AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 89

Puumalan komppania: ruotu 89 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Lohilahti (Sulkava)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Anders Pamp mainittu 1700 1701 varusmestariksi
Gustav Johan Stamm 4.3.1702
Adam Supponen mainittu 1712 11.3.1729 Kaksikas
Herling Törne 11.3.1729 13.11.1733 Majurin komppaniaan (varusmestari)
Petter Johan Törne 13.11.1733 15.9.1739 ruodusta 36
Mickel Storvius 15.9.1739 1743 Majurin komppaniasta (68)
Klemens Snällman 1743 26.7.1746 ruodusta 33
Nils Lång 1.1.1748 16.1.1752 ruodusta 102 Henkikomppaniaan (varusmestari)
Ernest von Nandelstedt 1.3.1752 25.6.1764 ruodusta 106, varusmestariksi
Lars Lutman Luukkonen 19.8.1767 22.6.1789
Krister Stav 26.8.1789 mainittu 1807 täydennysmies 23/24

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 89 varamies
Bertil Kainulainen mainittu 1752 mainittu 1760
Johan Karppinen 30.3.1773 mainittu 1775
1776 lähtien ruotujen 43 ja 89 yhteinen varamies numero 22
Abraham Haukkanen 22.3.1774 mainittu 1779
Johan Montonen mainittu 1779
Erik Ström Skott Jordan 22.7.1779 25.7.1783 ruotuun 43
Jöran Kosonen 15.3.1784
Erik Hörn mainittu 1788 ruotuun 14
Anders Käck 9.1.1789 ruotuun 42
Petter Varm 22.5.1790 ruotuun 42
Mats Kalm Mattinen 1791 mainittu 1795
Nils Mild 30.12.1805 ruotuun 43
Henrik Glad Tuukkanen 30.1.1806 10.3.1806


