AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 19 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 19<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kitula (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Olof Olofsson Laamanen mainittu 1696 28.12.1705 ruotu 22 Vanha rykmentti 1696 1
Henrik Eriksson Luukkonen mainittu 6.9.1712 7.3.1729 palkkamies 2
Daniel Danielsson Laiha 25.6.1729 23.1.1752 palkkamies ero 3
Mickel Pardon 23.1.1752 3.1754 palkkamies jäi vangiksi, viety Venäjälle 4
Daniel Mager 14.7.1755 10.11.1766 kulkumies kuoli 5
Mårten Meijer 8.1.1767 15.5.1786 palkkamies kuoli 6
Karl Vilhelm von Fieandt 30.9.1786 21.6.1788 vapaaehtoinen poistettiin 7
Tomas Karp Päykkönen 23.6.1788 10.6.1795 täydennysmies 19/20 hylätty 8
Herman Lars Weber 26.9.1795 20.1.1805 vapaaehtoinen poistettiin 9
Lars Ek Kontio 8.3.1805 mainittu 16.10.1809 palkkamies ero, Gävlessä 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 19 varamies
Brusius Luukkonen mainittu 1752 mainittu 1760 1
Johan Laiha 30.3.1773 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 19 ja 20 yhteinen varamies numero 10
Tomas Karp Päykkönen 24.8.1775 23.6.1788 ruotu 19 3,3
Anders Duva 1788 5.1.1790 4,4
Anders Grön Luukkonen 1792 22.9.1804 ruotu 20 5,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Erichss: Luckonen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Luukoin _._.1729
Daniel Laiha S_mige 23 6 gift 25.1.1729 1712
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Daniel Laiha
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Daniel Laiha
Katselmus 1751 22.4.1751
Daniel Laiha
Katselmus 1758 18.2.1758
Daniel Mager 20 3 (1755) 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Daniel Laiha 23.1.1752 sai eron
Michell Pardon 23.1.1752 palkka­mies _.3.1754 viety Venäjälle
Daniel Mager 14.7.1755 kulku­mies 10.11.1766 kuoli
Mårten Meijer Pumala 24 1/2 gift 8.1.1767 palkka­mies 1743
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårten Meiier Pumala 29 5 1/2 gift 11 2 (1767) 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Mårten Meijer Pumala 31 7 5/122 gift 11 2 (1768) 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Meijer Pumala 34 10 5/12 gift 5 9 (1768) 1744
Katselmus 1782 10.7.1782
Mårten Meijer Pumala 37 3/4 13 gift 5 9 (1769) 1745
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Meijer Pumala 41 1_ gift 5 8 1744
Katselmus 1788 27.9.1788
won Fiandt vapaaehtoinen poistettiin
Thomas Karp 34 1/2 10 5 1/2 23.6.1788 täydennys­mies 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Karp Pumala 35 1 1/2 10 5 1/2 (1788) 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Karp Pumala 36 2 1/2 gift 10 5 1/2 (1788) 1754
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Karpp Pumala 40 7 gift 5 5 (1788) 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Karpp 10.6.1795 hylättiin
Herm: Lars Weber 4 2 3/4 26.9.1795 vapaaehtoinen 1794
Katselmus 1801 15.6.1801
Herman Lars Weber vapaaehtoinen
Katselmus 1804 25.6.1804
Herman Lars Veber Pumala vapaaehtoinen
Katselmus 1809 22.6.1809
Lars Ek Pumala 28 5 gift 5 8 (1804) 1781
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Ek Pumala 28 6 gift 5 8 (1803) 1781
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrich Erichss: Luckonen  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Hindrich Luukoin  
_._.1729
Daniel Laiha 25.1.1729 23 S_mige
  6 gift 1712
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Daniel Laiha  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Daniel Laiha  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Daniel Laiha  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Daniel Mager (1755) 20
  3 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Daniel Laiha  
23.1.1752 sai eron
Michell Pardon 23.1.1752 palkka­mies
_.3.1754 viety Venäjälle
Daniel Mager 14.7.1755 kulku­mies
10.11.1766 kuoli
Mårten Meijer 8.1.1767 palkka­mies 24 Pumala
  1/2 gift 1743
Katselmus 1772 26.3.1773
Mårten Meiier (1767) 29 11 Pumala
  5 1/2 2 gift 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Mårten Meijer (1768) 31 11 Pumala
  7 5/122 2 gift 1744
Katselmus 1778 8.9.1778
Mårten Meijer (1768) 34 5 Pumala
  10 5/12 9 gift 1744
Katselmus 1782 10.7.1782
Mårten Meijer (1769) 37 3/4 5 Pumala
  13 9 gift 1745
Katselmus 1785 6.7.1785
Mårten Meijer   41 5 Pumala
  1_ 8 gift 1744
Katselmus 1788 27.9.1788
won Fiandt   vapaaehtoinen
  poistettiin
Thomas Karp 23.6.1788 täydennys­mies 34 10
  1/2 5 1/2 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Karp (1788) 35 10 Pumala
  1 1/2 5 1/2 1754
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Karp (1788) 36 10 Pumala
  2 1/2 5 1/2 gift 1754
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Karpp (1788) 40 5 Pumala
  7 5 gift 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Thomas Karpp  
10.6.1795 hylättiin
Herm: Lars Weber 26.9.1795 vapaaehtoinen 4
  2 3/4 1794
Katselmus 1801 15.6.1801
Herman Lars Weber   vapaaehtoinen
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Herman Lars Veber   vapaaehtoinen Pumala
 
