AlkuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaRuotu → 39

Puumalan komppania: ruotu 39 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Junninmäki (Puumala)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Mickel Mustonen mainittu 1700 3.1.1701
Markus Sokkalainen mainittu 1712
Johan Miettunen 1724 1743
Petter Tornström 10.5.1744 26.3.1773
Mats Leinonen 9.7.1773 24.7.1773
Johan Vidrig Hujanen 24.7.1773 18.6.1779 täydennysmies 39
Tomas Kopp Koppinen 18.6.1779 1.4.1789
Erik Söder Stör 1.4.1789 9.2.1801 täydennysmies 39/40
Anders Klot 27.5.1801 mainittu 1807 täydennysmies 39/40 palkkarästikomitea

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 39 varamies
Johan Hujanen mainittu 1764 24.7.1773 ruotuun 39
1776 lähtien ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Tomas Hämäläinen 30.11.1776 14.12.1778 ruotuun 109
Erik Stör Vanhanen 26.9.1779 19.4.1789 ruotuun 39
Johan Kopp 1.5.1789 mainittu 1795 ruotuun 28
Anders Klot 27.5.1801 ruotuun 39


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Marckus Olofss: Sockalain
Katselmus 1720 15.9.1719
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Mietuin Savolax 35 11 gift 1724 (laskettu) 1700
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Tornstrom
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Petter Tornström
Katselmus 1751 22.4.1751
Petter Törenström
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Turenström
Katselmus 1758 18.2.1758
Petter Tornström
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Mietuin 1743 poistui
Petter Tornström Österbotn 43 23 ogift 10.5.1744 otettu 1724
Katselmus 1772 26.3.1773
Pett: Tornström Österbotn 48 28 ogift 11 3 1744 (laskettu) 26.3.1773 saa eron 1724
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Tornström 26.3.1773 erotettiin
Matts Leinoin 9.7.1773 ruotu­mies 24.7.1773 esitti miehen tilalleen
Grels Wjdrig Pumala 29 2 1/12 ogift 11 1 24.7.1773 täydennys­mies 1746
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Widrig Pumala 32 5 1/12 gift 5 7 1/2 1773 (laskettu) 1746
Katselmus 1782 10.7.1782
Johan Widrig 18.6.1779 kotitilan hoitoon
Thomas Koppin Kopp Christina 27 3 gift 5 9 18.6.1779 palkka­mies 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Thomas Kopp Christina 30 6 gift 5 10 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1788 27.9.1788
Thomas Kopp Pumala 33 9 gift 11 4 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Kock 1.4.1789 kuoli
Eric Stör St. Michel 34 11 ogift 11 3 1.4.1789 täydennys­mies nro 20 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Eric Stör St. Michel 35 12 ogift 11 3 1778 (laskettu) 1755
Katselmus 1795 10.6.1795
Eric Stöhr St Michell 40 1_ gift 5 8 1/4 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Erich Stöhr St. Michel 43 20 gift 5 8 1/2 1778 (laskettu) 1755
Katselmus 1801 15.6.1801
Eric Söder Stör 9.2.1801 kuoli
Anders Kloot Sulkava 23 4 1/2 ogift 5 7 27.5.1801 täydennys­mies nro 20 1778
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Kloot Sulkava 26 7 1/2 ogift 5 7 1797 (laskettu) 1778
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Klot Sulkava 30 14 ogift 5 8 1795 (laskettu) 1779
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Klot Sulkava 30 14 ogift 5 8 1795 (laskettu) 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Mietuin
1733 Johan Metuin
1734 Johan Metuin
1735 Johan Metuin
1736 Johan Mentuin
1737 Johan Metuin
1738 Johan Metuin
1739 Johan Metuin
1740 Johan Metuin
1741 Johan Metuin
1744 Peter Thorström 10.5.1744 otettu
1745 Peter Tohrström
1746 Peter Tohrström
1747 Petter Tornström
1748 Peter Tornström
1749 Petter Tornström
1750 Petter Tornström
1751 Petter Tornström
1752 Petter Tornström
1753 Petter Tornström
1754 Petter Tornström
1755 Petter Tornström
1756 Petter Tornström
1757 Petter Tornström
1758 Petter Tornström
1759 Petter Tornström
1760 Pettern Törnström
1761 Pehr Tornström
1762 Petter Tornström
1763 Petter Tornström
1764 Petter Tornström
1766 Pett: Tornström
1767 Petter Tornström
1768 Petter Tornström
1769 Petter Tornström
1770 Pett: Tornström
1771 Petter Tornström
1773 Petter Tornström 26.3.1773 sai eron
Thomas Lukon 9.7.1773 ruotumies esitti miehen tilalleen
Grels Hujain Widrig täydennysmies
1775 Johan Widrig
1776 Grels Widrig
1777 Grels Widrig
1778 Johan Widrig
1779 Johan Widrig 18.6.1779 kotitilan hoitoon
Thomas Kåppi Kåpp 18.6.1779 palkkamies
1780 Thomas Kåpp
1781 Thomas Kåpp
1782 Thomas Kopp
1783 Thomas Kopp
1784 Thomas Kopp
1785 Thomas Kopp
1786 Thomas Kopp
1787 Thomas Kopp
1788 Thomas Kopp
1789 Tomas Kopp
1790 Eric Stör
1791 Eric Stör
1792 Eric Stöör
1793 Eric Stör
1794 Eric Stöhr
1795 Eric Stör
1796 Eric Stör
1797 Eric Stör
1798 Påhl Stöhr
1799 Eric Stöhr
1801 Eric Stöhr 9.2.1801 kuoli
Anders Kloot 27.5.1801 täydennysmies
1802 Anders Klot
1803 Anders Kloot
1804 Anders Klodt
1805 Anders Klodh
1806 Anders Kloet
1807 Anders Kloot
1809 And: Kloot

