AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 42 ☰ 

Puumalan komppania: ruotu 42<>

Ruotutalot ovat kylissä: Liimattala (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Tomas Mårtensson Haapiainen mainittu 8.1700 1
David Johansson Verdo mainittu 6.9.1712 palkkamies 2
Lars Winter 1721 mainittu 6.9.1723 Länsi-Göötanmaalta 12
Mats Matsson Auvinen mainittu 9.12.1724 29.1.1750 hylätty 3
Mickel Skönstedt 29.1.1750 1.3.1764 otettu ruotu 1 4
Konrad von Creutlein 14.6.1766 31.3.1769 ruotu 32, vapaaehtoinen ruotu 1 5
Mickel Skönstedt 31.3.1769 4.8.1781 ruotu 1 ero 4
Jakob Vilhelm Norring 31.8.1781 palkkaamaton 12
Karl Trygg Nenonen 28.11.1781 16.11.1789 palkkamies kuoli 7
Israel Tallgren 18.11.1789 9.1.1790 kuoli 8
Anders Käck 9.1.1790 15.4.1790 täydennysmies 43/89 kuoli 9
Petter Varm 22.5.1790 10.6.1795 täydennysmies 43/89 ero 10
Mats Adamsson Kalm Matinen 26.9.1795 täydennysmies 43/89 esitti miehen tilalleen 12
Mats Berg Björk 13.2.1796 täydennysmies 116/117 takaisin täydennysmieheksi 13
Mats Adamsson Kalm Matinen 13.2.1796 14.3.1796 uudestaan kotitilan hoitoon 12
Zakris Boman Bom 14.3.1796 mainittu 16.10.1809 palkkamies 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 42 varamies
Adam Auvinen mainittu 1752 1759 1
Erik Luukkonen mainittu 1760 2
Pål Rahunen 30.3.1773 3
Johan Montonen 9.7.1773 mainittu 1775 4
1776 lähtien ruotujen 41 ja 42 yhteinen varamies numero 21
Anders Pil Luukkonen 30.11.1776 26.3.1792 3,5
Johan Tant 14.2.1793 4,6
Mats Kosk 1802 mainittu 1806 5,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
David Johanss: Werdo
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Matts Aufvinen Savolax 28 11 gift (1724) 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Auwin
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Auwin
Katselmus 1751 22.4.1751
Michl Siönfelt
Katselmus 1754 9.4.1754
Michel Siönfält
Katselmus 1758 18.2.1758
Mich: Skiönfeldt
Katselmus 1767 21.8.1767
Mats Aufvin 29.1.1750 hylättiin
Michel Schiönfelt 29.1.1750 otettu 1.3.1764 ruotuun 1
Conrad von Creutlein St. Michell ogift 14.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32
Katselmus 1772 26.3.1773
Mich: Schiönstedt Rokolax 42 24 gift 11 2 (1748) 1730
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad von Creutlein 31.3.1769 ruotuun 1
Michell Schiönstedt Ruokolax 44 26 5/12 gift 11 3 1/2 31.3.1769 ruodusta 1 1731
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Skiönstedt Rokolax 47 29 5/12 gift 5 9 1/2 (1749) 1731
Katselmus 1782 10.7.1782
Michel Schiönstedt 4.8.1781 sai eron
Carl Nenonen Trygg Pumala 26 5/12 ogift 5 7 28.11.1781 palkka­mies 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl Trygg Pumala 29 4 gift 5 8 (1781) 1756
Katselmus 1788 27.9.1788
Carl Tryg Pumala 32 7 gift 11 2 (1781) 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Carl Trygg 2.8.1789 alennettiin
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl Trygg 16.11.1789 kuoli
Israel Talgren 18.11.1789 9.1.1790 kuoli
Anders Kiäck 9.1.1790 täydennys­mies nro 22 15.4.1790 kuoli
Petter Warm Randasalmi 36 gift 11 1/2 22.5.1790 täydennys­mies nro 22 1754
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Warm Randas: 40 5 gift 5 5 (1790) 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Varm 10.6.1795 erotettiin
Zachris Boman Bom Pumala 27 2 3/4 gift 5 6 1/2 26.9.1795 palkka­mies 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Zachris Bom Pumala 30 5 3/4 gift 5 8 (1796) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Zachris Boom Carelen 33 8 3/4 gift 5 8 (1796) 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Zacris Boom Pumala 37 14 gift 5 8 (1795) 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Zachris Bohm Pumala 37 14 gift 5 8 (1795) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
David Johanss: Werdo  
 