Katselmus 1809 22.6.1809
Lars Ek (1804) 28 5 Pumala
  5 8 gift 1781
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Ek (1803) 28 5 Pumala
  6 8 gift 1781

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Daniel Laiha
1733 Daniel Laiha
1734 Daniel Laiha
1735 Daniel Laiha
1736 Daniel Laiha
1737 Daniel Laiha
1738 Daniel Laiha
1739 Daniel Laiha
1740 Daniel Laiha
1741 Daniel Laiha
1744 Daniell Laiha
1745 Daniel Laiha
1746 Daniel Laiha
1747 Daniel Laiha
1748 Daniel Laiha
1749 Daniel Laiha
1750 Daniel Laiha
1751 Daniell Laiha
1752 Daniel Laiha 28.2.1752 sai eron
Michel Pardon 28.2.1752 palkkamies
1753 Michel Pardon
1754 Michell Pardon
1755 -
Daniel Mager 14.7.1755 palkkamies
1756 Daniel Mager
1757 Daniel Mager
1758 Daniel Mager
1759 Danjel Mager
1760 Daniel Mager
1761 Daniel Mager
1762 Daniel Mager
1763 Daniel Mager
1764 Daniel Mager
1766 Dan: Mager
1767 Daniel Mager 10.11.1767 kuoli
Mårt: Meijer 8.1.1767 palkkamies
1768 Mårt: Meijer
1769 Mårten Meiier
1770 Mårt Meiier
1771 Mårten Meiier
1773 Mårten Meiier
1775 Mårten Meiier
1776 Mårten Meiier
1777 Mårten Meijer
1778 Mårten Meijher
1779 Mårten Meijer
1780 Mårten Mejer
1781 Mårten Meier
1782 Mårten Meijer
1783 Mårt: Meijer
1784 Mårten Meijer
1785 Mårten Meijer
1786 Mårtern Meijer 15.5.1786 kuoli
-
1787 Carl Villh: v: Fieandt 30.9.1786 vapaaehtoinen
1788 Carl Wilh w: Fieandt vapaaehtoinen 21.6.1788 poistettu
Thomas Karpe 21.6.1788 täydennysmies
1789 Johan Karp
1790 Thomas Karp
1791 Thomas Karp
1792 Thomas Karp
1793 Thomas Karp
1794 Thomas Karp
1795 Thom: Karp 10.6.1795 hylättiin
-
1796 -
Herman L: Veber 26.9.1795 vapaaehtoinen
1797 Herm: Lars Weber vapaaehtoinen
1798 Herr: Lars Weber vapaaehtoinen
1799 Herm. Lars Veber vapaaehtoinen
1801 Herm: Lars Weber vapaaehtoinen
1802 Herm: Lars Veber vapaaehtoinen
1803 Herm: Lars Weber vapaaehtoinen
1804 Herman Lars Weber vapaaehtoinen
1805 H:L: Weber vapaaehtoinen 20.1.1805 poistettiin
Lars Ek Kondio 8.3.1805 palkkamies
1806 Lars Ek
1807 Lars Ek
1809 Lars Ek

