AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden kotipaikat

Katselmusluettelossa kerrotaan yleensä sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Katselmukset: 17161720172117351767177217731773b1773c1773d1773e17741775177617781779178017821783178417851788178917901795179818011804180718091809bv1773v1774v1776v1779v1780v1781v1784v1788v1789v1795v1806v1807

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Inkerinmaa Keltto 1
4.3
Ingermanland och Keltis Sochn
Karjala 6
26.1
Carelen och Hitola Socken, Carelen och Parrikalla Socken, Carelen och Sordowalla Stad, Carelen och Ugonemij Socken
Savo 2
8.7
Sawulax och Kierimegi Socken, Sawulax och Pecksama Socken
Savo Mikkeli 1
4.3
Sawulax och St: Mickelss Socken
Savo Puumala 3
13.0
Sawolax och Pumala Socken, Sawulax och Pumala Socken
Savo Sulkava 3
13.0
Sawulax och Sulgawa Sochen, Sawulax och Sulgawa Socken
Savo Sääminki 6
26.1
Sawolax och Semming Socken, Sawulax och Semming Sochen, Sawulax och Semming Socken
Viipurin lääni 1
4.3
Wiborgs lähn och Rokolax Socken
Yhteensä 23 100.0
Savolaisia 15
65.2

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Häme 1
3.1
Tawasthuss:
Kainuu 3
9.4
Caiana:, Cajana
Karjala 4
12.5
Carelen
Liivinmaa 1
3.1
Lifland
Pohjanmaa 2
6.3
Österbottn
Ruokolahti 1
3.1
Rockolax
Savo 20
62.5
Sawolax
Yhteensä 32 100.0
Savolaisia 20
62.5

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
3.0
Häme 1
3.0
Tafwasthuus
Kainuu 3
9.1
Cajana
Karjala 3
9.1
Carelen
Liivinmaa 1
3.0
Lijfland
Pohjanmaa 2
6.1
Österbåten, Österbåtn
Savo 21
63.6
Safwolax
Turun lääni 1
3.0
Åbolähn
Yhteensä 33 100.0
Savolaisia 21
63.6

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
3.9
Häme 1
0.8
Tavastland
Hämeen lääni 1
0.8
Tavasthuuslähn
Inkerinmaa 2
1.6
Ingermanland
Jääski 1
0.8
Jäskis
Karjala 6
4.7
Carelen
Länsi-Götanmaa 2
1.6
Vestergyllen, Westergyllen
Pohjanmaa 4
3.1
Österbåtten
Ruotsi 1
0.8
Sverige
Savo 95
74.8
Savol, Savol., Savolax, Saw, Saw., Saw:, Sawol, Sawol., Sawolax
Skoone 1
0.8
Skåne
Smoolanti 1
0.8
Småland
Sääminki 1
0.8
S_mige
Turun lääni 1
0.8
Åbo lähn
Uusimaa 3
2.4
Nyland
Viipuri 2
1.6
Wijborg, Wjborg
Yhteensä 127 100.0
Savolaisia 96
75.6

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
3.0
Hirvensalmi 3
4.5
Hirfvensalmi, Hirfvnsalmi, Hirfwensalmi
Häme 1
1.5
Tawastland
Iisalmi 1
1.5
Idensalm
Itä-Götanmaa 1
1.5
Öster Gothland
Joroinen 1
1.5
Jorois Sokn
Juva 3
4.5
Jockas
Lappeenranta 1
1.5
W:strand
Mikkeli 18
27.3
Sanct Michels sokn, St. Michel, St. Michell
Mäntyharju 1
1.5
Menduharju sokn
Pohjanmaa 1
1.5
Österbotn
Puumala 25
37.9
Pumala
Rantasalmi 1
1.5
Randasalmi
Ruokolahti 1
1.5
Ruokolax
Savo 1
1.5
Safwolax
Sääminki 3
4.5
Säminge
Turun lääni 1
1.5
Åbolähn
Viipuri 1
1.5
Wiborg
Yhteensä 66 100.0
Savolaisia 57
86.4

 

Katselmus 1772

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
2.5
Hirvensalmi 3
3.8
Hirfwensalmj
Joroinen 2
2.5
Jorois
Juva 3
3.8
Jockas
Karjala 4
5.1
Carelen
Kerimäki 1
1.3
Kärimeckj
Lappeenranta 1
1.3
Willmanstrand
Mikkeli 21
26.6
St. Michel
Mäntyharju 1
1.3
Meduhariu
Pieksämäki 1
1.3
Piexämecki
Pohjanmaa 1
1.3
Österbotn
Puumala 31
39.2
Pumala
Rantasalmi 1
1.3
Randasalmi
Ristiina 1
1.3
Christina
Ruokolahti 3
3.8
Rokolax
Sääminki 2
2.5
Säminge
Viipuri 1
1.3
Wiborg
Yhteensä 79 100.0
Savolaisia 67
84.8