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Adam Hind:ss. Supponen
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Adam Suppo 11.3.1729
Herling Törne 11.3.1729 13.11.1733 ylennettiin varusmestariksi Majurin komppaniaan
Peter Johan Törne Sverige 16 6 13.11.1733 ruodusta 36 1719
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Nills Lång
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Nihls Lång
Katselmus 1751 22.4.1751
Nils Långe
Katselmus 1754 9.4.1754
C:F: von Nandelstet
Katselmus 1758 18.2.1758
__ w: Nandelstedt 24 9 1749 (laskettu) 1734
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Johan Törne 15.9.1739 majoittajaksi
Michel Storvius 15.9.1739 otettu 1743 poistui
Klemens Snellman 1743 ruodusta 33 26.7.1746 tuomittu arestiin
Nils Långe 1.1.1748 vapaaehtoinen ruodusta 102 16.1.1752 Henkikomppaniaan
Ernst von Nandelstedt ruodusta 106 25.6.1764 varusmestariksi
-
Lars Lukoin Pumala 27 gift 19.8.1767 palkka­mies 1740
Katselmus 1772 26.3.1773
Lars Lutman Pumala 32 5 gift 11 4 1767 (laskettu) 1740
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Lukman Pumala 35 7 5/12 gift 11 4 1/2 19.8.1767 palkka­mies 1740
Katselmus 1778 8.9.1778
Lars Luttman Pumala 38 10 5/12 gifft 5 10 1/2 1768 (laskettu) 1740
Katselmus 1782 10.7.1782
Lars Lutman Pumala 41 13 _/_ gift 5 10 1769 (laskettu) 1741
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Lutman Pumala 44 17 gift 5 10 1768 (laskettu) 1741
Katselmus 1788 27.9.1788
Lars Lutman Pumala 47 20 gift 11 4 1768 (laskettu) 1741
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Lutman 22.6.1789 karkasi
Christer Staf Pumala 24 4 ogift 11 26.8.1789 täydennys­mies nro 12 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Chister Staf Pumala 25 5 ogift 11 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1795 10.6.1795
Christer Staf Pumala 30 9 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1765
Katselmus 1798 28.6.1798
Christer Staf Pumala 33 12 2/3 gift 5 5 1/2 1786 (laskettu) 1765
Katselmus 1801 15.6.1801
Christer Staf Pumala 36 15 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1765
Katselmus 1804 25.6.1804
Christer Staf Pumala 39 16 1/3 gift 5 6 1788 (laskettu) 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Herling Törne
1733 Herling Törne
1734 Petter Joh Torne
1735 Petter Johan Törne
1736 Petter Johan Törne
1737 Petter Johan Törne
1738 Petter Joh: Törne
1739 Petter Johan Törne 15.9.1739 majoittajaksi
1740 Abraham Standow
1741 Abram Standrius
1744 Clement Snällman
1745 Clement Snällman
1746 Clement Snällman 6.7.1746 pidätetty
1747 Clemet Snellman 4.6.1746 pidätetty
1748 Nils Long 1.1.1748 ruodusta 102
1749 Nils Lång
1750 Nils Lång
1751 Nils Lång
1752 Nils Lång 16.1.1752 Henkikomppaniaan
Ernest Friedrich von Nandelstedt 1.3.1752 ruodusta 106
1753 Er: F: v: Nandelstedt
1754 Ernest Fried: v: Nandelstadt
1755 Ernest Fried: w: Nandelstedt
1756 Ernest v: Nandelstedt
1757 Ernest Friedr: v: Nandelstedt
1758 Ernest Fried w: Nandelstadt
1759 Ern: Fri: von Nandelstet kersantti
1760 Ern: Fried: v: Nandelstadt
1761 Ernst v: Naldenstedt kersantti
1762 Erenst w: Naldenstedt kersantti
1763 Erenst w: Naldenstedt kersantti
1764 Ehrnest w: Naldenstadh 25.6.1764 varusmestariksi
1766 -
1767 Lars Luckain 20.8.1767 otettu
1768 Lars Lutman
1769 Lars Lutman
1770 Lars Luttman
1771 Lars Lutman
1773 Lars Lutman
1775 Lars Lutman
1776 Lars Lutman
1777 Lars Lutman
1778 Lars Luttman
1779 Lars Lutman
1780 Lars Lutman
1781 Lars Lutman
1782 Lars Lutman
1783 Lars Lutman
1784 Lars Lutman
1785 Lars Lutman
1786 Lars Lutman
1787 Lars Lutman
1788 Lars Lutman
1789 Lars Lutman 22.6.1789 karkasi
-
1790 Christer Staf
1791 Christer Staf
1792 Christer Staaf
1793 Christer Staf
1794 Christer Staf
1795 Christer Slaf
1796 Christer Staf
1797 Christer Staf
1798 Christer Staf
1799 Christer Staf
1801 Christer Staf
1802 Christer Staf
1803 Christer Staf
1804 Christer Staf
1805 Christer Staf
1806 Christer Staf
1807 Christer Staf

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Erichson Pampp
1700_11 Anders Erichson Pampp
1700_12 Anders Erichsson Pamp
1701_1 Anders Erichsson Pamp varusmestariksi
1701_2 -
1702_4 Gustaff Johan Stamm 4.3.1702 värvätty

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1804-1811
19 Himahuja 2 Krister Staf s. 1763
puoliso: Elin Ikäheimoin s. 5.9.1777
Sulkava RK 1765-1780
- Soldater Lars Luko s. 1729
puoliso: Maria Suppuin s. 13.8.1737
Sulkava RK 1786-1793
- Yliselänauvila 3 Lars Luuckoin
puoliso: Maria Suppuin
lapsia: Matts Luuckoin
Afsked.Sold.
Sulkava RK 1804-1813
- Yliselän Auwila 3 Lars Luuckonen s. 1739
puoliso: Maria Suppuin s. 1735
Vmo + 18.1.1813, molemmat yliviivattu