Katselmus 1720 15.9.1719
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Matts Aufvinen (1724) 28 Savolax
  11 gift 1707
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mats Auwin  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mats Auwin  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Michl Siönfelt  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Michel Siönfält  
 
Katselmus 1758 18.2.1758
Mich: Skiönfeldt  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Mats Aufvin  
29.1.1750 hylättiin
Michel Schiönfelt 29.1.1750 otettu
1.3.1764 ruotuun 1
Conrad von Creutlein 14.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32 St. Michell
  ogift
Katselmus 1772 26.3.1773
Mich: Schiönstedt (1748) 42 11 Rokolax
  24 2 gift 1730
Katselmus 1775 21.8.1775
Conrad von Creutlein  
31.3.1769 ruotuun 1
Michell Schiönstedt 31.3.1769 ruodusta 1 44 11 Ruokolax
  26 5/12 3 1/2 gift 1731
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Skiönstedt (1749) 47 5 Rokolax
  29 5/12 9 1/2 gift 1731
Katselmus 1782 10.7.1782
Michel Schiönstedt  
4.8.1781 sai eron
Carl Nenonen Trygg 28.11.1781 palkka­mies 26 5 Pumala
  5/12 7 ogift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl Trygg (1781) 29 5 Pumala
  4 8 gift 1756
Katselmus 1788 27.9.1788
Carl Tryg (1781) 32 11 Pumala
  7 2 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Carl Trygg  
2.8.1789 alennettiin
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Carl Trygg  
16.11.1789 kuoli
Israel Talgren 18.11.1789
9.1.1790 kuoli
Anders Kiäck 9.1.1790 täydennys­mies nro 22
15.4.1790 kuoli
Petter Warm 22.5.1790 täydennys­mies nro 22 36 11 Randasalmi
  1/2 gift 1754
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Warm (1790) 40 5 Randas:
  5 5 gift 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Varm  
10.6.1795 erotettiin
Zachris Boman Bom 26.9.1795 palkka­mies 27 5 Pumala
  2 3/4 6 1/2 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Zachris Bom (1796) 30 5 Pumala
  5 3/4 8 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Zachris Boom (1796) 33 5 Carelen
  8 3/4 8 gift 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Zacris Boom (1795) 37 5 Pumala
  14 8 gift 1772
Katselmus 1809b 16.10.1809
Zachris Bohm (1795) 37 5 Pumala
  14 8 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Aufwinen
1733 Mattz Aufwin
1734 Mattz Aufwin
1735 Mattz Aufwin
1736 Mattz Aufwin
1737 Mattz Aufwin
1738 Mattz Aufwinen
1739 Matz Aufwin
1740 Matz Aufwin
1741 Mattz Aufwin
1744 Matts Auwijn
1745 Matts Auwijn
1746 Matts Autoijn
1747 Matts Auwijn
1748 Mattz Auwinen
1749 Matz Auwin
1750 Mattz Aufvin 29.1.1750 hylättiin
Michell Siönfeldt 20.7.1750 otettu
1751 Michell Siöhnfäldt
1752 Michel Siönfeldt
1753 Michel Siönfeldt
1754 Michell Siönfeldt
1755 Michell Siönfeldt
1756 Mich: Siönfeldt
1757 Michel Skiönfäldt
1758 Michel Skiönfäldt
1759 Mich: Siönfäldt
1760 Michel Känfäldt
1761 Michel Siönfelt
1762 Michel Siönfält
1763 Michel Siönfält
1764 Michel Siönfäldt
1766 -
  1.6.1766 vapaaehtoinen ruodusta 32
1767 Conrad w: Creutlein vapaaehtoinen
1768 Conrad von Creutlein vapaaehtoinen
1769 Michel Siönstedt 21.7.1769 ruodusta 1
1770 Michel Siönstedt
1771 Michel Schiönstedt
1773 Mich: Schiönstedt
1775 Michell Schiönstedt
1776 Michell Schiönstedt
1777 Michel Skiönstedt
1778 Michel Schönstedt
1779 Michel Skiönstedt
1780 Michell Skiönstedt
1781 Michell Skiönstedt 4.8.1781 sai eron
Jacob Wilhelm Norrin 31.8.1781 palkkaamaton
1782 Carl Trygg 28.11.1781 otettu
1783 Carl Trygg
1784 Carl Trygg
1785 Carl Trygg
1786 Carl Trygg
1787 Carl Trygg
1788 Carl Tryg
1789 Carl Tryg 2.8.1789 alennettu
-
1790 Petter Warm
1791 Petter Warm
1792 Petter Warm
1793 Petter Warm
1794 Petter Warm
1795 Pett: Varm 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
Mats Kalm 26.9.1795 täydennysmies esitti miehen tilalleen
Mats Berg Björk täydennysmies 13.2.1796 täydennysmieheksi
Mats Kalm 13.2.1796 uudestaan 14.3.1796 kotitilan hoitoon
Zachris Boman Bom 14.3.1796 palkkamies
1797 Zacris Bom
1798 Zach. Bom
1799 Zacris Boom
1801 Zachris Bohm
1802 Zacharias Bohm
1803 Zachris Boom
1804 Zachris Bom
1805 Zachris Bom
1806 Zahris Bom
1807 Zachris Bom
1809 Zac: Bomm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Thomas Mårtenson Hapiain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
80 Ninisari 4 Zachris Bohm s. 1771
puoliso: Anna Frimodig s. 1777
107 Wesiniemi 3 Zachris Bohm s. 1772
puoliso: Anna Kangain s. 1772
Puumala RK 1804-1811
186 Vesiniemi 4 Zakris Bohm s. 1774
puoliso: Anna Frimodig s. 1777
Torp. Sold:
Puumala RK 1812-1822
407 Vesiniemi 4 Zakris Bohm s. 1771
lapsia: Zachris, Anna Stina, Caisa
Torp: Sold: E, död 29.1.1821

