AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 31

Puumalan komppania: ruotu 31 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Miettula (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Olof Lyytikäinen 1695 12.2.1701 Vanha rykmentti 1685
Petter Rokkanen _.4.1712
Olof Kotilainen mainittu 1720 11.1.1721
Henrik Gardin mainittu 1725 16.6.1735 ruotuun 32
Mats Kyl 27.2.1740 23.1.1752
Johan Lamberg 23.1.1752 24.1.1753
Karl Johan Tavastierna 26.6.1753 10.2.1757 ruodusta 35 Pieksämäen komppaniaan (varusmestari)
Johan Ringström Rimpiläinen 18.2.1758 7.2.1763 täydennysmies 31
Johan Henrik Törnqvist 29.8.1767 30.7.1774
Jakob Vilhelm Norring 28.3.1776 30.4.1789
Hans Korp 1.5.1789 21.1.1807 täydennysmies 31/32
Gustav Palm Kitunen 25.2.1807

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 31 varamies
Johan Rimpiläinen mainittu 1752 18.2.1758 ruotuun 31
1776 lähtien ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Henrik Hacksten Snabb mainittu 1779 18.7.1780
Henrik Ikonen 4.2.1781
Johan Reponen 15.4.1781
Jakob Ryhänen 4.3.1782
Johan Räv Reponen 4.3.1782 uudestaan
Petter Duva 15.3.1784
Hans Korp 20.6.1788 1.5.1789 ruotuun 31
Henrik Ikonen 8.3.1790
Mats Id 1790 12.2.1795
Johan Matt Mast 15.9.1797 ruotuun 30
Bertil Konst 28.9.1804 ruotuun 30