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Oloff Lamain
1700_11 Oluff Lamain
1700_12 Oluff Lamain
1701_1 Oluff Lamain
1701_2 Oluff Lamain
1701_3 Oluff Lamain
1701_4 Oluff Lamain
1701_5 Oluff Lamain
1701_6 Oluff Lamain
1701_7 Oluf Lamain
1701_8 Oluf Lamain
1701_9 Oluf Lamain
1701_10 Oluff Lamain
1701_11 Oluff Lamain
1701_12 Oluff Lamain
1702_1 Oluff Lamain
1702_2 Oluff Lamain
1702_3 Oluff Lammain
1702_4 Oluff Lamain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1804-1811
108 Lukola 5.6
puoliso: Kristina Uikain s. 1783
gift i Kitula 3 Lars Ekin vmo vanhempineen
65 Kitula 3 Lars Ek s. 1778
puoliso: Kristina Uikain s. 1783
Mor Jäg. E:a Elisabet Valdoin
Puumala RK 1812-1822
223 Lukola 5.6 Lars Ek Kondin s. 1778
puoliso: Kristina Uikain s. 1783
Blm: Sold:. Till Pag. 134
130 Kitula 3 Lars Ek s. 1778
puoliso: Kristina Uikain s. 1783
Torp: Sold., Pag. 223. Mor E:a Elisab: Valdoin
134 Kitula 4 Lars Ek Kondin s. 1778
puoliso: Christina Uikain s. 1783
Torp., fr Pag. 223
Puumala RK 1823-1834
I 164 Kitula 4 Lars Ek Kondin s. 1778
puoliso: Stina Uikain s. 1783
lapsia: Lisa, Lars
Torp. Till Pag. 445
II 445 Wesiniemi 1.2 Lars Ek Kondin s. 1778
puoliso: Stina Uikain s. 1783
lapsia: Lars, Anna Stina, Lisa
Inh. Fr 164
Puumala RK 1835-1841
II 523 Wesiniemi 4 Lars Kondin Ek s. 1778
puoliso: Stina Uikain s. 1783
lapsia: Lisa, Anna Stina
Inh.Till 219 Perheellä ei ehtoollismerkintöjä
I 219 Kitula 4 Lars Kondin Ek s. 1778
puoliso: Stina Uikain s. 1783
lapsia: Lisa, Anna Stina, Walborg Helena
Inh. Fr.522 till 379
II379 Niinisaari 3 Lars Kondin Ek s. 1778
puoliso: Stina Uikain s. 1783
Inh. Fr 219
Puumala RK 1852-1861
I 200 Kietävälä 2 Lars Kondinen Ek s. 1788
puoliso: Stina Ukkoinen s. 1783
Pens. Rotfatt. + 26.3.1854, vmo + 22.3.1855

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Kitulansalo Daniel Danielss: Laihain
puoliso: Marta Christ:d:r Nääs vih. 5.4.1735
Kitulansalo
Ninisari
Thom: Karp Päykoin
puoliso: Anna Hulkoin vih. 16.11.1794
lapsia: Christina
Kitula
Lukola
Lars Ek Kontinen s. 1778K k. 26.2.1854
puoliso: Stina Uikain s. 1783K k. 22.3.1855 vih. 25.5.1806
lapsia: Lars, Anna Stina, Walborg Lena, Johan

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1724 Kittula 3 Solld: Hindrich Luukoins h 3329
Puumala 1766 Kitula 3 Sold Daniel Mager 708