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 9.7.1773
Petter Tornström 26.3.1773 sai eron
Mats Matsson Lukoin Pumala 29 gift 9.11.1773 ruotumies 1744
Luettelo 1774 28.2.1774
Mats Lukoin 9.7.1773 ruotumies 24.7.1773 esitti miehen tilalleen
Johan Widrig Pumala 28 ogift 24.7.1773 täydennysmies 1746
Luettelo 1779 11.6.1779
Johan Widrig 11.6.1779 kotitilan hoitoon
Thomas Thomasson Koppin 25 11.6.1779 palkkamies 1754

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Michell Thomason Mustoin
1700_11 Michell Thomasson Mustoin
1700_12 Michell Thomasson Mustoin
1701_1 Michell Thomasson Mustoin
1701_2 Michell Thomasson Mustoin 3.1.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Puumala RK 1794-1803
91 Ruokotaipal 1 Eric Stöör s. 1763
puoliso: Maria Huttuin s. 17.8.1762
+9.2.1801
Puumala RK 1804-1811
29 Hurisalo 4 Eric Stör
puoliso: Maria Huttuin s. 17.8.1763
Sold. Eric Störs E:
81 Kyrkoby 2 Anders Kloot

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Puumalan seurakunta
Sumula Eric Stör
puoliso: Maria Huttuin
lapsia: Thomas

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Johan Meetin
1727_10 Hans Räpå kuuluu ruotuun 35
1744 Johan Metin
1744 Peter Tohrström 10.5.1744 otettu
1745 Peter Tohrström
1746 Peter Tornström
1747 Petter Tornström
1748 Petter Tornström
1752 Petter Tornström
1752b Pett:r Törnström
1753 Pettr Tornström
1754 Petter Tornström
1756 Petter Tornström
1766 Petter Tornström
1767 Petter Tornström
1768 Petter Tornström
1773 Grels Widrig 9.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Klot 1:11

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomitea

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Junnimäki
Killjula
Ruokotaival
Johan Luukoin
Lars Killjuin
Thomas Summain
1778 Kiljula
Ruokotaipal
Junnimäki
Christer Summain
Petter Summain
Hinrich Lukoin
1801 Junnimäki
Ruokotaipal
Kiljula
Thom: Lukoin
Joh: Summain
Christ: Summain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1776_v 24.8.1775
Ruodun 39 varamies
-
-
Katselmus 1779_v 11.6.1779
Ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Thomas Hämäläin 30.11.1776 otettu 14.12.1778 sotilaaksi ruotuun 109
-
Katselmus 1781_v 4.2.1781
Eric Wanhain Stör St: Michel 24 ogift 11 2 1/2 1757
Katselmus 1788_v 27.9.1788
Eric Stör St. Michel 33 10 ogift 11 3 1778 (laskettu) 1755
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Eric Stör 19.4.1789 ruotuun 39
Johan Kopp 1.5.1789 palkka­mies
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Kopp Pumala 25 7 gift 5 7 1/2 1788 (laskettu) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruodun 39 varamies
1758_v -
1760_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 30.3.1773
Ruodun 39 varamies
Johan Hujain
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Johan Hujain sotilaaksi
-
Luettelo 1780_v 17.2.1780
Ruotujen 39 ja 40 yhteinen varamies numero 20
Eric Wanhain Stör St: Michel 23 ogift 26.9.1779 palkkamies 1757

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1764_v Johan Huijain
1764b_v Johan Hujain
1765_v Johan Hujain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 38Ruotu 40

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2020