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Påhlss: Råckanen _.4.1712
Katselmus 1720 15.9.1719
Oloff Kottilain Carelen 45 19 1/2 gift 1701 (laskettu) 1675
Katselmus 1721 1721
Olof Kåtilain 11.1.1721 kuoli
Katselmus 1735 16.6.1735
Hend. Gardjn 16.6.1735 ruotuun 32
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Kihl
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Kihl
Katselmus 1758 18.2.1758
-
Jacob Rimbilain Pumala 29 gift 18.2.1758 täydennys­mies 1729
Katselmus 1767 21.8.1767
-
Mats Kyl 27.2.1740 otettu 23.1.1752 hylättiin
Johan Lamberg 23.1.1752 otettu 24.1.1753 kuoli
Carl Johan Tavastierna 26.6.1753 vapaaehtoinen ruodusta 35 10.2.1757 Pieksämäen komppaniaan
Johan Ringström 18.2.1758 täydennys­mies 1763 hylättiin
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Hinr: Törnqvist Pumala 10 5 ogift 1767 (laskettu) 1762
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Johan Henr. Törnquist 29.8.1767 vapaaehtoinen 30.7.1774 poistettiin
-
Katselmus 1778 8.9.1778
- 28.3.1776
Jacob Wilhelm Norring Sulkava Sochn 16 1/2 2 1/2 ogift 28.3.1776 poika 1762
Katselmus 1782 10.7.1782
Jacob Wilh: Norring 19 1/2 5 ogift 1777 (laskettu) 1763
Katselmus 1785 6.7.1785
Jac: Wilh: Norring
Katselmus 1788 27.9.1788
Norring varusmestari saa palkan
Katselmus 1789 5.11.1789
Jac: Wilh: Norring kersantti 30.4.1789 saa värvätyn palkan
Hans Korp Pumala 25 1 1/4 gift 11 1 1.5.1789 täydennys­mies nro 16 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Hans Korp Pumala 26 2 1/4 gift 11 1 1788 (laskettu) 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Hans Korpp Pumala 30 2/3 7 gift 5 8 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Hans Korp Pumala 33 2/3 10 gift 5 7 1/2 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Hans Korp Pumala 36 2/3 13 gift 5 8 1/2 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Hans Kårp Pumala 39 1/3 16 gift 5 8 1/2 1788 (laskettu) 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 -
1733 -
1734 -
1735 -
1736 -
1737 -
1738 -
1739 -
1740 Matz Kihl 27.2.1740 otettu
1741 Mattz Kijhl
1744 Matts Kijhl
1745 Matts Kyl
1746 Matts Kijl
1747 Matts Kihl
1748 Mattz Kijl
1749 Matz Kijhl
1750 Mattz Kihl
1751 Mattz Kihl
1752 Mattz Kihl 28.2.1752 sai eron
Johan Lamberg 28.2.1752 palkkamies
1753 Johan Lamberg 24.1.1753 kuoli
C:J: Tavaststierna 20.6.1753 ruodusta 35
1754 Carl Joh: Tavaststierna vapaaehtoinen
1755 Carl Joh: Tawaststierna vapaaehtoinen
1756 Carl Joh: Tavaststierna vapaaehtoinen
1757 Carl Joh: Tawaststierna 10.2.1747 Pieksämäen komppaniaan
-
1758 Johan Rimbiläin Ringström 18.2.1758 täydennysmies
1759 Johan Ringström
1760 Johan Ringström
1761 Johan Ringström
1762 Johan Ringström
1763 Johan Ringström 7.2.1763 sai eron
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Joh: Hindr: Törnqwist 29.8.1767 vapaaehtoinen
1769 Johan Hind: Törnqvist vapaaehtoinen
1770 Hinr: J: Törnqvist vapaaehtoinen
1771 Hinr: Joh: Törnqvist vapaaehtoinen
1773 Jean Hinr: Törnqvist
1775 -
1776 Jacob Wilh: Norring 28.3.1776 otettu
1777 Jacob Wilhelm Norring
1778 Jacob Wilh: Norring
1779 Jacob Wilh: Norring
1780 Jacob Wilhelm Norring
1781 Jacob Wilhelm Norring
1782 Jacob Wilhelm Norring
1783 Jac: Wilh: Norring
1784 Jacob Wilhelm Norring varusmestari
1785 Jacob Wilhelm Norring varusmestari
1786 Jacob Wilhelm Norring varusmestari saa palkan
1787 Jacob Villhelm Norring varusmestari
1788 Jacob Wilh Norring kersantti
1789 Jacob W: Norring 30.4.1789 värvätylle palkalle
Hans Korp 1.5.1789 täydennysmies
1790 Hans Korp
1791 Mats Korp
1792 Mats Korp
1793 Hans Korp
1794 Hans Korp
1795 Hans Korpp
1796 Hans Korp
1797 Hans Korp
1798 Hans Korp
1799 Hans Korp
1801 Hans Korp
1802 Hans Korp
1803 Hans Korp
1804 Hans Korp
1805 Hans Korp
1806 Hans Korp
1807 Hans Korp 21.1.1807 kuoli
Gustaf Palm 25.2.1807 palkkamies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1807 25.2.1807
Hans Korp 21.1.1807 kuoli
-
Gustaf Kituin 30 gift 25.2.1807 mylläri 1777

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Oloff Hanson Lydickein
1700_11 Oluff Hansson Lydikein
1700_12 Oluff Hansson Lydikein
1701_1 Oluff Hansson Lydikein
1701_2 Oluff Hansson Lydikein
1701_3 Oluff Hansson Lydikein 12.2.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
75 Mietula 4 Hans Korp
puoliso: Elisab: Härköin s. 19.2.1772