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Wesiniemi Mattz Mattsson Aufwin
puoliso: Anna Påhlsdr Achtiain vih. 9.11.1729
lapsia: Matz, Anna
Ninisari
Vesiniemi
Zachris Bohm s. 1776K k. 29.1.1821
puoliso: Anna Kangain Frimodig s. 1774K k. 24.3.1808 vih. 22.1.1797
lapsia: Zachris oä:, Maja Stina, Carin

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1769 Wäsiniemj 2 Corp: Siöfelt 824
Puumala 1770 Wäsinjemi 2 Corp: Siöfeldt 772
Puumala 1771 Wäsiniemj 2 Corp: Siöfeldt 762
Puumala 1772 Wesinjemj 2 Corporal Siöfeldt 762
Puumala 1784 Wäsiniemi 2 Sold Trygs h:o 432
Puumala 1785 Wäsinniemi 2 Sold Trygs h:o p:11
Puumala 1786 Wäsinniemi 2 Sold Trygs h:o p:11
Puumala 1787 Wäsiniemi 2 Sold Trygs h:o 448
Puumala 1788 Wäsinniemi 2 Sold Trygs h:o p:12
Puumala 1789 Wäsinniemi 2 Sold Trygs h:o 719
Puumala 1791 Karinniemi 1.2 Karl Trygs E:a 446

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1723_9 Lars Winter
1724_11 Matz Afwin
1727_9 Mattz Aufwin
1727_9 Matthes Aufwin
1727_10 Matz Aufwin
1734_2 Matz Aufwin
1734_3 Mattz Aufwin
1734_4 Mattz Aufwin
1734_5 Matts Aufwin
1734_6 Matts Aufwin
1734_7 Matts Aufwin
1734_8 Matts Aufwin
1734_9 Matts Aufwin
1734_10 Matts Aufwin
1734_11 Matts Aufwin
1734_12 Mattz Afwin
1735_1 Mattz Aufwin
1744 Matts Auwijn
1745 Matts Aufwjn
1746 Matts Aufwjn
1747 Matts Awijn
1748 Matts Auwin
1752 Michell Siönfeldt
1752b Michell Siönfeldt
1753 Michel Siönfeldt
1754 Michel Siönfeldt 3.9.1754 kuoli
1756 Michel Siönfeldt
1766 Conrad Creutlein vapaaehtoinen
1767 Conrad von Creutlein vapaaehtoinen
1768 Conrad w: Creutlein vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wesiniemi
Wesiniemi
Limattala
Eskell Kainulain
Johan Kåttro
Abram Matinen
1778 Limatala
Wesiniemi
Wesiniemi
Adam Mätin
vice befallningsman Romanus
Eskel Lukoin
1801 Limattala
Vesinjemi
Vesinjemi
And: Matin
And: Lukoin
Lieut: Hartwall