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
12.5
Kerimäki 1
12.5
Kärimäki
Mikkeli 1
12.5
St: Michell
Puumala 5
62.5
Pumala
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 7
87.5

 

Värväysluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
83.3
Pohjanmaa Liminka 1
16.7
Limmingo Sokn
Yhteensä 6 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Värväysluettelo 1773c

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Joroinen 1
12.5
Jorois
Puumala 6
75.0
Pumala
Rantasalmi 1
12.5
Randasalmi
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 8
100.0

 

Värväysluettelo 1773d

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
100.0
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 0
0.0

 

Värväysluettelo 1773e

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Puumala 3
100.0
Pumala
Yhteensä 3 100.0
Savolaisia 3
100.0

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
31.8
Joroinen 1
4.5
Jorois
Kuopio 1
4.5
Cuopio
Loviisa 1
4.5
Lowisa
Mikkeli 3
13.6
St: Michel
Pohjanmaa 1
4.5
Österbotn
Puumala 6
27.3
Pumala
Rantasalmi 1
4.5
Randasalmi
Sulkava 1
4.5
Sulkawa
Yhteensä 22 100.0
Savolaisia 13
59.1

 

Pääkatselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
11.4
Hirvensalmi 1
1.3
Hirfwensalmi
Joroinen 2
2.5
Jorois
Juva 3
3.8
Jockas, Jåckas
Karjala 2
2.5
Carelen
Kerimäki 1
1.3
Kärimäki
Mikkeli 21
26.6
St. Michel, St. Michell
Pieksämäki 1
1.3
Piexämäki
Pohjanmaa 1
1.3
Österbotn
Puumala 29
36.7
Pumala
Rantasalmi 1
1.3
Randasalmi
Ristiina 1
1.3
Christina
Ruokolahti 4
5.1
Roukolax, Ruokolax
Sulkava 1
1.3
Sulkawa
Sääminki 1
1.3
Säminge
Viipuri 1
1.3
Wjborg
Yhteensä 79 100.0
Savolaisia 62
78.5

 

Värväysluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
42.9
Mikkeli 1
14.3
St: Michell
Puumala 2
28.6
Pumala
Sulkava 1
14.3
Sulkava
Yhteensä 7 100.0
Savolaisia 4
57.1

 

Pääkatselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.3
Hirvensalmi 1
1.3
Hirfvensalmli
Häme 1
1.3
Tavastland
Juva 3
3.8
Jockas
Karjala 3
3.8
Carelen
Mikkeli 19
24.4
St. Michel, St. Michell
Myrskylä 1
1.3
Mörskom Sockn
Pieksämäki 1
1.3
Piexämäki
Pohjanmaa 1
1.3
Österbotn
Puumala 33
42.3
Pumala, Pumala Socknets Hamula by
Pyhtää 1
1.3
Pyttis Sochn
Rantasalmi 1
1.3
Randasalmi
Ristiina 6
7.7
Christina, Christina Sochn, Christina Sockn
Ruokolahti 2
2.6
Rokolax
Sulkava 3
3.8
Sulkava, Sulkava Sochn
Viipuri 1
1.3
Viburg
Yhteensä 78 100.0
Savolaisia 67
85.9

 

Värväysluettelo 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
16.7
Mikkeli 3
50.0
St: Michel
Puumala 1
16.7
Pumala
Rantasalmi 1
16.7
Randasalmi
Yhteensä 6 100.0
Savolaisia 5
83.3

 

Värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
40.0
Mikkeli 1
20.0
St: Michel
Puumala 1
20.0
Pumala
Rantasalmi 1
20.0
Randasalmi
Yhteensä 5 100.0
Savolaisia 3
60.0

 

Pääkatselmus 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
12.3
Juva 2
2.5
Joccas, Jockas
Karjala 3
3.7
Carelen
Mikkeli 24
29.6
St Michel, St Michell
Myrskylä 1
1.2
Mörskom
Pohjanmaa 1
1.2
Österbottn
Puumala 28
34.6
Pumala
Pyhtää 1
1.2
Pyttis
Rantasalmi 1
1.2
Randasalmi
Ristiina 5
6.2
Christina
Ruokolahti 1
1.2
Ruokolax
Sulkava 3
3.7
Sulkava, Sulkawa
Viipuri 1
1.2
Wiborg
Yhteensä 81 100.0
Savolaisia 63
77.8

 