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Mietula Hans Korpp
puoliso: Elisab: Härköin s. 1772
lapsia: Johan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1725_11 Hendrich Gardin
1725_12 Hendrich Gardin
1726_1 Henrich Gardin
1726_2 Hendrich Gardin
1726_3 Hend: Gardin
1726_4 Hend: Gardin
1726_5 Hend: Gardin
1727_9 Hind. Gardijn
1727_9 Hindrich Gardijn
1727_10 Hendrich Gardjn
1727_11 Hindrich Gardin
1727_12 Hindrich Gardijn
1728_1 Hind: Gardijn
1728_2 Hind: Gardijn
1728_3 Hindrich Gardijn
1728_4 Hind: Gardin
1728_5 Hinrich Gardin
1728_6 Hindrich Gardin
1728_7 Hindrik Gardin
1728_8 Hind Gardjn
1728_9 Hind Gardin
1728_10 Hind Gardin
1728_11 Hind: Gardin
1728_11 Hindrich Gardijn
1728_12 Hind: Gardin
1744 Matts Kyl
1745 Matts Kyl
1746 Matts Kyl
1747 Matts Kihl
1748 Matts Kihl
1752 Matts Kihl 28.2.1752 sai eron
1752 Johan Lamberg 28.2.1752 otettu
1752b Mats Kihl 28.2.1752 sai eron
1752b Johan Kamberg 28.2.1752 otettu
1753 Carl Joh Tavaststierna 26.6.1753 vapaaehtoinen ruodusta 35
1754 Carl Joh: Tawaststierna vapaaehtoinen
1756 Carl Joh: Tavastierna
1768 Joh: Henr: Tornquist 29.8.1767 vapaaehtoinen
1773 Johan Hindrich Törnqvist vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 31 Oloff Hanson Lydickein
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Majurin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåtth 138 Oluff Hanson Lydikäin Puumala Hylckälä, Hauhoila
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Olof Hanson Lydikein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Olof Hansson Lydikein

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Mettula
Harmala
Kaipola
Räpoins Öde
Harmains Öde
Läskins Öde
1778 Harmala
Harmala
Metula
Corporal Esnär
Rustmast Norring
Adam Rapoin
1801 Harmala
Harmala
Metulta
F w: Cräutleins Arfving:
Påhl Pöyhöin
Johan Kåtro

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Gustaf Palm, Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 2.9.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 31 varamies
-
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Hinrich Hacksten Pumala 19 10/12 ogift 10 3 1/2 1760
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Henr: Hacksten Snabb 18.7.1780 karkasi
Hendrik Pålsson Ikoin 17 9 4 4.2.1781 palkkarenki kelpaamaton 1764
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Hans Korp Pumala 24 1/4 gift 11 1 20.6.1788 otettu 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hans Korp 1.5.1789 ruotuun 31
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Id Pumala 28 5 gift 5 7 1790 (laskettu) 12.2.1795 poistettu 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Bertil Konst 28.9.1804 sotilaaksi
-

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 31 varamies
1758_v Jacob Rimbiläin 18.2.1758 ruotuun 31
-
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 31 varamies
-
-
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1782_v 4.3.1782
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Hinric Snabb 18.7.1780 karkasi
-
Johan Henrichsson Råpoin 15.4.1781 ruotumies
Jacob Pettersson Ryhäin 4.3.1782 palkkamies kelpaamaton
Johan Hindersson Ropoin 4.3.1782 ruotumies
Luettelo 1783_v 3.3.1783
Hinr: Snabb 18.7.1780 karkasi
Joh: Hinricsson Räpoin 15.4.1781 ruotumies ei saapunut
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Johan Hinrichsson Räpoin Räf 11.5.1783 ruotumies
Petter Dufva 18 15.3.1784 palkkamies 1766
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Hans Korpp 1.5.1789 sotilaaksi ruotuun 31
-
Henric Ikoin 23 8.3.1790 otettu 1767

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Rimbiläin
1753_v Johan Rimbiläin
1754_v Johan Rimbelein
1754b_v Johan Rimbiläin
1754c_v Johan Rimbiläin
1756_v Johan Rimbiläin
1757_v Johan Rimbiläin
1758b_v Jacob Rimbiläin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 30Ruotu 32

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2021