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 42 varamies
Johan Mondoin Pumala 18 5/12 ogift 10 5 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Mondoin Pumala 19 1/2 ogift 10 5 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 41 ja 42 yhteinen varamies numero 21
Anders Lukoin Pumala 23 7/12 ogift 10 5 1/3 30.11.1776 otettu 1756
Katselmus 1781_v 4.2.1781
And:s Lukoin Pihl Pumala 25 1/6 ogift 10 5 1756
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Pihl Pumala 33 10 gift 10 5 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Pihl Pumala 34 11 gift 10 5 1/2 (1778) 1755
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Pihl 26.3.1792 erotettu
Johan Tant Pumala 28 2 ogift 5 7 14.2.1793 palkkarenki 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Mats Kosk Pumala 24 4 ogift 5 9 (1802) 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 42 varamies
Johan Mondoin   18 5/12 10 Pumala
  5 ogift 1757
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Johan Mondoin   19 1/2 10 Pumala
  5 ogift 1757
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 41 ja 42 yhteinen varamies numero 21
Anders Lukoin 30.11.1776 otettu 23 7/12 10 Pumala
  5 1/3 ogift 1756
Katselmus 1781_v 4.2.1781
And:s Lukoin Pihl   25 1/6 10 Pumala
  5 ogift 1756
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Anders Pihl (1778) 33 10 Pumala
  10 5 1/2 gift 1755
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Pihl (1778) 34 10 Pumala
  11 5 1/2 gift 1755
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Pihl  
26.3.1792 erotettu
Johan Tant 14.2.1793 palkkarenki 28 5 Pumala
  2 7 ogift 1767
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Mats Kosk (1802) 24 5 Pumala
  4 9 ogift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 42 varamies
1758_v Adam Aufvin
1760_v Erich Lukoin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHenkikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 9.7.1773
Ruodun 42 varamies
Påhl Rahuin poika
Johan Mondoin 16 9.7.1773 otettu 1757
Luettelo 1773c_v 30.3.1773
-
Påhl Rahuin Randasalmj 15 30.3.1773 poika 1758
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Johan Mondoin Pumala 17 ogift 1757

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHenkikirjatLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1812-1822
171 Kyrkoby 4 Mats Kask s. 1783
puoliso: Anna Sofia Kietavain s. 1784
Torp: Res: Till Pag. 199
199 Lindusalo 2 Mats Kask s. 1783
puoliso: Anna Sofia Kietäväin s. 1784
Torp:

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Puumala 1755 Bengtilä 1 Torp och Res:ve Karlen Adam Aufwinen 518
Puumala 1756 Bengtilä 1 Torp: Adam Aufwin 538
Puumala 1780 Kitula 5 B:st: res K: Anders Lukoins f: 1428
Puumala 1781 Kitula 5 B:st: res K: Anders Lukoins f: 987
Puumala 1782 Kitula 5 B:st: res K: Anders Lukoin 406
Puumala 1783 Kitula 5 Bst d:r res K: And: Lukoin mh:o 904
Puumala 1784 Kitula 5 Bst d:r res K: And: Lukoin och h:o 418
Puumala 1785 Kitula 5 Bst d:r och res K: Anders Lukoin och h:o f: p:4
Puumala 1794 Pastoratet 2 Res: K: Johan Tant 722

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHenkikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Adam Aufwin
1753_v Adam Aufwinen
1754_v Adam Aufwinen
1754b_v Adam Aufwin
1754c_v Adam Aufwin
1756_v Adam Aufwin
1757_v Adam Aufwinen
1758_v Adam Aufwin
1758b_v Adam Aufvinen
1759_v Adam Aufvin
1759b_v Adam Aufwin kuoli
1760_v Erich Lukoin
1760b_v Adam Aufwin kuoli
1760c_v Erich Lukoin karkasi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 41Ruotu 43

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023