Värväysluettelo 1783

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
62.5
Mikkeli 2
25.0
St. Michel, St: Michel
Puumala 1
12.5
Pumala
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 3
37.5

 

Värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Mikkeli 2
50.0
St: Michel
Puumala 1
25.0
Pumala
Sääminki 1
25.0
Seminge
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 4
100.0

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
16.0
Juva 2
2.5
Jockas
Karjala 2
2.5
Carelen
Mikkeli 23
28.4
St. Michel
Myrskylä 1
1.2
Mörskom S:n
Puumala 29
35.8
Pumala
Pyhtää 1
1.2
Pyttis S:n
Ristiina 5
6.2
Christina, Christina S:n
Ruokolahti 1
1.2
Rokolax S:n
Sulkava 3
3.7
Sulkawa
Viipuri 1
1.2
Wiborg
Yhteensä 81 100.0
Savolaisia 62
76.5

 

Katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
8.8
Häme 1
1.3
Tawastland
Juva 1
1.3
Jockas
Karjala 2
2.5
Karelen
Loviisa 2
2.5
Lowisa
Mikkeli 29
36.3
St. Michel, St. Michell
Puumala 34
42.5
Pumala
Ristiina 3
3.8
Christina
Ruokolahti 1
1.3
Ruokolax
Yhteensä 80 100.0
Savolaisia 67
83.8

 

Pääkatselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.3
Häme 1
1.3
Tavastland
Juva 3
3.8
Jockas
Karjala 1
1.3
Carelen
Loviisa 2
2.5
Lovisa
Mikkeli 27
34.2
St. Michel
Puumala 39
49.4
Pumala
Ristiina 4
5.1
Christina
Sulkava 1
1.3
Sulkava
Yhteensä 79 100.0
Savolaisia 74
93.7

 

Värväysluettelo 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
50.0
Puumala 2
50.0
Pumala, Pumala Hylkylä
Yhteensä 4 100.0
Savolaisia 2
50.0

 

Pääkatselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.3
Häme 1
1.3
Tawasthus
Juva 2
2.6
Joccas, Jockas
Karjala 1
1.3
Carelen
Kuopio 1
1.3
Cuopio
Loviisa 1
1.3
Lowisa
Mikkeli 25
32.5
S:t Michel, St Mich:, St Michel, St Michell
Puumala 36
46.8
Pumala
Rantasalmi 2
2.6
Randas:
Ristiina 5
6.5
Christina
Sulkava 1
1.3
Sulkava
Tukholma 1
1.3
Stockholm
Yhteensä 77 100.0
Savolaisia 72
93.5

 

Pääkatselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
2.5
Häme 1
1.2
Tavastehus
Juva 2
2.5
Jockas
Karjala 1
1.2
Carelen
Kuopio 2
2.5
Cuopio
Liivinmaa 1
1.2
Lifland
Loviisa 1
1.2
Louisa
Mikkeli 26
32.1
St. Michel
Puumala 38
46.9
Pumala
Rantasalmi 1
1.2
Randasalmi
Ristiina 3
3.7
Christina
Tukholma 1
1.2
Stockholm
Uusimaa 2
2.5
Nyland
Yhteensä 81 100.0
Savolaisia 72
88.9

 

Pääkatselmus 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
7.7
Haukivuori 1
1.3
Haukivuori
Häme 1
1.3
Tavastland
Juva 4
5.1
Jockas
Kangasniemi 1
1.3
Kangasnjemi
Kuopio 2
2.6
Cuopio
Lapinjärvi 1
1.3
Lapträsk
Liivinmaa 2
2.6
Lifland
Loviisa 1
1.3
Lowisa
Mikkeli 20
25.6
St. Michell
Puumala 30
38.5
Pumala
Rantasalmi 1
1.3
Randasalmi
Ristiina 2
2.6
Christina
Ruokolahti 1
1.3
Ruokolax
Sulkava 2
2.6
Sulkava, Sulkawa
Taipalsaari 1
1.3
Taipalsari
Uusimaa 2
2.6
Nyland
Yhteensä 78 100.0
Savolaisia 63
80.8

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
2.5
Haukivuori 1
1.3
Haukivuori
Häme 1
1.3
Tavastehus
Juva 4
5.0
Jockas
Kangasniemi 1
1.3
Kangasnemi
Karjala 1
1.3
Carelen
Kuopio 2
2.5
Cuopio
Lapinjärvi 1
1.3
Lapträsk
Liivinmaa 2
2.5
Liffland
Loviisa 1
1.3
Lovisa
Mikkeli 23
28.8
St Michel
Puumala 31
38.8
Pumala
Rantasalmi 1
1.3
Randasalmi
Ristiina 2
2.5
Christina
Ruokolahti 1
1.3
Ruokolax
Sulkava 2
2.5
Sulkava
Sysmä 1
1.3
Syssmä
Taipalsaari 1
1.3
Taipalsari
Uusimaa 2
2.5
Nyland
Yhteensä 80 100.0
Savolaisia 67
83.8

