michel 22 5/12 1753
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Petter Uckoin St: Michel 23 1/2 1753
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 120 ja 121 yhteinen varamies numero 37
Petter Uckoin St: Michel 26 3/12 ogift 10 4 1/2 30.11.1776 otettu 1753
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Mårten Räpoin Räf ruotu­mies 28.4.1780 esitti miehen tilalleen
Michel Kårhoin Elg St: Michel 24 5/12 ogift 10 5 28.4.1780 palkka­mies 1757
Katselmus 1788_v 27.9.1788
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Ulf 5.6.1789 ruotuun 120
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Stålt Cuopio 24 3 ogift 5 11 (1792) 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 120 varamies
Petter Uckoin   22 5/12 St: Michel
  1753
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Petter Uckoin   23 1/2 St: Michel
  1753
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 120 ja 121 yhteinen varamies numero 37
Petter Uckoin 30.11.1776 otettu 26 3/12 10 St: Michel
  4 1/2 ogift 1753
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Mårten Räpoin Räf   ruotu­mies
28.4.1780 esitti miehen tilalleen
Michel Kårhoin Elg 28.4.1780 palkka­mies 24 5/12 10 St: Michel
  5 ogift 1757
Katselmus 1788_v 27.9.1788
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Ulf  
5.6.1789 ruotuun 120
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Petter Stålt (1792) 24 5 Cuopio
  3 11 ogift 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 120 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
Ruodun 120 varamies
-
Petter Uckoin 20 poika 1753
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Petter Uckoin St: Michel 21 ogift 1753
Luettelo 1780_v 17.2.1780
Ruotujen 120 ja 121 yhteinen varamies numero 37
Petter Uckoin
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Joh. Elf 5.6.1789 sotilaaksi ruotuun 120
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Eric Rapoin 19.3.1790 otettu ei saapunut

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Leinoin
1753_v Petter Leinoin 1753 kuoli
1754_v Petter Leinoin 1753 kuoli
1754b_v Petter Leinoin kuoli
1754c_v Petter Leinoin 1753 kuoli
1756_v Petter Leinoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 119Ruotu 121

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024