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Hindrich Lukoin
1722_10 Hind: Luckoin
1722_11 Hind: Luckåin
1730_5 Daniel Laiha
1730_6 Daniel Laiha
1730_7 Daniel Laiha
1730_8 Daniel Laiha
1730_9 Daniel Laiha
1734_2 Daniel Laiha
1734_3 Daniel Laiha
1734_4 Daniel Laiha
1734_5 Daniel Laiha
1734_6 Daniel Laiha
1734_7 Daniel Laiha
1734_8 Daniel Laiha
1734_9 Daniel Laiha
1734_10 Daniel Laiha
1734_11 Daniel Laiha
1734_12 Daniel Laiha
1735_1 Daniel Laiha
1738_2 Daniel Laiiha
1738_3 Daniel Laiiha
1738_4 Daniel Laiiha
1738_5 Daniel Laiiha
1738_6 Daniel Laiiha
1738_7 Daniel Laiiha
1738_8 Daniel Laiiha
1738_9 Daniel Laiiha
1738_10 Daniel Laiiha
1738_11 Daniel Laiiha
1738_12 Daniel Laiiha
1744 Daniell Laiha
1745 Daniel Laiha
1746 Daniel Laiha
1747 Daniel Laiha
1748 Daniel Laiha
1752 Daniel Laiha 28.2.1752 sai eron
1752 Michel Pardon 28.2.1752 otettu
1752b Daniel Laiha 28.2.1752 sai eron
1752b Michel Pardon 28.2.1752 otettu
1753 Michel Pardon vankina Venäjälle
1754 Michel Pardon _.3.1754 viety Venäjälle
1756 Daniel Mager
1766 Daniel Mager
1767 Mårten Meijer
1768 Mårten Meijer
1773 Mårten Mejer

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Puumalan komppania
x.8.1700 Riga 19 Oloff Lamain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Oloff Ohlsson Lomoin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Puumalan komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Olof Ohllsson Laman

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Huhkala
Kitula
Luukola
Jöran Sålla
Lars Luukoin
Johan Luukoin
1778 Kitulansalo
Huhkala
Lukola
Christer Lukoin
Erich Lukoin
Thomas Lukoin
1801 Kitula
Huhkala
Lukola
Christ: Lukoin
Eric Lukoin
Thomas Lukoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Lars Ek, sai eron Gävlessä Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 2.9.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 19 varamies
Johan Laiha Pumala 12 5/12 9 1763
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Laiha Pumala 17 1/12 ogift 9 3 1/4 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 19 ja 20 yhteinen varamies numero 10
Thomas Päuköin Pumala 25 10/12 gift 11 1754
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Thom: Pöykoin Karp Pumala 27 5/12 gift 10 5 1754
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Dufwa Pumala 22 1/2 ogift 11 2 (1788) 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Dufva Pumala 23 1 1/2 ogift 11 2 (1788) 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Anderson Lukoin Grön Pumala 18 3 gift 5 8 (1792) palkka­mies 1777
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Gren 22.9.1804 sotilaaksi ruotuun 19
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 19 varamies
Johan Laiha   12 5/12 9 Pumala
  1763
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Laiha   17 1/12 9 Pumala
  3 1/4 ogift 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 19 ja 20 yhteinen varamies numero 10
Thomas Päuköin   25 10/12 11 Pumala
  gift 1754
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Thom: Pöykoin Karp   27 5/12 10 Pumala
  5 gift 1754
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Dufwa (1788) 22 11 Pumala
  1/2 2 ogift 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Dufva (1788) 23 11 Pumala
  1 1/2 2 ogift 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Anderson Lukoin Grön (1792) palkka­mies 18 5 Pumala
  3 8 gift 1777
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Gren  
22.9.1804 sotilaaksi ruotuun 19
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 19 varamies
1758_v Brusius Lukåin
1760_v Brusius Lukoin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
Ruodun 19 varamies
-
Johan Laihain Pumala 10 30.3.1773 poika 1763
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Johan Laiha Pumala 11 ogift 1763
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 19 ja 20 yhteinen varamies numero 10
Anders Dufva 5.1.1790 kuoli
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Thomas Dufva 5.1.1790 kuoli
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Brusius Lukain
1753_v Brusius Låkoin
1754_v Brusius Låkoin
1754b_v Brusius Lukoin
1754c_v Brusius Lukoin
1756_v Brusius Lukoin
1758_v Brusius Lukain
1758b_v Brusius Lukoin
1759_v Brusius Lukoin
1760_v Brusius Lukoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 18Ruotu 20

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2024