 

Värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
50.0
Mikkeli 1
50.0
St. Mickel
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 1
50.0

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Helsinki 1
3.6
Helsingforss
Juva 3
10.7
Jockas
Liivinmaa 1
3.6
Lifland
Loviisa 1
3.6
Lovisa
Mikkeli 4
14.3
St: Michel
Puumala 10
35.7
Pumala
Ristiina 2
7.1
Christina
Savitaipale 1
3.6
Savitaipal
Sulkava 5
17.9
Sulkava
Yhteensä 28 100.0
Savolaisia 24
85.7

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Helsinki 1
4.2
Hällsingfors
Juva 3
12.5
Jockas, Jokas
Liivinmaa 1
4.2
Lifland
Loviisa 1
4.2
Lovisa
Mikkeli 4
16.7
St Michel
Puumala 7
29.2
Pumala
Ristiina 2
8.3
Christina
Sulkava 5
20.8
Sulkava
Yhteensä 24 100.0
Savolaisia 21
87.5

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 31
75.6
Juva 1
2.4
Jockas
Puumala 6
14.6
Pumala
Rantasalmi 1
2.4
Randasalmj
Sulkava 2
4.9
Sulkava
Yhteensä 41 100.0
Savolaisia 10
24.4

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 33
57.9
Juva 1
1.8
Jockas
Mikkeli 4
7.0
St: Michel
Puumala 16
28.1
Pumala
Sulkava 3
5.3
Sulkava
Yhteensä 57 100.0
Savolaisia 24
42.1

 

Täydennysmiesten katselmus 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
14.6
Juva 3
6.3
Jockas
Mikkeli 16
33.3
St: Michel
Puumala 19
39.6
Pumala
Ristiina 1
2.1
Christina
Sulkava 2
4.2
Sulkava, Sulkawa
Yhteensä 48 100.0
Savolaisia 41
85.4

 

Täydennysmiesten katselmus 1779

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
16.7
Mikkeli 12
33.3
St: Michel
Puumala 15
41.7
Pumala
Ristiina 1
2.8
Christina
Sulkava 2
5.6
Sulkawa
Yhteensä 36 100.0
Savolaisia 30
83.3

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1780

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
45.5
Mikkeli 2
18.2
St: Michel
Puumala 3
27.3
Pumala
Sulkava 1
9.1
Sulkava
Yhteensä 11 100.0
Savolaisia 6
54.5

 

Täydennysmiesten katselmus 1781

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
7.3
Mikkeli 19
46.3
St: Michel
Puumala 15
36.6
Pumala
Ristiina 1
2.4
Christina
Sulkava 3
7.3
Sulkava
Yhteensä 41 100.0
Savolaisia 38
92.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1784

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
66.7
Puumala 4
26.7
Pumala
Sulkava 1
6.7
Sulkava
Yhteensä 15 100.0
Savolaisia 5
33.3

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
16.2
Juva 1
2.7
Joccas
Mikkeli 10
27.0
St. Michel, St. Mickel
Puumala 19
51.4
Pumala
Sulkava 1
2.7
Sulkava
Yhteensä 37 100.0
Savolaisia 31
83.8

 

Täydennysmiesten pääkatselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 8
29.6
Mikkeli 6
22.2
St. Michell
Puumala 12
44.4
Pumala
Sulkava 1
3.7
Sulkava
Yhteensä 27 100.0
Savolaisia 19
70.4

 

Täydennysmiesten katselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Haukivuori 2
5.9
Haukivori
Juva 3
8.8
Jockas
Kuopio 1
2.9
Cuopio
Liivinmaa 3
8.8
Liffland, Lifland
Mikkeli 8
23.5
St: Michel, St: Mickel
Pohjanmaa 1
2.9
Österbotten
Puumala 13
38.2
Pumala
Sulkava 3
8.8
Sulkava, Sullkava
Yhteensä 34 100.0
Savolaisia 30
88.2

 

Täydennysmiesten katselmus 1806

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Juva 1
3.0
Jockas
Mikkeli 11
33.3
St. Michell, St: Michell
Pohjanmaa 1
3.0
Österbotn
Puumala 17
51.5
Pumala
Sulkava 3
9.1
Sulkava
Yhteensä 33 100.0
Savolaisia 32
97.0

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
66.7
Mikkeli 1
16.7
St: Michel
Puumala 1
16.7
Pumala
Yhteensä 6 100.0
Savolaisia 2
33.3

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2020