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Himahuha Christ: Staf
puoliso: Elin Ikäheimoin
lapsia: Hans
Sulkavan seurakunta
Lohilax
Ylisenaufw.
Adam Suppuin
puoliso: Carin Löppöin vih. 23.4.1725
lapsia: Margreta, Lars, Hend., Maria
Pumala
Ylisenaufw
Lars Lukoin s. 1738K k. 29.7.1808
puoliso: Maria Adamsdr Suppuinen s. 13.8.1737 k. 18.1.1813 vih. 22.10.1758
lapsia: Mathias

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_9 Adam Såppuin
1728_10 Adam Suppuin
1736_2 Christ. Glöstaf kuuluu ruotuun 80
1744 Clement Snällman korpraali
1748b Abram Strandovius kuoli laivastossa
1767 Lars Lukoin 20.8.1767 otettu
1768 Lars Lukman
1773 Lars Lutman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1705, Digitaaliarkisto
1712 Adam Hind:ss. Supponen Adam Suppoin
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
1712 Adam Hind:ss. Supponen 1. (Everstiluutnantin) komppania 43 Adam Supoin Säminge Socken

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Låhilax
Ylisenaufvila
Ylisenaufvila
Olåf Naukarinen
Aufwins E:a
Kammoins Öde
1778 Kommerniemi
Ylisen Aufvila
Ylisen Aufvila
Bokhållaren Johan Tuderus
Matts Hämälein
Adam Sipinen
1801 Ylisenauvila
Ylisenauvila
Kommernjemi
And: Sipinen
Matts Hämäläin
Assessor Meinander

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Christer Staf, kuoli Puumala pitäjän- ja kirkonkokous 15.7.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 89 varamies
Johan Karpin Sulkawa 16 ogift 10 1760
Johan Karpin Sulkawa 17 1/12 ogift 10 2 1/2 1759
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 43 ja 89 yhteinen varamies numero 22
Abraham Haukain mennyt Venäjälle
Johan Måndoin Pumala 22 3/12 ogift 10 3 1/2 kelpaamaton 1757
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Eric Jordan Skått Sulkava 21 ogift 11 1 1760
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Eric Hörn numeroon 14
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Anders Kiäck otettu
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Matts Matinen Kalm Pumala 26 4 2/12 gift 5 9 1791 (laskettu) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Nils Mild sotilaaksi ruotuun 43
Hinric Tukain Glad Jockas 23 1/6 ogift 5 6 1/2 30.1.1806 palkkarenki 10.3.1806 kelpaamaton 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 89 varamies
1758_v Bert: Kainulain
1760_v Bertill Kainulain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 30.3.1773
Ruodun 89 varamies
-
Johan Karpin Sulkava 12 30.3.1773 poika 1761
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Johan Karpin Sulkava 13 ogift 1761
Luettelo 1780_v 17.2.1780
Ruotujen 43 ja 89 yhteinen varamies numero 22
Eric Thomasson Ström Skått Sulkava 20 ogift 22.7.1779 palkkamies 1760
Luettelo 1784_v 15.3.1784
Eric Skåll 25.7.1783 sotilaaksi ruotuun 43
-
Jöran Kosoin 29 15.3.1784 palkkamies 1755
Luettelo 1790_v 8.3.1790
And: Käck 9.1.1789 sotilaaksi ruotuun 22
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Petter Warm 22.5.1790 sotilaaksi ruotuun 42
-
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Nils Mild 30.12.1805 sotilaaksi ruotuun 43
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Bertil Kainulain
1753_v Bertil Kainulain
1754_v Bertil Kainulain
1754b_v Bertil Kainulain
1754c_v Bertil Kainulain
1756_v Bertil Kainulain
1757_v Bertil Kainulain
1758_v Bertil Kainulain
1758b_v Bertill Kainulain
1759_v Bertill Kainolain
1760_v Bertil Kainulain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 88Ruotu 90

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2021